Posible ang Kalipay Bisan Nabahinbahin ang Panimalay

“Paano mo mahibaluan nga maluwas mo ang imo [tiayon]?” —1 COR. 7:16.

MAKITA MO BALA ANG MGA SABAT?

Ano ang mahimo sang mga Cristiano para may paghidait ang ila panimalay bisan ang iban sa ila indi pa Saksi?

Ano ang mahimo sang isa ka Cristiano para batunon sang iya pamilya ang kamatuoran?

Ano ang mahimo sang iban para mabuligan ang pila ka Cristiano nga may indi Saksi nga pamilya?

1. Kon batunon sang isa ang kamatuoran, ano ang mahimo nga epekto sini sa iya pamilya?

SANG isa ka bes nga ginpadala ni Jesus ang iya mga apostoles, sia nagsiling: “Samtang nagalakat kamo, magbantala, nga nagasiling, ‘Ang ginharian sang langit malapit na.’” (Mat. 10:1, 7) Ining maayong balita magadala sing paghidait kag kalipay sa mga matuod nga nagabaton sini. Apang ginpaandaman ni Jesus ang iya mga apostoles nga madamo ang magapamatok sa ila pagbantala. (Mat. 10:16-23) Kag mas masakit kon mga miembro mismo sang pamilya ang nagapamatok sa mensahe sang Ginharian.—Basaha ang Mateo 10:34-36.

2. Ngaa posible nga mangin malipayon kita bisan indi Saksi ang iban nga miembro sang aton pamilya?

2 Buot bala silingon nga indi kita magmalipayon kon indi Saksi ang iban nga miembro sang panimalay? Indi! Kay man, indi tanan nga Saksi ginahingabot sang ila pamilya, kag indi man sigesige ang paghingabot. Gani, nagadepende sa tumuluo kon paano niya atubangon ang paghingabot ukon di-pagsapak. Dugang pa, ginapakamaayo ni Jehova ang mga matutom sa iya, para makapabilin sila nga malipayon bisan may mga kabudlayan. Mangin mas malipayon ang mga Cristiano paagi sa (1) pagpalambo sang paghidait sa panimalay kag (2) pagpanikasog nga mabuligan ang mga miembro sang pamilya nga magbaton sang kamatuoran.

PALAMBUA ANG PAGHIDAIT SA PANIMALAY

3. Ngaa dapat tinguhaan sang isa ka Cristiano nga palambuon ang paghidait sa pamilya nga ang iban indi pa Saksi?

3 Kinahanglan gid nga may paghidait sa panimalay para magtubo ang binhi sang pagkamatarong. (Basaha ang Santiago 3:18.) Bisan ang pamilya indi pa tanan Saksi, dapat tinguhaan gid sang isa ka Cristiano nga  palambuon ang paghidait sa puluy-an. Paano?

4. Paano makapabilin nga mahidaiton kag kalmado ang mga Cristiano?

4 Ang mga Cristiano dapat magpabilin nga mahidaiton kag kalmado. Agod mahimo ini, dapat kita mangamuyo sing hanuot kay nagadala ini sang indi matupungan nga “paghidait sang Dios.” (Fil. 4:6, 7) Matigayon ang kalipay kag paghidait paagi sa pagtuon parte kay Jehova kag pag-aplikar sang mga prinsipio sang Biblia. (Isa. 54:13) Importante man ang mga miting kag makugi nga pagministeryo agod matigayon naton ini. Puede ini mahimo bisan ang iban sa pamilya indi pa Saksi. Halimbawa, binagbinaga si Enza, * nga mapintas nga ginapamatukan sang iya bana. Nagabantala sia kon matapos na niya ang iya ulubrahon sa balay. Sia nagsiling, “Ginapakamaayo gid ni Jehova ang akon panikasog nga makabantala.” Ini nga mga pagpakamaayo naghatag sa iya sing paghidait, kaayawan, kag kalipay.

5. Ano ang kabudlayan sang mga Cristiano nga may indi Saksi nga pamilya, kag ano ang makabulig sa ila?

5 Dapat manikasog gid kita sa pagpalambo sang mahidaiton nga kaangtanan sa indi Saksi nga mga miembro sang pamilya. Mahimo mabudlay ini kay kon kaisa luyag nila nga himuon naton ang mga butang nga supak sa mga prinsipio sang Biblia. Ayhan maakig sila kon indi naton sila pagsundon, apang kon mangin malig-on kita, mahimo nga sa ulihi mahangpan man nila ini. Siempre, ginahimo naton ang ila gusto basta wala lang ini nagasupak sa prinsipio agod malikawan ang pagbinangig. (Basaha ang Hulubaton 16:7.) Kon ginabudlayan kita, makabulig gid sa aton ang mga laygay halin sa mga publikasyon sang matutom kag mainandamon nga ulipon nga klase kag sang mga gulang.—Hulu. 11:14.

6, 7. (a) Ngaa ang pila nagapamatok sa mga miembro sang pamilya nga nagatuon upod sa mga Saksi ni Jehova? (b) Ano dapat ang reaksion sang nagatuon sa Biblia ukon sang tumuluo sa pagpamatok sang pamilya?

