Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Dapat ang Inyo Huo Magakahulugan sang Huo

Dapat ang Inyo Huo Magakahulugan sang Huo

“Dapat nga ang inyo Huo magakahulugan sang Huo, ang inyo Indi, Indi.”—MAT. 5:37.

1. Ano ang ginsiling ni Jesus parte sa pagpanumpa, kag ngaa?

SA MASAMI, ang matuod nga mga Cristiano indi kinahanglan nga manumpa. Ina bangod ginatuman nila si Jesus nga nagsiling: “Dapat nga ang inyo Huo magakahulugan sang Huo.” Ginapaabot niya nga dapat tumanon sang isa ang iya ginsiling. Antes sini nga sugo, si Jesus nagsiling: “Indi gid magpanumpa.” Ginsiling niya ini para kondenahon ang mga tawo nga naanad nga manumpa pero wala sing plano nga tumanon ang ila ginsiling. Kon ‘nagsobra’ ukon wala matuman sang isa ang iya Huo ukon Indi, nagapakita lang nga indi gid sia masaligan kag naimpluwensiahan sang “isa nga malauton.”—Basaha ang Mateo 5:33-37.

2. Ipaathag kon ngaa indi malain ang tanan nga pagpanumpa.

2 Ang ginsiling bala ni Jesus nagapakita nga malain ang tanan nga pagpanumpa? Indi. Subong sang natun-an naton sa nagligad nga artikulo, si Jehova nga Dios kag ang iya matarong nga alagad nga si Abraham nagpanumpa sa importante nga mga kahimtangan. Ginapatuman man sang Kasuguan sang Dios ang pagpanumpa para mahusay ang pila ka butang. (Ex. 22:10, 11; Num. 5:21, 22) Gani, ang isa ka Cristiano mahimo magpanumpa sa pagsugid sang kamatuoran sa korte. Ukon sa pila ka sitwasyon, mahimo sia magpanumpa para pasaligon ang iban sang iya tinutuyo ukon para buligan ang iban sa paghusay sang isa ka problema. Sang ginpasumpa gani si Jesus sang mataas nga saserdote, wala sia nagpamatok kundi naghambal sia sing kamatuoran sa Judiyong Sanhedrin. (Mat. 26:63, 64) Pero bangod nagasugid sia pirme sing kamatuoran, indi kuntani kinahanglan nga magpanumpa si Jesus. Apang para ipakita nga matuod ang iya ginasiling, masami nga ginasugdan niya ini sa sini nga pinamulong: “Sa pagkamatuod [sing literal, “Sa pagkamatuod, sa pagkamatuod”] nagasiling ako sa inyo.” (Juan 1:51; 13:16, 20, 21, 38) Binagbinagon naton kon ano ang aton matun-an sa halimbawa  nanday Jesus, Pablo, kag sang iban pa nga naghimo sang ila Huo nga mangin Huo.

SI JESUS—ANG PINAKAMAAYO NGA HALIMBAWA

Sugod sang nabawtismuhan si Jesus tubtob sa iya kamatayon, gintuman niya ang iya panaad sa iya Amay

3. Ano ang ginsaad ni Jesus sa Dios sa iya pangamuyo, kag ano ang reaksion sang iya Amay sa langit?

3 “Yari karon! Nag-abot ako . . . sa paghimo sang imo kabubut-on, O Dios.” (Heb. 10:7) Paagi sining pinasahi nga pinamulong, ginpresentar ni Jesus ang iya kaugalingon sa Dios sa pagtuman sang tanan nga gintagna parte sa ginsaad nga Binhi, lakip na ang pagdugmok ni Satanas sa iya tikod. (Gen. 3:15) Wala sing iban nga tawo nga nagboluntaryo sa paghimo sining mabug-at nga responsibilidad. Gikan sa langit, ginpahayag ni Jehova ang iya bug-os nga pagsalig sa iya Anak. Ginhimo niya ini nga wala ginapasumpa si Jesus sa pagtuman sang iya ginsiling.—Luc. 3:21, 22.

