“Nagsiling [si Jesus] sa ila: ‘. . . Mangin saksi ko kamo . . . tubtob sa ukbong sang duta.’”BINU. 1:7, 8.

1, 2. (a) Sin-o ang pinakamaayo nga saksi ni Jehova? (b) Ano ang kahulugan sang ngalan ni Jesus, kag paano ang Anak sang Dios nagkabuhi suno sa iya ngalan?

“TUNGOD sini natawo ako, kag tungod sini nagkari ako sa kalibutan, agod magpanaksi ako sa kamatuoran.” (Basaha ang Juan 18:33-37.) Amo ini ang ginsiling ni Jesucristo sa Romano nga gobernador sang Judea sang ginabista sia. Bag-o lang ginpakilala ni Jesus ang iya kaugalingon subong hari. Mga tinuig sang ulihi, ginpatuhuyan ni apostol Pablo ining maisugon nga halimbawa ni Jesus, nga subong saksi “dayag nga naghatag sang maayo nga panaksi kay Poncio Pilato.” (1 Tim. 6:13) Matuod gid nga kinahanglan naton kon kaisa ang daku nga kaisog para mangin “matutom kag matuod nga saksi” sa kalibutan ni Satanas nga puno sing kaakig!Bug. 3:14.

2 Subong bahin sang pungsod sang mga Judiyo, si Jesus natawo nga isa ka saksi ni Jehova. (Isa. 43:10) Huo, nangin pinakamaayo sia nga saksi sang Dios para sa Iya ngalan. Nagkabuhi gid si Jesus sa kahulugan sang ngalan nga ginhatag sa iya sang Dios. Sang ginsilingan sang anghel si Jose, nga nag-adoptar kay Jesus, nga si Maria nagpanamkon paagi sa balaan nga espiritu, ang anghel nagsiling pa gid: “Magabun-ag sia sang anak nga lalaki, kag pagahingalanan mo sia nga Jesus, kay luwason niya ang iya katawhan gikan sa ila mga sala.” (Mat. 1:20, 21) Halos tanan nga iskolar sa Biblia nagaugyon nga ang ngalan nga Jesus naghalin sa Hebreong  ngalan nga Jeshua, nga nagalakip sa pinalip-ot nga ngalan sang Dios; ini nagakahulugan “Si Jehova ang Kaluwasan.” Nahisuno sa kahulugan sang iya ngalan, ginbuligan ni Jesus ang “nadula nga mga karnero sang panimalay sang Israel” nga maghinulsol sa ila mga sala para matigayon liwat ang kahamuot ni Jehova. (Mat. 10:6; 15:24; Luc. 19:10) Nangin makugi si Jesus sa pagpanaksi parte sa Ginharian sang Dios. Ang manunulat sang Ebanghelyo nga si Marcos nagsiling: “Nagkadto si Jesus sa Galilea, nga nagabantala sang maayong balita sang Dios kag nagasiling: ‘Nag-abot na ang gintalana nga tion, kag malapit na ang ginharian sang Dios. Maghinulsol kamo, kag magtuo sa maayong balita.’” (Mar. 1:14, 15) Maisugon man nga ginpakamalaut ni Jesus ang mga lider sang relihion sang mga Judiyo, nga isa sa mga rason kon ngaa gusto nila sia ipalansang sa usok.Mar. 11:17, 18; 15:1-15.

“HALANGDON NGA MGA BUTANG SANG DIOS”

3. Ano ang natabo sa ikatlo nga adlaw sa tapos sang kamatayon ni Jesus?

3 Pero may natabo nga katingalahan! Sa ikatlo nga adlaw sa tapos sang masakit nga kamatayon ni Jesus, ginbanhaw sia ni Jehova, indi subong tawo, kundi subong imortal nga espiritu nga tinuga. (1 Ped. 3:18) Para pamatud-an ini, si Ginuong Jesus nagpakita subong tawo kag nagpresentar sing ebidensia nga nabanhaw sia. Sa adlaw gid nga ginbanhaw sia, mga lima ka beses sia nga nagpakita sa lainlain nga disipulo.Mat. 28:8-10; Luc. 24:13-16, 30-36; Juan 20:11-18.

4. Ano nga pagtilipon ang gindumalahan ni Jesus sang ginbanhaw sia, kag ano nga responsibilidad ang iya gin-athag sa iya mga disipulo?

