Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Pagpakaon sa Madamo Paagi sa Pila Lang ka Tawo

Pagpakaon sa Madamo Paagi sa Pila Lang ka Tawo

“Sang natipiktipik na [ni Jesus] ang mga tinapay, ginhatag niya ini sa mga disipulo, kag ginpanagtag ini sang mga disipulo sa kadam-an.”—MAT. 14:19.

1-3. Ilaragway kon paano ginpakaon ni Jesus ang daku nga kadam-an sa Betsaida. (Tan-awa ang piktyur sa umpisa sang artikulo.)

HANDURAWA ang eksena. (Basaha ang Mateo 14:14-21.) Bag-o lang natapos ang Paskua sang 32 C.E. Isa ka kadam-an sang 5,000 ka lalaki, wala labot ang mga babayi kag kabataan, ang kaupod ni Jesus kag sang iya mga disipulo sa isa ka mamingaw nga lugar sa Betsaida, isa ka minuro sa naaminhan nga baybay sang Dagat sang Galilea.

2 Pagkakita sa kadam-an, naluoy si Jesus sa ila. Gani gin-ayo niya ang mga masakiton sa ila kag gintudluan sing madamong butang parte sa Ginharian sang Dios. Sang sirom na, ginpangabay sang mga disipulo si Jesus nga palakton ang mga tawo para magkadto sa malapit nga mga minuro kag magbakal sang ila pagkaon. Pero ginsilingan sila ni Jesus: “Hatagi ninyo sila sang makaon.” Pat-od nga natingala gid ang mga disipulo, kay diutay lang ang ila pagkaon sa sina nga tion—lima ka tinapay kag duha ka gamay nga isda.

3 Bangod sa kaluoy, naghimo si Jesus sing milagro—amo lamang ini nga milagro ang pareho nga ginrekord sang apat ka manunulat sang Ebanghelyo. (Mar. 6:35-44; Luc. 9:10-17; Juan 6:1-13) Ginsugo ni Jesus ang mga disipulo nga papungkuon ang kadam-an sa hilamon kag grupuhon sa tig- 50 kag tig-100. Pagkatapos makapangamuyo, gintipiktipik niya ang mga tinapay kag gintunga ang mga isda. Nian, sa baylo nga ihatag ini sing direkta sa mga tawo, ginhatag ini ni Jesus sa “mga disipulo, kag ginpanagtag ini sang mga disipulo sa kadam-an.” Isa gid yadto ka milagro bangod nagsobra pa ang pagkaon! Pamensari ini: Ginpakaon ni Jesus ang linibo paagi sa pila lang ka tawo—ang iya mga disipulo. *

4. (a) Ano nga pagkaon ang mas ginakabalak-an ni Jesus nga iaman, kag ngaa? (b) Ano ang binagbinagon naton sa sini kag sa masunod nga artikulo?

4 Mas nabalaka si Jesus sa pag-aman sing espirituwal nga pagkaon sa iya mga sumulunod. Nahibaluan niya nga ang pagkuha sang espirituwal nga pagkaon, ang mga kamatuoran sa Pulong sang Dios, nagadul-ong sa kabuhi nga walay katapusan. (Juan 6:26, 27; 17:3) Bangod sa kaluoy,  ginpakaon ni Jesus sing tinapay kag isda ang kadam-an. Amo man ini ang nagpahulag sa iya nga maghinguyang sing madamo nga oras agod personal nga tudluan ang iya mga sumulunod. (Mar. 6:34) Pero nahibaluan niya nga limitado lang ang iya tion diri sa duta. (Mat. 16:21; Juan 14:12) Paano padayon nga mapakaon ni Jesus sing maayo sa espirituwal ang iya mga sumulunod kon magbalik na sia sa langit? Sundon niya ang amo gihapon nga pamaagi—pakan-on niya ang madamo paagi sa pila lang ka tawo. Sin-o ini sila? Tan-awon naton kon paano gingamit ni Jesus ang pila ka tawo agod pakan-on ang iya madamo nga hinaplas nga sumulunod sang unang siglo. Dayon, sa masunod nga artikulo, binagbinagon naton ining pamangkot nga importante sa kada isa sa aton: Paano naton makilala ang pila lang ka tawo nga ginagamit ni Cristo sa karon sa pagpakaon sa aton?

