Pamangkot sang Amon Bumalasa

Kon Perpekto si Adan, Ngaa Nakasala Pa Sia?

Posible nga makasala si Adan bangod gintuga sia sang Dios nga may kahilwayan sa pagdesisyon. Kon ini nga regalo sang Dios gamiton niya sa indi husto nga paagi, mahimo gihapon sia makasala bisan pa perpekto sia. Sa pagkamatuod, ang Dios lamang ang perpekto sa bug-os nga kahulugan. (Deuteronomio 32:3, 4; Salmo 18:30; Marcos 10:18) Ang pagkaperpekto sang isa ka tawo ukon isa ka butang may limitasyon. Mangin perpekto lamang ini kon ginahimo sini ang iya katuyuan.

Kon amo, ano ang katuyuan sang Dios para kay Adan? Katuyuan sang Dios nga paagi kay Adan, magaluntad ang mga tawo nga may kahilwayan sa pagdesisyon. Mapakita sang mga tawo nga ginahigugma nila ang Dios kag ang iya mga dalanon kon magdesisyon sila nga tumanon ang iya mga kasuguan. Amo nga wala gindesinyo sang Dios sa hunahuna sang tawo ang awtomatiko nga pagtuman, kundi kinabubut-on ini nga nagahalin sa tagipusuon. (Deuteronomio 10:12, 13; 30:19, 20) Gani, kon si Adan wala sing ikasarang sa paglapas, indi sia makabig nga kompleto, kundi isa ka di-perpekto nga tawo. Ginapakita sang Biblia kon paano gingamit ni Adan ang iya kahilwayan sa pagdesisyon. Ginbuylugan niya ang iya asawa sa paglapas sa kasuguan sang Dios tuhoy sa “kahoy sang pagkilala sang maayo kag malaut.”​—Genesis 2:17; 3:1-6.

Apang, buot bala silingon nga gintuga sang Dios si Adan nga indi mabakod sa pagdesisyon kon ano ang maayo kag malain, amo nga indi sia makadesisyon sing maalamon ukon makabato sa pagsulay? Antes nagrebelde si Adan, gin-usisa ni Jehova nga Dios ang iya mga tinuga sa duta, lakip ang una nga mag-asawa, kag kumbinsido sia nga ‘tama gid ini kaayo.’ (Genesis 1:31) Gani, sang nakasala si Adan, wala ini nagakahulugan nga may depekto ang pagtuga sa iya sang Manunuga, sa baylo, gin-athag sang Dios nga si Adan mismo ang balasulon. (Genesis 3:17-19) Ang rason kon ngaa wala gintuman ni Adan ang Dios amo ang iya kapaslawan nga higugmaon ang Dios kag ang matarong nga mga prinsipio labaw sa tanan.

Binagbinaga si Jesus. Sang yari sia sa duta, isa man sia ka perpekto nga tawo pareho kay Adan. Indi kaangay sang iban nga kaliwat ni Adan, si Jesus ginpanamkon paagi sa balaan nga espiritu sang Dios, amo nga wala sia nakapanubli sing kaluyahon nga magpadala sa pagsulay. (Lucas 1:30, 31; 2:21; 3:23, 38) Si Jesus nagdesisyon nga magpabilin nga mainunungon sa iya Amay bisan pa sa atubangan sang pinakamabaskog nga mga pagtilaw. Apang, si Adan naggamit sang iya kahilwayan sa pagdesisyon agod lapason ang sugo sang Dios, amo nga sia gid ang balasulon sa iya ginhimo.

Apang, ngaa nagdesisyon si Adan nga lapason ang Dios? Nagpati bala sia nga mangin mas maayo ang iya kahimtangan kon maglapas sia? Wala, bangod si apostol Pablo nagsulat nga “si Adan wala madaya.” (1 Timoteo 2:14) Apang, nagdesisyon si Adan nga pasugtan ang gusto sang iya asawa, nga sa sina nga tion nagkaon na sang bunga sang ginadumilian nga kahoy. Mas daku ang handum ni Adan nga pahamut-an ang iya asawa sangsa iya handum nga tumanon ang iya Manunuga. Samtang ginasulay sia nga kaunon ang ginadumilian nga bunga, tani naghunahuna anay si Adan kon ano ang matabo sa iya kaangtanan sa Dios kon indi sia magtuman. Bangod wala sia sing tudok kag mabakod nga gugma sa Dios, mahapos lang nadala si Adan sa pagsulay, pati na sa pagsulay sang iya asawa.

Si Adan nakasala antes sia nangin amay, gani ang iya mga kaliwatan natawo man nga indi perpekto. Apang kaangay ni Adan, may kahilwayan man kita sa pagdesisyon. Maayo gid kon pilion naton nga pamalandungan ang kaayo ni Jehova nga Dios kag magtukod sing mabakod nga gugma sa iya. Sia gid ang dapat naton tumanon kag simbahon.​—Salmo 63:6; Mateo 22:36, 37.