Mga Pamangkot Gikan sa mga Bumalasa

Paano ang kamatayon sang mga matutom sa Dios “bilidhon sa itololok” ni Jehova?

▪ Ang salmista nag-amba: “Bilidhon sa itololok sang GINOO ang kamatayon sang iya mga balaan.” (Sal. 116:15) Bilidhon gid para kay Jehova ang kabuhi sang tanan niya nga sumilimba. Pero, indi lamang ang kamatayon sang isa ka indibiduwal ang ginatumod sa Salmo 116.

Kon nagapamulongpulong para sa napatay nga Cristiano, indi nagakaigo nga iaplikar ang Salmo 116:15 sa napatay, bisan pa napatay sia nga matutom kay Jehova. Ngaa? Bangod may masangkad nga kahulugan ang ginsiling sang salmista. Nagakahulugan ini nga indi pagtugutan sang Dios nga mapatay ang tanan nga matutom sa iya subong isa ka grupo.—Tan-awa ang Salmo 72:14; 116:8.

Ginapasalig kita sang Salmo 116:15 nga indi pagtugutan ni Jehova nga mapapas sa duta ang iya matutom nga mga alagad subong isa ka grupo. Sa pagkamatuod, ginapakita sang aton kasaysayan sa moderno nga tion ang aton pagbatas sa mabudlay nga mga pagtilaw kag paghingabot. Pamatuod ini nga indi pagtugutan sang Dios nga mapapas kita.

Bangod ang gahom ni Jehova wala sing limitasyon kag ang iya katuyuan pat-od nga matuman, indi gid niya pagtugutan nga mapapas kita bilang isa ka grupo. Kon tugutan ina sang Dios, daw ginapakita nga mas gamhanan sa iya ang iya mga kaaway. Imposible gid ina! Indi man matuman ang katuyuan ni Jehova nga puy-an sang mga matutom ini nga duta—butang nga indi gid niya pagtugutan. (Isa. 45:18; 55:10, 11) Mauntat man ang sagrado nga pag-alagad kay Jehova kon wala na sing mga tawo nga magsimba sa iya sa dutan-on nga luwang sang iya dakung espirituwal nga templo. Kon mapapas ang iya matutom, wala na sing pundasyon ang “bag-o nga duta,” ukon ang katilingban sang matarong nga mga tawo nga magapuyo sa duta nga gamhan sang “bag-o nga langit.” (Bug. 21:1) Indi man matuman ang Isa ka Libo ka Tuig nga Paggahom ni Cristo kay wala ini sing mga sakop sa duta.—Bug. 20:4, 5.

Maduhaduhaan man ang posisyon kag reputasyon sang Dios kon tugutan niya ang iya mga kaaway nga papason ang tanan niya nga alagad sa duta. Kon matabo ini, mamantsahan man ang posisyon ni Jehova bilang Soberano sa bug-os uniberso. Isa pa, bangod sang iya pagtahod sa iya kaugalingon kag sa iya balaan nga ngalan, indi pagtugutan ni Jehova nga mapapas bilang isa ka grupo ang mga matutom sa iya. Binagbinaga man ini: Bangod “walay kalautan” sa Dios, pat-od gid nga proteksionan niya bilang isa ka grupo ang matutom nga nagaalagad sa iya. (Deut. 32:4; Gen. 18:25) Magasumpakil man ini sa Pulong sang Dios nga nagasiling: “Ang GINOO indi magbiya sa iya katawohan tungud sa iya dakung ngalan.” (1 Sam. 12:22) Huo, si Jehova “indi magsikway sang iya katawohan; indi sia magbiya sang iya panublion.”—Sal. 94:14.

Makapaumpaw gid mahibaluan nga indi mapapas ang katawhan ni Jehova sa duta! Gani, panikasugan gid naton nga magpabilin nga matutom sa Dios, nga nagasalig sa iya saad: “Wala sing hinganiban nga ginhimo batok sa imo nga magauswag, kag ang tagsa ka dila nga magtindug batok sa imo sa paghukom tagudilian mo. Ini amo ang panublion sang mga alagad sang GINOO kag ang ila pagkamatarung nga gikan sa akon.”—Isa. 54:17.

[Blurb sa pahina 22]

Indi pagtugutan sang Dios nga mapapas ang iya katawhan