Linibo ang ginpakaon paagi sa kamot sang pila ka tawo (Tan-awa ang parapo 4)

SI JESUS NAGPILI SING PILA KA TAWO

5, 6. (a) Anong mabug-at nga desisyon ang ginhimo ni Jesus agod masiguro nga ang iya mga sumulunod mapakaon sing maayo sa espirituwal pagkatapos sang iya kamatayon? (b) Paano ginhanda ni Jesus ang iya mga apostoles para sa importante nga papel pagkatapos sang iya kamatayon?

5 Ang responsable nga amay nagahimo sing kahimusan para maatipan ang iya pamilya kon mapatay sia. Sing kaanggid, si Jesus—nga mangin Ulo sang Cristianong kongregasyon—naghimo sing kahimusan para masiguro nga ang iya mga sumulunod maatipan sa espirituwal pagkatapos sang iya kamatayon. (Efe. 1:22) Halimbawa, mga duha ka tuig antes sia napatay, naghimo si Jesus sing mabug-at nga desisyon. Nagpili sia sing pila ka tawo agod gamiton sa pagpakaon sa madamo sa ulihi. Binagbinaga ang natabo.

6 Pagkatapos makapangamuyo sing bug-os nga gab-i, gintipon ni Jesus ang iya mga disipulo kag nagpili gikan sa ila sing 12 ka apostoles. (Luc. 6:12-16) Sa masunod nga duha ka tuig, nangin suod sia sa sining 12, nga nagatudlo sa ila sa pulong kag buhat. Nahibaluan niya nga madamo pa sila sing matun-an; sa pagkamatuod, padayon sila nga gintawag nga “mga disipulo.” (Mat. 11:1; 20:17) Ginhatagan niya sila sing mapuslanon nga laygay kag maid-id nga ginhanas sa ministeryo. (Mat. 10:1-42; 20:20-23; Luc. 8:1; 9:52-55) Maathag nga ginahanda niya sila sa importante nga papel pagkatapos sang iya kamatayon kag pagbalik sa langit.

7. Paano si Jesus naghatag sing patimaan parte sa panguna nga hilikuton sang mga apostoles?

7 Ano ang mangin papel sang mga apostoles? Samtang nagahilapit ang Pentecostes 33 C.E., nangin maathag nga ang mga apostoles magaalagad subong mga “manugtatap.” (Binu. 1:20) Pero, ano ang ila panguna nga hilikuton? Pagkatapos sang iya pagkabanhaw, naghatag si Jesus sing patimaan sa iya pagpakig-istorya kay apostol Pedro. (Basaha ang Juan 21:1, 2, 15-17.) Upod sa iban nga apostoles, ginsilingan ni Jesus si Pedro: “Pakan-a ang akon gamay nga mga karnero.” Ginpakita ni Jesus nga ang iya mga apostoles nalakip sa pila ka tawo nga gamiton sa pag-aman sing espirituwal nga pagkaon para sa madamo. Makatalandog ini nga pagpakita sang iya nabatyagan para sa iya “gamay nga mga karnero”! *

PAGPAKAON SA MADAMO SUGOD SANG PENTECOSTES PADAYON

8. Paano ang bag-ong mga tumuluo sang Pentecostes nagpakita nga nakilala gid nila kon sin-o ang palaagyan nga ginagamit ni Cristo?

8 Sugod sang Pentecostes 33 C.E., ang ginbanhaw nga Cristo naggamit sang iya mga apostoles bilang palaagyan agod pakaunon ang iya hinaplas nga mga disipulo nga nagkalabilin. (Basaha ang Binuhatan 2:41, 42.) Ina nga palaagyan maathag nga nakilala sang mga Judiyo kag mga proselita nga nangin hinaplas nga mga Cristiano sina nga adlaw. Walay pagpangalag-ag nga “nagpadayon sila sa paghugod sa panudlo sang mga apostoles.” Suno sa isa ka iskolar, ang Griegong berbo nga ginbadbad “nagpadayon . . . sa paghugod” mahimo magkahulugan sing “bug-os nga pagkamainunungon sa isa ka buluhaton.” Ang bag-ong mga tumuluo gutom gid sa espirituwal, kag  nahibaluan nila kon diin ini matigayon. Mainunungon sila nga nagsalig sa mga apostoles sa pagpaathag sang mga pinamulong kag binuhatan ni Jesus kag sa paghatag sang kahulugan sa mga kasulatan nga nagapatuhoy sa iya. *Binu. 2:22-36.

