Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang Pagkabanhaw ni Jesus—Ano ang Kahulugan Sini sa Aton?

Ang Pagkabanhaw ni Jesus—Ano ang Kahulugan Sini sa Aton?

“Ginbanhaw sia.”MAT. 28:6.

1, 2. (a) Ano ang luyag mahibaluan sang pila ka lider sang relihion, kag ano ang sabat ni Pedro? (Tan-awa ang piktyur sa umpisa sini nga artikulo.) (b) Paano nangin maisugon si Pedro sa sina nga tion?

PILA ka adlaw sa tapos mapatay si Jesus, si apostol Pedro nakaatubang sang maisog kag nagapamatok nga grupo sang mga lalaki. Impluwensiado sila nga mga lider sang relihion sang mga Judiyo, nga amo man ang nagplano sa pagpatay kay Jesus. Nangayo sila sing paathag. Gin-ayo ni Pedro ang isa nga natawo nga lupog, kag gusto nila mahibaluan kon paagi kay sin-o nga gahom ukon ngalan nahimo ini ni Pedro. Ang apostol maisugon nga nagsabat: “Sa ngalan ni Jesucristo nga Nazaretnon, nga ginlansang ninyo sa usok apang ginbanhaw sang Dios gikan sa mga patay, paagi sa iya nagatindog diri sa atubangan ninyo ini nga tawo nga nag-ayo.”Binu. 4:5-10.

2 Tatlo ka beses nga ginpanghiwala sadto ni Pedro si Jesus bangod sa kahadlok. (Mar. 14:66-72) Ano karon ang naghatag sa iya sing kaisog samtang ginaatubang niya ang mga lider sang relihion? Luwas sa daku nga bulig sang balaan nga espiritu, napat-od gid ni Pedro nga nabanhaw si Jesus. Ngaa kumbinsido gid ang apostol nga buhi si Jesus? Kag ngaa makasalig man kita sa sini?

3, 4. (a) Ano nga mga pagbanhaw ang natabo antes pa natawo ang mga apostoles ni Jesus? (b) Ano nga mga pagbanhaw ang ginhimo ni Jesus?

3 Indi bag-o sa mga apostoles ni Jesus nga mahimo mabuhi liwat  ang mga patay, kay may mga pagkabanhaw na antes pa sila natawo. Nahibaluan nila nga ginhatagan sang Dios sing gahom ang mga manalagna nga sanday Elias kag Eliseo sa paghimo sang mga milagro. (1 Hari 17:17-24; 2 Hari 4:32-37) Nabuhi pa gani ang bangkay sang ginhaboy ini sa lulubngan kag nagtupa sa mga tul-an ni Eliseo. (2 Hari 13:20, 21) Nagapati ang mga Cristiano sang una sa sini nga mga hitabo sa Kasulatan, subong nga nagapati kita nga ang Pulong sang Dios matuod.

4 Mahimo gid nga tanan kita napahulag sa pagbasa sang mga rekord sang mga pagbanhaw nga ginhimo ni Jesus. Sang ginbuhi niya ang bugtong nga anak sang balo, mahimo nga nagdayaw gid ang balo. (Luc. 7:11-15) Sa isa pa ka tion, ginbanhaw ni Jesus ang 12 anyos nga babayi. Imadyina ang kalipay kag katingala sang nasubuan nga mga ginikanan sang nabuhi ang ila bata! (Luc. 8:49-56) Kag nakunyag gid ang mga nakakita sang si Lazaro naggua nga buhi sa lulubngan kag maayo ang panglawas!Juan 11:38-44.

