“Nagakawili gid kami sa amon mga pagbinagbinag sa gab-i sang amon Pangpamilya nga Pagsimba nga sa masami nagakalab-utan kami sing tungang-gab-i kon indi ko pagpauntaton ang akon pamilya,” siling sang isa ka amay sa Brazil. Nagsiling ang isa ka ulo sang pamilya sa Japan nga ang iya dies anyos nga bata nga lalaki daw indi makatalupangod sang oras kag gusto niya nga magpadayon sila. Ngaa? “Nanamian sia, kag nalipay gid,” siling sang amay.

Ang matuod indi tanan nga bata nanamian sa sini, kag ang pila mahimo nga natak-an sa pangpamilya nga pagsimba. Pero ngaa? Ang isa ka amay sa Togo nagsiling, “Ang pagsimba kay Jehova indi dapat makatalaka.” Kon makatalaka ini, indi ayhan nga bangod ini sa paagi sang pagdumala? Madamo nga pamilya ang nakarealisar nga ang pangpamilya nga pagsimba isa ka “kalipay,” subong sang ginsiling ni Isaias parte sa Adlaw nga Inugpahuway.—Isa. 58:13, 14.

Ang Cristiano nga mga amay nakarealisar nga para mangin masadya ang pangpamilya nga pagsimba, dapat nga mangin relaks sila. Si Ralf, nga may tatlo ka bata nga babayi kag isa ka lalaki, nagsiling nga sa masami ang ila pangpamilya nga pagsimba daw nagaistoryahanay lang imbes nga nagatuon; ang tanan nagapakigbahin. Mabudlay gid kay kon kaisa indi tanan interesado kag nagapakigbahin sa ginaistoryahan nga materyal. Ang isa ka iloy nagsiling: “Wala ako pirme sing kusog para mangin masadya ang pangpamilya nga pagsimba pareho sang gusto ko kuntani.” Masolusyunan mo bala ina nga problema?

PAGPAHISUNO KAG PAGLAINLAIN

“Kinahanglan namon magpahisuno,” siling sang amay sa Germany nga may duha ka bata. “Ang pinakaimportante sa amon pamilya,” siling ni Natalia, nga may duha ka bata “amo nga dapat namon ini lainlainon, lainlainon, lainlainon.” Madamo nga pamilya ang nagatunga sang ila pangpamilya nga pagsimba sa pila ka bahin. “Magaresulta ini sa mas mapagsik nga pagtuon kag makapakigbahin ang tanan sa pamilya,” paathag ni Cleiton nga taga-Brazil, nga amay sang  duha ka tin-edyer. Paagi sa pagtunga sang tion sa pagtuon, mahimo mahatagan sing atension sang mga ginikanan ang kinahanglanon sang tagsa ka bata kon malayo ang bal-ot sang ila edad. Mahimo man maatipan sang mga ginikanan ang kinahanglanon sang tagsa ka miembro sang pamilya kag makapahisuno sa pagpili sing materyal kag pamaagi sa pagtuon.

Ano ang ginhimo sang pila ka pamilya para malainlain pa gid ang ila pagtuon? Ginasugdan ini sang pila ka pamilya paagi sa pag-amba sing pagdayaw kay Jehova. “Paagi sini mangin relaks kami kag mahanda ang amon hunahuna sa pagabinagbinagon nga materyal,” siling ni Juan nga taga-Mexico. Ang pamilya niya ang nagapili sang kantahon nga may kaangtanan sa pila ka materyal para sa sina nga gab-i.

Sri Lanka

Ang pila ka pamilya magkaupod nga nagabasa sing isa ka seksion sang Biblia. Para indi ini makatalaka, ang kada miembro sang pamilya nagabasa sang ginasiling sang lainlain nga karakter sa Biblia. Ang isa ka amay sa Japan nagsiling nga “sang primero daw nasaw-ahan sia sa sini nga paagi sang pagbasa.” Pero nalipay ang iya duha ka bata nga lalaki nga makita nga nasadyahan ang ila mga ginikanan upod sa ila. Ginadrama naman sang pila ka pamilya ang mga sugilanon sa Biblia. Ang mga kabataan “masami makakita sing mga punto sa kasaysayan sa Biblia nga indi naton makita nga mga ginikanan,” siling ni Roger, nga taga-Bagatnan nga Aprika kag may duha ka bata nga lalaki.