9. Paano ginpakita sang mga apostoles nga ginauna gid nila ang ila responsibilidad nga pakan-on ang mga karnero ni Jesus?

9 Gin-una gid sang mga apostoles ang ila responsibilidad nga pakan-on ang mga karnero ni Jesus. Halimbawa, talupangda kon paano nila gin-asikaso ang sensitibo nga isyu nga mahimo tunaan sing pagbinahinbahin sa bag-ong tukod nga kongregasyon. Ini nga isyu may kahilabtanan lamang sa materyal nga pagkaon. Ang nagahambal sing Griego nga mga babaying balo napabay-an sa adlaw-adlaw nga pagpanagtag sing pagkaon, pero ang nagahambal sing Hebreo nga mga babaying balo wala napabay-an. Paano ini ginsolusyonan sang mga apostoles? Ang “napulog-duha” nagtangdo sing pito ka kalipikado nga utod nga lalaki agod matatap ang “kinahanglanon nga buluhaton,” ang pagpanagtag sing pagkaon. Ang mga apostoles—nga ang kalabanan sa ila pat-od nga nagpanagtag sing pagkaon sa kadam-an nga milagruso nga ginpakaon ni Jesus—nakahangop nga mas importante sa ila ang pag-una sa espirituwal nga pagpakaon. Gani, ginhugod nila ang ila kaugalingon sa “ministeryo may kaangtanan sa pulong.”—Binu. 6:1-6.

10. Paano gingamit ni Cristo ang mga apostoles kag ang mga gulang nga lalaki sa Jerusalem?

10 Sang 49 C.E., ang nabilin nga mga apostoles gin-updan sang iban nga kalipikado nga gulang. (Basaha ang Binuhatan 15:1, 2.) Ang “mga apostoles kag [ang] mga gulang nga lalaki sa Jerusalem” nag-alagad subong nagadumala nga hubon. Subong Ulo sang kongregasyon, gingamit ni Cristo ining gamay nga grupo sang kalipikado nga mga lalaki sa pag-asikaso sa mga isyu parte sa doktrina kag sa pagtatap kag pagpanguna sa pagbantala kag pagpanudlo sang maayong balita sang Ginharian.—Binu. 15:6-29; 21:17-19; Col. 1:18.

11, 12. (a) Ano ang nagapakita nga ginpakamaayo ni Jehova ang kahimusan sang iya Anak sa pagpakaon sa mga kongregasyon sang unang siglo? (b) Paano nakilal-an ang palaagyan nga gingamit ni Cristo para sa pagpakaon sa espirituwal?

11 Ginpakamaayo bala ni Jehova ang kahimusan sang iya Anak agod pakan-on ang mga kongregasyon sang unang siglo? Sigurado gid! Paano kita nakasiguro? Ang tulun-an sang Binuhatan nagreport: “Karon samtang nagalakbay sila sa mga siudad ginapaalinton nila sa mga kauturan didto ang mga mando nga ginpamat-uran sang mga apostoles kag sang mga gulang nga lalaki sa Jerusalem nga tumanon.  Busa, ang mga kongregasyon padayon gid nga naglig-on sa pagtuo kag nagdugang sa kadamuon adlaw-adlaw.” (Binu. 16:4, 5) Talupangda nga yadtong mga kongregasyon nag-uswag bangod sa ila matutom nga pagkooperar sa nagadumala nga hubon sa Jerusalem. Indi bala pamatuod gid yadto nga ginpakamaayo ni Jehova ang kahimusan nga ginagamit sang iya Anak agod pakan-on ang mga kongregasyon? Dumdumon naton nga matigayon lamang ang espirituwal nga pag-uswag paagi sa bugana nga pagpakamaayo ni Jehova.—Hulu. 10:22; 1 Cor. 3:6, 7.

