Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Katawhan Na Kamo Karon sang Dios

Katawhan Na Kamo Karon sang Dios

“Kamo sadto indi katawhan, apang karon katawhan na sang Dios.”1 PED. 2:10.

1, 2. Ano ang pagbag-o nga natabo sang Pentecostes 33 C.E., kag sin-o ang nangin mga miembro sang bag-o nga katawhan ni Jehova? (Tan-awa ang piktyur sa umpisa sini nga artikulo.)

ANG Pentecostes 33 C.E. isa ka talalupangdon nga petsa sa kasaysayan sang katawhan ni Jehova sa duta. Natabo ang daku nga pagbag-o. Sa sina nga adlaw, paagi sa balaan nga espiritu, gintukod ni Jehova ang bag-o nga pungsod—ang espirituwal nga Israel, “ang Israel sang Dios.” (Gal. 6:16) Sa una nga tion sugod sang mga adlaw ni Abraham, ang katawhan sang Dios makilala indi na paagi sa pagtuli sa unod sang mga lalaki. Sa baylo, parte sa kada miembro sinang bag-o nga pungsod, si Pablo nagsulat: “Ang pagtuli sa iya amo ang sa tagipusuon paagi sa espiritu.”Roma 2:29.

2 Ang una nga mga miembro sang bag-o nga pungsod sang Dios amo ang mga apostoles kag ang sobra sa isa ka gatos nga disipulo sang Cristo nga nagtipon sa naibabaw nga hulot sa Jerusalem. (Binu. 1:12-15) Sila ang nakabaton sang pagbubo sang balaan nga espiritu, amo nga nangin hinaplas sila sa espiritu nga mga anak sang Dios. (Roma 8:15, 16; 2 Cor. 1:21) Nagpamatuod ini nga ang bag-o nga katipan nagpanghikot na, nga ang manugpatunga amo ang Cristo kag ginpalig-on ini sang iya dugo. (Luc. 22:20; basaha ang Hebreo 9:15.) Gani, ini nga mga disipulo nangin miembro sang bag-o nga pungsod ni Jehova, ang iya bag-o nga katawhan. Bangod sang balaan nga espiritu, nakabantala sila sa lainlain nga lenguahe  nga ginagamit sang mga Judiyo kag mga proselita nga nagkadto sa Jerusalem halin sa bug-os nga Emperyo sang Roma para magsaulog sang Judiyo nga Kapiestahan sang mga Semana, ukon Pentecostes. Nabatian kag nahangpan sini nga mga tawo sa ila lenguahe ang “halangdon nga mga butang sang Dios” nga ginbantala sang hinaplas sa espiritu nga mga Cristiano.Binu. 2:1-11.

ANG BAG-O NGA KATAWHAN SANG DIOS

3-5. (a) Ano ang ginsiling ni Pedro sa mga Judiyo sang Pentecostes? (b) Paano nagdaku ang bag-o nga pungsod ni Jehova sang nag-umpisa ini?

3 Gingamit ni Jehova si apostol Pedro nga manguna para mabuksan ang kahigayunan sa mga Judiyo kag mga proselita nga mangin mga miembro sining bag-o nabun-ag nga pungsod, ang Cristianong kongregasyon. Sang Pentecostes, maisugon nga ginsilingan ni Pedro ang mga Judiyo nga dapat nila batunon si Jesus, ang tawo nga ila ‘ginlansang sa usok,’ bangod “ginhimo sia sang Dios nga Ginuo kag Cristo.” Sang namangkot ang kadam-an kon ano ang dapat nila himuon, si Pedro nagsabat: “Maghinulsol kamo, kag ang tagsatagsa sa inyo magpabawtismo sa ngalan ni Jesucristo para sa kapatawaran sang inyo mga sala, kag mabaton ninyo ang wala bayad nga dulot nga balaan nga espiritu.” (Binu. 2:22, 23, 36-38) Sina nga adlaw, mga 3,000 ang nagdugang sa bag-o nga pungsod sang espirituwal nga Israel. (Binu. 2:41) Pagkatapos sini, ang makugi nga pagbantala sang mga apostoles padayon nga nangin mabungahon. (Binu. 6:7) Nagadaku ang bag-o nga pungsod.

4 Sang ulihi, ginbantalaan man ang mga Samaritano, kag nagmadinalag-on gid ini. Madamo ang ginbawtismuhan sang ebanghelisador nga si Felipe, pero wala dayon sila nakabaton sang balaan nga espiritu. Ginpadala sang nagadumala nga hubon sa Jerusalem sanday apostol Pedro kag Juan sa sining nakumbertir nga mga Samaritano, kag “gintungtong nila ang ila mga kamot sa ila kag nakabaton sila sang balaan nga espiritu.” (Binu. 8:5, 6, 14-17) Gani ini nga mga Samaritano nangin hinaplas man sa espiritu nga miembro sang espirituwal nga Israel.

