Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Nagatukod Ka Bala sa Balas Ukon sa Igang?

Nagatukod Ka Bala sa Balas Ukon sa Igang?

 Nagatukod Ka Bala sa Balas Ukon sa Igang?

NANAMIAN ka bala magbasa sang Biblia? May regular ka bala nga iskedyul sang pagtuon sa Biblia upod sa mga Saksi ni Jehova? Kon amo, mahimo nga nahangpan mo gid kon ngaa madamo karon sing problema sa kalibutan. (Bugna 12:9, 12) Dugang pa, sang tion nga may mga problema ka, mahimo nga ang mga teksto sa Biblia nakapaumpaw gid sa imo kag nakahatag sing paglaum sa palaabuton.​—Salmo 145:14; 147:3; 2 Pedro 3:13.

Ang pagkuha sing sibu nga ihibalo sa Biblia importante gid agod mangin sumulunod ni Cristo. Apang, bastante na bala ini? Indi. May dapat pa himuon ang isa nga nagatuon sa Biblia agod mapamatud-an nga malig-on ang iya pagtuo sa idalom sang pagtilaw. Ano ina? Ang sabat masapwan naton paagi sa pagbinagbinag sa Sermon ni Jesus sa bukid sang Galilea.​—Mateo 5:1, 2.

Gintilawan ang Duha ka Balay

Nahibaluan mo bala kon ano ining Sermon sa Bukid? Ining bantog nga pamulongpulong mabasa sa mga Ebanghelyo ni Mateo kag ni Lucas. (Mateo 5:1–7:29; Lucas 6:20-49) Mahimo basahon ang bug-os nga sermon sa sulod lamang sing 20 minutos. Apang, nagaunod ini sing kapin sa 20 ka kinutlo gikan sa Hebreong Kasulatan kag kapin sa 50 ka malaragwayon nga pinamulong. Ang isa sini ka halimbawa pinasahi gid bangod ginhimo ini ni Jesus nga konklusion sang iya pamulongpulong. Amo ini ang ilustrasyon tuhoy sa pagtukod sing duha ka balay. Kon mahangpan mo ang kahulugan sini nga ilustrasyon, mabuligan ka kon paano makapabilin nga malig-on nga sumulunod ni Cristo bisan pa ginatilawan ang imo pagtuo.

Nagsiling si Jesus: “Ang tagsatagsa nga nagapamati sining akon pinamulong kag nagahimo sini mangin kaangay sa mainandamon nga tawo, nga nagtukod sang iya balay sa igang. Kag nagbundak ang ulan kag nagbaha kag naghuyop ang hangin kag nagwaswas sa balay, apang wala ini matumba, kay ginpasad ini sa igang. Dugang pa, ang tagsatagsa nga nagapamati sa sining pinamulong ko kag wala nagahimo sini mangin kaangay sa buangbuang nga tawo, nga nagtukod sang iya balay sa balas. Kag nagbundak ang ulan kag nagbaha kag naghuyop ang hangin kag nagwaswas sa balay kag natumba ini kag nawasak gid.”​—Mateo 7:24-27.

Ang Tawo nga “Nagkutkot sing Madalom”

Anong importante nga kamatuoran ang gintudlo ni Jesus sa iya mga disipulo tuhoy sa ilustrasyon sang duha ka tawo nga nagtukod sing balay? Agod mahibaluan ang sabat, usisaa sing maayo ang ginsiling ni Jesus. Ano ang natalupangdan mo sa duha ka balay? Mahimo nga magkaanggid ang ila hitsura kag pareho ini nga gin-agyan sing bagyo. Mahimo nga gintukod man ining duha ka balay sa isa lang ka lugar kag nagatuparay pa gani. Apang ang isa, gintukod sa balas kag ang isa naman sa igang. Ngaa? Subong sang ginsiling sang Ebanghelyo ni Lucas, ang mainandamon ukon maalam nga tawo “nagkutkot sing madalom” tubtob malab-ot ang igang. (Lucas 6:48) Subong resulta, nangin mapag-on ang balay sang maalam nga tawo.

Ano ang luyag nga ipadaku ni Jesus? Sa sini nga ilustrasyon, ang ginpadaku ni Jesus indi ang hitsura sang balay, ang lugar nga ginpatindugan,  ukon ang bagyo nga nag-agi kundi ang ginhimo sang mga manugtukod. Sa duha ka tawo, ang isa nagkutkot sing madalom, apang ang isa naman wala. Paano ka mangin kaangay sang maalam nga tawo nga nagkutkot sing madalom? Ginpakita mismo ni Jesus kon ano ang ginapadaku nga punto sang ilustrasyon sang sia magsiling: “Nian, ngaa ginatawag ninyo ako ‘Ginuo! Ginuo!’ apang wala ninyo ginahimo ang mga butang nga akon ginasiling? Ipakita ko sa inyo kon kay sin-o kaangay ang tagsatagsa nga nagakari sa akon kag nagapamati sang akon mga pulong kag nagatuman sini: Kaangay sia sa tawo . . . nga nagkutkot sing madalom kag nagpasad sang sadsaran sa igang.”​—Lucas 6:46-48.

