“Wala nila mabaton ang katumanan sang mga saad; apang nakita nila ini sa malayo.”HEB. 11:13.

1. Paano kita makabenepisyo sa paghanduraw sa mga butang nga wala pa naton makita? (Tan-awa ang piktyur sa umpisa sini nga artikulo.)

ANG aton ikasarang nga maghanduraw sang mga butang nga wala pa naton makita isa ka regalo halin sa Dios. Mabuligan kita sini nga makahimo sing maalamon nga mga plano kag maglaum sa maayo nga mga butang. Makita ni Jehova ang mga hitabo sa palaabuton, kag pirme niya kita ginasugiran sa Kasulatan kon ano ang matabo. Mahimo naton ini maimadyin. Ang matuod, ang paghanduraw naton sa mga butang nga indi makita makabulig sa aton nga magtuo.2 Cor. 4:18.

2, 3. (a) Ngaa importante ang basihan sang aton ginahanduraw? (b) Ano nga mga pamangkot ang binagbinagon sa sini nga tulun-an?

2 Kon kaisa, ang aton ginahanduraw nga butang nga wala pa ­naton makita mahimo wala nabase sa realidad. Halimbawa, ang paghanduraw sang bata nga babayi nga nagasakay sia sa alibangbang isa lamang ka pantasya. Pero sang ginhanduraw ni Hana kon ano ang matabo kon dal-on na niya ang iya anak nga si Samuel para mag-alagad sa tabernakulo, may basihan sia. Nabase ini sa kon ano ang determinado niya nga himuon, kag nakabulig ini sa iya nga magpokus sa iya tulumuron. (1 Sam. 1:22) Kon ginahanduraw naton ang ginsaad sang Dios, nagahunahuna kita sang  butang nga pat-od nga matabo.2 Ped. 1:19-21.

3 Wala sing duhaduha nga madamo sa matutom nga tawo sang panahon sang Biblia ang naghanduraw sa mga ginsaad sang Dios. Paano sila nakabenepisyo sa sini? Kag paano man kita makabenepisyo sa paghunahuna sa matahom nga mga butang nga gintagna sang Dios para sa matinumanon nga katawhan?

NAPALIG-ON SILA KAY “NAKITA” NILA ANG ILA GINALAUMAN

4. Ano ang basihan ni Abel sa paghanduraw sang palaabuton?

4 “Nakita” bala ni Abel, ang una nga matutom nga tawo, ang ginsaad ni Jehova? Indi masiling nga may nahibaluan na si Abel sa katumanan sang saad sa ginsiling sang Dios sa man-ug: “Butangan ko sing kaawayon sa tunga mo kag sang babayi kag sa tunga sang imo kaliwat kag sang iya kaliwat. Dugmukon niya ang imo ulo, kag pilasan mo ang iya tikod.” (Gen. 3:14, 15) Pero, mahimo nga nahunahuna sing maayo ni Abel ina nga saad kag narealisar niya nga dapat may isa nga ‘pilasan sa tikod’ para mangin himpit ang katawhan pareho nanday Adan kag Eva antes sila nagpakasala. Ano man ang ginhanduraw ni Abel parte sa palaabuton, nagtuo sia sa saad sang Dios, gani ginbaton ni Jehova ang iya halad.Basaha ang Genesis 4:3-5; Hebreo 11:4.

5. Paano nakapalig-on kay Enoc ang paghanduraw sang palaabuton?

5 Ang matutom nga si Enoc nagtuo, bisan nag-atubang sia sang indi diosnon nga mga tawo nga naghambal sing malain batok sa Dios. Sa panuytoy sang Dios, gintagna ni Enoc nga magaabot si Jehova “upod ang iya balaan nga mga linaksa agod hukman ang tanan, kag agod silutan ang tanan nga indi diosnon bangod sa tanan nila nga malaut nga buhat, kag bangod sa tanan nga makakilibang nga mga butang nga ginsiling sang indi diosnon nga mga makasasala batok sa iya.” (Jud. 14, 15) Bangod may pagtuo si Enoc, mahimo ginhanduraw niya ang kalibutan nga wala na sing mga indi diosnon.Basaha ang Hebreo 11:5, 6.