4. Daw ano ka maminatud-on si Jesus sa paghimo sang iya Huo nga mangin Huo?

4 Ginatuman pirme ni Jesus ang iya ginabantala paagi sa paghimo sang iya Huo nga mangin Huo. Wala niya gintugutan ang iban nga butang nga magtublag sa buluhaton nga ginhatag sa iya sang iya Amay, nga magbantala sing maayong balita sang Ginharian sang Dios kag maghimo sing mga disipulo sa tanan nga ginabuyok sang Dios sa iya. (Juan 6:44) Ginlaragway sang Biblia ang pagkamaminatud-on ni Jesus paagi sini nga pinamulong: “Bisan pa daw ano kadamo ang mga saad sang Dios, nangin Huo ini paagi sa iya.” (2 Cor. 1:20) Huo, si Jesus amo ang pinakamaayo nga halimbawa sang pagtuman sang iya ginsaad sa iya Amay. Binagbinagon naman naton ang isa nga nagtinguha nga ilugon si Jesus.

SI PABLO—NAGATUMAN SANG IYA GINSILING

5. Ano nga halimbawa ang ginpakita ni apostol Pablo?

5 “Ano ang himuon ko, Ginuo?” (Binu. 22:10) Paagi sining sinsero nga pinamulong, gintuman ni Pablo, nga ginatawag sadto nga Saulo, ang panuytoy sang ginhimaya nga si Ginuong Jesus, nga nagpakita sa iya sa isa ka palanan-awon para punggan sia sa paghingabot sa mga disipulo ni Cristo. Bilang resulta, mapainubuson nga ginhinulsulan ni Saulo ang iya ginhimo, nagpabawtismo, kag ginbaton ang pinasahi nga asaynment nga magpanaksi sa mga pungsod parte kay Jesus. Sugod sadto, gintawag na ni Pablo si Jesus subong iya “Ginuo,” kag gintuman sia sa iya bug-os nga kabuhi. (Binu. 22:6-16; 2 Cor. 4:5; 2 Tim. 4:8) Si Pablo indi pareho sang iban nga ginsilingan ni Jesus: “Ngaa ginatawag ninyo ako ‘Ginuo! Ginuo!’ apang wala ninyo ginahimo ang mga butang nga akon ginasiling?” (Luc. 6:46) Huo, ginapaabot ni Jesus nga tumanon sang tanan nga nagabaton sa iya subong Ginuo ang ila ginsiling, pareho sang ginhimo ni apostol Pablo.

6, 7. (a) Ngaa ginbag-o ni Pablo ang iya plano sa pagduaw liwat sa Corinto, kag ngaa wala sing rason nga duhaduhaan sia sang mga nagapakalain sa iya? (b) Paano naton dapat tamdon ang mga gintangdo nga manguna sa aton?

 6 Makugi nga ginpalapnag ni Pablo ang mensahe sang Ginharian sa bilog nga Asia Minor pakadto sa Europa, nga nagatukod kag nagaduaw liwat sa madamo nga kongregasyon. Kon kaisa, nagapanumpa sia para pamatud-an ang iya ginsulat. (Gal. 1:20) Sang ang pila sa Corinto nagduhaduha sang iya pagkamasaligan, nagsulat sia: “Ang Dios masaligan amo nga ang amon pinamulong sa inyo indi Huo kag dayon Indi gali.” (2 Cor. 1:18) Sang ginsulat ini ni Pablo, nakahalin na sia sa Efeso kag nagalakbay sa Macedonia pakadto sa Corinto. Ang iya gid plano amo nga duawon liwat ang Corinto antes magkadto sa Macedonia. (2 Cor. 1:15, 16) Pero pareho sang mga nagalakbay nga manugtatap karon, ang mga petsa sang pagduaw kinahanglan kon kaisa bag-uhon. Wala nila ini ginahimo bangod sa ginagmay nga mga rason ukon para magpahapos lang, kundi bangod sa pila ka emerhensia. Sa bahin ni Pablo, para sa kaayuhan sang kongregasyon kon ngaa wala sia dayon magduaw sa Corinto. Ngaa?

