“Ginhatagan niya ang isa sing lima ka talanton, ang isa sing duha, kag ang isa pa gid sing isa.”—MAT. 25:15.

1, 2. Ngaa nagsaysay si Jesus sing ilustrasyon tuhoy sa talanton?

SA PARABOLA tuhoy sa mga talanton, ginpakita sing maathag ni Jesus ang obligasyon sang iya hinaplas nga mga sumulunod. Kinahanglan naton mahangpan ang kahulugan sini nga parabola kay may epekto ini sa tanan nga matuod nga Cristiano, sa langit man ang ila paglaum ukon sa duta.

2 Ginsaysay ni Jesus ang parabola tuhoy sa mga talanton subong bahin sang iya sabat sa mga disipulo sang namangkot sila parte sa “tanda sang [iya] presensia kag sang hingapusan sang sistema sang mga butang.” (Mat. 24:3) Gani, may katumanan ang parabola sa aton tion kag bahin ini sang tanda sang presensia ni Jesus kag sang iya paggahom subong Hari.

3. Ano nga mga leksion ang ginatudlo sa aton sang mga ilustrasyon nga narekord sa Mateo kapitulo 24 kag 25?

3 Ang parabola tuhoy sa mga talanton isa sa apat ka ilustrasyon nga narekord sa Mateo 24:45 tubtob 25:46. Ang tatlo pa nga tuhoy sa matutom kag mainandamon nga ulipon, sa napulo ka birhen, kag sa mga karnero kag mga kanding, bahin man sang sabat ni Jesus sa pamangkot parte sa tanda sang iya presensia. Sa apat ka ilustrasyon, ginpadaku ni Jesus ang mga kinaiya nga magapakilala sa iya matuod nga mga sumulunod sa sining katapusan nga mga adlaw. Ang  mga ilustrasyon tuhoy sa ulipon, sa mga birhen, kag sa mga talanton ginpatuhoy sa iya hinaplas nga mga sumulunod. Sa ilustrasyon parte sa matutom nga ulipon, ginpadaku ni Jesus nga kinahanglan mangin matutom kag mainandamon ang gamay nga grupo sang mga hinaplas nga gintugyanan sa pagpakaon sang iya panimalay sa katapusan nga mga adlaw. Sa parabola tuhoy sa mga birhen, ginpadaku ni Jesus nga ang tanan niya nga hinaplas nga mga sumulunod dapat mangin handa kag alisto, kay nahibaluan nila nga magaabot si Jesus pero wala nila mahibaluan kon ano nga adlaw ukon oras. Sa parabola tuhoy sa mga talanton, ginpakita ni Jesus nga kinahanglan mangin maukod sa pagtuman sang ila Cristianong mga responsibilidad ang mga hinaplas. Ang katapusan nga ilustrasyon nga amo ang parabola tuhoy sa mga karnero kag mga kanding ginpatuhoy ni Jesus sa mga may dutan-on nga paglaum. Ginpadaku niya nga dapat sila mangin mainunungon kag buligan nila ang hinaplas nga mga utod ni Jesus sa duta. * Binagbinagon naton karon ang ilustrasyon tuhoy sa mga talanton.

GINHATAGAN ANG MGA ULIPON SING DAKU NGA KANTIDAD

4, 5. Sin-o ang tawo, ukon ang agalon, kag pila ang katumbas sang isa ka talanton?

4 Basaha ang Mateo 25:14-30. Ang aton mga publikasyon madugay na nagapaathag nga ang tawo, ukon ang agalon sa ilustrasyon amo si Jesus kag ang iya paglakbay sa iban nga pungsod amo ang pagkayab niya sa langit sang 33 C.E. Sa iya parabola antes sini, ginsugid ni Jesus nga magalakbay sia “agod mangin hari.” (Luc. 19:12) Wala dayon maghari si Jesus sa Ginharian sang nagbalik sia sa langit. * Kundi, “nagpungko [sia] sa tuo sang Dios, nga sugod sadto nagahulat tubtob nga ang iya mga kaaway mabutang nga palatungan sang iya mga tiil.”—Heb. 10:12, 13.

5 Ang tawo sa ilustrasyon may walo ka talanton, isa ka daku nga kantidad sa sina nga tion. * Antes maglakbay sa iban nga pungsod, ginhatag niya ang mga talanton sa iya mga ulipon, kag ginapaabot niya nga inegosyo nila ini samtang wala sia. Kaangay sina nga tawo, nagapanag-iya si Jesus sing isa ka butang nga may daku nga balor antes sia magkayab sa langit. Ano ina? Ang sabat may kaangtanan sa iya hilikuton sa duta.