4 Sang ikalima nga beses, si Jesus nagpakita sa iya mga apostol kag sa iban pa nga nagtipon upod sa ila. Sa sinang importante nga okasyon, daw subong nga nagdumala sia sing pagtuon sa Pulong sang Dios. “Ginbuksan niya ang ila hunahuna agod mahangpan nila ang kahulugan sang Kasulatan.” Gani nahangpan nila nga ang iya kamatayon sa kamot sang mga kaaway sang Dios kag ang pagbanhaw sa iya gintagna na sa Kasulatan. Sa konklusion sina nga pagtilipon, gin-athag ni Jesus sa iya mga tagpalamati kon ano ang ila responsibilidad. Ginsilingan niya sila nga “sa iya ngalan ibantala sa tanan nga pungsod ang paghinulsol agod mapatawad ang mga sala—sugod sa Jerusalem.” Nagsiling pa sia: “Mangin mga saksi kamo sini nga mga butang.”Luc. 24:44-48.

5, 6. (a) Ngaa nagsiling si Jesus: “Mangin saksi ko kamo?” (b) Ano ang bag-o nga bahin sang katuyuan ni Jehova nga dapat ipahibalo sang mga disipulo ni Jesus?

5 Gani pagligad sang 40 ka adlaw, sa tion sang katapusan nga pagpakita ni Jesus, mahimo nga nahangpan sang mga apostol kon ano ang kahulugan sang iya simple pero mabaskog nga sugo: “Mangin saksi ko kamo sa Jerusalem kag sa bug-os nga Judea kag Samaria kag tubtob sa ukbong sang duta.” (Binu. 1:8) Ngaa nagsiling si Jesus: “Mangin saksi ko kamo,” indi ni Jehova? Mahimo ina ihambal ni Jesus, pero ang iya ginaistorya mga Israelinhon kag mga saksi na sila ni Jehova.

Subong mga disipulo ni Jesus, padayon naton nga ginapahibalo ang katuyuan ni Jehova sa palaabuton (Tan-awa ang parapo 5 kag 6)

6 Tion na karon nga ipahibalo sang mga disipulo ni Jesus ang bag-o nga bahin sa katuyuan ni Jehova, nga mas daku pa sangsa kaluwasan sang Israel sa pagkaulipon sa Egipto kag sang ulihi sa pagkaulipon sa Babilonia. Ang kamatayon kag pagkabanhaw ni Jesucristo nagahatag sing basihan para sa kahilwayan sa pinakamalain nga sahi sang pagkaulipon—ang pagkaulipon sa sala kag kamatayon. Sang ginhaplasan sang balaan nga espiritu ang mga disipulo ni Jesus sang Pentecostes 33 C.E., ginsugid nila sa katawhan ang “halangdon nga mga butang sang Dios,” kag madamo ang namati. Gani, gikan sa tuo nga kamot sang iya Amay sa langit, nakita ni Jesus ang mas daku nga kahulugan sang iya ngalan samtang linibo ang naghinulsol kag nagtuo sa mga pamaagi ni Jehova para sa kaluwasan.Binu. 2:5, 11, 37-41.

 “GAWAD NGA KABAYLO SANG MADAMO”

7. Ano ang ginpamatud-an sang mga hitabo sa adlaw sang Pentecostes 33 C.E.?

7 Ang mga hitabo sa adlaw sang Pentecostes 33 C.E. nagpamatuod nga mainayuhon nga ginbaton ni Jehova ang balor sang himpit nga halad ni Jesus subong pagtubos, ukon pagtabon sa sala. (Heb. 9:11, 12, 24) Subong sang ginpaathag ni Jesus, nagkari sia, “indi agod alagdon, kundi agod mag-alagad kag ihatag ang iya kalag subong gawad nga kabaylo sang madamo.” (Mat. 20:28) Ang “madamo” nga makabenepisyo sa gawad ni Jesus indi lamang ang mahinulsulon nga mga Judiyo. Kay man, kabubut-on sang Dios nga “ang tanan nga sahi sang mga tawo maluwas,” bangod ang gawad “nagakuha sang sala sang kalibutan!”1 Tim. 2:4-6; Juan 1:29.

8. Daw ano kasangkad ang pagpanaksi sang mga disipulo ni Jesus, kag paano nila ini nahimo?

8 May kaisog bala ang mga disipulo ni Jesus sang una nga magpadayon sa pagpanaksi parte sa iya? Huo, pero nahimo nila ini indi paagi sa ila kaugalingon nga kusog. Ang gamhanan nga balaan nga espiritu ni Jehova nagpahulag kag nagpabaskog sa ila nga magpadayon sa pagpanaksi. (Basaha ang Binuhatan 5:30-32.) Mga 27 ka tuig sa tapos sang Pentecostes 33 C.E., masiling nga ang “pagsugid sing kamatuoran sinang maayong balita” nakalab-ot sa mga Judiyo kag mga Gentil “sa tanan nga tinuga sa idalom sang langit.”Col. 1:5, 23.

