SANG nagligad nga mga tinuig, si Cesar kag ang iya asawa nga si Rocio may komportable nga kabuhi sa California. Si Cesar nagatrabaho sing full-time may kaangtanan sa heating, ventilation, kag erkon kag si Rocio naman nagatrabaho sing part-time sa klinika. May kaugalingon sila nga balay, kag wala sing kabataan. Pero, may hitabo nga nagpabag-o sa ila kabuhi. Ano ini?

Sang Oktubre 2009, ang sanga talatapan sa Estados Unidos nagsulat sa tanan nga kongregasyon sang pungsod. Gin-agda nila ang hanas nga mga boluntaryo nga mag-aplay para sa temporaryo nga pag-alagad sa Bethel agod magbulig sa pagpasangkad sang mga pasilidad sa Wallkill, New York. Bisan gani ang medyo may edad na para sa pag-alagad sa Bethel gin-agda man. “Bangod sang amon edad, nahibaluan namon nga talagsahon gid nga kahigayunan nga makaalagad sa Bethel,” siling ni Cesar kag Rocio. “Indi gid namon pag-ibaylo sa iban nga butang ini nga kahigayunan!” Ginpadala dayon sang mag-asawa ang ila aplikasyon.

Ang pila ka boluntaryo nga nagatrabaho sa Warwick

Sobra na isa ka tuig ang nagligad, wala gihapon maagda sa Bethel sanday Cesar kag Rocio. Pero naghimo pa gid sila sing mga pagbag-o para malab-ot ang ila tulumuron paagi sa pagpasimple sang ila kabuhi. “Ginhimo namon nga kuarto ang amon garahe agod mapaarkilahan namon ang amon balay. Dayon naghalin kami sa amon nanamian gid nga 200 metros kuadrados nga balay, nga duha ka tuig pa lang namon napatindog, kag nagsaylo sa 25 metros kuadrados nga kuarto. Paagi sini nga mga pagbag-o,” siling ni Cesar, “mahapos na gid para sa amon nga batunon ang imbitasyon sa Bethel, kon mag-abot na ini.” Ano dayon ang natabo? “Isa ka bulan sa tapos kami makasaylo sa amon gamay nga kuarto,” siling ni Rocio, “nakabaton kami sing imbitasyon nga mag-alagad subong temporaryo nga mga boluntaryo sa Wallkill. Nangin maathag sa amon nga paagi sa pagpasimple sa amon kabuhi, ginhatagan namon si Jehova sing rason nga pakamaayuhon kami.”

Sanday Jason, Cesar, kag William

GINPAKAAMAAYO ANG ILA MGA SAKRIPISYO

Pareho nanday Cesar kag Rocio, ginatos ka kauturan ang nagasakripisyo agod makapakigbahin sa pagpanukod karon sa New York State. Ang pila sa ila nagabulig sa pagpasangkad sa Wallkill, samtang ang madamo pa may pribilehiyo nga magbulig sa pagpatindog sang ulong talatapan sa Warwick. * Madamo nga mag-asawa ang nagbiya sang ila manami nga puluy-an, maayo nga obra, kag bisan gani sang ila mga hinuptanan agod makaalagad sing bug-os kay Jehova. Ginpakamaayo bala ni Jehova ang ila mga sakripisyo? Huo!

Si Way

Halimbawa, ang mga sisentahon na nga sanday Way, nga isa ka elektrisyan, kag Debra, nagbaligya sang ila balay kag sang halos tanan nila nga pagkabutang sa Kansas kag nagsaylo sa Wallkill para mag-alagad subong commuter nga mga Bethelite. * Bisan kinahanglan ang mga pagbag-o sa ila kabuhi para mahimo ini, nabatyagan nila nga takus gid ang ila mga sakripisyo. Parte sa iya asaynment sa Bethel, si Debra nagsiling: “Nabatyagan ko kon kaisa nga daw nagapakigbahin na ako sa pagpanukod nga himuon sa Paraiso nga ginlaragway sa aton mga publikasyon!”

Sanday Melvin kag Sharon nagbaligya sang ila balay kag mga pagkabutang sa South Carolina agod makabulig sa Warwick. Bisan pa indi mahapos ini nga mga sakripisyo, nabatyagan sang mag-asawa ang kalipay nga mangin bahin sining proyekto nga importante sa kasaysayan. Nagsiling sila: “Kanami gid batyagon nga nagahimo ka sing hilikuton nga mabenepisyuhan sang bug-os kalibutan nga organisasyon.”