6, 7. Ano ang ginapatuhuyan sang mga talanton?

6 Importante gid kay Jesus ang iya pagbantala kag pagtudlo. (Basaha ang Lucas 4:43.) Paagi sini, ginkultibar niya ang isa ka uma nga mahimo mangin mabungahon. Antes sini, ginsilingan niya ang iya mga disipulo: “Tuluka ninyo kag tan-awa ang kaumhan. Maputi na ini kag alanihon na.” (Juan 4:35-38) Ginahunahuna niya ang pagtipon sang madamo pa nga bunayag sing tagipusuon nga mga tawo nga mangin disipulo niya. Pareho sa isa ka maayo nga mangunguma, indi pagpabay-an ni Jesus ang uma nga alanihon na. Gani, wala madugay sang nabanhaw sia kag sang wala pa sia nagkayab sa langit, ginhatagan niya sing mabug-at nga hilikuton ang iya mga disipulo: “Kadtui ninyo ang mga tawo . . . kag tudlui ninyo sila agod mangin disipulo ko.” (Mat. 28:18-20) Gani gintugyanan sila ni Jesus sing hamili nga bahandi, ang Cristianong ministeryo.—2 Cor. 4:7.

7 Kon amo, ano ang aton mahinakop? Sang ginsugo ni Jesus ang iya mga sumulunod nga tudluan ang mga tawo agod mangin disipulo  niya, daw ginahatag niya sa ila “ang iya mga pagkabutang”—ang iya mga talanton. (Mat. 25:14) Maathag nga ang mga talanton nagapatuhoy sa responsibilidad nga magbantala kag magtudlo sa mga tawo agod mangin disipulo niya.

8. Bisan pa indi pareho nga kadamuon sang talanton ang nabaton sang tagsa ka ulipon, ano ang ginapaabot sang agalon?

8 Ginapakita sang parabola tuhoy sa mga talanton nga ang agalon naghatag sa isa ka ulipon sing lima ka talanton, sa isa pa sing duha, kag sa isa pa gid sing isa lang. (Mat. 25:15) Bisan pa indi pareho nga kadamuon ang nabaton sang tagsa ka ulipon, ginapaabot sang agalon nga mangin maukod sila tanan sa paggamit sang mga talanton, nga amo ang pag-alagad sa bug-os nila nga masarangan sa ministeryo. (Mat. 22:37; Col. 3:23) Sang unang siglo, sugod sang Pentecostes 33 C.E., gingamit sang mga sumulunod sang Cristo sa pagnegosyo ang mga talanton. Ang ila maukod nga pagbantala kag paghimo sing disipulo narekord sa libro sang Binuhatan sa Biblia. *Binu. 6:7; 12:24; 19:20.

PAGNEGOSYO SA MGA TALANTON SA TION SANG KATAPUSAN

9. (a) Ano ang ginhimo sang duha ka matutom nga ulipon sa mga talanton, kag ano ang ginapakita sini? (b) Ano ang ginatungdan sang “iban nga mga karnero”?

9 Sa tion sang katapusan, ilabi na sugod sang 1919, ang matutom nga hinaplas nga  mga ulipon sang Cristo sa duta naganegosyo sang mga talanton sang Agalon. Kaangay sang una nga duha ka ulipon, ginahimo sang hinaplas nga mga kauturan ang ila bug-os nga masarangan sa pagbantala. Indi kinahanglan nga maghaumhaum kon sin-o ang nakabaton sang lima ka talanton kag kon sin-o ang nakabaton sang duha ka talanton. Sa ilustrasyon, nagdoble ang talanton nga ginhatag sang agalon sa duha ka ulipon, gani pareho sila nga maukod. Ano naman ang ginatungdan sang mga may dutan-on nga paglaum? Importante gid ang ila ginatungdan! Ang ilustrasyon ni Jesus tuhoy sa mga karnero kag mga kanding nagatudlo sa aton nga pribilehiyo gid sang mga may dutan-on nga paglaum nga sakdagon sing mainunungon ang hinaplas nga mga kauturan ni Jesus sa ila pagbantala kag pagtudlo. Sa sining makahalanguyos nga katapusan nga mga adlaw, ang duha ka grupo nagabuligay subong “isa ka panong” kag makugi gid sila sa pagtudlo sa mga tawo agod mangin disipulo.—Juan 10:16.