12 Gani, nakita naton nga may ginasunod si Jesus nga pamaagi sa pagpakaon sa iya mga disipulo. Ginpakaon niya ang madamo paagi sa pila lang ka tawo. Maathag nga nakilal-an ang palaagyan nga iya gingamit para sa pagpakaon sa espirituwal. Kay man, ang mga apostoles—ang una nga miembro sang nagadumala nga hubon—makahatag sing makita nga pamatuod nga ginasuportahan sila sang Dios. “Paagi sa mga kamot sang mga apostoles madamo nga tanda kag mga kalatingalahan ang padayon nga ginhimo sa mga tawo,” siling sang Binuhatan 5:12. * Gani, indi na kinahanglan pa mamangkot ang mga nangin Cristiano kon sin-o gid ang ginagamit ni Cristo agod pakan-on ang iya mga karnero. Pero sang nagahingapos ang unang siglo, nagbag-o ang kahimtangan.

Sang unang siglo, may maathag nga pamatuod kon sin-o ang ginagamit ni Jesus sa pagpakaon sa kongregasyon (Tan-awa ang parapo 12)

SANG NAGDAMO ANG MGA GAMHON KAG DIUTAY LANG ANG MGA DAHON SANG TRIGO

13, 14. (a) Ano ang paandam ni Jesus parte sa pagsalakay, kag san-o ini natuman? (b) Sa diin magahalin ang pagsalakay? (Tan-awa ang endnote.)

13 Gintagna ni Jesus nga salakayon ang Cristianong kongregasyon. Dumduma nga sa iya ilustrasyon parte sa mga trigo kag mga gamhon, nagpaandam si Jesus nga ang bag-o natamnan nga uma sang mga trigo (hinaplas nga mga Cristiano) sab-ugan sang mga gamhon (butig nga mga Cristiano). Ang duha ka grupo, siling niya, pabay-an nga magtubo sing dungan—tubtob sa tig-alani sa tion sang “katapusan sang sistema sang mga butang.” (Mat. 13:24-30, 36-43) Wala madugay, natuman ang ginsiling ni Jesus. *

14 Ang apostasya nagsulod sang unang siglo, pero ang matutom nga mga apostoles ni Jesus nanghikot “subong pugong,” agod indi makasulod kag makaimpluwensia ang butig nga mga panudlo. (2 Tes. 2:3, 6, 7) Pero sang napatay ang katapusan nga apostol, nanggamot ang apostasya kag amat-amat nga naglambo sa malawig nga tion sang pagtubo sang mga trigo kag mga gamhon. Isa pa, sa sina nga tion, ang mga gamhon nagdamo kag diutay lang ang mga dahon sang trigo. Wala sing nagapadayon kag organisado nga palaagyan nga nagahatag sing espirituwal nga pagkaon. Sa ulihi, magabag-o ini. Pero san-o?

SIN-O ANG MAGAPAKAON SA TION SANG TIG-ALANI?

15, 16. Ano ang mga resulta sang maukod nga pagtuon sa Kasulatan sang mga Estudyante sang Biblia, kag ano ang nagautwas nga pamangkot?

15 Samtang nagahingapos ang pagtubo sang mga trigo kag mga gamhon, madamo ang nangin interesado sa mga kamatuoran sa Biblia. Dumduma nga sang katuigan 1870, nagtipon ang isa ka gamay nga grupo sang mga sinsero nga nagapangita sing kamatuoran kag naghiwat sing mga pagtuon parte sa Biblia nga pain sa mga gamhon—ang butig nga mga Cristiano sa mga relihion kag sekta sang Cristiandad. Ining mapainubuson kag bukas sing hunahuna nga mga Estudyante sang Biblia, subong pagtawag nila sa ila kaugalingon, mahalungon nga nag-usisa sang Kasulatan upod ang pangamuyo.—Mat. 11:25.