KON NGAA PINASAHI ANG PAGKABANHAW NI JESUS

5. Paano ang pagkabanhaw ni Jesus tuhay sa nauna nga mga pagkabanhaw?

5 Nahibaluan sang mga apostoles nga tuhay ang pagkabanhaw ni Jesus sa nauna nga mga pagkabanhaw. Ang mga una nga ginbanhaw nabuhi liwat sa ila pisikal nga lawas pero napatay sang ulihi. Si Jesus naman ginbanhaw sa espiritu nga lawas nga indi madunot. (Basaha ang Binuhatan 13:34.) Si Pedro nagsulat nga si Jesus “ginpatay sa unod, apang ginbuhi sa espiritu.” Dugang pa, “yara sia sa tuo sang Dios, kay nagkadto sia sa langit; kag ang mga anghel kag mga awtoridad kag mga kagamhanan ginpasakop sa iya.” (1 Ped. 3:18-22) Ang una nga mga pagkabanhaw katingalahan kag milagruso, apang ini tanan indi mapaanggid sa sining tumalagsahon gid nga milagro.

6. Paano ang pagkabanhaw ni Jesus nakaapektar sa iya mga disipulo?

6 Ang pagkabanhaw ni Jesus may daku gid nga epekto sa iya mga disipulo. Indi na sia patay, subong sang ginpatihan sang iya mga kaaway. Si Jesus buhi subong gamhanan nga espiritu nga persona nga indi mahalitan sang bisan sin-o nga tawo. Ang iya pagkabanhaw nagpamatuod nga sia ang Anak sang Dios, kag ang paghibalo sina nga kamatuoran nagpahalipay gid sa iya nasubuan nga mga disipulo. Kag ang ila kahadlok nabuslan sing kaisog. Ang pagkabanhaw ni Jesus importante gid sa katuyuan ni Jehova kag sa maayong balita nga maisugon nila nga ginbantala sing lapnag.

7. Ano ang ginahimo ni Jesus karon, kag ano nga mga pamangkot ang nagautwas?

7 Subong mga alagad ni Jehova, nahibaluan gid naton nga si Jesus indi lamang isa ka bantog nga tawo. Buhi sia karon kag nagatuytoy sa hilikuton nga nagaapektar sa tanan diri sa duta. Subong nagagahom nga Hari sang langitnon nga Ginharian sang Dios, tinluan ni Jesucristo sa indi madugay ang malauton nga kalibutan kag himuon ini nga paraiso diin ang mga tawo magakabuhi sing walay katapusan. (Luc. 23:43) Ini tanan indi matabo kon wala nabanhaw si Jesus. Gani, ano ang aton mga rason sa pagpati nga ginbanhaw sia? Ano gid ang kahulugan sang iya pagkabanhaw para sa aton?

GINAPAKITA NI JEHOVA ANG IYA GAHOM BATOK SA KAMATAYON

8, 9. (a) Ngaa ginsugo sang mga lider sang relihion nga bantayan ang lulubngan ni Jesus? (b) Ano ang natabo sang nagkadto ang mga babayi sa lulubngan?

8 Sa tapos ginpatay si Jesus, ang puno nga mga saserdote kag mga Fariseo nagkadto kay Pilato kag nagsiling: “Ginuo, nadumduman namon nga ina nga impostor nagsiling sang buhi pa sia, ‘Pagligad sang tatlo ka adlaw banhawon ako.’ Gani magmando ka nga bantayan sing maayo ang lulubngan tubtob  sa ikatlo nga adlaw, agod ang iya mga disipulo indi gid magkari kag kawaton sia kag magsiling sa katawhan, ‘Ginbanhaw sia gikan sa mga patay!’ Kag ining ulihi nga kabutigan mangin malain pa sa nahauna.” Si Pilato nagsabat sa ila: “May guardia kamo. Lakat kamo kag pabantayi ini sing maayo.” Amo gid sina ang ila ginhimo.Mat. 27:62-66.

9 Ginbutang ang lawas ni Jesus sa lulubngan nga ginguhab sa igang nga gintakpan sang daku nga bato. Luyag gid sang mga lider sang relihion nga magpabilin didto si Jesus tubtob san-o—nga wala sing kabuhi sa sina nga lulubngan. Pero indi amo sina ang luyag ni Jehova. Sang si Maria Magdalena kag ang isa pa ka Maria nagkadto sa lulubngan sa ikatlo nga adlaw, nasapwan nila nga ang bato napaligid na kag nagapungko sa sini ang isa ka anghel. Ginsilingan sang anghel ang mga babayi nga tan-awon sa sulod ang lulubngan nga wala na sing unod. “Wala sia diri,” siling sang anghel, “kay ginbanhaw sia.” (Mat. 28:1-6) Buhi si Jesus!

