Ginaapresyar Mo Bala ang Regalo sang Dios nga Pag-asawahay?

“Ang GINOO magtugut nga makakita kamo sing pahuway, ang tagsa sa inyo sa balay sang iya bana.”—RUT 1:9.

PANGITAA ANG MGA SABAT:

Ngaa masiling naton nga gin-apresyar sang mga alagad sang Dios sadto ang iya regalo nga pag-asawahay?

Ngaa importante kay Jehova kon sin-o ang aton pangasaw-on ukon pamanahon?

Ano nga laygay sang Biblia parte sa pag-asawahay ang luyag mo sundon?

1. Ano ang reaksion ni Adan sang makatigayon sia sing asawa?

“INI karon tul-an sang akon katul-anan kag unud sang akon unud; tawgon sia nga Babayi, bangud nga sa Lalaki ginkuha sia.” (Gen. 2:23) Malipayon gid ang una nga lalaki nga si Adan sang nakatigayon sia sing asawa, amo nga nahambal niya ini nga binalaybay! Ginpatulog ni Jehova sing mahamuok si Adan, dayon gintuga Niya ang isa ka matahom nga babayi gikan sa gusok sang lalaki. Sang ulihi, ginngalanan sia ni Adan nga Eva. Ginhiusa sila sang Dios sa isa ka malipayon nga pag-asawahay. Bangod gingamit ni Jehova ang gusok mismo ni Adan sa pagtuga kay Eva, mas suod sila sangsa bisan sin-o nga mag-asawa karon.

2. Ngaa nagaluyagay ang mga lalaki kag babayi?

2 Subong tuman kaalam nga Dios, ginhatagan ni Jehova ang mga tawo sing kapasidad nga maghigugma, amo kon ngaa nagaluyagay ang mga lalaki kag babayi. Ang The World Book Encyclopedia nagsiling: “Ang lalaki kag babayi nga nagapakasal nagapaabot sing seksuwal nga relasyon kag permanente nga gugma sa isa kag isa.” Amo gid sini ang nagakatabo sa madamo nga alagad ni Jehova.

GIN-APRESYAR NILA ANG REGALO SANG DIOS NGA PAG-ASAWAHAY

3. Paano si Isaac nakakita sing asawa?

3 Ginpabaloran gid sang matutom nga si Abraham ang pag-asawahay. Gani, ginpadala niya sa Mesopotamia ang iya alagad agod mangita sing asawa para kay Isaac. Nangamuyo ang alagad kag nangin maayo ang resulta. Ang mahinadlukon sa Dios nga si Rebeca nangin pinalangga nga asawa ni Isaac kag may bahin sia sa kahimusan ni Jehova nga amligan ang binhi ni Abraham. (Gen. 22:18; 24:12-14, 67) Apang, wala sini ginapahangop nga puede na magpatigayon ang isa—bisan  pa maayo ang iya motibo—kon wala sia ginapangabay nga himuon ini. Sa karon, madamo ang nagapili sang ila palamanhon ukon palangasaw-on. Siempre, indi ang Dios ang nagadesisyon kon sin-o ang pamanahon ukon pangasaw-on sang isa. Apang buligan niya ang mga Cristiano parte sini kag sa iban pa nga bahin sang ila kabuhi kon mangamuyo sila kag magpagiya sa iya espiritu.—Gal. 5:18, 25.

4, 5. Ano ang mga pamatuod nga nagahigugmaanay gid ang Shulamita kag ang manugbantay?

4 Ang matahom nga Shulamita sa Israel sadto indi gusto nga piliton sia sang iya mga abyan nga mangin isa sa mga asawa ni Hari Solomon. Nagsiling sia: “Ginapasumpa ko kamo, O mga anak nga babayi sang Jerusalem, indi ninyo pagpukawa ang akon gugma sa wala pa ang husto nga tion.” (Amb. 8:4, NW) Ang Shulamita kag ang manugbantay sing karnero amo ang nagaluyagay. Mapainubuson sia nga nagsiling: “Ako amo ang bulak sang Saron, ang lirio sang mga nalupyakan.” Apang ang manugbantay nagsabat: “Subong sang lirio sa tunga sang mga tunuk, amo ini ang akon hinigugma sa tunga sang mga anak nga babayi.” (Amb. 2:1, 2) Nagahigugmaanay gid sila.

