Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Kon Paano ang Kamatayon ni Jesus Makaluwas sa Imo

Kon Paano ang Kamatayon ni Jesus Makaluwas sa Imo

HALOS 2,000 ka tuig na ang nagligad, sa isa sa mga Kapiestahan sang mga Judiyo, isa ka inosente nga tawo ang napatay agod mabuhi ang iban. Sin-o ini nga tawo? Sia amo si Jesus nga taga-Nazaret. Kag sin-o ang makabenepisyo sang iya kamatayon? Ang tanan nga tawo. Ang paghalad ni Jesus sang iya kabuhi agod luwason ang katawhan ginsumaryo sang isa ka popular nga teksto sa Biblia: “Ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan amo nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agod ang tagsatagsa nga nagatuo sa iya indi malaglag kundi makatigayon sang kabuhi nga walay katapusan.”—Juan 3:16.

Bisan pa madamo nga tawo ang pamilyar sa sini nga teksto, pila lamang ang nakahangop sang kahulugan sini. Ayhan mamangkot sila: ‘Ngaa kinahanglan naton ang halad ni Cristo? Paano ang kamatayon sang isa ka tawo makaluwas sa katawhan gikan sa dayon nga kamatayon?’ Ang Biblia nagahatag sing maathag kag makaalayaw nga sabat sa sini nga mga pamangkot.

Kon Ngaa Nagakapatay ang mga Tawo

Nagapati ang pila ka tawo nga gintuga kita agod magkabuhi sing malip-ot sa duta, makaeksperiensia sing mga problema, mangin malipayon sing makadali, nian mapatay kag dayon magsaylo sa mas maayo nga duog. Ginapahangop sini nga pagpati nga ang kamatayon bahin sang katuyuan sang Dios. Apang, tuhay ang ginapakita sang Biblia. Ini nagsiling: “Paagi sa isa ka tawo nagsulod ang sala sa kalibutan kag ang kamatayon paagi sa sala, kag gani ang kamatayon naglapnag sa tanan nga tawo bangod sila tanan nakasala.” (Roma 5:12) Ginapakita sini nga teksto nga nagakapatay ang tawo bangod sa sala. Kon amo, sin-o ining “isa ka tawo” nga bangod sa iya nangin makasasala ang katawhan kag nagakapatay?

Suno sa The World Book Encyclopedia ang kalabanan nga mga sientista nagapati nga isa lamang ang ginhalinan sang tanan nga tawo. Maathag nga ginapakita sang Biblia nga tanan kita naghalin sa “isa ka tawo.” Sa Genesis 1:27 aton mabasa: “Ang Dios nagtuga sang tawo sa iya kaugalingon nga dagway, sa dagway sang Dios gintuga niya sia; lalaki kag babayi gintuga niya sila.” Busa, ginapakita sang Biblia nga ang una nga mag-asawa amo ang pinakamatahom nga tinuga sang Labing Gamhanan nga Dios.

Ginasugid sa aton sang rekord sang Genesis kon ano ang natabo sa una nga tawo sa tapos sia gintuga ni Jehova nga Dios. Talalupangdon nga sa bug-os nga tulun-an sang Genesis ginhinambitan lamang sang Dios ang kamatayon bilang resulta sang pagpakasala. (Genesis 2:16, 17) Luyag niya nga magpuyo ang mga tawo sa matahom nga paraiso nga duta nga wala nagabalatian kag mangin malipayon tubtob sa walay katapusan. Indi niya luyag nga magtigulang sila, mag-antos kag sa ulihi mapatay. Kon amo, ngaa nagakapatay ang mga tawo?

Ginapakita sang Genesis kapitulo 3 kon paano hungod nga ginlalis sang una nga mag-asawa ang naghatag sa ila sing kabuhi, si Jehova nga Dios. Gani, ginpadapat sang Dios ang silot nga ginsiling nga daan niya sa ila. Ginsilingan niya si Adan: “Yab-ok ka, kag sa yab-ok magabalik ka.” (Genesis 3:19) Wala gid magsala ang Biblia. Ang di-matinumanon nga mag-asawa napatay sang ulihi.

