Subong ginapakita sang Juan 11:35, ngaa nagtulo ang luha ni Jesus sang wala pa mabanhaw si Lazaro?

Kon mapatay ang isa ka hinigugma, natural lang nga magtulo ang aton luha bangod hidlawon gid kita sa iya. Pero sa bahin ni Jesus, bisan pa palangga niya si Lazaro, nagtulo ang iya luha indi bangod nga napatay ini. Kundi bangod sang iya kaluoy sa pamilya kag mga abyan ni Lazaro nga nagakasubo, nga ginapakita sang konteksto sa rekord ni Juan.—Juan 11:36.

Sang nabalitaan ni Jesus nga nagamasakit si Lazaro, wala sia nagdalidali sa pagkadto kay Lazaro para ayuhon sia. Ang rekord nagsiling: “Sang nabatian [ni Jesus] nga nagamasakit [si Lazaro], nagpabilin sia sing duha ka adlaw sa duog kon diin sia.” (Juan 11:6) Ngaa wala dayon magkadto si Jesus? May katuyuan sia sa paghimo sini. Nagsiling sia: “Ini nga masakit indi para sa kamatayon, kundi para sa himaya sang Dios, agod ang Anak sang Dios mahimaya paagi sa sini.” (Juan 11:4) Ang kamatayon indi amo ang katapusan sang pagmasakit ni Lazaro. Katuyuan ni Jesus nga gamiton ang kamatayon ni Lazaro “para sa himaya sang Dios.” Paano? Malapit na lang himuon ni Jesus ang tumalagsahon nga milagro paagi sa pagbanhaw sa iya pinalangga nga abyan gikan sa lulubngan.

Sang nagpakighambal sia sa iya mga disipulo parte sa sini nga hitabo, ginpaanggid ni Jesus ang kamatayon sa pagtulog. Amo kon ngaa ginsilingan niya sila nga “makadto [sia] didto agod pukawon [si Lazaro] sa katulugon.” (Juan 11:11) Para kay Jesus, ang pagbanhaw kay Lazaro gikan sa kamatayon kaangay sang pagpukaw sang ginikanan sa iya nagakatulog nga bata. Gani, wala gid sing rason nga masakitan sia bangod lang napatay si Lazaro.

Kon amo, ngaa nagtulo ang luha ni Jesus? Sa liwat, ang sabat ara sa konteksto. Sang nakita niya ang utod ni Lazaro nga si Maria kag ang iban pa nga nagahibi, “natandog gid ang tagipusuon ni Jesus kag nalisang sia.” Sang nakita ni Jesus ang ila kasubo, nasakitan gid sia asta nga “natandog gid ang iya tagipusuon.” Amo kon ngaa “nagtulo ang luha ni Jesus.” Masakit gid para sa iya nga makita ang iya pinalangga nga mga abyan nga ginasubuan.—Juan 11:33, 35.

Ginapakita sini nga rekord nga si Jesus may gahom kag ikasarang sa pagpasag-uli sang kabuhi kag maayo nga panglawas sang aton mga hinigugma sa nagahilapit nga bag-ong kalibutan. Nagabulig man ini sa aton nga maapresyar ang empatiya ni Jesus sa mga nadulaan sing mga hinigugma bangod sang kamatayon nga napanubli kay Adan. Ang isa pa leksion nga matun-an naton sa sini nga kasaysayan amo nga dapat kita magpakita sing kaluoy sa mga nagakasubo sa pagkapatay sang ila mga hinigugma.

Nahibaluan ni Jesus nga banhawon niya si Lazaro. Pero nagtulo gihapon ang iya luha bangod sa iya daku nga gugma kag kaluoy sa iya mga abyan. Ang aton empatiya mahimo man magpahulag sa aton nga “maghibi upod sa mga tawo nga nagahibi.” (Roma 12:15) Indi buot silingon nga ang isa nga nagakasubo wala na sing pagtuo sa paglaum nga pagkabanhaw. Gani nagakaigo lamang nga nagpahamtang si Jesus sing halimbawa sa pagpakita sing simpatiya sa mga nagakasubo paagi sa iya sinsero nga paghibi bisan pa nga banhawon man niya si Lazaro.