Ang Matun-an Naton kay Jesus

Tuhoy sa Pagpakig-angot sa Iban

Ngaa mangin mainayuhon?

Mainayuhon ka bala sa mga tawo nga indi maayo sa imo? Kon luyag naton ilugon si Jesus, kinahanglan nga mangin mainayuhon kita bisan sa mga nagadumot sa aton. Si Jesus nagsiling: “Kon ginahigugma ninyo ang mga nagahigugma sa inyo, ano ang kaayuhan sini sa inyo? Kay bisan ang mga makasasala nagahigugma sa mga nagahigugma sa ila. . . . Sa baylo, padayon nga higugmaa ang inyo mga kaaway . . . , kag mangin mga anak kamo sang Labing Mataas, bangod sia mainayuhon sa mga di-mapinasalamaton kag mga malauton.”​—Lucas 6:32-36; 10:25-37.

Ngaa mangin mapinatawaron?

Kon makasala kita, luyag naton nga patawaron kita sang Dios. Nagsiling si Jesus nga nagakaigo lamang nga mangayo kita sing kapatawaran sa Dios paagi sa pangamuyo. (Mateo 6:12) Apang naghambal man sia nga patawaron lamang kita sang Dios kon ginapatawad man naton ang iban. Si Jesus nagsiling: “Kon patawaron ninyo ang mga tawo sang ila mga paglapas, ang inyo langitnon nga Amay magapatawad man sa inyo; apang kon indi ninyo pagpatawaron ang mga tawo sang ila mga paglapas, ang inyo Amay indi man magpatawad sang inyo mga paglapas.”​—Mateo 6:14, 15.

 Paano mangin malipayon ang pamilya?

Bisan pa wala sing asawa si Jesus, madamo sia sing gintudlo sa aton kon paano mangin malipayon ang pamilya. Nangin maayo sia nga halimbawa sa hambal kag sa buhat nga takus gid nga ilugon naton. Binagbinaga ang tatlo ka masunod nga mga punto:

1. Dapat higugmaon sang bana ang iya asawa subong sang iya kaugalingon nga lawas. Maayo gid nga halimbawa si Jesus sa mga bana. Nagsiling sia sa iya mga disipulo: “Nagahatag ako sa inyo sang isa ka bag-o nga sugo, nga maghigugmaanay kamo.” Sa ano nga kasangkaron? “Subong nga ako nagahigugma sa inyo,” siling niya. (Juan 13:34) Agod matuman sang mga bana ini nga prinsipio dapat sundon nila ang ginasiling sang Biblia: “Mga bana, padayon nga higugmaa ang inyo asawa, subong nga si Cristo naghigugma man sang kongregasyon kag nagtugyan sang iya kaugalingon tungod sa sini . . . Sa sining paagi ang mga bana dapat maghigugma sang ila asawa subong sang ila kaugalingon nga lawas. Sia nga nagahigugma sang iya asawa nagahigugma sang iya kaugalingon, kay wala sing tawo nga nagadumot sang iya kaugalingon nga unod; kundi ginapakaon kag ginapalangga niya ini, subong sang ginahimo ni Cristo sa kongregasyon.”​—Efeso 5:25, 28, 29.

2. Dapat mangin mainunungon ang mag-asawa sa isa kag isa. Ang pagpangerido ukon pagpangerida makaguba sang pamilya kag sala batok sa Dios. Si Jesus nagsiling: “Wala bala ninyo mabasahi . . . ‘Bangod sini bayaan sang lalaki ang iya amay kag ang iya iloy kag magahiusa sa iya asawa, kag ang duha mangin isa ka unod’? Amo nga indi na sila duha, kundi isa ka unod. Gani, ang gintingob sang Dios indi pagbulagon sang tawo . . . Nagasiling ako sa inyo nga ang bisan sin-o nga magdiborsio sa iya asawa, luwas lamang kon nakighilawas ang iya asawa, kag magpangasawa sang iban nagapanghilahi.”​—Mateo 19:4-9.

3. Dapat magpasakop ang mga kabataan sa ila mga ginikanan. Bisan pa himpit si Jesus kag ang iya ginikanan indi himpit, nangin matinumanon gihapon sia sa ila. Ang Biblia nagrekord nga sang 12 anyos si Jesus: “Nagdulhog sia upod sa ila [iya ginikanan] kag nag-abot sa Nazaret, kag padayon sia nga nagpasakop sa ila.”​—Lucas 2:51; Efeso 6:1-3.

Ngaa dapat sundon ini nga mga prinsipio?

Tuhoy sa leksion nga gintudlo ni Jesus sa iya mga disipulo, sia nagsiling: “Kon nahibaluan ninyo ini nga mga butang, malipayon kamo kon himuon ninyo ini.” (Juan 13:17) Agod mangin matuod nga mga Cristiano, dapat naton sundon ang laygay ni Jesus tuhoy sa pagpakig-angot sa iban. Sia nagsiling: “Paagi sa sini ang tanan makahibalo nga kamo mga disipulo ko, kon nagahigugmaanay kamo.”​—Juan 13:35.

Para sa dugang nga impormasyon, tan-awa ang kapitulo 14 sang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo Sang Biblia? *

[Footnote]

^ par. 14 Ginabalhag sang mga Saksi ni Jehova.

[Piktyur sa pahina 16, 17]

Ang parabola ni Jesus tuhoy sa buhaha nga anak nagatudlo sa aton nga importante gid ang pagkamainayuhon kag pagkamapinatawaron.​—Lucas 15:11-32

[Piktyur sa pahina 17]

Dapat mangin mainunungon ang mag-asawa sa isa kag isa