9. Subong sang gintagna, ano ang natabo sa orihinal nga Cristianong kongregasyon?

9 Apang makapasubo nga ang orihinal nga Cristianong kongregasyon amat-amat nga nadagtaan. (Binu. 20:29, 30; 2 Ped. 2:2, 3; Jud. 3, 4) Subong sang ginsiling ni Jesus, ina nga apostasya, nga ginpasanyog sang “isa nga malauton” nga si Satanas, magatubo kag magatabon sa matuod nga Cristianismo tubtob “sa katapusan sang sistema sang mga butang.” (Mat. 13:37-43) Dayon papungkuon ni Jehova si Jesus subong Hari sa kalibutan sang katawhan. Natabo ina sang Oktubre 1914, nga nagatanda sa pagsugod sang “katapusan nga mga adlaw” sang malaut nga sistema ni Satanas.2 Tim. 3:1.

10. (a) Ano ang importante nga petsa nga ginpatuhuyan sang modernong adlaw nga hinaplas nga mga Cristiano? (b) Ano ang natabo sang Oktubre 1914, kag paano naton ini nahibaluan?

10 Abanse nga ginpatuhuyan sang modernong hinaplas nga mga Cristiano ang Oktubre 1914 subong importante nga petsa. Ginbase nila ini sa tagna ni Daniel parte sa daku  nga kahoy nga ginpulod kag magatubo liwat sa tapos sang pito ka tion. (Dan. 4:16) Ginpatuhuyan ni Jesus ini nga tion subong “ang gintalana nga mga tion sang mga pungsod” sa iya tagna parte sa iya palaabuton nga presensia kag sa “katapusan sang sistema sang mga butang.” Sugod sang tuig 1914, ang ‘tanda sang presensia ni Cristo’ subong bag-o nga Hari sang duta maathag nga makita sang tanan. (Mat. 24:3, 7, 14; Luc. 21:24) Gani sugod sina nga tion, ang “halangdon nga mga butang sang Dios” naglakip sa pagpapungko ni Jehova kay Jesus subong Hari sa kalibutan sang katawhan.

11, 12. (a) Ano ang ginhimo sang bag-o nga Hari sa duta sa tapos sang inaway sang 1919? (b) Ano pa ang nangin maathag sugod sang mga 1935? (Tan-awa ang piktyur sa umpisa sini nga artikulo.)

11 Subong bag-o nga Hari sa duta, luwason ni Jesucristo sa indi madugay ang iya hinaplas nga mga sumulunod gikan sa pagkaulipon sa “Babilonia nga Daku.” (Bug. 18:2, 4) Sa tapos sang inaway sang 1919, nabuksan ang posibilidad nga mapanaksi sa bilog nga duta ang paagi sang Dios para sa kaluwasan kag ang maayong balita sang natukod na nga Ginharian. Ginkalitan gid sang hinaplas nga mga Cristiano ang kahigayunan nga makapanaksi, nga nagresulta sa pagtipon sa linibo pa nga hinaplas nga mangin mga masigkamanunubli sang Cristo.

12 Sugod sang mga 1935, maathag nga ginsugdan sang Cristo ang pagtipon sang minilyon sang iya “iban nga mga karnero,” nga magahuman sa “dakung kadam-an” nga naghalin sa lainlain nga pungsod. Sa panuytoy sang hinaplas nga mga Cristiano, ginailog man sining dakung kadam-an ang kaisog ni Jesus kag dayag nga ginapahibalo nga utang nila ang ila kaluwasan sa Dios kag sa Cristo. Paagi sa padayon nga pagpanaksi kag pagpakita sing pagtuo sa gawad sang Cristo, makapribilehiyo sila nga maluwas sa “dakung kapipit-an,” nga magalaglag sang kalibutan ni Satanas.Juan 10:16; Bug. 7:9, 10, 14.

‘MAGTIPON SANG KAISOG SA PAGSUGID SANG MAAYONG BALITA’

13. Subong mga Saksi ni Jehova, ano ang determinado naton nga himuon, kag paano naton masiguro nga magamadinalag-on kita?

13 Kabay pa nga padayon naton nga pabaloran ang aton pribilehiyo nga mangin mga Saksi sang “halangdon nga mga butang” nga ginhimo ni Jehova nga Dios kag sang iya mga saad sa palaabuton. Matuod, indi pirme mahapos ina nga pagpanaksi. Madamo sa aton mga kauturan ang nagabantala sa mga teritoryo diin ginayaguta sila, ginahingabot, ukon wala ginasapak. Mailog man naton ang ginhimo ni apostol Pablo kag sang iya mga kaupod. Si Pablo nagsiling: “Nagtipon kami sang kaisog paagi sa aton Dios agod masugid sa inyo ang maayong balita sang Dios nga may daku nga pagpanikasog.” (1 Tes. 2:2) Gani indi gid kita mag-untat. Sa baylo, mangin determinado kita nga tumanon ang aton dedikasyon samtang nagakadugmok ang sistema ni Satanas. (Isa. 6:11) Indi naton  ini masarangan sa aton kaugalingon nga kusog, pero bilang pag-ilog sa mga Cristiano sang una, mangamuyo kita kay Jehova nga paagi sa iya espiritu hatagan niya kita sing “gahom nga labaw sa kinaandan.”Basaha ang 2 Corinto 4:1, 7; Luc. 11:13.