Apang, indi lamang sila ang nag-antos kag napatay. Nadalahig pati ang ila mga kabataan kay nadula nila ang kahigayunan nga mangin himpit. Ginlakip ni Jehova ang wala pa mabun-ag nga mga tawo sang ginsilingan niya si Adan kag Eva: “Magmabungahon kag magbuad, kag magtugub sang duta kag magpakaagalon sa iya; kag maggahum sang kaisdaan sang dagat kag sang kapispisan sang kahanginan kag sang tagsa ka buhi nga butang nga nagagiho sa duta.” (Genesis 1:28) Kuntani ang duta mapuno sang malipayon nga mga tawo nga magakabuhi sing walay katapusan. Apang, ginbaligya sila sang ila katigulangan nga si Adan subong mga ulipon sang sala nga nagaresulta sa kamatayon. Si apostol Pablo nga kaliwat man ni Adan nagsulat: “Ako undanon, nga ginbaligya sa idalom sang sala.”—Roma 7:14.

Subong nga ginguba sang isa ka kawatan ang malahalon nga taliambong, ginguba man ni Adan ang obra-maestra sang Dios, ang katawhan, sang magpakasala sia. Si Adan nakaangkon sing mga anak kag mga kaapuhan. Ang nagsulunod nga mga henerasyon nabun-ag, nagdaku, nagpamata, kag nagkalamatay. Ngaa nagkalamatay sila? Bangod mga kaanakan sila ni Adan. Ang Biblia nagsiling: “Bangod sa paglapas sang isa ka tawo madamo ang napatay.” (Roma 5:15) Ang balatian, pagtigulang, ang huyog sa paghimo sing sala, kag ang kamatayon amo ang masubo nga mga resulta sang pagluib ni Adan sa iya pamilya lakip na kita.

Sa iya sulat sa mga Cristiano sa Roma, si apostol Pablo nagsulat tuhoy sa makaluluoy nga kahimtangan sang di-himpit nga mga tawo, lakip  na ang iya kaugalingon, kag sa kapaslawan sang tawo sa pagpakigbato sa sala. Sia nagtuaw: “Kailo ako nga tawo! Sin-o ang magaluwas sa akon gikan sa lawas nga nagadul-ong sa sini nga kamatayon?” Importante ini nga pamangkot, apang mabudlay sabton. Sin-o ang magaluwas kay Pablo kag sa iban nga nagahandum man sing kaluwasan gikan sa pagkaulipon sa sala kag kamatayon? Si Pablo mismo nagsabat: “Salamat sa Dios paagi kay Jesucristo nga aton Ginuo!” (Roma 7:14-25) Ginhatag sang aton Manunuga ang iya Anak nga si Jesucristo agod luwason kita.

Kon Paano Ginluwas sang Dios ang Katawhan Paagi kay Jesus

Ginsugiran kita ni Jesus kon paano niya luwason ang katawhan gikan sa pagkaulipon sa sala nga nagaresulta sa kamatayon sang magsiling sia: ‘Ang Anak sang tawo nagkari sa paghatag sang iya kabuhi nga gawad sang madamu.’ (Mateo 20:28, PBS) Paano ang kabuhi ni Jesus nangin gawad sa aton mga sala? Paano kita makabenepisyo sa kamatayon ni Jesus?

Ginhatag ni Jesus ang iya kabuhi agod dulaon ang mga epekto sang sala ni Adan

Ang Biblia nagasiling nga si Jesus “wala sing sala” kag “ginpain sa mga makasasala.” Gintuman gid ni Jesus ang Kasuguan sang Dios sa bug-os niya nga kabuhi. (Hebreo 4:15; 7:26) Gani si Jesus, indi kaangay ni Adan nga napatay bangod sa sala kag paglalis. (Ezequiel 18:4) Ang matuod, bisan pa indi sia takus sa amo nga sahi sang kamatayon, handa si Jesus nga mapatay agod matuman ang kabubut-on sang iya Amay nga luwason ang katawhan sa sala kag kamatayon. Subong sang ginsiling sang teksto, nagkari si Jesus kag handa sa “paghatag sang iya kabuhi nga gawad.” Wala pa gid sang tawo nga may gugma kaangay sang ginpakita ni Jesus nga handa sa ‘pagtilaw sang kamatayon para sa tagsa ka tawo.’—Hebreo 2:9.

Ang kabuhi nga ginhalad ni Jesus katumbas sa kabuhi nga nadula ni Adan sang magpakasala sia. Ano ang resulta sang kamatayon ni Jesus? Ginbaton ni Jehova ang halad subong “katumbas nga gawad para sa tanan.” (1 Timoteo 2:6) Daw subong nga gingamit ni Jehova ang balor sang kabuhi ni Jesus sa pagbakal liwat ukon paggawad sa katawhan gikan sa pagkaulipon sa sala kag kamatayon.