Bagatnan nga Aprika

Ang isa pa ka paagi amo ang magkaupod nga paghimo sing isa ka proyekto, pareho sang gamay nga arka ni Noe ukon templo ni Solomon. Ina nga mga proyekto nagakinahanglan sing pag-research, nga mahimo mangin makakulunyag man. Halimbawa, sa sala sang isa ka pamilya sa Asia may singko anyos nga bata nga babayi upod sa iya mga ginikanan kag lola. Nagahimo sila sing board game parte sa paglakbay ni apostol Pablo subong misyonero. Ang iban nga pamilya nagahimo naman sing board game parte sa kasaysayan nga makita sa tulun-an sang Exodo. Ang lainlain nga paagi “nagapasadya sa amon pangpamilya nga pagsimba kag sa amon pamilya mismo,” siling sang 19 anyos nga si Donald nga taga-Togo. Makapamensar ka bala sing isa ka proyekto para mangin mas makalilipay ang inyo pangpamilya nga pagsimba?

Estados Unidos sang Amerika

IMPORTANTE ANG PAGHANDA

Ang paglainlain kag pagpahisuno nagahimo sa pangpamilya nga pagsimba nga makawiwili, pero kinahanglan ang paghanda para makabenepisyo ang tanan. Kon kaisa, matak-an ang mga kabataan, gani ang mga amay kinahanglan mamensar sing abanse parte sa materyal nga binagbinagon kag handaan ini sing maayo. Ang isa ka amay nagsiling, “Kon nakahanda ako, mangin maayo gid ang amon pagtuon.” Ang isa ka amay sa Germany abanse nga nagapahibalo sa iya pamilya kon ano ang ila binagbinagon sa masunod nga mga semana. Kon mag-iskedyul sia nga magtan-aw sing base sa Biblia nga mga DVD sa ila pangpamilya nga pagsimba, ang amay nga taga-Benin, nga may anom ka bata, abanse nga nagahatag sing mga pamangkot. Huo, daku gid ang mabulig sang paghanda para mangin de-kalidad ang aton pangpamilya nga pagsimba.

Kon abanse nga mahibaluan sang pamilya ang pagabinagbinagon, mahimo nila ini istoryahan sa sina nga semana, gani mapukaw ang ila kalangkag. Kag kon may asaynment ang kada isa, mabatyagan sang tagsatagsa nga iya ini pangpamilya nga pagsimba.

MANIKASOG NGA MANGIN REGULAR

Madamo nga pamilya ang nabudlayan nga hiwaton sing regular ang ila pangpamilya nga pagsimba.

Madamo nga amay ang nagatrabaho sing malawig para maaman ang ila mga kinahanglanon. Halimbawa, ang isa ka amay sa Mexico alas seis sang aga nagahalin sa ila balay kag alas otso na sang gab-i nagapauli. Isa pa, kon kaisa, kinahanglan bag-uhon ang iskedyul sa Pangpamilya nga Pagsimba bangod sang iban pa nga espirituwal nga kahimusan.

Pero kinahanglan gihapon kita manikasog nga hiwaton sing regular ang pangpamilya nga pagsimba. Ang 11 anyos nga si Loïs sa Togo nagsiling parte sa determinasyon sang iya pamilya: “Bisan pa gab-i na kami magsugod kon kaisa sa amon pangpamilya nga pagsimba bangod may mga dapat buhaton sina nga adlaw, regular namon ini nga ginahimo.” Amo kon ngaa ang pila ka pamilya nagaiskedyul sang ila pangpamilya nga pagsimba sa umpisa sang semana. Kay kon may matabo nga wala ginapaabot, mahimo nila ini maiskedyul sa iban nga adlaw sa sina nga semana.

Ginapakita sang termino nga “pangpamilya nga pagsimba” nga bahin ini sang imo pagsimba kay Jehova. Kabay pa nga ang tanan nga miembro sang imo pamilya magadala kay Jehova sang ‘tinday nga baka nga lalaki sang ila mga bibig’ kada semana. (Os. 14:2) Kag kabay nga mangin makalilipay ini nga tion para sa tanan nga miembro sang pamilya, “kay ang kalipay sang GINOO among inyo kusug.”—Neh. 8:9, 10.