5 Bangod ginahigugma gid sang Shulamita kag sang manugbantay ang Dios, mangin mabakod ang ila pag-asawahay. Ang Shulamita nagsiling sa manugbantay nga iya pinalangga: “Ibutang ako subong nga pat-in sa imo kasingkasing, subong nga pat-in sa imo butkon; kay ang gugma makusug subong sang kamatayon, ang kaimon mapintas subong sang Sheol. Ang iya mga idlab mga idlab sang kalayo, ang dabdab gid sang GINOO [kay gikan ini sa iya]. Ang madamu nga tubig indi makapalong sang gugma, kag ang mga baha indi makalumus sini. Kon ang tawo maghatag tungud sa gugma sang tanan nga pagkabutang sang iya balay, mangintalamayon sia sing bug-os.” (Amb. 8:6, 7) Kon nagaplano nga magminyo, dapat sundon sang mga alagad ni Jehova ang iya mga talaksan.

IMPORTANTE SA DIOS ANG ATON DESISYON

6, 7. Ngaa importante sa Dios kon sin-o ang aton pangasaw-on ukon pamanahon?

6 Importante kay Jehova kon sin-o ang imo pangasaw-on ukon pamanahon. Parte sa mga taga-Canaan, ang mga Israelinhon ginsugo: “Dili ka magpangasawa sa ila, dili ka maghatag sang imo anak nga babayi sa iya anak nga lalaki, kag dili ka magkuha sang iya anak nga babayi nga sa imo anak nga lalaki. Kay patalikdon niya ang imo anak gikan sa pagsonod sa akon, agud nga mag-alagad sila sa iban nga mga dios; sa amo ang kasingkal sang GINOO magadabdab batok sa imo, kag laglagon ka niya sing madali.” (Deut. 7:3, 4) Pagligad sang mga siglo, ang saserdote nga si Esdras nagsiling: “Kamo nakalapas kag nakapangasawa sing dumuloong nga mga babayi, sa pagdugang sang pagpakasala sang Israel.” (Esd. 10:10) Ginsilingan man ni Pablo ang mga Cristiano: “Ang asawa nahigot sa tanan nga tion nga ang iya bana buhi. Apang kon ang iya bana magtulog na sa kamatayon, hilway sia sa pagpamana sa isa nga luyag niya, lamang sa Ginuo.”1 Cor. 7:39.

7 Kon ang isa ka dedikado nga alagad ni Jehova magminyo sing di-tumuluo, ginasupak niya ang Dios. Ang mga Israelinhon sang panahon ni Esdras nakasala bangod ‘nagpangasawa sila sing dumuloong nga mga babayi.’ Gani, indi gid naton pagpakadiutayon ang prangka nga mga sugo sang Biblia. (Esd. 10:10; 2 Cor. 6:14, 15) Ang isa ka Cristiano nga nagminyo sing di-tumuluo indi huwaran kag wala sing apresasyon sa regalo sang Dios nga pag-asawahay. Madula man niya ang pila ka pribilehiyo sa pag-alagad sa Dios. Kag indi nagakaigo nga mangamuyo  sing amo sini: ‘Dios nga Jehova ginsupak ta ka, pero kabay pa nga pakamaayuhon mo ako.’

NAHIBALUAN SANG ATON AMAY SA LANGIT ANG PINAKAMAAYO

8. Ngaa dapat naton sundon ang panuytoy sang Dios sa pag-asawahay?

8 Ang manughimo sing makina nakahibalo gid kon paano ini gamiton. Kon kinahanglan ini i-asembol, makahatag sia sing importante nga mga instruksion. Apang, ano abi kon indi naton pagsundon ang instruksion sa pag-asembol sa sini? Bisan pa mag-andar gid man ang makina, mahimo ini makahalit. Gani, kon gusto naton nga mangin malipayon ang aton pag-asawahay, dapat naton sundon ang mga instruksion ni Jehova, ang nagtukod sang pag-asawahay.

9. Ngaa makasiling kita nga nahangpan ni Jehova nga masubo ang pag-isahanon kag makalilipay ang pag-asawahay?

9 Nahibaluan gid ni Jehova ang tanan parte sa katawhan kag sa pag-asawahay. Ginhatagan niya ang mga tawo sing seksuwal nga kinahanglanon agod “magmabungahon [sila] kag magbuad.” (Gen. 1:28) Nahangpan sang Dios nga masubo ang pag-isahanon kay antes niya gintuga ang una nga babayi, sia nagsiling: “Indi maayo nga ang tawo mag-isa lamang; himoan ko sia sing kabulig nga bagay sa iya.” (Gen. 2:18) Nahibaluan man ni Jehova nga makalilipay ang pag-asawahay.—Basaha ang Hulubaton 5:15-18.