Ining daku nga gugma sang Manunuga sa katawhan masunson naton nga mabasa sa Biblia. Ginpahanumdom ni Pablo ang mga Cristiano nga “ginbakal [sila] sa daku nga bili.” (1 Corinto 6:20; 7:23) Si Pedro nagsiling nga ginluwas sang Dios ang mga Cristiano indi paagi sa bulawan ukon pilak, kundi paagi sa dugo sang iya Anak. (1 Pedro 1:18, 19) Naghimo si Jehova sing kahimusan agod luwason ang katawhan sa dayon nga kamatayon paagi sa halad gawad ni Cristo.

Makabenepisyo Ka Bala sa Gawad ni Cristo?

Tuhoy sa daku nga benepisyo sang gawad ni Cristo si apostol Juan nagsiling: “[Si Jesucristo] halad para sa aton mga sala, apang indi lamang para sa aton kundi para man sa mga sala sang bug-os nga kalibutan.” (1 Juan 2:2) Ang halad gawad ni Cristo para sa tanan nga tawo. Apang, nagakahulugan bala nga makabenepisyo sini ang  tanan bisan nga wala sila sing himuon? Indi. Nadumduman mo kon paano ginluwas ang mga minero nga ginsambit sa una nga artikulo? Ang mga nagsalbar sa nakibon nga mga minero may ginpapanaug nga hawla. Apang, agod maluwas sila, dapat magsulod ang kada isa sa ila sa hawla. Sing kaanggid, ang bisan sin-o nga luyag makabenepisyo sa halad gawad ni Cristo dapat may himuon man.

Ano ang luyag sang Dios nga himuon naton? Ang Juan 3:36 nagasiling: “Sia nga nagatuo sa Anak makatigayon sang kabuhi nga walay katapusan; sia nga wala nagatuman sa Anak indi makatigayon sang kabuhi, kundi ang kasingkal sang Dios magapabilin sa iya.” Luyag sang Dios nga magtuo kita sa halad gawad ni Cristo. Kag may dugang pa nga kinahanglanon. “Paagi sini nahibaluan naton nga nakilala naton [si Jesus], kon padayon naton nga ginatuman ang iya mga sugo.” (1 Juan 2:3) Kon amo, maluwas lamang kita sa sala kag kamatayon kon magtuo kita sa gawad ni Cristo kag magtuman sa iya mga sugo.

Mapakita naton ang pagtuo kag apresasyon sa gawad ni Jesus paagi sa pagsaulog sa iya kamatayon, subong sang ginsugo niya sa aton. Antes si Jesus mapatay, nagkaon sia upod sa iya matutom nga mga apostoles, kag ginsilingan niya sila: “Padayon ninyo nga himuon ini bilang pagdumdom sa akon.” (Lucas 22:19) Importante gid sa mga Saksi ni Jehova ang ila suod nga kaangtanan sa Anak sang Dios, amo nga ginatuman nila ini nga sugo. Sa sini nga tuig, ang Memoryal ukon pagdumdom sang kamatayon ni Jesucristo pagahiwaton sa Sabado, Marso 22 sa pagtunod sang adlaw. Ginaagda ka namon nga magtambong sa sining espesyal nga okasyon bilang pagtuman sa sugo ni Jesus. Puede mo pamangkuton ang mga Saksi ni Jehova sa inyo lugar kon ano oras kag kon sa diin ini pagahiwaton. Kon magtambong ka sa Memoryal, mahibaluan mo kon ano pa ang himuon mo agod mahilway ka sang halad ni Cristo gikan sa makamamatay nga epekto sang sala ni Adan.

Pila lamang sa karon ang nagapakita sing apresasyon sa daku nga sakripisyo nga ginhimo sang ila Manunuga kag sang iya Anak agod maluwas sila. Apang, ang mga tawo nga nagatuo sa gawad ni Jesus nangin malipayon gid. Si apostol Pedro nagsulat tuhoy sa iya mga masigka-Cristiano: “Nagatuo kamo sa [kay Jesus] kag nagakasadya sing tuman upod ang di-mabungat kag daku nga kalipay, samtang ginabaton ninyo ang resulta sang inyo pagtuo, ang kaluwasan sang inyo kalag.” (1 Pedro 1:8, 9) Kon higugmaon mo si Jesucristo kag magtuo sa iya halad gawad, mangin malipayon ka karon kag may paglaum nga maluwas sa sala kag kamatayon sa palaabuton.