Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Pag-alagad nga Wala sing Paghinulsol

Pag-alagad nga Wala sing Paghinulsol

“Ginakalimtan ang mga butang sa likuran kag ginalab-ot ang mga butang sa unahan.” —FIL. 3:13.

1-3. (a) Ano ang paghinulsol, kag paano ini makaapektar sa aton? (b) Ano ang matun-an naton kay Pablo parte sa pag-alagad sa Dios nga wala sing paghinulsol?

ANG isa ka mamalaybay nagsulat: “Sa tanan nga masubo nga tinaga nga puede isulat ukon isambit, ‘kuntani!’ang pinakamasakit.” Ini nga mamalaybay amo si J. G. Whittier, kag ginpatuhuyan niya ang mga butang nga aton ginahinulsulan, nga kuntani gusto naton balikan kag bag-uhon. Ang “paghinulsol” amo ang kasubo kag kasakit sa hunahuna sa butang nga nahimo ukon wala nahimo, kag nagakahulugan man sing “paghibi liwat.” Tanan kita nakahimo sing mga butang nga gusto naton balikan kag bag-uhon. May mga ginahinulsulan ka man bala?

2 Ang pila ka tawo nakahimo sing serioso nga mga sayop, ukon mabug-at pa gani nga mga sala. Ang iban wala man nakahimo sing grabe nga kalainan, pero nagapalibog sila kon ang ila mga desisyon amo gid ang pinakamaayo. Madinalag-on nga nalimtan sang iban ang ila nagligad kag nakapadayon sila. Pero ang iban padayon nga ginatublag sang “mga kuntani” parte sa ila nagligad. (Sal. 51:3) Kamusta ka? Gusto mo bala nga wala ka sing hinulsulan sa imo pag-alagad sa Dios—sa karon kag sa palaabuton? May matuodtuod bala nga halimbawa nga mailog naton? Huo, sia amo si apostol Pablo.

3 Sa bilog niya nga kabuhi, si Pablo nakahimo sing grabe nga mga sala kag maalamon nga desisyon. Naghinulsol gid sia sa iya nagligad, pero natun-an man niya nga mangin madinalag-on sa iya pagkabuhi subong matutom nga alagad sang Dios. Tan-awon naton kon paano kita makatuon sa iya halimbawa parte sa pag-alagad nga wala sing paghinulsol.

ANG NAGLIGAD NGA GINHINULSULAN NI PABLO

4. Ano nga nagligad ang ginhinulsulan ni apostol Pablo?

4 Subong lamharon nga Fariseo, si Pablo nakahimo sing mga butang nga ginhinulsulan niya sang ulihi. Halimbawa, ginpangunahan niya ang mapintas nga paghingabot sa mga disipulo ni Cristo. Ang Biblia nagsaysay  nga sa tapos gid ginpatay si Esteban, “si Saulo [nga sang ulihi gintawag nga Pablo] malaglagon nga nakig-angot sa kongregasyon. Nagsulod sia sa mga balay kag ginganoy niya ang mga lalaki kag mga babayi kag ginpabilanggo sila.” (Binu. 8:3) Ang iskolar nga si Albert Barnes nagsiling nga ang Griegong tinaga nga ginbadbad “malaglagon nga nakig-angot” isa ka “mabaskog nga ekspresyon, nga nagapakita sing kakugi kag kasingkal diin [si Saulo] nakigbahin sa paghingabot.” Gani, siling ni Barnes, “ang kaakig ni Saulo batok sa simbahan kaangay sang mabangis nga sapat.” Subong debotado nga Judiyo, nagpati si Saulo nga ginsugo sia sang Dios nga tapnaon ang Cristianismo. Gani mapintas niya nga ginhingabot ang mga Cristiano, “nga nagasilabo pa sa pagpahog kag pagpatay sa . . . mga lalaki kag mga babayi,” kag nagatinguha nga papason sila.—Binu. 9:1, 2; 22:4. *

5. Ipaathag kon paano nakumbertir si Saulo halin sa paghingabot sa mga sumulunod ni Jesus pakadto sa pagbantala parte sa Cristo.

5 Tuyo ni Saulo nga magkadto sa Damasco, kuhaon ang mga disipulo ni Jesus sa ila balay, kag ganuyon pakadto sa Jerusalem para atubangon ang kaakig sang Sanhedrin. Pero napaslawan sia bangod ginasupak niya ang Ulo sang Cristianong kongregasyon. (Efe. 5:23) Sang nagapadulong si Saulo sa Damasco, nagpakita sa iya si Jesus kag nabulag sia paagi sa milagruso nga kasanag. Dayon ginpakadto ni Jesus si Saulo sa Damasco para maghulat sang dugang nga mga instruksion. Nahibaluan na naton kon ano ang masunod nga natabo.—Binu. 9:3-22.