10. Paano dapat tamdon sang Cristianong mag-asawa ang seksuwal nga relasyon?

10 Wala sing perpekto nga pag-asawahay bangod sa sala kag pagkadihimpit nga napanubli naton kay Adan. Apang para sa mga alagad ni Jehova, mangin makalilipay ang ila pag-asawahay kon sundon nila ang Pulong sang Dios. Halimbawa, binagbinaga ang maathag nga laygay ni Pablo parte sa seksuwal nga kaangtanan sang mga mag-asawa. (Basaha ang 1 Corinto 7:1-5.) Wala ginasiling sang Biblia nga ang seksuwal nga relasyon sang mag-asawa para lang sa pagpanganak. Makahatag man ini sing emosyonal kag pisikal nga kinahanglanon sa kada isa. Amo nga dapat ini himuon sang Cristiano nga mga mag-asawa nga may pagpalangga para mapakita nila ang matuod nga gugma sa isa kag isa. Gani dapat nila likawan ang mahigko nga mga buhat nga wala nagapahamuot kay Jehova.

11. Paano ginpakamaayo si Rut bangod ginsunod niya si Jehova?

11 Ang pag-asawahay dapat makalilipay indi makaulugot. Ang Cristianong panimalay dapat mangin matawhay kag malinong. Binagbinaga ang natabo sang nagligad nga mga 3,000 ka tuig. Ang tigulang nga  balo nga si Noemi upod ang iya mga umagad nga sanday Orpa kag Rut, nagalakbay halin sa Moab padulong sa Juda. Ginsilingan sila ni Noemi nga magbalik sa ila katawhan. Apang ang Moabnon nga si Rut nag-unong sa iya, nangin matutom sa matuod nga Dios, kag ginpasalig nga mabaton niya ang ‘tuman nga balus sang GINOO, nga sa idalum sang iya mga pakpak nagkari sia sa pagdangup!’ (Rut 1:9; 2:12) Bangod sa iya daku nga apresasyon sa regalo sang Dios nga pag-asawahay, nangin asawa si Rut sang isa ka matutom nga sumilimba ni Jehova nga si Boaz. Kon banhawon sia sa bag-ong kalibutan sang Dios, malipay gid sia nga mahibaluan nga nangin katigulangan sia ni Jesucristo. (Mat. 1:1, 5, 6; Luc. 3:23, 32) Ginpakamaayo gid sia kay ginsunod niya si Jehova!

LAYGAY PARA SA MADINALAG-ON NGA PAG-ASAWAHAY

12. Sa diin makakita sing maayo nga laygay sa pag-asawahay?

12 Ginasugid sa aton sang nagtukod sang pag-asawahay kon paano magmadinalag-on ang mag-asawa. Mas nahibaluan ini sang Dios sangsa kay bisan sin-o. Husto gid pirme ang Biblia kag ini lamang ang makahatag sing maayo nga laygay parte sa pag-asawahay. Halimbawa, si Pablo nagsiling: “Ang kada isa sa inyo maghigugma man sang iya asawa subong sang paghigugma niya sa iya kaugalingon; kag ang asawa dapat may tudok nga pagtahod sa iya bana.” (Efe. 5:33) Ang hamtong nga mga Cristiano nakahangop gid sa sini nga laygay sang Biblia. Apang ang pamangkot, Sundon bala nila ang Pulong ni Jehova? Huo, kon ginaapresyar nila ang iya regalo nga pag-asawahay. *

13. Ano ang mahimo matabo kon indi pagsundon ang laygay sa 1 Pedro 3:7?

13 Dapat pakig-angutan sing mahigugmaon sang Cristiano nga bana ang iya asawa. Si Pedro nagsiling: “Kamo nga mga bana, padayon kamo nga magpuyo kaupod nila sa kaanggid nga paagi suno sa ihibalo, nga nagahatag sa ila sang dungog subong nga sa isa ka mas maluya nga suludlan, ang isa nga babayi, sanglit mga masigkamanunubli man kamo kaupod nila sang wala tupong nga pabor sang kabuhi, agod indi masablagan ang inyo mga pangamuyo.” (1 Ped. 3:7) Kon indi pagsundon sang bana ini nga laygay, mahimo masablagan ang iya pangamuyo. Mahimo man maapektuhan ang ila espirituwalidad, nga magaresulta sa grabe nga kabudlayan, binaisay, kag kapintas.