14, 15. (a) Paano ginatamod ang mga Cristiano sang unang siglo C.E., kag ano ang ginsiling ni apostol Pedro parte sa ila? (b) Ano ang aton batyagon kon ginapamatukan kita subong mga Saksi ni Jehova?

14 Sa karon, minilyon ang mahimo nagapangangkon nga mga Cristiano, “apang ginapanghiwala nila [ang Dios] paagi sa ila mga buhat, bangod makangilil-ad sila kag di-matinumanon kag wala ginakahamut-an para sa bisan ano nga sahi sang maayong buhat.” (Tito 1:16) Maayo gid nga dumdumon naton nga sang unang siglo, madamo sa mga kontemporaryo sang matuod nga mga Cristiano ang nagdumot sa ila. Amo kon ngaa nagsulat si apostol Pedro: “Kon ginapakahuy-an kamo tungod sa ngalan ni Cristo, malipayon kamo, bangod . . . ang espiritu mismo sang Dios . . . yara sa inyo.”1 Ped. 4:14.

15 Maaplikar bala ini nga mga pinamulong sa mga Saksi ni Jehova karon? Huo, bangod nagapanaksi kita sa pagkahari ni Jesus. Gani, ang pagdumot sa aton bangod sa pagdala sa ngalan ni Jehova pareho man sa ‘pagpakahuya tungod sa ngalan ni Jesucristo,’ nga nagsiling sa iya mga manugpamatok: “Nagkari ako sa ngalan sang akon Amay, apang wala kamo magbaton sa akon.” (Juan 5:43) Gani kon makaeksperiensia ka liwat sing pagpamatok sa imo pagpanaksi, magpakaisog. Ina nga pagpamatok pamatuod nga nahamuot ang Dios sa imo kag ang iya espiritu ‘yara sa imo.’

16, 17. (a) Ano ang naeksperiensiahan sang katawhan ni Jehova sa madamo nga bahin sang kalibutan? (b) Ano ang imo determinasyon?

16 Subong man, dumduma nga padayon ang aton pag-uswag sa madamo nga bahin sang kalibutan. Bisan pa sa mga teritoryo nga pirme ginabantalaan, makasapo gihapon kita sang mga tawo nga handa magpamati, kag mapaambitan naton sang aton dalayawon nga mensahe sang kaluwasan. Kabay pa nga mangin mapisan kita sa pagbalik sa mga interesado, kag kon posible, dumalahan sila sing pagtuon sa Biblia, nga nagabulig sa ila nga mag-uswag tubtob sa dedikasyon kag bawtismo. Mahimo nga pareho kamo sing nabatyagan ni Sarie nga taga-Bagatnan nga Aprika, nga aktibo sa pagpanaksi sing sobra na 60 ka tuig. Sia nagsiling, “Nagapasalamat gid ako nga paagi sa halad-gawad ni Jesus, nakatigayon ako sing maayo nga kaangtanan kay Jehova, ang Soberano sa uniberso, kag malipayon nga mapakilala ang iya mahimayaon nga ngalan.” Sila sang iya bana nga si Martinus nakabulig sa madamo, lakip sa ila tatlo ka kabataan, nga mangin mga sumilimba ni Jehova. “Wala na sing iban pa nga hilikuton,” siling ni Sarie, “ang nagahatag sing daku nga kalipay, kag paagi sa iya balaan nga espiritu, ginahatagan kita tanan ni Jehova sing kusog para makapadayon sa sining nagaluwas kabuhi nga hilikuton.”

17 Bawtismado man kita nga Cristiano ukon nagatinguha nga mabawtismuhan, may rason gid kita nga magpasalamat sa pribilehiyo nga makapakig-upod sa bug-os kalibutan nga kongregasyon sang mga Saksi ni Jehova. Gani, padayon nga magpanaksi sing maid-id samtang nagatinguha ka nga magpabilin nga matinlo sa sining di-balaan nga kalibutan ni Satanas. Sa paghimo sini, mapadunggan mo ang aton mahigugmaon nga Amay sa langit, nga ang iya mahimayaon nga ngalan pribilehiyo naton nga ginadala.