6, 7. Ano ang nagapakita nga nahibaluan ni Pablo nga nakahimo sia sing daku nga sala?

6 Nagbag-o gilayon si Pablo sang nangin Cristiano sia. Imbes nga mangin mapintas nga kaaway sang Cristianismo, nangin makugi sia nga sumalakdag sini. Pero nagsulat sia sang ulihi parte sa iya kaugalingon: “Sa pagkamatuod, nabatian ninyo ang akon anay paggawi sa Judaismo, nga padayon ko nga ginhingabot sing tuman gid ang kongregasyon sang Dios kag ginhapay ini.” (Gal. 1:13) Sang ulihi, ginsambit niya liwat ang nagligad nga iya ginhinulsulan sang nagsulat sia sa mga taga-Corinto, taga-Filipos, kag kay Timoteo. (Basaha ang 1 Corinto 15:9; Fil. 3:6; 1 Tim. 1:13) Si Pablo wala nagapabugal sa pagsulat sini ukon nagpaaboabo nga wala ini natabo. Nahibaluan niya nga nakahimo sia sing serioso nga mga sayop.—Binu. 26:9-11.

7 Ginpatuhuyan sang iskolar sa Biblia nga si Frederic W. Farrar ang bahin ni Saulo sa “makangilidlis nga paghingabot.” Nagsiling pa si Farrar nga kon hunahunaon naton kon daw ano ka grabe ang paghingabot ni Pablo sa mga Cristiano, mabatyagan naton ang kadalumon sang iya paghinulsol kag kon daw ano kadaku ang posible nga kaakig sa iya sang iban. Mahimo nga sa lainlain nga kongregasyon nga iya ginduaw, ayhan may mga utod nga magpalapit sa iya sa una nga tion kag magsiling, ‘A, ikaw gali si Pablo—ikaw ’to anay ang naghingabot sa amon!’—Binu. 9:21.

8. Ano ang nabatyagan ni Pablo sa kaluoy kag gugma ni Jehova kag ni Jesus sa iya, kag ano nga leksion ang ginatudlo sini sa aton?

8 Pero narealisar ni Pablo nga paagi lamang sa wala tupong nga kaayo sang Dios natuman niya ang iya ministeryo. Ginsambit niya ina nga kinaiya sang Dios sing mga 90 ka beses sa 14 ka sulat—mas madamo pa sangsa ginsulat sang iban nga manunulat sang Biblia. (Basaha ang 1 Corinto 15:10.) Gin-apresyar gid ni Pablo ang kaluoy sa iya, kag gusto niya pat-uron nga indi mauyang ang wala tupong nga kaayo sang Dios sa iya. Gani “nagpangabudlay [sia] sing labaw” sa tanan nga mga apostoles. Maathag nga ginapakita sa halimbawa ni Pablo nga si Jehova handa sa pagpanas bisan sang  malubha nga mga sala base sa halad gawad ni Jesus, kon magtu-ad kita kag magbag-o. Maayo gid ini nga leksion sa bisan sin-o nga nabudlayan sa pagpati nga makabenepisyo sila sa halad ni Jesus! (Basaha ang 1 Timoteo 1:15, 16.) Bisan si Pablo isa anay ka panatiko nga manughingabot sang Cristo, nagsulat sia: ‘Ang Anak sang Dios naghigugma sa akon kag nagtugyan sang iya kaugalingon para sa akon.’ (Gal. 2:20; Binu. 9:5) Huo, nakatuon si Pablo sang sekreto kon paano mag-alagad nga wala sing bisan ano nga hinulsulan. Natun-an mo man bala ini?

Si Pablo nakatuon kon paano mag-alagad nga wala sing paghinulsol

MAY GINHINULSULAN KA BALA?

9, 10. (a) Ngaa ang pila sa mga alagad ni Jehova may butang nga ginhinulsulan? (b) Ngaa malain ang padayon nga pagkabalaka sa imo nagligad?

9 May nahimo ka bala nga ginahinulsulan mo karon? Nag-uyang ka bala sing malahalon nga kusog kag tion sa sayop nga mga tulumuron? Nakahimo ka bala sing butang nga nakahalit sa iban? Ukon ayhan may ginhinulsulan ka bangod sa pila ka rason. Gani, ang pamangkot amo, Ano ang mahimo mo sa sini?