10. Ano ang pamatuod ni Pablo nga nabanhaw si Jesus?

10 Ang mga hitabo sa masunod nga 40 ka adlaw nagpamatuod nga ginbanhaw si Jesus. Sa pagsumaryo sa mga ebidensia, si apostol Pablo nagsulat sa mga taga-Corinto: “Lakip sa nahauna nga mga butang, nga akon man nabaton, nga si Cristo napatay tungod sa aton mga sala suno sa Kasulatan; nga ginlubong sia, huo, nga ginbanhaw sia sa ikatlo nga adlaw suno sa Kasulatan; nga nagpakita sia kay Cefas, dayon sa Napulog-duha. Pagkatapos sina, nagpakita sia sa kapin sa lima ka gatos ka kauturan sa isa ka higayon, nga ang kalabanan sa ila nagakabuhi pa tubtob karon, apang ang iban nagtulog na sa kamatayon. Pagkatapos sina, nagpakita sia kay Santiago, dayon sa tanan nga apostoles. Apang sa katapusan nagpakita man sia sa akon subong nga nagpakita sia sa isa nga natawo sa indi pa ang tion.”1 Cor. 15:3-8.

NGAA NAHIBALUAN NATON NGA GINBANHAW SI JESUS?

11. Paano ang pagkabanhaw ni Jesus natabo “suno sa Kasulatan”?

11 Ang una nga rason kon ngaa nahibaluan naton nga ginbuhi si Jesus amo nga ang iya pagkabanhaw natabo “suno sa Kasulatan.” Ang Pulong sang Dios nagtagna sina nga pagkabanhaw. Halimbawa, ginsulat ni David nga ang panguna nga “balaan” sang Dios indi pagpabay-an sa Lulubngan. (Basaha ang Salmo 16:10.) Sang Pentecostes 33 C.E., gin-aplikar ni apostol Pedro ina nga bersikulo kay Jesus nga nagasiling: “Nakita na [ni David] nga daan kag naghambal [sia] nahanungod sa pagkabanhaw sang Cristo, nga wala sia pagpabay-i sa Lulubngan ukon nakaagom sang kaduluntan ang iya unod.”Binu. 2:23-27, 31.

12. Sin-o ang nakakita sang nabanhaw nga si Jesus?

12 Ang ikaduha nga rason kon ngaa nahibaluan naton nga ginbanhaw si Jesus amo ang pamatuod sang madamo nga nakasaksi. Sa sulod sang 40 ka adlaw, ang nabanhaw nga si Jesus nagpakita sa iya mga disipulo sa hardin nga nahamtangan sang iya lulubngan kag sa dalan pakadto sa Emaus kag sa iban pa nga lugar. (Luc. 24:13-15) Sa sina nga tion, nakighambal sia sa mga indibiduwal, lakip kay Pedro, kag sa mga grupo. Isa ka bes, nagpakita pa gani si Jesus sa grupo sang kapin sa 500 ka tawo! Ang pamatuod sang madamo nga nakasaksi mabakod gid.

13. Paano ang kakugi sang mga disipulo nagapakita nga nagapati gid sila nga ginbanhaw si Jesus?

13 Ang ikatlo nga rason kon ngaa nahibaluan naton nga natabo ang pagkabanhaw ni Jesus amo ang kakugi nga ginpakita sang iya mga disipulo sa pagpahayag sini. Ang ila kakugi sa pagpanaksi sa pagkabanhaw sang Cristo amo ang rason kon ngaa ginhingabot sila, ginpaantos, kag ginpatay. Kon wala ginbanhaw si Jesus—ukon kon ang tanan  ginhimuhimo lang—ngaa ibutang ni Pedro ang iya kabuhi sa katalagman agod ipahayag ang pagkabanhaw sang Cristo sa mga lider sang relihion, nga nagdumot kay Jesus kag nagplano pa gani nga patyon sia? Ini bangod si Pedro kag ang iban nga disipulo nagapati gid nga buhi si Jesus kag nagatuytoy sa hilikuton nga luyag sang Dios buhaton. Dugang pa, ang pagkabanhaw ni Jesus nagpat-od sa iya mga sumulunod nga sila man mahimo mabanhaw. Halimbawa, si Esteban napatay nga kumbinsido gid nga may pagkabanhaw.Binu. 7:55-60.