Si Kenneth

Ang mga 55 anyos nga sanday Kenneth, nga isa ka retirado nga construction worker, kag Maureen, naghalin sa California para magbulig sa proyekto sa Warwick. Agod makasaylo, ginpaatipan nila sa isa ka utod sa kongregasyon ang ila balay kag ginpangabay ang ila pamilya nga atipanon ang tigulang na nga amay ni Ken. Naghinulsol bala sila sa ila ginsakripisyo para makaalagad sa Bethel? Wala! “Daku gid ang amon benepisyo,” siling ni Ken. “Mahapos bala ini? Siempre indi, pero malipayon gid kami, kag ginarekomendar gid namon sa iban ini nga pag-alagad.”

PAG-ATUBANG SA MGA KABUDLAYAN

Kinahanglan nga atubangon sing madinalag-on sang kalabanan nga nagboluntaryo ang pila ka kabudlayan. Halimbawa, ang sisentahon na nga sanday William kag Sandra, may komportable nga kabuhi sa Pennsylvania. Maayo ang dalagan sang ila kompanya nga nagapanghimo sang mga piyesa sang makina kag may 17 sila ka trabahador. Nagaalagad sila sa amo lang gihapon nga kongregasyon sugod sang bata pa sila, kag kalabanan sang ila mga paryente nagaistar sa sini nga lugar. Gani sang may kahigayunan nga mag-alagad subong mga commuter sa Wallkill, nahibaluan nila nga dapat sila magpaalam sa halos tanan nga kilala nila kag biyaan ang tanan nga naandan nila. “Ang pinakamabudlay gid sa amon amo ang pagbiya sa amon masulhay nga kahimtangan,” siling ni William. Pero sa tapos sang madamo nga pangamuyo, nagdesisyon ang mag-asawa nga maglakat—isa ka desisyon nga wala gid nila ginhinulsulan. “Ang kalipay sa aktual nga pagpakigbahin kag pag-alagad upod sa pamilya Bethel indi makumparar sa bisan ano,” siling ni William. “Mas malipayon kami subong ni Sandra!”

Ang pila ka mag-asawa nga nagatrabaho sa Wallkill

Si Ricky, nga manedyer sang konstruksion sa Hawaii, gin-agda nga mangin commuter nga Bethelite para magbulig sa proyekto sa Warwick. Gusto sang iya asawa nga si Kendra nga batunon niya ini. Apang may ginakabalak-an sila: ang ila 11 anyos nga bata nga si Jacob. Nabalaka sila kon bala maalamon nga magsaylo sila sa New York State kag kon bala makapasibu ang ila bata sa bag-o nga lugar kag kahimtangan.

“Ang isa namon ka prioridad amo ang pagpangita sing kongregasyon nga may mga kabataan nga maayo ang espirituwalidad,” siling ni Ricky. “Gusto namon nga mangin madamo ang maayo nga kaupdanan ni Jacob.” Sang ulihi, ang kongregasyon nga ila nasayluhan diutay lamang ang kabataan pero may pila ka Bethelite. “Pagkatapos sang una namon nga pagtambong didto, ginpamangkot ko si Jacob sang iya nabatyagan sa bag-o nga kongregasyon kay wala diri sing kabataan nga kaedad niya,” siling ni Ricky. “Ginsilingan niya ako, ‘OK lang Dad. Ang akon mangin abyan amo ang pamatan-on nga mga Bethelite.’”

Si Jacob kag ang iya mga ginikanan nga nalipay gid sa pagpakig-istorya sa Bethelite sa Kingdom Hall

Huo, ang pamatan-on nga mga Bethelite nakig-abyan kay Jacob. Ano ang resulta? “Isa ka gab-i, naglabay ako sa kuarto sang akon bata kag nakita ko nga nagasiga pa ang suga,” siling ni Ricky. “Abi ko nagahampang sia sing electronic game, pero nagabasa gali sia sing Biblia! Sang ginpamangkot ko sia kon ano ang iya ginahimo, si Jacob nagsiling, ‘Gusto ko mangin bata nga Bethelite, kag basahon ko ang Biblia sa isa ka tuig.’” Pat-od gid nga nalipay sanday Ricky kag Kendra, indi lang bangod makapakigbahin si Ricky sa konstruksion sa Warwick kundi bangod ang ila pagsaylo makabulig sa pag-uswag sang espirituwalidad sang ila bata.Hulu. 22:6.