7 Pagkatapos mahimo ni Pablo ang iya orihinal nga mga plano, nakalab-ot sa iya sa Efeso ang makatulublag nga balita nga ginakunsinti sa Corinto ang pagbinahinbahin kag imoralidad. (1 Cor. 1:11; 5:1) Para matadlong ini, nagsulat sia sing matigdas nga laygay sa iya nahauna nga sulat sa mga taga-Corinto. Dayon, sa baylo nga maglayag sing direkta halin sa Efeso pakadto sa Corinto, nagdesisyon si Pablo nga hatagan sing tion ang iya mga utod sa pag-aplikar sini nga laygay para kon mag-abot na sia, mangin mas makapalig-on ang iya pagbisita. Para pasaligon sila nga sinsero sia sa iya rason sang pagbag-o sang iya plano, nagsiling si Pablo sa iya ikaduha nga sulat: “Ginatawag ko ang Dios subong saksi batok sa akon kalag nga wala pa ako magkadto sa Corinto agod malikaw kamo sa dugang nga kasubo.” (2 Cor. 1:23) Kabay nga indi naton pag-ilugon ang mga nagapakalain kay Pablo; sa baylo, ipakita naton ang aton tudok nga pagtahod sa mga gintangdo nga manguna sa aton. Ang matuod, makabenepisyo kita kon ilugon naton si Pablo, subong nga gin-ilog man niya si Cristo.—1 Cor. 11:1; Heb. 13:7.

IBAN PA NGA MAAYO NGA HALIMBAWA

8. Ano nga halimbawa ang ginpakita ni Rebeca?

8 “Magaupud ako.” (Gen. 24:58) Paagi sining simple nga pinamulong, ginpakita ni Rebeca sa iya iloy kag utod nga handa sia magbiya sa ila puluy-an sa sina nga adlaw kag maglakbay sing sobra 800 kilometros upod sa isa ka estranghero para mangin asawa sang anak ni Abraham nga si Isaac. (Gen. 24:50-58) Ginhimo ni Rebeca ang iya Huo nga mangin Huo, kag nangin matutom kag mahinadlukon sa Dios nga asawa ni Isaac. Sa bilog niya nga kabuhi, nag-istar sia sa mga tolda subong dumuluong sa Ginsaad nga Duta. Ginpadyaan man ang iya katutom bangod nangin katigulangan sia sang ginsaad nga Binhi, nga si Jesucristo.—Heb. 11:9, 13.

9. Paano gintuman ni Rut ang iya ginsiling?

9 “Indi, kondi magapauli kami kaupud nimo sa imo katawohan.” (Rut 1:10) Amo ini ang sulitsulit nga ginsiling sang Moabnon nga mga balo nga sanday Rut kag Orpa sa ila nabalo nga ugangan nga si Noemi, nga manugpauli na halin sa Moab pakadto sa Betlehem. Sang ulihi, bangod sa pagpamilit ni Noemi, nagbalik si Orpa. Pero ginhimo ni Rut ang iya Indi nga mangin Indi. (Basaha ang Rut 1:16, 17.) Gin-unungan niya si Noemi, kag gintalikdan sing bug-os ang iya pamilya kag ang butig nga pagsimba sang Moab. Nangin matutom sia nga sumilimba ni Jehova kag ginpadyaan bangod nangin isa sia sa lima ka babayi nga ginsambit ni Mateo sa listahan sang kaliwatan ni Cristo.—Mat. 1:1, 3, 5, 6, 16.

10. Ngaa maayo gid nga halimbawa si Isaias sa aton?

10 “Yari ako! Ipadala ako.” (Isa. 6:8) Antes  ini ginsiling ni Isaias, nakakita sia sang isa ka palanan-awon parte kay Jehova nga nagapungko sa Iya trono sa ibabaw sang templo sa Israel. Sa sini nga palanan-awon, nabatian ni Isaias si Jehova nga nagasiling: “Sin-o bala ang akon ipadala, kag sin-o ang magakadto tungud sa amon?” Isa ini ka pangagda nga mangin humalambal ni Jehova para ipalab-ot ang mensahe sang Dios sa Iya di-matinumanon nga katawhan. Gintuman ni Isaias ang iya ginsiling—ang iya Huo nangin Huo. Sa sulod sang sobra 46 ka tuig, nangin matutom sia nga manalagna, nga nagadala sing matigdas nga mga mensahe sang pagpakamalaut kag subong man sing matahom nga mga saad parte sa pagpasag-uli sang matuod nga pagsimba.

