Pamangkot sang Amon Bumalasa

Nagapati Bala ang mga Saksi ni Jehova nga Sila Lang ang Maluwas?

Ang mga Saksi ni Jehova nagapati nga nasapwan na nila ang matuod nga relihion, kay kon wala mangita pa gid sila sang iban nga relihion. Kaangay sang iban, nagalaum ang mga Saksi ni Jehova nga maluwas. Apang, nagapati man sila nga wala sila sing kinamatarong sa paghukom kon sin-o ang pagaluwason. Ang Dios gid lang ang may kinamatarong sa paghukom kag sa pagdesisyon kon sin-o ang iya luwason.​—Isaias 33:22.

Ginapakita sang Pulong sang Dios nga agod maluwas ang isa, indi lamang bastante nga handumon niya ang kaluwasan kundi kinahanglan gid niya nga sundon ang Manluluwas. Sa pag-ilustrar: Ibutang ta nga nalunod ang sakayan sang isa ka mangingisda apang luyag gid niya nga mabuhi. Mapatay na lang bala sia, ukon maluwas pa? Ang sabat nagadepende kon bala batunon niya ang bulig sang manugsalbar. Mahimo bangod sa iya bugal, indi sia magbaton sang bulig. Apang, mahimo sia magpaubos kag batunon ang bulig agod maluwas.

Sing kaanggid, maluwas lamang ang mga nagasunod sa Manugsalbar sang katawhan nga si Jehova nga Dios. Ang kaluwasan isa ka dulot halin sa Dios, apang ginapakita sang Biblia nga indi tanan maluwas. Nagsiling ang Anak sang Dios nga si Jesus: “Indi ang tagsatagsa nga nagasiling sa akon, ‘Ginuo, Ginuo,’ makasulod sa ginharian sang langit, kundi ang isa nga nagahimo sang kabubut-on sang akon Amay nga yara sa langit.”​—Mateo 7:21.

Ang mga Saksi ni Jehova nagapati nga ang luwason lamang sang Dios amo ang nagatuo sa halad gawad ni Jesus kag nagasunod sang iya ginatudlo. (Binuhatan 4:10-12) Binagbinaga ang tatlo ka importante nga kinahanglanon para sa kaluwasan nga mabasa sa Pulong sang Dios.

(1) Ginsilingan ni Jesus ang iya mga sumulunod: “Paagi sa sini ang tanan makahibalo nga kamo mga disipulo ko, kon nagahigugmaanay kamo.” (Juan 13:35) Nagpakita si Jesus sing gugma paagi sa paghatag sang iya kabuhi sa katawhan. Ang pagpakita sing gugma sa aton isigkatawo importante para sa kaluwasan.

(2) “Ginpakilala ko ang imo ngalan sa ila,” siling ni Jesus sa pangamuyo sa iya Amay. (Juan 17:26) Nahibaluan ni Jesus kon daw ano ka importante para sa iya Amay ang personal nga ngalan sang Dios nga Jehova. Nangamuyo si Jesus nga ‘pakabalaanon ang ngalan’ sang iya Amay. (Mateo 6:9) Ang pagpakabalaan sa ngalan sang Dios nagakahulugan sang pagkilala sini nga ngalan kag pagkabig sini nga importante kag balaan. Kaangay ni Jesus, dapat gamiton sang mga tawo nga luyag maluwas ang ngalan sang Dios. Kinahanglan man nila tudluan ang iban tuhoy sa ngalan sang Dios kag sa iya mga kinaiya. (Mateo 28:19, 20) Ang matuod, ang mga nagatawag sa ngalan sang Dios amo lamang ang maluwas.​—Roma 10:13.

(3) Nagsiling si Jesus kay Poncio Pilato: “Ang akon ginharian indi bahin sini nga kalibutan.” (Juan 18:36) Pila lang sa karon ang nagasalig sa Ginharian sang Dios, ukon sa gobierno nga si Jesus ang Hari. Ang kalabanan nga tawo nagasalig sa tawhanon nga mga organisasyon. Apang, ang mga luwason amo ang matutom nga nagasakdag sa Ginharian sang Dios kag nagatudlo sa iban kon paano sini hilwayon ang matutom nga katawhan.​—Mateo 4:17.

Sa tapos nila matun-an ang mga kinahanglanon para sa kaluwasan, namangkot ang mga disipulo ni Jesus: “Sin-o ayhan ang maluwas?” Si Jesus nagsabat: “Ang mga butang nga imposible sa tawo posible sa Dios.” (Lucas 18:18-30) Ginatuman gid sang mga Saksi ni Jehova ini nga mga kinahanglanon para sa kaluwasan. Nagapanikasog man sila nga buligan ang iban agod maluwas.