10. Ano ang talalupangdon nga bahin sang tanda sang presensia ni Jesus?

10 May kinamatarong ang Agalon nga magpaabot sang mga resulta. Subong sang nasambit na, ginpadamo sang iya matutom nga mga disipulo sang unang siglo ang iya mga pagkabutang. Ano naman ang nagakatabo sa sining tion sang katapusan, ang tion nga nagakatuman ang parabola tuhoy sa mga talanton? Ginahimo sang matutom kag mapisan nga mga alagad ni Jesus ang pinakalapnag nga pagbantala kag paghimo sing disipulo. Bangod sang ila mga panikasog, ginatos ka libo ka bag-o nga disipulo ang nagadugang sa kadamuon sang mga manugbantala sang Ginharian kada tuig. Tungod sini, ang pagbantala kag pagtudlo nangin isa ka talalupangdon nga bahin sang tanda sang presensia ni Jesus sa paggahom sa Ginharian. Pat-od gid nga nalipay ang ila Agalon!

Gintugyanan sang Cristo ang iya mga alagad sing hamili nga responsibilidad sa pagbantala (Tan-awa ang parapo 10)

SAN-O MAABOT ANG AGALON AGOD MAKIGHUSAY SA MGA ULIPON?

11. Ngaa masiling naton nga makighusay si Jesus sa iya mga ulipon sa tion sang dakung kapipit-an?

11 Maabot si Jesus agod makighusay sa iya mga ulipon sa hingapusan nga bahin sang dakung kapipit-an nga mahanabo sa indi madugay. Ngaa masiling naton ini? Sa iya tagna sa Mateo kapitulo 24 kag 25, sulitsulit nga ginsambit ni Jesus ang iya pag-abot. Nagsiling sia nga “makita [sang katawhan] ang Anak sang tawo nga nagakari sa mga panganod sang langit” sa iya paghukom sa tion sang dakung kapipit-an. Ginpalig-on niya ang iya mga sumulunod  nga nagakabuhi sa katapusan nga mga adlaw nga mangin alisto sila, kag nagsiling sia: “Wala kamo makahibalo kon ano nga adlaw magaabot ang inyo Ginuo” kag “sa oras nga wala ninyo ginapaabot, ang Anak sang tawo magaabot.” (Mat. 24:30, 42, 44) Gani sang nagsiling si Jesus nga “nag-abot ang agalon kag nakighusay sa mga ulipon,” maathag nga ginapatuhuyan niya ang tion nga maabot sia agod maghukom sa katapusan sini nga sistema. *Mat. 25:19.

12, 13. (a) Ano ang ginsiling sang agalon sa una nga duha ka ulipon, kag ngaa? (b) San-o mabaton sang mga hinaplas ang katapusan nga pagmarka sa ila? (Tan-awa ang kahon nga “ Manabat sa Tion sang Kamatayon.”) (c) Ano ang mabaton nga padya sang mga mahukman subong mga karnero?

12 Suno sa parabola, sang mag-abot ang agalon, nasapwan niya nga ang una nga duha ka ulipon—ang ginhatagan sing lima ka talanton kag ang ginhatagan sing duha— nangin matutom kay pareho nga nagdoble ang ila mga talanton. Pareho nga ginsilingan sang agalon ang duha ka ulipon: “Dalayawon gid ang ginhimo mo, maayo kag matutom nga ulipon! Bangod matutom ka sa diutay nga mga butang, itangdo ko ikaw sa madamo pa nga butang.” (Mat. 25:21, 23) Gani, ano ang mapaabot naton sa tion nga ang Agalon, ang ginhimaya nga si Jesus, magaabot sa paghukom sa palaabuton?

13 Ang ginarepresentar sang una nga duha ka ulipon—ang iya mapisan nga hinaplas nga mga disipulo—makabaton na sang katapusan nga pagmarka sa ila antes magsugod ang dakung kapipit-an. (Bug. 7:1-3) Antes sang Armageddon, ihatag ni Jesus ang ginsaad niya sa ila nga langitnon nga padya. Ang may dutan-on nga paglaum nga nagbulig sa mga kauturan sang Cristo sa pagbantala mahukman na subong mga karnero kag hatagan sing pribilehiyo nga magkabuhi sa dutan-on nga bahin sang Ginharian.—Mat. 25:34.

ANG MALAUT KAG UYAYA NGA ULIPON

14, 15. Ginpahangop bala ni Jesus nga madamo sang iya hinaplas nga mga kauturan ang mangin malaut kag uyaya? Ipaathag.

14 Sa parabola, ginlubong sang katapusan nga ulipon ang iya talanton sa baylo nga inegosyo ini ukon ideposito sa bangko. Malain ang panimuot sini nga ulipon, kay hungod niya nga ginsupak ang gusto sang agalon. May kinamatarong ang agalon sa pagtawag sa iya nga “malaut kag uyaya.” Ginbawi sa iya sang agalon ang talanton kag ginhatag ini sa isa nga may napulo. Dayon ginhaboy ang malaut nga ulipon “sa kadudulman sa gua.” “Didto magahibi sia kag magapabagrot sang iya mga ngipon.”—Mat. 25:24-30; Luc. 19:22, 23.