11. (a) Ngaa importante nga tumanon naton ang aton ginasiling? (b) Sin-o ang pila ka indibiduwal nga wala nagtuman sa ila ginsiling?

11 Ngaa ginparekord ni Jehova sa iya Pulong ini nga mga halimbawa? Kag daw ano ka serioso ang paghimo sang aton Huo nga mangin Huo? Ginpaandaman kita sang Biblia nga ang mga tawo nga “wala nagatuman sa mga kasugtanan” malakip sa mga “takus sa kamatayon.” (Roma 1:31, 32) Si Paraon sang Egipto, si Hari Sedequias sang Juda, kag sanday Ananias kag Safira nalakip sa malain nga mga halimbawa sa Biblia nga wala naghimo sang ila Huo nga mangin Huo. Malain ang ila nadangatan kag nangin paandam sila sa aton.—Ex. 9:27, 28, 34, 35; Ezeq. 17:13-15, 19, 20; Binu. 5:1-10.

12. Ano ang makabulig sa aton para matuman ang aton ginasiling?

12 Bangod nagakabuhi na kita “sa katapusan nga mga adlaw,” madamo sa karon ang “di-mainunungon,” kag “may dagway sang diosnon nga debosyon apang nagapanghiwala sang gahom sini.” (2 Tim. 3:1-5) Dapat naton tinguhaan nga likawan ining malain nga mga kaupdanan. Sa baylo, dapat kita makig-upod pirme sa mga nagatinguha sa paghimo sang ila Huo nga mangin Huo.—Heb. 10:24, 25.

ANG IMO PINAKAIMPORTANTE NGA HUO

13. Ano ang pinakaimportante nga Huo sang isa ka sumulunod ni Jesucristo?

13 Ang pinakaimportante nga promisa nga mahimo sang isa ka tawo amo ang iya dedikasyon sa Dios. Ang mga luyag magsikway sa ila kaugalingon subong mga disipulo ni Jesus may tatlo ka kahigayunan sa pagsabat sing Huo sa mga pamangkot parte sa ila handum. (Mat. 16:24) Kon ginainterbyu sang duha ka gulang ang isa ka indibiduwal nga gusto mangin di-bawtismado nga manugbantala, ginapamangkot sia, “Luyag mo gid bala mangin isa sa mga Saksi ni Jehova?” Sa ulihi, kon nagauswag sia sa espirituwal kag gusto niya mabawtismuhan, istoryahon sia sang mga gulang kag pamangkuton, “Personal ka na bala nga nagdedikar kay Jehova sa pangamuyo?” Sa katapusan, sa adlaw sang bawtismo, ang tagsa ka kandidato ginapamangkot, “Pasad sa halad ni Jesucristo, ginhinulsulan mo na bala ang imo mga sala kag gindedikar  ang imo kaugalingon kay Jehova nga himuon ang iya kabubut-on?” Sa atubangan sang mga saksi, ining mga bag-uhan nagasabat sing Huo parte sa ila promisa nga alagdon sing dayon ang Dios.

Ginatuman mo bala ang imo pinakaimportante nga Huo?

14. Ano ang padayon naton nga ipamangkot sa aton kaugalingon?

14 Bag-o ka man nga nabawtismuhan ukon dinekada na nga nagaalagad sa Dios, dapat padayon mo nga pamangkuton ang imo kaugalingon: ‘Bilang pag-ilog kay Jesucristo, padayon ko bala nga ginatuman ang akon pinakaimportante nga Huo? Padayon ko bala nga ginasunod si Jesus paagi sa pag-una sang pagbantala kag paghimo sing disipulo?’—Basaha ang 2 Corinto 13:5.