14. Ngaa nagapati ka nga buhi si Jesus?

14 Ang ikap-at nga rason kon ngaa nahibaluan naton nga ginbanhaw si Jesus amo nga madamo kita sang pamatuod nga nagagahom na sia karon subong Hari kag Ulo sang Cristianong kongregasyon. Subong resulta, nag-uswag ang matuod nga Cristianismo. Matabo ayhan ini kon wala nabanhaw si Jesus? Mahimo gani nga wala naton mabatian ang parte sa iya kon wala sia nabanhaw. Apang may mabakod kita nga rason nga si Jesus nagagiya kag nagatuytoy sa aton lapnag nga pagbantala sang maayong balita.

ANO ANG KAHULUGAN SA ATON SANG PAGKABANHAW NI JESUS?

15. Ngaa ang pagkabanhaw ni Jesus naghatag sa aton sing kaisog?

15 Ang pagkabanhaw ni Jesus naghatag sa aton sing kaisog sa pagbantala. Sa sulod sang 2,000 ka tuig, ang mga kaaway sang Dios naggamit sang nanuhaytuhay nga hinganiban para pauntaton ang maayong balita—apostasya, manugyaguta, bayolente nga guban, pagdumili, pagpaantos, kag pagpamatay. Apang ‘wala gid sing hinganiban nga ginhimo batok sa aton’ ang makapauntat sa pagbantala sang Ginharian kag paghimo-disipulo nga hilikuton. (Isa. 54:17) Wala kita nahadlok sa mga alagad ni Satanas. Kaupod naton si Jesus, nga nagasakdag sa aton, suno sa iya ginsaad. (Mat. 28:20) May rason gid kita nga indi mahadlok, kay bisan manikasog ang aton kaaway, indi gid sila makapahipos sa aton!

Ang pagkabanhaw ni Jesus naghatag sa aton sing kaisog nga magbantala (Tan-awa ang parapo 15)

16, 17. (a) Paano ang pagkabanhaw nagapamatuod sang gintudlo ni Jesus? (b) Suno sa Juan 11:25, ano nga gahom ang ginhatag sang Dios kay Jesus?

16 Ang pagkabanhaw ni Jesus nagpamatuod sang tanan niya nga gintudlo. Si Pablo nagsulat nga kon wala nabanhaw ang Cristo, ang pagtuo sang mga Cristiano kag ang pagbantala mangin wala sing pulos. Ang isa ka iskolar sang Biblia nagsulat: “Kon ang Cristo wala ginbanhaw, . . . ang mga Cristiano mangin makaluluoy bangod nadala [sila] sang daku nga pagpanglimbong.” Kon wala ang pagkabanhaw ni Jesus, ang rekord sa Ebanghelyo mangin masubo nga istorya sang maayo kag maalam nga tawo nga ginpatay sang iya mga kaaway. Apang ang Cristo ginbanhaw, nga nagapamatuod sa pagkasibu sang tanan niya nga gintudlo, lakip ang ginhambal niya nahanungod sa palaabuton.Basaha ang 1 Corinto 15:14, 15, 20.

17 Si Jesus nagsiling: “Ako ang pagkabanhaw kag ang kabuhi. Sia nga nagatuo sa akon, bisan pa mapatay sia, mabuhi sia.” (Juan 11:25) Ang iya ginsiling pat-od gid nga matuman. Ginhatagan ni Jehova si Jesus sang gahom nga ibalik ang kabuhi indi lamang sang mga banhawon subong espiritu kundi lakip man ang binilyon nga magamata sa paglaum nga mabuhi sing walay katapusan sa duta. Ang halad ni Jesus sa pagtumbas sa sala kag ang iya pagkabanhaw nagakahulugan nga wala na sing kamatayon. Ina bala nga ihibalo nagapabakod sa imo nga batason ang mga pagtilaw kag atubangon ang kamatayon nga may kaisog?