6. Ano ang padayon nga ginpamensar ni Noe pagkatapos sang Baha?

6 Si Noe naluwas sa Anaw bangod sa iya pagtuo. (Heb. 11:7) Pagkatapos sang Baha, napahulag sia sang iya pagtuo nga maghalad sing mga sapat. (Gen. 8:20) Kaangay ni Abel, wala sing duhaduha nga nagatuo sia nga ang katawhan mahilway sa gapos sang sala kag kamatayon. Sang nagkabuhi si Noe pagkatapos sang Baha sang nagpamatok si Nimrod kay Jehova, may pagtuo gihapon sia kag paglaum. (Gen. 10:8-12) Mahimo gid nga napalig-on sia sa pagpamensar nga mahilway ang katawhan sa mapintas nga mga manuggahom, napanubli nga sala, kag kamatayon. “Makita” man naton ina nga dalayawon nga tion—kag malapit na gid ini!Roma 6:23.

“NAKITA” ANG KATUMANAN SANG MGA SAAD

7. Ano nga palaabuton ang “nakita” nanday Abraham, Isaac, kag Jacob?

7 Mahimo ginhanduraw nanday Abraham, Isaac, kag Jacob ang matahom nga palaabuton bangod nagsaad ang Dios nga paagi sa ila kaliwat, ang tanan nga pungsod sa duta magatigayon sing pagpakamaayo. (Gen. 22:18; 26:4; 28:14) Ang kaliwatan sang mga patriarka magadamo kag magapuyo sa Ginsaad nga Duta nga gin-aman sang Dios. (Gen. 15:5-7) Bangod may pagtuo ining ­mahinadlukon sa Dios nga mga tawo, “nakita” nila ang ila kaliwatan nga nagapanag-iya sina nga duta. Sugod sang nangin indi himpit na ang tawo, ginpat-od ni Jehova sa iya mainunungon nga mga alagad nga ang ­nadula nga pagpakamaayo ni Adan ipasag-uli.

8. Ano ang nakabulig kay Abraham nga maglig-on gid ang iya pagtuo kag magmatinumanon?

 8 Mahimo gid nga ang paghanduraw ni Abraham sa saad sang Dios nakabulig agod maglig-on gid ang iya pagtuo kag magmatinumanon. Ginapakita sang Kasulatan nga bisan wala mabaton ni Abraham kag sang iban nga mainunungon nga alagad sang Dios “ang katumanan sang mga saad” sang buhi pa sila, “nakita nila ini sa malayo kag malipayon nga ginbaton ini.” (Basaha ang Hebreo 11:8-13.) Madamo si Abraham sing ebidensia nga ang iya ginalauman matuod bangod daw pareho lang nga nakita niya ang mga butang nga wala niya makita!

9. Paano nakabenepisyo si Abraham sa iya pagtuo sa mga saad sang Dios?

9 Ang pagtuo ni Abraham sa mga saad sang Dios nagpabakod sa iya determinasyon nga himuon ang kabubut-on sang Dios. Bangod sa iya pagtuo, ginbiyaan niya ang siudad sang Ur kag wala sia nagpuyo sing permanente sa mga siudad sang Canaan. Kaangay sang Ur, indi malig-on ang pundasyon sini nga mga siudad bangod sa ila indi diosnon nga pagdumalahan. (Jos. 24:2) Sa nabilin nga kabuhi ni Abraham, “ginahulat niya ang siudad nga may matuod nga mga sadsaran, nga ang nagdesinyo kag manunukod amo ang Dios.” (Heb. 11:10) “Nakita” ni Abraham ang iya kaugalingon nga permanente nga nagapuyo sa lugar nga ginadumalahan ni Jehova. Sanday Abel, Enoc, Noe, Abraham, kag ang iban pa nga kaangay nila nagapati sa pagkabanhaw kag ginalauman nila ang kabuhi sa duta sa idalom sang Ginharian sang Dios, “ang siudad nga may matuod nga mga sadsaran.” Ang paghunahuna sini nga pagpakamaayo nagpalig-on sang ila pagtuo kay Jehova.Basaha ang Hebreo 11:15, 16.

10. Paano nakabenepisyo si Sara sa iya pagtamod sa palaabuton?

10 Binagbinaga ang asawa ni Abraham nga si Sara. Bisan pa 90 anyos na sia kag wala pa sing bata, ang iya positibo nga pagtamod sa palaabuton nakabulig sa iya nga magtuo. Daw pareho lang nga nakita niya ang iya kaliwat nga nagabaton sing pagpakamaayo nga ginsaad ni Jehova. (Heb. 11:11, 12) Ngaa nagalaum sia sa sini? Si Jehova nagsiling sa iya bana: “Pakamaayuhon ko sia kag hatagan ko man ikaw sing anak nga lalaki paagi sa iya; pakamaayuhon ko sia kag mangin iloy sia sang madamo nga pungsod; magahalin sa iya ang mga hari sang katawhan.” (Gen. 17:16) Sang ginbun-ag ni Sara si Isaac, mas may rason na sia nga magtuo sa katumanan sang iban pa nga saad sang Dios kay Abraham. Isa gid ka regalo nga mahanduraw man naton ang mga ginsaad sang Dios nga pat-od nga matuman!

