SI Jehova maalwan nga Dios. (Sant. 1:17) Halin sa mga bituon sa madulom nga kalangitan asta sa mga tanom nga nagatabon sa duta, ang mga tinuga ni Jehova nagapamatuod sang iya kaalwan.—Sal. 65:12, 13; 147:7, 8; 148:3, 4.

Ginaapresyar gid sang salmista ang iya Manunuga amo nga nakahimo sia sang ambahanon sa pagdayaw sa mga binuhatan ni Jehova. Basaha ang Salmo 104, kag tan-awa kon pareho sa iya ang imo ginabatyag. Ang salmista nagsiling: “Magaamba ako kay Jehova sa bug-os ko nga kabuhi; magaamba ako sing mga pagdayaw sa akon Dios tubtob buhi ako.” (Sal. 104:33) Amo man bala sini ang gusto mo himuon?

PINAKAMAAYO NGA HALIMBAWA SANG KAALWAN

Gusto ni Jehova nga ilugon naton ang iya kaalwan. Ginhatagan man niya kita sing mga rason nga mangin maalwan. Talupangda nga gingiyahan niya si apostol Pablo sa pagsulat: “Hatagi sing instruksion ang mga manggaranon sa sini nga sistema sang mga butang nga indi mangin arogante, kag indi pag-ipahamtang ang ila paglaum sa wala sing kapat-uran nga manggad, kundi sa Dios, nga bugana nga nagahatag sa aton sang tanan nga butang nga aton ginaagom. Silinga sila nga maghimo sang maayo, nga mangin manggaranon sa maayong mga buhat, nga mangin maalwan, kag handa sa pagpaambit, kay sa paghimo nila sini nagatipon sila sang bahandi para sa ila kaugalingon, isa ka maayo nga sadsaran para sa palaabuton, agod makapanguyapot sila sing malig-on sa matuod nga kabuhi.”—1 Tim. 6:17-19.

Sang gingiyahan sang Dios si Pablo sa iya ikaduha nga sulat sa kongregasyon sa Corinto, ginpadaku niya ang nagakaigo nga pagtamod sa paghatag. “Maghimo ang kada isa suno sa ginpamat-od niya sa iya tagipusuon,” siling ni Pablo, “indi sing paganot ukon napilitan, kay ginahigugma sang Dios ang nagahatag sing malipayon.” (2 Cor. 9:7) Dayon, ginsambit ni Pablo kon sin-o ang mga makabenepisyo sa maalwan nga paghatag: ang ginhatagan, kay naaman ang ila kinahanglanon; kag ang naghatag, kay makabaton sila sing espirituwal nga mga pagpakamaayo.—2 Cor. 9:11-14.

Gintapos ni Pablo ini nga bahin sang iya sulat paagi sa pagpatuhoy sa pinakamabakod nga pamatuod sang kaalwan sang Dios. “Pasalamatan naton ang Dios bangod sa iya indi malaragway kag wala sing bayad nga dulot,” sulat ni Pablo. (2 Cor. 9:15) Maathag nga nalakip sa dulot ukon regalo ni Jehova ang tanan nga kaayo nga ginpakita niya sa iya katawhan paagi kay Jesucristo. Tama gid ini ka dalayawon amo nga indi malaragway sing bug-os ang balor sini.

Paano naton mapakita ang aton apresasyon sa tanan nga ginhimo kag himuon pa ni Jehova kag sang iya Anak sa aton? Ang isa ka paagi amo ang maalwan nga paghatag sang aton tion, kusog, kag mga pagkabutang para sa putli nga pagsimba kay Jehova, gamay man ini ukon daku.—1 Cron. 22:14; 29:3-5; Luc. 21:1-4.