Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 Tudlui ang Inyo Kabataan

Mahisaon Ka Bala? Amo Sina Anay ang mga Utod ni Jose

Mahisaon Ka Bala? Amo Sina Anay ang mga Utod ni Jose

ISTORYAHAN naton kon ano ang buot silingon sang kahisa. Wala ka bala nanamian kon tawgon ang iban nga mabuot, guapo, ukon maalam? *— Amo sina ang mabatyagan mo kon nahisa ka sa isa ka tawo.

Ang kahisa nagakatabo sa pamilya kon mas palangga sang Nanay kag Tatay ang isa ka bata sangsa iya mga utod. May istorya sa Biblia tuhoy sa isa ka pamilya nga may amo sina nga problema. Binagbinagon naton kon ano nga gamo ang natabo sa ila pamilya bangod sang kahisa, kag kon ano nga leksion ang aton matun-an.

Si Jose amo ang ika-11 nga anak nga lalaki ni Jacob, kag nahisa sa iya ang iya mga utod sa amay. Kahibalo ka bala kon ngaa?— Bangod si Jose mas palangga sang ila amay nga si Jacob. Halimbawa, ginpahimuan ni Jacob si Jose sing matahom nga bayo nga may gurayguray. Si Jose palangga gid ni Jacob “bangud nga anak sia sang iya katigulangon,” kag sia ang una nga anak sang iya pinalangga nga asawa nga si Raquel.

Ang Biblia nagsiling nga ‘sang nakita sang mga utud ni Jose nga ang ila amay naghigugma sa iya sing labi pa sa tanan niya nga utud, gindumtan nila si Jose.’ Nian isa ka adlaw, ginsugid ni Jose ang iya damgo sa iya pamilya nga tanan sila nagyaub sa iya, lakip na ang iya amay. “Ang iya mga utud nahisa sa iya,” siling sang Biblia, kag bisan ang amay ni Jose naakig sa iya bangod sa damgo nga iya ginsugid.​—Genesis 37:1-11.

Sang ulihi, sang 17 anyos na si Jose, nagkadto ang iya mga utod sa lugar nga malayo sa ila balay agod mag-atipan sang ila mga karnero kag mga kanding. Gani, ginsugo ni Jacob si Jose nga kadtuan ang iya mga utod agod kamustahon. Nahibaluan mo bala kon ano ang luyag himuon sang kalabanan sa ila sang nakita nila si Jose nga nagapalapit?—  Luyag nila sia patyon! Apang, ang duha niya ka utod nga sanday Ruben kag Juda indi gusto nga patyon sia.

Sang may nag-agi nga mga manugbaligya nga makadto sa Egipto, si Juda nagsiling: “Ibaligya naton sia.” Gani ginbaligya nila sia. Pagkatapos sini, nagpatay sila sing kanding kag gintum-oy ang bayo ni Jose sa dugo sini. Sang ulihi, ginpakita nila ang bayo ni Jose sa ila amay, kag sang makita ini sang ila amay naghibi sia: ‘Isa ka sapat nga talonon ang nagtukub kay Jose!’​—Genesis 37:12-36.

Pagligad sang tion, si Jose ginpaboran ni Paraon nga manuggahom sang Egipto. Ngaa? Bangod paagi sa bulig sang Dios, napaathag ni Jose ang duha ka damgo ni Paraon. Ang una amo ang pito ka baka nga matambok nga ginsundan sang pito ka baka nga masakiton. Ang ikaduha nga damgo amo ang pito ka matinggas kag maayo nga uhay nga ginsundan sang pito ka uhay nga kupos. Ining duha ka damgo, siling ni Jose, nagakahulugan sing pito ka tuig nga bugana nga ani nga pagasundan sang pito ka tuig nga tiggulutom. Si Jose amo ang ginpadumala ni Paraon sa pagtipon sing pagkaon sa pito ka tuig nga bugana para makahanda sa tiggulutom.

Sang nag-abot ang tiggulutom, ang pamilya ni Jose nga nagapuyo malayo sa Egipto naubusan man sing pagkaon. Ginsugo ni Jacob ang iya napulo ka anak nga lalaki nga magkadto sa Egipto agod magbakal sing pagkaon. Nagkadto sila kay Jose, apang wala nila sia makilal-i. Wala nagpakilala si Jose, sa baylo, gintilawan niya anay ang iya mga utod. Sang ulihi, nakita ni Jose nga naghinulsol na gid man ang iya mga utod sa ginhimo nila nga malain sa iya. Nian nagpakilala si Jose sa ila. Naghaksanay sila kag nagkalipay!​—Genesis, kapitulo 40 tubtob 45.

Ano ang natun-an mo sa sini nga istorya sa Biblia tuhoy sa kahisa?— Ang kahisa mahimo magdul-ong sa daku nga problema. Basi handumon pa gani sang isa nga sakiton ang iya mismo utod! Basahon naton ang Binuhatan 5:17, 18 kag Binuhatan 7:54-59 kag tan-awon naton kon ano ang luyag himuon sang mga tawo sa mga disipulo ni Jesus bangod sa kahisa.— Pagkatapos mo mabasa, nahangpan mo bala kon ngaa indi kita dapat mahisa?—

Si Jose nakalab-ot sa edad nga 110. May madamo sia nga kabataan, apo, kag apo sa tuhod. Sigurado gid nga pirme sila gintudluan ni Jose nga higugmaon ang isa kag isa, kag indi mangin mahisaon.​—Genesis 50:22, 23, 26.

^ par. 3 Kon ginabasa mo ini sa imo bata, ang dash nagapahanumdom nga dapat ka magdulog kag pamangkuton sia.