ANG LALANTAWAN—TULUN-AN NGA EDISYON Oktubre 2013

Ginabinagbinag sini nga isyu ang pamatuod gikan sa mga tinuga nga nagapahayag sang gahom kag kaalam sang aton Manunuga. Hibalua man kon paano kita makapanghikot nahisuno sa isa sa mahigugmaon nga mga pangamuyo ni Jesus.

Naghalad sang Ila Kaugalingon sing Kinabubut-on sa Pilipinas

Hibalua kon ano ang nagpahulag sa pila nga maghalin sa ila obra, ibaligya ang pagkabutang, kag magkabuhi sing simple sa Pilipinas.

Ginapahayag sang mga Tinuga ang Buhi nga Dios

Hibalua kon paano naton mabuligan ang iban nga mahangpan ang kamatuoran parte sa Manunuga kag mapabakod ang aton pagtuo sa iya.

“Magpaulipon kay Jehova”

Paano naton malikawan nga mangin ulipon ni Satanas? Ano ang mga padya sang mga nagaalagad sing matutom subong ulipon ni Jehova?

SUGILANON SANG KABUHI

Makapaladya Gid ang Pagsalig kay Jehova

Sanday Malcolm kag Grace Allen nag-alagad kay Jehova sing sobra sa tig-75 ka tuig. Basaha kon paano nila napamatud-an nga ginapakamaayo ni Jehova ang mga nagasalig sa iya.

Ang Matun-an Naton sa Nahanda sing Maayo nga Pangamuyo

Ano ang matun-an naton sa pangamuyo sang mga Levinhon? Paano mangin sinsero pa gid ang aton mga pangamuyo?

Manghikot Nahisuno sa Mahigugmaon nga Pangamuyo ni Jesus

Sang nangamuyo si Jesus, gin-una niya ang kabubut-on ni Jehova sangsa iya personal nga mga pangabay. Paano kita makapanghikot nahisuno sa iya pangamuyo?

May Mahimo Ka Pa Bala Para Paandaman ang Iban?

Hibalua kon paano ginkalitan sang iban ang tagsa ka kahigayunan para magpanaksi samtang nagahimo sang ila hilikuton kada adlaw.