Diin Kita Naghalin?

NGAA IMPORTANTE NGA MASABAT INI? Gintudluan ang madamo nga tawo nga natabuan lamang ang pagluntad sang kabuhi sa duta. Gintudluan man sila nga paagi sa ebolusyon nagluntad ang tawo nga may balatyagon, kaalam kag huyog nga hibaluon kon ano gid ang katuyuan sang kabuhi.

Apang binagbinaga ini: Kon matuod nga wala kita sing Manunuga kag nagluntad kita paagi sa ebolusyon, masiling naton nga ilo kita kag wala kita sing mapangayuan sing bulig nga may labaw nga kaalam sa aton kon may problema kita. Ang aton lamang masandigan kon may matabo nga kalamidad, inaway sa pulitika ukon personal nga problema, amo ang kaalam sang tawo.

Nalipay ka bala sa sini? Kon wala, binagbinaga ining mas makalilipay kag mas rasonable nga kamatuoran.

Kon ano ang Ginasiling sang Biblia

Ang Biblia nagasiling nga gintuga sang Dios ang tawo. Wala kita nagluntad paagi sa ebolusyon. Sa baylo, gintuga kita sang isa ka mahigugmaon kag maalam nga Amay. Talupangda ang ginasiling sang Biblia.

Genesis 1:27. “Ang Dios nagtuga sang tawo sa iya kaugalingon nga dagway, sa dagway sang Dios gintuga niya sia; lalaki kag babayi gintuga niya sila.”

Salmo 139:14. “Magapasalamat ako sa imo, kay ginhimo ako sing makahalangawa kag makatilingala. Makatilingala ang imo mga binuhatan! Ang akon kalag nakakilala sing maayo sini.”

Mateo 19:4-6. “Wala bala ninyo mabasahi nga sia nga nagtuga sa ila sa ginsuguran naghimo sa ila nga lalaki kag babayi kag nagsiling, ‘Bangod sini bayaan sang lalaki ang iya amay kag ang iya iloy kag magahiusa sa iya asawa, kag ang duha mangin isa ka unod’? Amo nga indi na sila duha, kundi isa ka unod. Gani, ang gintingob sang Dios indi pagbulagon sang tawo.”

Binuhatan 17: 24, 25. “Ang Dios  nga naghimo sang kalibutan kag sang tanan nga butang sa sini, ining Isa, nga amo ang Ginuo sang langit kag duta, wala nagapuyo sa mga templo nga ginhimo sang kamot, ukon ginaalagad sia sang mga kamot sang tawo subong nga daw may kinahanglan sia nga bisan ano, bangod sia mismo ang nagahatag sa tanan nga tawo sang kabuhi kag sang ginhawa kag sang tanan nga butang.”

Bugna 4:11. “Takus ka, Jehova, nga amon Dios, nga magbaton sang himaya kag dungog kag gahom, bangod gintuga mo ang tanan nga butang, kag bangod sang imo kabubut-on nagluntad sila kag natuga.”

Kon Paano Nagahatag sing Matuod nga Kalinong sa Hunahuna ang Sabat sang Biblia

Bangod nahibaluan naton nga “utang sang tagsa ka pamilya . . . ang ngalan sini” sa Dios dapat naton bag-uhon ang aton pagtamod sa iban. (Efeso 3:15) Dapat may epekto man ini sa pagtamod naton sa aton kaugalingon kag sa aton mga problema. Sa ano nga mga paagi mahimo naton ini?

Kon kinahanglan kita maghimo sing mabug-at nga mga desisyon, indi kita magkabalaka kon lainlain ang pagtamod sang mga tawo. Sa baylo, magsalig kita sa laygay sang Biblia. Ngaa? Bangod “ang pagsulat sa bug-os nga ­Kasulatan gintuytuyan sang Dios kag mapuslanon ini sa pagpanudlo, sa pagsabdong, sa pagtadlong sa mga butang, sa pagdisiplina sa pagkamatarong, agod ang tawo sang Dios may ikasarang gid, kag nasangkapan sing bug-os para sa tagsa ka maayong buhat.”​​—⁠2 Timoteo 3:​16, 17.

Matuod, kinahanglan ang panikasog kag disiplina sa kaugalingon agod masunod ang laygay sang Biblia. Kay kon kaisa, ang mga prinsipio sa Biblia baliskad sa kon ano ang luyag naton himuon. (Genesis 8:21) Apang, kon nagapati kita nga gintuga kita sang isa ka mahigugmaon nga Amay sa langit, nian makasiling kita nga sia lamang ang nakahibalo kon ano ang pinakamaayo nga dalanon para sa aton. (Isaias 55:9) Gani ginapasalig kita sang iya Pulong: “Salig sa GINOO sa bug-os mo nga tagiposoon, kag dili magsandig sa imo kaugalingon nga paghangup. Sa tanan mo nga dalanon kilalaha sia, kag magatuytuy sia sa imo mga banas.” (Hulubaton 3:​5, 6) Kon sundon naton ini nga laygay, indi na kita magakabalaka sa aton mga problema kag sa mga desisyon nga aton ginahimo.

Kon ginaihig-ihig kita, indi kita magbatyag nga mas manubo kita sangsa mga tawo nga tuhay sing rasa ukon kultura. Sa baylo, matigayon naton ang nagakaigo nga pagtamod sa kaugalingon. Ngaa? Bangod ang aton Amay, si Jehova nga Dios, “wala sing ginapasulabi, apang sa tagsa ka pungsod ang tawo nga nagakahadlok sa iya kag nagahimo sang pagkamatarong kalahamut-an sa iya.”​—⁠Binuhatan 10:​34, 35.

Ini nga teksto magabulig man sa aton nga indi pagpakanubuon ang iban. Nahangpan naton nga wala sing rason nga magbatyag nga labaw kita sangsa mga tawo nga tuhay sing rasa, bangod ‘ginhimo sang Dios gikan sa isa ka tawo ang tagsa ka pungsod sang mga tawo, agod magpuyo sa bug-os nga kadaygan sang duta.’​—⁠Binuhatan 17:26.

Gani, bangod nahibaluan naton nga gintuga kita kag ang aton Manunuga nagaulikid sa aton, may matuod kita nga kalinong sa hunahuna. Apang, agod mahuptan naton ining kalinong sa hunahuna may dapat pa kita nga himuon.

[Blurb sa pahina 4]

Nagtuhaw lamang bala ang tawo?

[Piktyur sa pahina 5]

Matigayon naton ang matuod nga kalinong sa hunahuna kay nahibaluan naton nga ang aton Manunuga nagaulikid sa aton