10 Madamo nga tawo ang nagakabalaka! Ang padayon nga pagkabalaka nagakahulugan nga ginasakit, ginapalibog, kag ginahingabot mo ang imo kaugalingon. Nagatublag gid ini sa imo. Masolbar bala sang pagkabalaka ang bisan ano nga problema? Indi gid! Hunahunaa nga nagapungko ka sa humbahumba sing pila ka oras. Bisan ano mo nga pamuersa wala ka gihapon nagahalin! Imbes nga mabalaka, ang pila ka positibo nga butang nga puede mo mahimo may maayo nga resulta. Mahimo ka mangayo sing pasaylo sa tawo nga nahimuan mo sing sala, ayhan para mapasag-uli ang inyo maayo nga kaangtanan. Mahimo mo likawan ang mga butang nga magadul-ong sa sayop nga buhat, gani indi ka mamroblema sa ulihi. Kon kaisa, kinahanglan mo batason ang malain nga resulta sang imo ginhimo. Pero ang kabalaka indi makabulig sa imo, kundi magapabudlay sa imo bug-os nga pag-alagad sa Dios. Kag wala gid ini sing mahatag nga benepisyo!

11. (a) Paano naton matigayon ang kaluoy kag kaayo ni Jehova? (b) Ano ang pamaagi sang Dios para matigayon ang kalinong sang hunahuna?

 11 Ginatugutan sang pila ang ila nagligad nga mga sala nga magpabatyag sa ila nga indi sila takus sa atubangan sang Dios. Mahimo sila magbatyag nga indi na sila pagkaluy-an sang Dios, ayhan bangod madugay na ukon pirme sila nakahimo sing sala. Pero ang matuod, bisan ano man ang ila nahimo sang una, mahimo sila maghinulsol, magbag-o, kag mangayo sing kapatawaran. (Binu. 3:19) Mahimo nila matigayon ang kaluoy kag kaayo ni Jehova, pareho sa ginpakita niya sa madamo. Mainayuhon si Jehova sa mapainubuson, tampad, kag mahinulsulon. Amo ini ang ginhimo sang Dios kay Job, nga nagsiling: “Nagahinulsul [ako] sa yab-ok kag abo.” (Job 42:6) Dapat sundon naton ang pamaagi sang Dios para matigayon ang kalinong sang hunahuna: “Ang nagatabon sang iya mga paglalis indi mag-uswag, apang ang bisan sin-o nga nagatu-ad kag nagabiya magaagum sing kalooy.” (Hulu. 28:13; Sant. 5:14-16) Gani makatu-ad kita sa Dios, makapangabay sang iya kapatawaran, kag makahimo sing tikang nga matadlong ang sayop. (2 Cor. 7:10, 11) Kon nahimo naton ini, kaluy-an kita sang Isa nga ‘nagapatawad sing bugana.’—Isa. 55:7.

12. (a) Paano naton mailog ang halimbawa ni David kon nagabatyag kita nga nakasala? (b) Sa ano nga paagi naghinulsol si Jehova, kag paano ang ihibalo sa sini makabulig sa aton? (Tan-awa ang kahon.)

12 Daku ang mahimo sang pangamuyo para mabuligan kita sang Dios. Ginpabutyag ni David ang iya tudok nga pagtuo sa iya pangamuyo nga matahom nga ginsulat sa mga Salmo. (Basaha ang Salmo 32:1-5.) Subong sang gin-aku ni David, ang pagbatyag nga nakasala nagpaluya gid sa iya! Mahimo nga nag-antos sia sa mental kag pisikal, kag nadula ang iya kalipay bangod wala niya ini gintu-ad. Ano ang ginhimo ni David para patawaron sia kag maumpawan? Nagtu-ad sia sa Dios. Ginsabat ni Jehova ang pangamuyo ni David kag ginpalig-on sia nga magpadayon sa paghimo sing husto. Sing kaanggid, kon tinagipusuon ka nga mangamuyo, makasalig ka nga mamati gid si Jehova sa imo pangabay. Kon ginatublag ka sang imo nagligad nga mga sala, tadlunga ini suno sa imo masarangan kag saligi ang ginsiling ni Jehova nga ginpatawad ka niya!—Sal. 86:5.

MAGLAUM SA PALAABUTON

13, 14. (a) Ano dapat ang panguna naton nga kabalak-an karon? (b) Ano nga mga pamangkot ang magapahulag sa aton para binagbinagon ang aton kahimtangan karon?

13 Ginasiling nga mahangpan ang kabuhi sang isa paagi sa paghinumdom sang iya nagligad, pero indi kita dapat mabalaka parte sa sini. Gani imbes nga kabalak-an ini, dapat naton panumdumon ang karon kag ang palaabuton. Ano ang aton ginahimo subong, ukon wala ginahimo, nga pagligad sing pila ka tuig basi hinulsulan naton? Ginahuptan bala naton ang katutom  para malikawan ang posible nga mga paghinulsol sa ulihi?

