Nabasa mo bala sing maayo ang ulihi nga mga gua sang Ang Lalantawan? Kon amo, tilawi kon masabat mo ang masunod nga mga pamangkot:

San-o si Jesus nagbantala sa “mga espiritu sa bilangguan”? (1 Ped. 3:19)

Daw ginapakita nga pagligad sang tion sa tapos ginbanhaw si Jesus, ginpahayag niya sa malaut nga mga espiritu inang makatarunganon nga silot para sa ila.6/15, pahina 23.

Anong tatlo ka kabudlayan nga magaupang para mangin malipayon ang ikaduha nga pag-asawahay?

Una, pagtugot nga maapektuhan sang imo una nga pag-asawahay ang inyo pag-asawahay subong; ikaduha, kabudlayan nga makig-angot sa imo mga abyan nga indi kilala sang imo bag-o nga tiayon; ikatlo, kabudlayan nga magsalig sa imo bag-o nga tiayon bangod ginluiban ka sang una.—7/1, pahina 9-10.

San-o hukman ni Jesus ang mga karnero kag ang mga kanding? (Mat. 25:32)

Matabo ini sa pag-abot ni Jesus para hukman ang mga tawo sa tion sang dakung kapipit-an, sa tapos malaglag ang butig nga relihion.7/15, pahina 6.

San-o ang mga malinapason nga ginsambit sa parabola parte sa trigo kag mga gamhon magahibi kag magabagrot sang ila mga ngipon? (Mat. 13:36, 41, 42)

Himuon nila ini sa tion sang dakung kapipit-an kon marealisar nila nga indi sila makapalagyo sa kalaglagan.7/15, pahina 13.

San-o natuman ang ginsiling ni Jesus parte sa matutom kag mainandamon nga ulipon? (Mat. 24:45-47)

Natuman ini, indi sang Pentecostes 33 C.E., kundi pagkatapos sang 1914. Sang 1919, ang ulipon gintangdo sa pagdumala sa panimalay. Ini nga panimalay nagalakip sang tanan nga Cristiano nga ginapakaon sa espirituwal.7/15, pahina 21-23.

San-o itangdo ni Jesus sa matutom nga ulipon ang tanan niya nga pagkabutang?

Matabo ini sa palaabuton, sa tion sang dakung kapipit-an kon mabaton na sang matutom nga ulipon ang padya sa langit.—7/15, pahina 25.

Masiling bala naton nga malain ukon indi importante ang pila ka karakter sa Biblia bangod wala sila ginngalanan?

Indi naton ini masiling. May pila ka maayo kag malain nga karakter nga wala ginngalanan sa Biblia. (Rut 4:1-3; Mat. 26:18) Duha lang gani sang matutom nga mga anghel ang ginngalanan sa Biblia.—8/1, pahina 10.

Luwas sa gahom sang Dios, ano ang nakabulig sa 230 ka Saksi nga makalampuwas sa death march halin sa kampo konsentrasyon sa Sachsenhausen?

Bisan pa nagluya sila bangod sa gutom kag balatian, nagpalig-unay sila nga magpadayon.8/15, pahina 18.

Ngaa ang rekord parte sa pagtabok sang Israel sa Suba Jordan pasulod sa Ginsaad nga Duta makapalig-on sa aton?

Bisan pa nagaawas ang suba, ginpauntat ni Jehova ang pag-ilig sang tubig agod makatabok ang iya katawhan. Nagpabakod gid ini sang ila pagtuo kag pagsalig sa iya, kag mapalig-on man kita sa sini nga rekord.9/15, pahina 16.

Ano ang ginapakita sang pirme nga pagsambit sang Biblia sa kolor?

Ang pagsambit sang Biblia sa kolor nagapakita nga nahangpan sang Dios nga ang kolor makaapektar sa emosyon sang mga tawo kag makabulig sa aton nga madumduman ang mga butang.10/1, pahina 14-15.

Paano ang tagna sa Miqueas 5:5 parte sa mga prinsipe kag mga manugbantay nagakatuman subong?

Nahangpan naton nga ang ‘pito ka manugpahalab [manugbantay, NW] kag walo ka principe’ nga ginsambit sa Miqueas 5:5 nagapatuhoy sa gintangdo nga mga gulang sa kongregasyon, nga nagapalig-on sa katawhan sang Dios batok sa gintagna nga pagsalakay sa ila.11/15, pahina 20.

Ano ang pila ka rason nga kinahanglan naton ang Dios?

Kinahanglan naton ang maayo nga instruksion kag mga sabat sa mga problema sa kabuhi. Ini nga mga bulig ginatanyag sang Dios. Ginabuligan niya kita nga magkabuhi sing maayo kag malipayon, kag tumanon niya ang iya mga saad sa iya Pulong para matigayon ini.12/1, pahina 4-6.