NAGTULOK SING MAAYO SA PADYA

11, 12. Paano ginpalambo ni Moises ang iya gugma kay Jehova?

11 Si Moises nagtuo man kay Jehova, kag nagpalambo sing tudok nga gugma sa iya. Sang pamatan-on pa si Moises kag nagaistar sa panimalay sang Paraon sa Egipto, mahapos sia makapalambo sang gugma sa gahom kag manggad. Pero natun-an ni Moises sa matuod niya nga mga ginikanan ang parte kay Jehova kag sa Iya katuyuan nga hilwayon ang mga Hebreo sa pagkaulipon kag ihatag sa ila ang Ginsaad nga Duta. (Gen. 13:14, 15; Ex. 2:5-10) Kon pirme ginahunahuna ni Moises ang mga pagpakamaayo nga ihatag sa katawhan sang Dios, ano sa banta mo ang magatubo sa iya tagipusuon—gugma sa kabantugan ukon gugma kay Jehova?

12 Ang Kasulatan nagasugid sa aton: “Bangod sa pagtuo si Moises, sang nagdaku na, nangindi nga tawgon nga anak sang anak nga babayi sang Paraon. Ginpasulabi pa niya nga pintasan upod sa katawhan sang Dios sa baylo nga maagom ang umalagi nga pagpangalipay sa sala, bangod ginkabig niya ang pagpakahuya sa Cristo nga labaw pa nga manggad  sangsa mga bahandi sang Egipto, kay gintulok niya sing maayo ang mabaton niya nga padya.”Heb. 11:24-26.

13. Paano nakabenepisyo si Moises sa iya pagpamalandong sa mga saad sang Dios?

13 Samtang ginapamalandungan ni Moises ang mga ginsaad ni Jehova sa mga Israelinhon, nagtubo ang iya pagtuo kag gugma sa Dios. Kaangay sa iban pa nga mahinadlukon sa Dios, mahimo nahanduraw niya ang tion nga hilwayon ni Jehova ang katawhan sa kamatayon. (Job 14:14, 15; Heb. 11:17-19) Amo kon ngaa napahulag si Moises nga higugmaon ang Dios nga may kaluoy sa mga Hebreo kag sa tanan nga katawhan. Ang pagtuo kag gugma nagpabakod kay Moises sa bilog niya nga kabuhi. (Deut. 6:4, 5) Bisan pa ginpahog sia sang Paraon nga patyon, ang iya pagtuo, gugma sa Dios, kag mahimo ang iya paghanduraw sa matahom nga palaabuton nagpalig-on sa iya nga atubangon ang pagpamahog nga may kaisog.Ex. 10:28, 29.

HANDURAWA ANG MGA PAMATUOD SANG GINHARIAN

14. Ano nga panghunahuna ang pantasya lamang?

14 Madamo sa karon ang may indi realistiko nga paghanduraw sang palaabuton. Halimbawa, pigado sila pero nagahanduraw sila nga magsobra ka manggaranon kag may seguridad, bisan pa ang kabuhi sa karon puno “sing kabudlayan kag kasubo.” (Sal. 90:10) Nagahanduraw sila sang kabuhi nga wala sing kabalaka sa idalom sang pagginahom sang tawo, samtang ginapadaku sang Biblia nga Ginharian sang Dios lamang ang matuod nga paglaum sang katawhan. (Dan. 2:44) Madamo ang nagabatyag nga indi paglaglagon sang Dios ining malaut nga sistema sang mga butang, pero kabaliskaran ang ginasiling sang Biblia. (Sof. 1:18; 1 Juan 2:15-17) Ang paglaum sang mga nagabalewala sa katuyuan ni Jehova sa palaabuton mga pantasya lamang.

Mahanduraw mo bala ang imo kaugalingon nga yara sa bag-o nga kalibutan? (Tan-awa ang parapo 15)

15. (a) Paano makabenepisyo ang mga Cristiano sa paghanduraw sang ila paglaum? (b) Hinambiti ang pila nga ginakalangkagan mo kon tumanon na sang Dios ang iya mga saad.