15 Gintago sang isa sa tatlo ka ulipon sang agalon ang iya talanton, gani ginapahangop bala ni Jesus nga ang ikatlo nga bahin sang iya hinaplas nga mga sumulunod mangin malaut kag uyaya? Wala. Binagbinaga ang konteksto sini. Sa ilustrasyon tuhoy sa matutom kag mainandamon nga ulipon, si Jesus nagsiling  parte sa malaut nga ulipon nga nagbunal sang iya mga masigkaulipon. Si Jesus wala nagtagna diri nga magaluntad ang isa ka malaut nga ulipon. Sa baylo, ginapaandaman niya ang matutom nga ulipon nga indi pag-ilugon ang mga kinaiya sang isa ka malaut nga ulipon. Sing kaanggid, sa ilustrasyon tuhoy sa napulo ka birhen, wala ginapahangop ni Jesus nga ang katunga nga bahin sang iya hinaplas nga mga sumulunod mangin pareho sa lima ka buangbuang nga birhen. Kundi ginapaandaman niya ang iya espirituwal nga mga kauturan parte sa matabo kon indi sila mangin alisto kag indi mangin handa. * Sa sini nga konteksto, rasonable lang nga maghinakop nga sa ilustrasyon tuhoy sa mga talanton, wala ginapahangop ni Jesus nga sa katapusan nga mga adlaw madamo sang iya hinaplas nga mga kauturan ang mangin malaut kag uyaya. Sa baylo, ginpaandaman ni Jesus ang iya hinaplas nga mga sumulunod nga magpabilin nga maukod—‘inegosyo’ ang ila talanton—kag likawan ang mga panimuot kag mga buhat sang malaut nga ulipon.—Mat. 25:16.

16. (a) Ano nga mga leksion ang matun-an naton gikan sa parabola tuhoy sa mga talanton? (b) Paano gin-athag sini nga artikulo ang aton paghangop sa parabola tuhoy sa mga talanton? (Tan-awa ang kahon nga “ Paghangop sa Ilustrasyon Tuhoy sa mga Talanton.”)

16 Ano ang duha ka leksion nga aton matun-an gikan sa parabola tuhoy sa mga talanton? Una, gintugyanan sang Agalon, nga amo ang Cristo, ang iya hinaplas nga mga ulipon sing isa ka butang nga ginakabig niya nga hamili—ang hilikuton nga pagbantala kag paghimo sing mga disipulo. Ikaduha, ginapaabot sang Cristo nga tanan kita mangin maukod sa pagbantala. Kon himuon naton ini, mapat-od naton nga padyaan sang Agalon ang aton pagtuo, pagkaalisto, kag pagkamainunungon.—Mat. 25:21, 23, 34.

^ par. 3 Ang identidad sang matutom kag mainandamon nga ulipon ginbinagbinag sa Ang Lalantawan, Hulyo 15, 2013, pahina 21-22, parapo 8-10. Ginpaathag ang identidad sang mga birhen sa nagligad nga artikulo sa sini nga magasin. Ang ilustrasyon tuhoy sa mga karnero kag mga kanding ginpaathag sa Ang Lalantawan, Oktubre 15, 1995, pahina 23-28, kag sa masunod nga artikulo sa sini nga magasin.

^ par. 5 Sang adlaw ni Jesus, ang isa ka talanton katumbas sang mga 6,000 ka denario. Ang ordinaryo nga mamumugon nga nagasueldo sing isa ka denario kada adlaw kinahanglan mangabudlay sing mga 20 ka tuig para makatipon sing isa lang ka talanton.

^ par. 8 Sa tapos sang kamatayon sang mga apostoles, ginpalapnag ni Satanas ang apostasya, nga nag-uswag sa madamo nga siglo. Sa sina nga tion, wala na ginpanikasugan nga tumanon ang sugo nga maghimo sing matuod nga mga disipulo sang Cristo. Pero magabag-o ini tanan sa tion sang “pag-ani,” nga amo ang katapusan nga mga adlaw. (Mat. 13:24-30, 36-43) Tan-awa ang Lalantawan, Hulyo 15, 2013, pahina 9-12.

^ par. 15 Tan-awa ang parapo 13 sa artikulo nga “Magapadayon Bala Kamo sa Pagbantay?” sa sini nga isyu.