16 Ang maukod nga pagtuon sa Kasulatan sang mga Estudyante sang Biblia may maayo nga mga resulta. Ginbuyagyag nila ang butig nga mga doktrina kag ginpalapnag ang espirituwal nga mga kamatuoran paagi sa pagbalhag kag pagpanagtag sang mga literatura sa Biblia tubtob sa malayo nga mga lugar. Nakumbinsi sini kag nalab-ot ang tagipusuon sang madamo nga ginagutom kag ginauhaw sa espirituwal nga kamatuoran. Gani, ang pamangkot amo: Ang mga Estudyante  sang Biblia bala sadto nga mga tinuig tubtob 1914 amo ang gintangdo nga palaagyan ni Cristo sa pagpakaon sa iya mga karnero? Indi. Ang mga trigo kag mga gamhon padayon pa nga nagatubo, kag ang kahimusan para sa isa ka palaagyan nga magaaman sing espirituwal nga pagkaon ginaporma pa lang. Wala pa mag-abot ang tion para sa tulad-gamhon nga butig nga mga Cristiano nga mapain gikan sa matuod nga Cristiano nga trigo.

17. Anong importante nga mga hitabo ang natuman sang 1914?

17 Natun-an naton sa nagligad nga artikulo nga ang tig-alani nagsugod sang 1914. Sina nga tuig, ang pila ka importante nga hitabo natuman. Si Jesus ginpapungko subong Hari, kag nagsugod ang katapusan nga mga adlaw. (Bug. 11:15) Halin sang 1914 tubtob sa maaga nga bahin sang 1919, gin-updan ni Jesus ang iya Amay sa kinahanglanon nga pag-usisa kag pagtinlo sa espirituwal nga templo. * (Mal. 3:1-4) Dayon, sugod sang 1919, tion na nga tipunon ang mga trigo. Tion naman bala ini para magtangdo si Cristo sing organisado nga palaagyan sa pag-aman sing espirituwal nga pagkaon? Huo!

18. Suno sa tagna ni Jesus, ano nga pagtangdo ang iya himuon, kag anong importante nga pamangkot ang nagautwas samtang nagasugod ang katapusan nga mga adlaw?

18 Sa iya tagna parte sa tion sang katapusan, nagsiling si Jesus nga magatangdo sia sing palaagyan nga magaaman sing espirituwal nga “pagkaon sa nagakaigo nga tion.” (Mat. 24:45-47) Ano nga palaagyan ang iya gamiton? Pareho sa ginhimo niya sang unang siglo, pakaunon liwat ni Jesus ang madamo paagi sa pila lang ka tawo. Pero samtang nagasugod ang katapusan nga mga adlaw, ang importante nga pamangkot amo, Sin-o ining pila ka tawo? Ini kag ang iban pa nga pamangkot parte sa tagna ni Jesus binagbinagon sa masunod nga artikulo.

 

^ par. 3 Parapo 3: Sang ulihi, sang milagruso nga ginpakaon ni Jesus ang 4,000 ka lalaki, luwas sa mga babayi kag kabataan, ginhatag niya liwat ang pagkaon “sa mga disipulo, kag ginpanagtag ini sang mga disipulo sa kadam-an.”—Mat. 15:32-38.

^ par. 7 Parapo 7: Sang tion ni Pedro, ang “gamay nga mga karnero” nga pakaunon may langitnon nga paglaum tanan.

^ par. 8 Parapo 8: Bangod ang bag-o nga mga tumuluo “nagpadayon . . . sa paghugod sa panudlo sang mga apostoles,” masiling nga regular nga nagatudlo ang mga apostoles. Ang pila sang ila panudlo ginrekord sa inspirado nga mga tulun-an nga bahin karon sang Cristianong Griegong Kasulatan.

^ par. 12 Parapo 12: Magluwas sa mga apostoles, ang iban nakabaton man sing milagruso nga mga dulot sang espiritu, pero sa kalabanan, ang milagruso nga dulot direkta nga ginliton sa iban sang mga apostol ukon sa presensia nila mismo.—Binu. 8:14-18; 10:44, 45.

^ par. 13 Parapo 13: Ang ginsiling ni apostol Pablo sa Binuhatan 20:29, 30 nagapakita nga may duha ka sahi sang pagsalakay sa kongregasyon. Una, ang butig nga mga Cristiano (“mga gamhon”) ‘magasulod sa tunga’ sang matuod nga mga Cristiano. Ikaduha, ‘gikan mismo’ sa matuod nga mga Cristiano, ang iban mangin apostata nga nagahambal sang “tiko nga mga butang.”

^ par. 17 Parapo 17: Tan-awa ang artikulo nga “Yari Karon! Ako Kaupod Ninyo sa Tanan nga Adlaw,” sa sini nga isyu, pahina 11, parapo 6.