Kon amo, ang pagpamati lamang sa ginatudlo sang Biblia ukon ang pagbasa sini sa puluy-an daw kaangay sa pagtukod sing balay sa balas nga wala na nagakinahanglan sing pagkutkot. Apang ang pagtuman ukon pag-aplikar sang mga gintudlo ni Cristo nagakinahanglan sing panikasog. Daw kaangay ini sa pagkutkot sing madalom tubtob nga malab-ot ang igang.

Gani, mangin malig-on ka lamang nga sumulunod ni Cristo kon iaplikar mo ang imo natun-an sa Biblia sa adlaw-adlaw mo nga pagkabuhi, sa amo mangin kaangay ka sang maalam nga tawo nga nagkutkot sing madalom. Gani ang tagsa ka nagatuon sa Biblia dapat maghunahuna anay kag mamangkot sa iya kaugalingon: ‘Manugpamati bala ako, ukon manugtuman sang Pulong sang Dios? Ginabasa ko lang bala kag ginatun-an ang Biblia, ukon ginasunod ko gid ang mga ginasugo sini kon nagahimo sing desisyon?’

Ang mga Benepisyo sa Pagkutkot sing Madalom

Binagbinaga ang eksperiensia ni José. Gintudluan sia sang iya mga ginikanan tuhoy sa mga talaksan sang Biblia sa moral, apang wala gid niya personal nga gintun-an ang Pulong sang Dios. “Sang nagbiya ako sa balay,” siling ni José, “luyag ko man nga mangin maayo apang ang akon mga abyan indi maayo nga impluwensia sa akon. Nangin adik ako, imoral kag pirme lang may kontra.”

Sang ulihi, namat-od si José nga magbag-o, untatan ang iya malain nga bisyo kag gintun-an niya sing maukod ang Biblia. “Ang isa ka butang nga nagpabag-o gid sa akon,” siling ni José, “amo ang pagbasa kag pagpamalandong sang Sermon sa Bukid ni Jesus. Apang, indi mahapos para sa akon nga magbag-o. Sang primero, daw nahadlok pa ako sa kon ano ang isiling sang akon ‘mga abyan,’ apang napakigbatuan ko ini. Wala na ako nagabinutig kag nagapamuyayaw kag nagtambong ako sa mga miting sang mga Saksi ni Jehova. Natun-an ko nga subong sang ginsaad ni Jesus, ang pagkabuhi sing simple kag ang pag-aplikar sang mga laygay sang Biblia nagaresulta sa dayon nga kalipay.”​—Mateo 5:3-12.

Ano ang mangin resulta kon magkutkot ka kag magtukod sa igang, buot silingon kon maukod mo nga ginaaplikar ang imo natun-an sa Pulong sang Dios? Si Jesus nagsiling: “Sang nagbaha, ang  suba naghampak sa amo nga balay apang wala makauyog sini, bangod natukod ini sing maayo.” (Lucas 6:48) Gani, kon nagatukod ka sing maayo paagi sa pag-aplikar sang imo natun-an, ang kaangay sing bagyo nga mga pagtilaw indi makaguba ukon bisan makauyog lang sang imo pagtuo. Daw ano ka makapalig-on!

Ginhinambitan man sang utod sa iloy ni Jesus nga si disipulo Santiago ang isa pa ka pagpakamaayo para sa mga nagatuon sa Biblia nga wala lamang nagapamati kundi nagatuman gid sa nasulat nga Pulong sang Dios. Si Santiago nagsulat: “Mangin mga manugtuman sing pulong, kag indi mga manugpamati lamang . . . Sia nga nagatulok sing maayo sa himpit nga kasuguan nga nagadala sang kahilwayan kag nagapabilin sa sini, ini nga tawo, bangod sia nangin indi malipaton nga manugpamati, kundi manugtuman sing hilikuton, mangin malipayon sa paghimo niya sini.”​—Santiago 1:22-25.

Ang mga nagatuman sa laygay sang Biblia matuod gid nga malipayon. Ini nga kalipay nagabulig sa mga sumulunod ni Cristo nga magtindog sing malig-on sa idalom sang kaangay bagyo nga mga pagtilaw sang ila pagtuo kag katutom sa Dios.

Ano ang Imo Himuon?

Ginpadaku ni Jesus sa iya Sermon sa Bukid nga sa pag-alagad kay Jehova, kinahanglan naton pirme nga magpili. Halimbawa, nagsiling si Jesus nga mahimo ang isa ka tawo may simple nga mata ukon malaut, magapaulipon sia sa Dios ukon sa manggad, kag magalakat sia sa makitid nga dalan ukon sa malapad. (Mateo 6:22-24; 7:13, 14) Nian, sa katapusan sang iya ilustrasyon tuhoy sa duha ka tawo nga nagtukod sing balay, ginhatagan pa gid ni Jesus ang iya mga sumulunod sing isa pa ka pililian: Mangin maalam nga tawo ukon mangin buangbuang.

Mangin maalam ka kon padayon mo nga iaplikar sing tinagipusuon ang imo natun-an sa Biblia. Ang pagkutkot sing madalom agod magtukod sa igang nagaresulta sing pagpakamaayo sa imo, sa karon kag sa palaabuton.​—Hulubaton 10:25.

[Mga piktyur sa pahina 30]

Mangin malig-on kita kon iaplikar naton ang aton natun-an