14. Ano ang mabulig sang mahigugmaon nga asawa sa iya pamilya?

14 Ang asawa nga nagapagiya sa Pulong ni Jehova kag sa iya balaan nga espiritu makabulig gid para mangin malinong kag malipayon ang ila puluy-an. Natural lang para sa mahinadlukon sa Dios nga bana nga higugmaon ang iya asawa kag proteksionan sia sa pisikal kag espirituwal. Luyag gid sang asawa nga higugmaon sia sang iya bana amo nga dapat sia mangin hiligugmaon. “Ang tagsa ka babayi nga maalam nagapatindug sang iya balay,” siling sang Hulubaton 14:1, “apang ang buangbuang nagaguba sini sa iya kaugalingon nga mga kamut.” Kon maalamon kag mahigugmaon  ang asawa, daku ang iya mabulig para mangin madinalag-on kag malipayon ang iya pamilya. Ginapakita man sini nga ginaapresyar gid niya ang regalo sang Dios nga pag-asawahay.

15. Ano nga laygay ang masapwan sa Efeso 5:22-25?

15 Ang mga mag-asawa nga nagasunod sa halimbawa ni Jesus sa pagpakig-angot sa kongregasyon nagaapresyar sa regalo sang Dios nga pag-asawahay. (Basaha ang Efeso 5:22-25.) Pakamaayuhon gid sila kon matuod sila nga maghigugmaanay kag indi pagtugutan ang bugal, indi pagsapakanay, kag iban pa nga malain nga kinaiya nga magguba sang ila pag-asawahay.

INDI SILA PAGBULAGON

16. Ngaa ang pila ka Cristiano nagapabilin nga di-minyo?

16 Ang kalabanan nagaplano nga magminyo, apang ang pila ka alagad ni Jehova nagapabilin nga di-minyo bangod wala sila sing nakita nga indibiduwal nga naluyagan nila kag nahamut-an ni Jehova. Ang iban naman may dulot sang pagkadi-minyo. Gani, mas madamo sila sing tion sa pag-alagad kay Jehova kag nangin malipayon sila sa sini.—Mat. 19:10-12; 1 Cor. 7:1, 6, 7, 17.

17. (a) Ano ang ginsiling ni Jesus parte sa pag-asawahay nga dapat naton dumdumon? (b) Kon ang isa ka Cristiano magkaibog sa tiayon sang iban, ano sa gilayon ang dapat niya himuon?

17 Minyo man kita ukon indi, dapat naton tanan dumdumon ang ginsiling ni Jesus: “Wala bala ninyo mabasahi nga sia [Dios] nga nagtuga sa ila sa ginsuguran naghimo sa ila nga lalaki kag babayi kag nagsiling, ‘Bangod sini bayaan sang lalaki ang iya amay kag ang iya iloy kag magahiusa sa iya asawa, kag ang duha mangin isa ka unod’? Amo nga indi na sila duha, kundi isa ka unod. Gani, ang gintingob sang Dios indi pagbulagon sang tawo.” (Mat. 19:4-6) Sala gid ang pagkaibog sa tiayon sang iban. (Deut. 5:21) Kon gintugutan sang isa ka Cristiano nga magtubo ining malain nga handum, dapat niya ini dulaon sa gilayon bisan pa masakitan sia. (Mat. 5:27-30) Dapat niya tadlungon ang iya panghunahuna kag punggan ang makasasala nga handum sang malimbungon nga tagipusuon.—Jer. 17:9.

18. Ano dapat ang imo pagtamod sa regalo sang Dios nga pag-asawahay?

18 Kon ang mga wala nakahibalo parte kay Jehova kag sa iya dalayawon nga regalo sang pag-asawahay nagapakita sing diutay nga apresasyon sa sini nga regalo, daw ano pa gid kita nga mga alagad sang “malipayon nga Dios,” si Jehova. Dapat gid kita magkalipay sa tanan niya nga aman kag magpakita sing apresasyon sa iya regalo nga pag-asawahay!—1 Tim. 1:11.

[Nota]

^ par. 12 Para sa dugang nga impormasyon parte sa pag-asawahay, basaha ang kapitulo 10 kag 11 sang libro nga “Magpabilin Kamo sa Gugma Sang Dios.”

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Blurb sa pahina 6]

Ang maayo nga pag-asawahay nagapadungog kay Jehova kag makahatag sing daku nga kalipay sa pamilya

[Retrato sa pahina 5]

Gin-apresyar ni Rut ang regalo sang Dios nga pag-asawahay

[Retrato sa pahina 7]

Ginaapresyar mo gid bala ang regalo ni Jehova nga pag-asawahay?