15. Sa ano nga mga bahin sang aton kabuhi dapat naton himuon ang aton Huo nga mangin Huo?

15 Para matuman naton ang aton dedikasyon, dapat man kita mangin matutom sa iban pa nga importante nga butang. Halimbawa: Minyo ka na bala? Kon amo, padayon nga pabalori ang imo hamili nga panumpa nga higugmaon kag palanggaon ang imo tiayon. Nakapirma ka bala sa isa ka kontrata sa negosyo ukon naka-fill-up sing aplikasyon para sa mga pribilehiyo sa organisasyon? Kon amo, tumana ang imo ginpanumpa kag ginpromisa. Ginbaton mo bala ang pangagda sang isa ka imol nga tawo nga magkaon upod sa ila? Kon amo, indi ini pagkanselaha bangod may mas maayo nga imbitasyon sa imo. Ukon may ginpromisahan ka bala nga balikan sa imo pagministeryo? Kon amo, dapat nga himuon mo gid ang imo Huo nga mangin Huo, kag si Jehova magapakamaayo sang imo ministeryo.—Basaha ang Lucas 16:10.

MGA BENEPISYO GIKAN SA ATON MATAAS NGA SASERDOTE KAG HARI

16. Kon indi naton matuman ang aton ginsiling, ano ang aton himuon?

16 Ginapakita sang Biblia nga bilang di-himpit nga mga tawo, “kita tanan nagakasandad sing madamong beses,” labi na gid sa paggamit sang aton dila. (Sant. 3:2) Ano ang dapat naton himuon kon marealisar naton nga wala naton matuman ang aton ginsiling? Sa Kasuguan sang Dios sa Israel, ginakaluy-an ang isa nga “makatabinas sa iya mga bibig.” (Lev. 5:4-7, 11) Ang isa ka Cristiano nga nakahimo sini nga sala mahimo man mapatawad paagi sa aton Mataas nga Saserdote, si Jesucristo, kon itu-ad niya ang iya sala kay Jehova. (1 Juan 2:1, 2) Pero para padayon nga kahamut-an sang Dios, dapat kita magpakita sang mga buhat sang paghinulsol paagi sa paglikaw sa sini nga mga sala kag paghimo sang aton masarangan para tadlungon ang halit nga resulta sang aton ginhambal. (Hulu. 6:2, 3) Siempre, mas maayo nga mamensar kita anay sing maayo antes magsaad sang mga butang nga indi naton matuman.—Basaha ang Manugwali 5:2.

17, 18. Anong dalayawon nga palaabuton ang nagahulat sa tanan nga nagatinguha sa paghimo sang ila Huo nga mangin Huo?

17 Makalilipay gid nga palaabuton ang nagahulat sa tanan nga sumilimba ni Jehova nga padayon nga nagatinguha sa paghimo sang ila Huo nga mangin Huo! Para sa 144,000 nga hinaplas, makatigayon sila sing imortal nga kabuhi sa langit, diin magaupod sila kay Jesus sa iya Ginharian “kag magagahom subong mga hari upod sa iya sa sulod sang isa ka libo ka tuig.” (Bug. 20:6) Para naman sa minilyon ka tawo, makabenepisyo sila sa paggahom sang Ginharian ni Cristo sa isa ka paraiso nga duta. Amat-amat nila nga matigayon ang pisikal kag mental nga kahimpitan.—Bug. 21:3-5.

18 Paagi sa pagpabilin nga matutom sa katapusan nga pagtilaw sa tion nga matapos na ang Milenyo nga Paggahom ni Jesus, wala na kita sing rason nga duhaduhaan ang ginahambal sang iban. (Bug. 20:7-10) Ang tagsa ka Huo magakahulugan sang Huo, kag ang tagsa ka Indi, Indi. Kay ang tanan nga tawo mangin himpit nga manug-ilog sang aton mahigugmaon nga Amay sa langit, si Jehova, ang “Dios sang kamatooran.”—Sal. 31:5.