15 Sa pihak nga bahin, bilang mga Cristiano ginapalig-on kita nga handurawon ang aton paglaum, langitnon man ukon dutan-on. Makita mo bala ang imo kaugalingon nga nagaagom sing mga butang nga ginsaad sang Dios? Ang paghunahuna sa kon ano ang imo himuon kon tumanon na sang Dios ang iya mga saad nagapahalipay sa imo. Mahimo nga “nakita” mo ang imo kaugalingon nga nagapuyo sa duta sing dayon. Handurawa nga nagabulig ka sa iban sa paghimo sang kalibutan nga mangin paraiso. Ang imo mga kaingod nagahigugma kay Jehova pareho mo. Maayo ang imo panglawas, mapagsik ka, kag masanag ang imo palaabuton. Ang mga nagadumala sa pagpasag-uli nga hilikuton nagabulig nga malipay ka sa imo kabuhi kay nagaulikid gid sila sa imo. Kag nalipay ka sa paggamit sang imo talento kag ikasarang kay ang tanan mo nga ginahimo nakabulig sa iban kag nagapadungog sa Dios. Halimbawa, ginabuligan mo ang mga ginbanhaw nga makilala si Jehova. (Juan 17:3; Binu. 24:15) Indi lang ini damgo. Ining mga paghanduraw nabase sa kamatuoran sa Kasulatan parte sa aton palaabuton.Isa. 11:9; 25:8; 33:24; 35:5-7; 65:22.

NGAA IISTORYA NATON ANG PARTE SA ATON PAGLAUM?

16, 17. Paano kita makabenepisyo sa aton pag-istorya parte sa aton paglaum?

16 Kon ginaistorya naton sa iban nga Cristiano ang aton gusto himuon samtang ginatuman ni Jehova ang iya mga saad, mas mangin maathag ang aton paghanduraw parte sa palaabuton. Bisan pa wala sa aton ang nakahibalo kon ano gid ang aton mangin kahimtangan sa bag-ong kalibutan, kon iistorya naton ang mga mahimo matabo, mapalig-on naton ang isa kag isa kag mapabutyag naton ang aton pagtuo nga matuod ang mga saad  sang Dios. Sang ginbisitahan ni apostol Pablo ang iya mga kauturan sa Roma, pat-od nga gin-apresyar gid nila ang ila ‘pagpalig-unanay,’ kag amo man kita sa sining mabudlay nga tion.Roma 1:11, 12.

17 Ang paghanduraw sa palaabuton nagabulig man sa aton nga makontrol ang negatibo nga panghunahuna sa mga kabudlayan subong. Mahimo nga may amo sini nga panghunahuna si apostol Pedro sang nagsiling sia kay Jesus: “Ginbiyaan namon ang tanan kag nagsunod sa imo; ano gid bala ang mabaton namon?” Para buligan si Pedro kag ang iban nga yara didto nga mahanduraw ang palaabuton, si Jesus nagsabat: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, himuon sang Dios ang tanan nga butang nga bag-o kon ang Anak sang tawo magpungko sa iya mahimayaon nga trono. Sa sina nga tion, kamo nga nagsunod sa akon magapungko man sa 12 ka trono agod hukman ang 12 ka tribo sang Israel. Kag ang tanan nga nagbiya sang mga balay ukon mga utod nga lalaki ukon mga utod nga babayi ukon amay ukon iloy ukon mga anak ukon mga duta tungod sa akon ngalan magabaton sing isa ka gatos ka pilo kag magapanubli sing kabuhi nga wala sing katapusan.” (Mat. 19:27-29) Gani mapamalandungan ni Pedro kag sang iban nga disipulo ang ila papel sa gobierno nga magagahom sa duta kag magadala sing daku nga pagpakamaayo sa matinumanon nga katawhan.

18. Paano kita makabenepisyo karon sa paghunahuna sa katumanan sang mga saad sang Dios?

18 Ang mga alagad ni Jehova sa duta nagabenepisyo pirme sa paghunahuna parte sa katumanan sang mga saad sang Dios. Bastante na ang ihibalo ni Abel sa katuyuan sang Dios para mahanduraw niya ang mas maayo nga palaabuton, magtuo, kag mangin malig-on ang iya paglaum. Nangin talalupangdon ang pagtuo ni Abraham kag nagmatinumanon sia bangod “nakita” niya ang katumanan sang tagna sang Dios parte sa ginsaad nga “kaliwat.” (Gen. 3:15) “Gintulok [ni Moises] sing maayo ang mabaton niya nga padya,” amo nga nanghikot sia suno sa iya pagtuo kag nagdalom ang iya gugma kay Jehova. (Heb. 11:26) Ang aton pagtuo kag gugma sa Dios nagadalom samtang ginagamit naton ang aton ikasarang sa paghanduraw sa katumanan sang ginsaad ni Jehova. Binagbinagon naton sa masunod nga artikulo kon paano naton magamit ini nga regalo halin sa Dios sa pinakamaayo nga paagi.