Ginbantalaan ni Pedro si Cornelio kag ang iya panimalay (Tan-awa ang parapo 5)

5 Sang 36 C.E., gingamit liwat si Pedro para makasulod ang iban sa bag-o nga pungsod sang espirituwal nga Israel. Natabo ini sang ginbantalaan niya ang Romano nga senturyon nga si Cornelio kag ang mga paryente kag mga abyan sini. (Binu. 10:22, 24, 34, 35) Ang Biblia nagsiling: “Samtang ginahambal pa ini ni Pedro, nagkunsad ang balaan nga espiritu sa tanan [nga indi Judiyo] nga nagapamati sang pulong. Kag ang mga matutom nga nag-upod kay Pedro nga gikan sa mga natuli natingala gid, bangod ang wala bayad nga dulot nga balaan nga espiritu ginpasagahay man sa mga tawo sang mga pungsod.” (Binu. 10:44, 45) Gani mahimo na mangin miembro sang bag-o nga pungsod sang espirituwal nga Israel ang wala matuli nga mga Gentil nga nagtuo.

“KATAWHAN PARA SA IYA NGALAN”

6, 7. Paano ang mga miembro sang bag-o nga pungsod nanghikot subong ‘katawhan para sa ngalan ni Jehova,’ kag daw ano kasangkad nila ini nga ginhimo?

6 Sa sinapol sang nagadumala nga hubon sang mga Cristiano sang unang siglo sang 49 C.E., si disipulo Santiago nagsiling: “Ginsaysay  sing tul-id ni Simeon [Pedro] kon paano ang Dios sa nahauna nga higayon nagliso sang iya igtalupangod sa mga pungsod agod magkuha gikan sa ila sang katawhan para sa iya ngalan.” (Binu. 15:14) Ining bag-o nga katawhan nga nagadala sang ngalan ni Jehova magalakip sang tumuluo nga mga Judiyo kag indi Judiyo. (Roma 11:25, 26a) Sang ulihi, nagsulat si Pedro: “Kamo sadto indi katawhan, apang karon katawhan na sang Dios.” Ginsugid ni Pedro ang ila hilikuton paagi sa pagsiling: “Kamo ‘pinili nga rasa, harianon nga mga saserdote, balaan nga pungsod, katawhan nga ginapanag-iyahan sing pinasahi, agod mapahayag ninyo sing lapnag ang pagkahalangdon’ sang isa nga nagtawag sa inyo gikan sa kadudulman pakadto sa iya makatilingala nga kapawa.” (1 Ped. 2:9, 10) Ipahayag nila ang Isa nga ila ginarepresentar kag dayag nga himayaon ang iya ngalan. Mangin maisugon sila nga mga saksi para kay Jehova, ang Soberano sang Uniberso.

7 Kaangay sang kinaugali nga Israel, ang mga miembro sang espirituwal nga Israel gintawag ni Jehova nga “katawohan nga ginhuman ko nga sa akon agud nga sila magpahayag sang akon kadayawan.” (Isa. 43:21) Para ibuyagyag ang butig nga mga dios nga ginasimba sadto, ang mga Cristiano sang una maisugon nga nagpahayag nga si Jehova ang lamang matuod nga Dios. (1 Tes. 1:9) Nagpanaksi sila para kay Jehova kag kay Jesus “sa Jerusalem kag sa bug-os nga Judea kag Samaria kag tubtob sa ukbong sang duta.”Binu. 1:8; Col. 1:23.

8. Ano ang paandam ni apostol Pablo sa katawhan sang Dios sang unang siglo?

8 Ang maisugon nga miembro sang unang siglo nga ‘katawhan para sa ngalan ni Jehova’ amo si apostol Pablo. Sang nagaatubang sia sa pagano nga mga pilosopo, maisugon niya nga ginpangapinan ang pagkasoberano ni Jehova, “ang Dios nga naghimo sang kalibutan kag sang tanan nga butang sa sini, ining Isa, nga amo ang Ginuo sang langit kag duta.” (Binu. 17:18, 23-25) Sa hingapusan sang iya ikatlo nga paglakbay subong misyonero, ginpaandaman ni Pablo ang mga miembro sang katawhan nga gintawag sa ngalan sang Dios: “Nahibaluan ko nga kon makahalin na ako magasulod ang mapiguson nga mga lobo sa tunga ninyo kag indi makig-angot sing mapinalanggaon sa panong, kag gikan sa inyo mismo may mga tawo nga magalutaw kag magahambal sang tiko nga mga butang agod ipahilayo ang mga disipulo kag pasundon sa ila.” (Binu. 20:29, 30) Ining gintagna nga apostasya maathag nga nadayag sang katapusan sang unang siglo.1 Juan 2:18, 19.