WALA NAGAKABALAKA SA PALAABUTON

Sanday Luis kag Dale

Ang mga proyekto sa konstruksion sa Wallkill kag Warwick matapos sa ulihi, gani nahibaluan sang mga gin-agda sa pagbulig nga temporaryo lamang ang ila pag-alagad sa Bethel. Nabalaka bala katama ini nga mga utod kon diin sila makadto ukon kon ano ang ila himuon? Wala gid! Madamo ang nagaugyon sa nabatyagan sang duha ka singkwentahon nga mag-asawa sa Florida. Si John, nga isa ka manedyer sang konstruksion, kag ang iya asawa nga si Carmen, nga temporaryo nga mga boluntaryo sa Warwick, nagsiling: “Nakita namon kon paano gin-atipan ni Jehova ang amon espesipiko nga mga kinahanglanon tubtob subong. Nagapati gid kami nga wala kami gindala diri ni Jehova karon agod lamang biyaan niya sa ulihi.” (Sal. 119:116) Si Luis, nga nagadesinyo sang mga fire sprinkler, kag ang iya asawa nga si Quenia, nagaalagad sa Wallkill. Nagsiling sila: “Nakita na namon ang kaalwan ni Jehova sa pag-aman sang amon materyal nga kinahanglanon. Bisan pa wala namon mahibaluan kon paano, san-o, ukon diin, nagasalig kami nga padayon niya kami nga atipanon.”Sal. 34:10; 37:25.

 “ANG PAGPAKAMAAYO SA BAGAY NGA WALA NA SING MASUDLAN”

Sanday John kag Melvin

Ang kalabanan sang mga nagbulig sa konstruksion sa New York mahimo nga may mga rason nga indi makaboluntaryo. Pero gintilawan nila si Jehova—subong sang pangagda niya sa aton tanan: “Tilawi ako karon sa sini, . . . kon indi ko pagbuksan sa inyo ang mga talambuan sang langit kag iula sa inyo ang pagpakamaayo sa bagay nga wala na sing masudlan.”Mal. 3:10.

Tilawan mo man bala si Jehova kag tigayunon ang iya bugana nga pagpakamaayo? Binagbinaga sing maayo ang imo mahimo agod makapakigbahin sa makalilipay nga buluhaton sa palaabuton, sa New York man ini ukon sa iban pa nga proyekto sang pagpanukod sang organisasyon, kag maeksperiensiahan mo kon paano ka padyaan ni Jehova.Mar. 10:29, 30.

Si Gary

Si Dale, nga isa ka civil engineer, kag si Cathy, nga taga-Alabama, nagarekomendar gid sini nga sahi sang pag-alagad. Parte sa ila pagboluntaryo sa Wallkill, nagsiling sila: “Kon may kaisog ka sa pagbiya sa imo masulhay nga kahimtangan, may kahigayunan ka nga makita ang pagpanghikot sang espiritu ni Jehova.” Kag ano ang kinahanglanon para mangin handa ka? Si Dale nagsiling: “Magpasimple, magpasimple, kag magpasimple pa gid. Indi mo gid ini paghinulsulan!” Si Gary nga taga-North Carolina, may 30 ka tuig na nga eksperiensia sa pagdumala sang konstruksion. Sila sang iya asawa nga si Maureen nagsiling nga ang isa sa ila pagpakamaayo nga nabaton sa Warwick amo nga “makilala kag makaupod sa obra ang madamo nga dalayawon nga kauturan nga naghatag sang ila kabuhi sa pag-alagad kay Jehova sa Bethel.” Si Gary nagsiling pa: “Para makaalagad sa Bethel, kinahanglan nga simple ang imo kabuhi, nga amo ang pinakamaayo nga kabuhi sa sini nga sistema sang mga butang.” Si Jason, nga nagtrabaho anay sa isa ka electrical contractor, kag si Jennifer, nga taga-Illinois, nagsiling nga ang pagtrabaho sa Wallkill sa proyekto sang Bethel amo ang “isa sa mga hilikuton nga halos pareho gid sa imo maeksperiensiahan sa bag-o nga kalibutan.” Si Jennifer nagsiling pa: “Makalilipay gid nga ang tanan mo nga ginahimo ginaapresyar ni Jehova kag mapuslanon gid ini para sa palaabuton nga gintigana niya sa aton. Ginapat-od ni Jehova nga pakamaayuhon ka sing bugana.”

^ par. 7 Ang part-time nga commuter nga mga Bethelite nagauliuli sa ila balay kag sila ang nagagasto samtang nagatrabaho sa Bethel sing isa ka adlaw ukon sobra pa kada semana.