18. Ano ang ginagarantiya sang pagkabanhaw ni Jesus?

18 Ang pagkabanhaw ni Jesus nagagarantiya sa aton nga ang pumuluyo sang duta hukman suno sa mahigugmaon nga mga talaksan ni Jehova. Si Pablo nakighambal sa  grupo sang mga lalaki kag babayi sa Atenas, nga nagsiling: “Tuyo [sang Dios nga] hukman ang napuy-an nga duta sa pagkamatarong paagi sa isa ka tawo nga gintangdo niya, kag naghatag sia sang garantiya sa tanan nga tawo paagi sa pagbanhaw niya sa iya gikan sa mga patay.” (Binu. 17:31) Huo, si Jesus ang gintangdo nga Hukom, kag makasalig kita nga ang iya paghukom alalangay kag mahigugmaon.Basaha ang Isaias 11:2-4.

19. Ano ang epekto sang aton pagpati sa pagkabanhaw sang Cristo?

19 Ang pagpati sa pagkabanhaw ni Jesus nagapahulag sa aton nga himuon ang katuyuan sang Dios. Kon wala sia napatay kag nabanhaw, mapaidalom man kita gihapon sa sala kag kamatayon. (Roma 5:12; 6:23) Kon wala nabanhaw si Jesus, mahimo magahambal kita: “Magkaon kita kag mag-inom, kay buas mapatay kita.” (1 Cor. 15:32) Apang wala kita nagakonsentrar sa mga kalipayan sang kabuhi. Kundi ginapabaloran naton ang paglaum nga pagkabanhaw kag may maayo gid kita nga rason sa pagsunod sa panuytoy ni Jehova sa tanan nga butang.

20. Paano nagpamatuod ang pagkabanhaw ni Jesus sa pagkagamhanan sang Dios?

20 Ang pagkabanhaw sang Cristo nagapamatuod sa pagkagamhanan ni Jehova, nga ‘nagapadya sa mga nagapangita sa iya sing hanuot.’ (Heb. 11:6) Daku gid nga gahom kag kaalam ang ginpadayag ni Jehova sa pagbanhaw kay Jesus sa imortal nga langitnon nga kabuhi! Dugang pa, ang Dios nagpakita sang iya ikasarang sa pagtuman sang tanan Niya nga mga saad. Nalakip sa sini ang iya matagnaon nga saad nga may pinasahi nga “kaliwat” nga mangin sadsaran sa paghusay sa hulusayon sang pagkasoberano sa uniberso. Para matuman ina nga saad, kinahanglan nga mapatay si Jesus kag mabanhaw.Gen. 3:15.

21. Ano ang kahulugan sang paglaum nga pagkabanhaw para sa imo?

21 Nagapasalamat ka bala kay Jehova sa ginhatag niya nga pat-od nga paglaum nga pagkabanhaw? Ang Kasulatan nagpasalig: “Yari karon! Ang tolda sang Dios yara sa mga tawo, kag magapuyo sia kaupod nila, kag sila mangin iya mga katawhan. Kag ang Dios mismo mangin kaupod nila. Kag pahiran niya ang tagsa ka luha sa ila mga mata, kag wala na sing kamatayon ukon paglalaw ukon paghibi ukon kasakit pa. Ang mga butang sang una nagtaliwan na.” Ina nga dalayawon nga paglaum ginpahayag sa matutom nga si apostol Juan, nga ginsilingan: “Isulat mo, bangod ini nga mga pulong masaligan kag matuod.” Sin-o ang nagpahayag sini kay Juan? Ginpahayag ini sang ginbanhaw nga si Jesucristo.Bug. 1:1; 21:3-5.