14 Samtang nagahilapit ang dakung kapipit-an, indi naton gusto nga matublag sang mga kabalaka pareho sang: ‘May mahimo pa bala ako kuntani sa akon pag-alagad sa Dios? Ngaa wala ako nagpayunir sang may kahigayunan ako? Ngaa wala ako nanikasog nga mangin kalipikado nga ministeryal nga alagad? Nanikasog gid bala ako nga isuklob ang bag-o nga personalidad? Ako bala ang sahi sang tawo nga gusto ni Jehova nga makasulod sa bag-ong kalibutan?’ Imbes nga mabalaka lamang sa sining serioso nga mga pamangkot, dapat naton ini gamiton para mabinagbinag ang aton kaugalingon kag masiguro nga ginaalagad naton sing bug-os si Jehova. Kay kon indi, magapadayon kita sa pagkabuhi nga magaresulta sa dugang pa nga mga paghinulsol.—2 Tim. 2:15.

INDI PAGHINULSULI ANG IMO SAGRADO NGA PAG-ALAGAD

15, 16. (a) Ano nga mga sakripisyo ang ginhimo sang madamo para mauna ang pag-alagad sa Dios? (b) Ngaa indi kita dapat maghinulsol sa aton mga sakripisyo para unahon ang Ginharian?

15 Kamusta naman ang mga nagsakripisyo para maalagad si Jehova sing bug-os tion? Ayhan gintalikdan mo ang maayo nga karera ukon madinalag-on nga negosyo para pasimplehon ang imo kabuhi kag unahon ang Ginharian. Ukon nagpabilin ka nga di-minyo, ukon kon minyo, nagpabilin nga wala sing bata para makaalagad sing bug-os tion—pag-alagad sa Bethel, sa Kingdom Hall construction, sa sirkito, ukon subong misyonero. Dapat mo bala hinulsulan ang imo mga desisyon kay karon tigulang ka na sa pag-alagad kay Jehova? Dapat ka bala magbatyag nga ang mga sakripisyo nga imo ginhimo indi gid man kinahanglan ukon wala sa husto nga tion? Indi gid!

16 Ginhimo mo ini nga mga desisyon bangod sang imo tudok nga gugma kay Jehova kag handum nga makabulig sa iban nga makaalagad sa Iya. Indi gid paghunahunaa nga kuntani nangin mas maayo ang imo kabuhi kon wala mo ini ginhimo. Mangin malipayon ka gid kay nahibaluan mo nga nahimo mo ang pinakamaayo sa pag-alagad kay Jehova suno sa imo kahimtangan. Indi gid niya pagkalimtan ang imo pagsakripisyo. Sa matuod nga kabuhi sa palaabuton, padyaan ka niya sing mga pagpakamaayo nga labaw pa sangsa imo ginahunahuna!—Sal. 145:16; 1 Tim. 6:19.

KON PAANO MAKAALAGAD NGA WALA NAGAHINULSOL

17, 18. (a) Ano nga prinsipio ang nakabulig kay Pablo nga makaalagad nga wala sing paghinulsol? (b) Ano ang imo determinasyon parte sa imo nagligad, sa imo ginahimo karon, kag sa pag-alagad kay Jehova sa palaabuton?

17 Ano nga prinsipio ang natun-an ni Pablo nga nakabulig sa iya nga maalagad si Jehova nga wala sing paghinulsol? Sa badbad sa Ang Pulong sang Dios nga Biblia, si Pablo nagsulat: “Wala ko na ginahunahuna ang nagligad, kundi ginatinguhaan ko gid nga malambot ang akon lalambuton.” (Basaha ang Filipos 3:13, 14.) Wala na ginpamensar ni Pablo ang malain niya nga nahimo sang yara pa sia sa Judaismo. Kundi, gingamit niya ang tanan niya nga kusog para mangin kalipikado sa pagtigayon sing dayon nga kabuhi sa palaabuton.

18 Mahimo naton tanan maaplikar ang prinsipio sa ginsiling ni Pablo. Imbes nga magkabalaka sa aton nagligad kag sa mga butang nga indi na mabag-o, dapat kita magkonsentrar sa aton mahimo karon kag sa palaabuton. Indi naton malimtan sing bug-os ang aton mga sayop, pero indi nagakaigo nga padayon kita nga magpatublag sa sini. Dapat naton tinguhaan nga talikdan ang nagligad, alagaron ang Dios sa bug-os naton nga masarangan, kag magkonsentrar sa dalayawon nga palaabuton!

^ par. 4 Ang sulitsulit nga pagpatuhoy sa mga babayi nga ginhingabot ni Saulo nagapakita nga daku ang ila papel sa pagpalapnag sang Cristianismo sang unang siglo, subong sang ila ginahimo karon.—Sal. 68:11.