9. Parte sa ‘katawhan para sa ngalan ni Jehova,’ ano ang natabo sa ila sang napatay ang mga apostoles?

9 Sang napatay ang mga apostoles, ina nga apostasya nag-uswag amo nga nagluntad ang mga relihion sang Cristiandad. Imbes pamatud-an nga ‘katawhan sila para sa ngalan ni Jehova,’ ginkuha sang apostata nga mga Cristiano ang ngalan sang Dios sa madamo nila nga badbad sang Biblia. Gin-adoptar nila ang pagano nga mga ritwal kag ginpasipalahan ang Dios paagi sa ila indi Makasulatanhon nga mga doktrina, ila “balaan nga mga inaway,” kag imoral nga paggawi. Gani sa sulod sang mga siglo, diutay lang ang matutom nga alagad ni Jehova sa duta, pero wala sing organisado nga “katawhan para sa iya ngalan.”

PAGKABUN-AG LIWAT SANG KATAWHAN SANG DIOS

10, 11. (a) Ano ang gintagna ni Jesus sa iya parabola parte sa mga trigo kag mga gamhon? (b) Paano natuman ang parabola ni Jesus sa tapos sang 1914, kag ano ang resulta?

10 Sa iya parabola parte sa mga trigo kag mga gamhon, si Jesus nagtagna tuhoy sa espirituwal nga kagab-ihon bangod sang apostasya. Nagsiling sia nga “samtang nagakatulog ang mga tawo,” ang Yawa nagsab-ug sang mga gamhon sa uma nga ginsab-ugan sang Anak sang tawo sang mga binhi sang trigo. Dungan ini nga magatubo asta sa “katapusan sang sistema sang mga butang.” Si Jesus nagpaathag nga ang “maayo nga binhi” nagarepresentar  sa “mga anak sang ginharian” kag ang “mga gamhon” amo ang “mga anak sang isa nga malauton.” Sa tion sang katapusan, ang Anak sang tawo magapadala sang iya “mangangani,” ang mga anghel, sa pagpain sang simbuliko nga mga trigo kag mga gamhon. Ang mga anak sang Ginharian pagatipunon. (Mat. 13:24-30, 36-43) Paano ini natabo, kag paano ini naangot sa pagtigayon ni Jehova sing katawhan sa duta?

11 Ang “katapusan sang sistema sang mga butang” nagsugod sang 1914. Sa tion sang inaway sina nga tuig, ang pila ka libo nga hinaplas nga Cristiano, ukon “mga anak sang ginharian,” nabihag sa espirituwal sang Babilonia nga Daku. Sang 1919, ginluwas sila ni Jehova, amo nga nangin maathag ang ila kinatuhayan gikan sa “mga gamhon,” ukon nagapakunokuno nga mga Cristiano. Gintipon niya ang “mga anak sang ginharian” subong organisado nga katawhan, bilang katumanan sang tagna ni Isaias: “Matawo bala ang isa ka duta sa isa ka adlaw? Ipanganak bala ang isa ka pungsud sa makaisa lamang? Kay sa gilayon nga ang Sion ginsakitan nag-anak sia sang iya mga anak.” (Isa. 66:8) Ang Sion, ang organisasyon ni Jehova nga ginatapuan sang mga anghel, magatipon sang iya hinaplas sa espiritu nga mga anak kag organisahon sila subong isa ka pungsod.

12. Paano ginpakita sang mga hinaplas nga sila ang ‘katawhan para sa ngalan ni Jehova’ karon?

12 Pareho sa mga Cristiano sang una, ang hinaplas nga “mga anak sang ginharian” mangin mga saksi ni Jehova. (Basaha ang Isaias 43:1, 10, 11.) Tuhay sila bangod sang ila Cristianong paggawi kag pagbantala sang “maayong balita sang ginharian . . . subong panaksi sa tanan nga pungsod.” (Mat. 24:14; Fil. 2:15) Paagi sini, nabuligan nila ang minilyon para mangin matarong sa atubangan ni Jehova.Basaha ang Daniel 12:3.

“MAGAUPUD KAMI SA INYO”

13, 14. Para kahamut-an ang pagsimba kag pag-alagad kay Jehova, ano ang kinahanglan himuon sang mga indi miembro sang espirituwal nga mga Israelinhon, kag paano ini gintagna sa Biblia?

13 Natun-an naton sang nagligad nga artikulo nga sa Israel sang una, mahimo batunon ni Jehova ang pagsimba sang mga manlulugayaw, pero kinahanglan nila makig-upod sa  katawhan ni Jehova. (1Hari 8:41-43) Sing kaanggid, ang indi miembro sang espirituwal nga mga Israelinhon kinahanglan makig-upod sa katawhan ni Jehova, ang “mga anak sang ginharian”—ang hinaplas nga mga Saksi ni Jehova.

