SUGOD sang nagnuebe anyos ako, wala na ako nagdaku. Sang nagligad nga 34 ka tuig pa yadto sa Côte d’Ivoire, kag subong nagataas gihapon ako sing isa lang ka metro. Sang natalupangdan ini sadto sang akon mga ginikanan, ginpalig-on nila ako nga magmapisan sa pag-obra para indi ko pirme mapensaran ang akon hitsura. Nagbaligya ako sang mga prutas sa atubang sang amon balay kag pirme mahipid ang akon balaligyaan. Gani madamo ang nagabakal sa akon.

Pero wala sing nabag-o ang kapisan ko. Putot ako gihapon, kag nabudlayan ako bisan sa simple nga mga butang sa kabuhi, pareho sang paglab-ot sa mga estante sang akon balaligyaan. Daw gindesinyo ang tanan para sa mga tawo nga halos doble ang kataason sa akon. Naluoy gid ako sa akon kaugalingon, pero nagbag-o ina sang nag-14 anyos ako.

Isa ka adlaw, duha ka babayi nga mga Saksi ni Jehova ang nagbakal sa akon sang prutas, kag ginsugdan nila ako sa pagtuon sa Biblia. Narealisar ko nga mas importante sangsa akon pisikal nga kahimtangan ang makilala si Jehova kag mahibaluan ang iya katuyuan. Nakabulig ini sa akon. Nangin paborito ko nga teksto ang Salmo 73:28. Ang una nga bahin sini nagasiling: “Para sa akon, maayo nga magpalapit sa Dios.”

Gulpi lang nga nagsaylo ang amon pamilya sa Burkina Faso, kag nagbag-o gid ang akon kabuhi. Sang una sa amon lugar sa Côte d’Ivoire, naanad na ang mga tawo nga makita ako nga nagabaligya sang prutas. Pero sa amon ginsayluhan, natingala ang madamo sa akon. Ginahimutaran ako sang mga tawo. Gani wala gid ako nagguwaguwa sa balay sing pila ka semana. Dayon nadumduman ko nga maayo para sa akon ang pagpalapit kay Jehova. Nagsulat ako sa sanga talatapan sang mga Saksi ni Jehova, gani ginduaw ako sang isa nga bagay gid sa akon kahimtangan—si Nani, nga isa ka misyonera nga may motorsiklo.

Ang balasbalason nga mga dalan sa amon lugar pirme madanlog kag lutakon kon tingulan. Madamo nga beses nga nagakatumba si Nani sa iya motorsiklo kon ginakadtuan niya ako, pero nagpadayon sia gihapon. Sang ulihi, ginhagad niya ako nga magtambong sa mga miting. Nahibaluan ko nga kon maggua ako sa balay, himutaran gid ako sang mga tawo. Kag kon magsakay ako sa iya motorsiklo, mas mabudlayan sia sa pagmaneho kay nagbug-at na gid. Pero,  nagsugot ako bangod sang ikaduha nga bahin sang akon paborito nga teksto: “Ginhimo ko ang Soberanong Ginuong Jehova nga akon dalangpan.”

Bisan kon kaisa nagakatumba kami ni Nani sa lunang, wala ini kaso basta makatambong kami sa mga miting. Kanami gid sang mga yuhum sa akon sang mga yara sa sulod sang Kingdom Hall kon ipaanggid sa paghimutad sa akon sang mga yara sa gua! Pagligad sang siam ka bulan, ginbawtismuhan ako.

Amo ini ang ikatlo nga bahin sang akon paborito nga teksto, “agod ipahayag ang tanan niya nga binuhatan.” Nahibaluan ko nga mabudlayan gid ako sa ministeryo. Madumduman ko pa ang una ko nga pagbantala sa mga pamalay. Ginhimutaran ako sang mga bata kag may edad na, ginsunodsunod nila ako, kag gin-ilog ang akon panglakat. Kasakit ini batyagon, pero pirme ko ginapahanumdom ang akon kaugalingon nga kinahanglan man nila ang Paraiso pareho ko; gani nagpadayon ako.

Para indi ako masyado mabudlayan, nagbakal ako sang traysikad nga kamot ang naga-pedal. Ginatulod ako sang akon partner pataklad kag dayon magasakay sia sa sini pagdulhog. Ang mabudlay nga ministeryo sang primero nangin makalilipay gid amo nga sang 1998, nangin regular payunir ako.

Madamo ako sang gintudluan sing Biblia, kag apat sa ila ang nabawtismuhan na. Nalipay gid ako sang ginbaton man sang isa ko ka manghod nga babayi ang kamatuoran! Pirme ako mapalig-on kon mabatian ko ang pag-uswag sang iban, kag sa tion gid nga kinahanglan ko ini. Isa ka adlaw sang gin-malaria ako, may nabaton ako nga sulat halin sa Côte d’Ivoire. May nasugdan ako anay nga pagtuon sa Biblia sa isa ka estudyante sa unibersidad sa Burkina Faso kag ginpangabay ko ang isa ka utod nga lalaki nga padayunon ini. Sang ulihi, nagsaylo ang estudyante sa Côte d’Ivoire. Nalipay gid ako nga mahibaluan nga di-bawtismado na sia nga manugbantala!

Ano ang akon palangabuhian? Ang isa ka organisasyon nga nagabulig sa mga may sablag sa pisikal nagtudlo sa akon sa pagpanahi. Natalupangdan sang isa sa nagatudlo sa akon kon paano ako nagatrabaho gani nagsiling sia: “Tudluan ka namon sa paghimo sang habon.” Gintudluan nila ako. Nagahimo ako sa balay sang habon nga panglaba kag panghugas. Nanamian ang mga tawo sa akon habon kag ginrekomendar nila ini sa iban. Ginadul-ong ko ini sa ila nga ginagamit ang motorsiklo.

Sang 2004, makapasubo nga nag-untat ako sa pagpayunir kay grabe gid ang nabatyagan ko nga kasakit bangod sang diperensia sa akon taludtod. Pero pirme ako gihapon nagapakigbahin sa ministeryo.

Nagsiling ang iban nga nakilala ako bangod sang akon makalalaton nga yuhum. May rason gid ako nga mangin malipayon bangod maayo para sa akon ang pagpalapit sa Dios.—Panugiron ni Sarah Maiga.