14 Ang pagdugok sang madamo nga tawo sa pagsimba kay Jehova upod sa iya katawhan sa sining tion sang katapusan gintagna sang duha ka manalagna. Si Isaias nagtagna: “Ang madamung mga katawohan magakadto, kag magasiling: ‘Kari kamo, magataklad kita sa bukid sang GINOO, sa balay sang Dios ni Jacob; kag tudloan niya kita sang iya mga dalanon kag magalakat kita sa iya mga banas.’ Kay gikan sa Sion magagowa ang kasogoan, kag ang polong sang GINOO gikan sa Jerusalem.” (Isa. 2:2, 3) Si manalagna Zacarias nagtagna man nga ang “madamu nga katawohan kag makusug nga mga pungsud magaabut sa pagpangita sa GINOO sang mga kasoldadosan sa Jerusalem, kag sa pagpakilooy sang kahamuut sang GINOO.” Ginlaragway niya sila subong “napulo ka tawo gikan sa tanan nga hambal sang mga pungsud” nga simbuliko nga magabuyot sa bayo sang espirituwal nga Israel nga nagasiling: “Magaupud kami sa inyo, kay nabatian namon nga ang Dios nagaupud sa inyo.”Zac. 8:20-23.

15. Sa ano nga hilikuton “magaupud” ang “iban nga mga karnero” sa espirituwal nga mga Israelinhon?

15 Ang “iban nga mga karnero” “magaupud” sa espirituwal nga mga Israelinhon sa pagbantala sang maayong balita sang Ginharian. (Mar. 13:10) Nangin bahin sila sang katawhan sang Dios, nga “isa ka panong” upod sa mga hinaplas, sa idalom sang “maayo nga manugbantay,” si Cristo Jesus.Basaha ang Juan 10:14-16.

PROTEKSION UPOD SA KATAWHAN NI JEHOVA

16. Paano pahanabuon ni Jehova ang katapusan nga bahin sang “dakung kapipit-an”?

16 Sa tapos sang kalaglagan sang Babilonia nga Daku, salakayon ang katawhan ni Jehova, kag sa sina nga tion kinahanglan naton ang proteksion nga ginahatag ni Jehova sa iya mga alagad. Bangod ini nga pagsalakay pagasundan sang katapusan nga bahin sang “dakung kapipit-an,” si Jehova amo ang magapadihot sang mga butang suno sa iya ginpat-od nga tion. (Mat. 24:21; Ezeq. 38:2-4) Sa sina nga tion, salakayon ni Gog ang “katawohan nga ginatipon gikan sa mga pungsud,” ang katawhan ni Jehova. (Ezeq. 38:10-12) Ang pagsalakay mangin palatandaan nga ipadapat na ni Jehova ang iya paghukom batok kay Gog kag sa iya mga sumalakdag. Bayawon ni Jehova ang iya pagkasoberano kag pakabalaanon ang iya ngalan, kay nagsiling sia: “Ipakilala ko ang akon kaugalingon sa mga mata sang madamu nga mga pungsud. Niyan makilala nila nga Ako amo ang GINOO.”Ezeq. 38:18-23.

Sa tion sang “dakung kapipit-an,” kinahanglan naton makig-upod sing suod sa aton kongregasyon (Tan-awa ang parapo 16 asta 18)

17, 18. (a) Kon salakayon ni Gog ang katawhan ni Jehova, ano nga mga instruksion ang ila mabaton? (b) Kon gusto naton nga maproteksionan kita ni Jehova, ano ang dapat naton himuon?

17 Kon magsalakay na si Gog, silingan ni Jehova ang iya mga alagad: “Kari, katawohan ko, sulud ka sa imo mga hulut, kag takpi ang imo mga ganhaan sa palibut mo; panago ka sing malip-ot nga tion tubtub nga magtaliwan ang kaalipungut.” (Isa. 26:20) Sa sina nga tion, magahatag si Jehova sing nagaluwas kabuhi nga mga instruksion, kag ang “mga hulut” mahimo nga naangot sa aton lokal nga mga kongregasyon.

18 Gani, kon gusto naton matigayon ang proteksion ni Jehova sa tion sang dakung kapipit-an, kilalahon naton nga si Jehova may katawhan sa duta, nga naorganisar subong mga kongregasyon. Dapat kita padayon nga manindugan kaupod nila kag makig-upod sing suod sa aton kongregasyon. Kabay pa nga tinagipusuon naton nga buylugan ang salmista nga nagpahayag: “Ang kaluwasan iya sang GINOO; ang imo pagpakamaayo manginsa imo katawohan!”Sal. 3:8.

Katawhan Na Kamo Karon sang Dios