6 Para mapalambo ang paghidait sa panimalay kinahanglan ang pagsalig kay Jehova kag paghangop sa balatyagon sang indi Saksi nga mga miembro sang pamilya. (Hulu. 16:20) Mahimo ini mapakita bisan sang mga nagatuon pa lang sang Biblia. Ang pila ka tiayon mahimo nga wala man nagapamatok kon ang ila bana ukon asawa magtuon sing Biblia. Mahimo nagapati pa gani sila nga maayo ini para sa ila pamilya. Pero may iban nga naaburido gid. Si Esther, nga Saksi na subong, nagsiling nga “naakig gid” sia sang ang iya bana nagtuon upod sa mga Saksi ni Jehova. “Ginahaboy ko ukon ginasunog ang iya literatura,” siling niya. Si Howard, nga namatok sang primero sa pagtuon sang iya asawa, nagsiling: “Madamo nga bana ang nahadlok nga basi ginatunto lang ang ila asawa agod mag-entra sa isa ka sekta. Mahimo indi mahibal-an sang bana kon ano ang iya himuon gani nagapamuersa na lang sia.”

7 Dapat naton pahangpon ang nagatuon sang Biblia nga indi niya kinahanglan mag-untat sa pagtuon kon ginapamatukan sang iya tiayon. Sa masami makabulig sa iya ang pagpakita sang kalulo kag pagtahod sa iya tiayon. (1 Ped. 3:15) Si Howard nagsiling, “Nagapasalamat gid ako nga ang akon asawa kalmado lang kag wala nagapanginit!” Ang iya asawa nagsiling: “Ginsilingan ako ni Howard nga mag-untat sa pagtuon sang Biblia kay nabreynwas na kuno ako. Sa baylo nga baison sia, nagsiling ako nga mahimo husto sia. Pero siling ko indi man ako sigurado nga husto sia. Gani ginpangabay ko sia nga basahon ang libro nga  akon ginatun-an. Ginbasa niya ini kag wala gid sia sing nakita nga sayop. Nagbag-o gid ang iya pagtamod.” Dapat man dumdumon nga mahimo mangimon ang indi Saksi nga tiayon kon ang iya tiayon maglakat para magtambong sa miting ukon magbantala. Apang ang mahigugmaon nga pagpasalig makadula sang iya kabalaka.

BULIGI SILA NGA BATUNON ANG KAMATUORAN

8. Ano ang laygay ni Pablo sa mga Cristiano nga may indi Saksi nga tiayon?

8 Ginlaygayan ni Pablo ang mga Cristiano nga indi nila mabulagan ang ila tiayon bangod lamang indi ini tumuluo. * (Basaha ang 1 Corinto 7:12-16.) Makapabilin nga malipayon ang isa ka Cristiano kon dumdumon niya nga sa ulihi mahimo batunon sang iya tiayon ang kamatuoran. Pero dapat sia mangin mahalungon sa pagpaambit sang kamatuoran sa iya tiayon, subong sang ginapakita sang masunod nga mga eksperiensia.

9. Kon nagapaambit sang kamatuoran sa indi Saksi nga mga miembro sang pamilya, ano ang dapat likawan?

9 Parte sa iya reaksion sang una niya nga natun-an ang kamatuoran, si Jason nagsiling, “Gusto ko gid sugiran ang tanan!” Kon mahangpan sang isa nga ang iya ginatun-an sa Biblia amo ang kamatuoran mahimo nga malipay gid sia, gani pirme niya ini ginaistorya. Ayhan abi niya batunon man ini dayon sang mga miembro sang iya pamilya, pero mahimo nga mamatok sila. Ano ang reaksion sang asawa ni Jason kay pirme niya sia ginasugiran sang iya natun-an? “Daw malumos ako,” siling sang iya asawa. Ang isa pa ka sister nga disiotso ka tuig na nga Saksi ang iya bana antes niya ginbaton ang kamatuoran, nagsiling: “Mas gusto ko nga tun-an ini sing amat-amat.” Kon ang tiayon sang imo ginatun-an sing Biblia indi interesado sa kamatuoran, mas maayo kon magpraktis kamo pirme kon paano sabton ang mga pagpamatok sa mataktikanhon nga paagi. Si Moises nagsiling: “Ang akon pagtolon-an magatupa subong sang ulan, ang akon hambal magatolo subong sang ton-og, subong sang dabodabo sa gutuk.” (Deut. 32:2) Ang pila ka tulo sang kamatuoran sa husto nga tion may mas maayo nga resulta sangsa nagabaha nga kamatuoran.

10-12. (a) Ano ang laygay ni apostol Pedro sa mga Cristiano nga may indi Saksi nga tiayon? (b) Paano natun-an sang isa ka estudyante sa Biblia nga iaplikar ang laygay sa 1 Pedro 3:1, 2?

10 Gin-inspirar sang Dios si apostol Pedro nga laygayan ang Cristianong mga asawa nga may di-tumuluo nga bana. “Magpasakop kamo sa inyo bana,” sulat niya, “agod ang bisan sin-o nga wala nagatuman  sa pulong, madaug sila nga wala sing pulong paagi sa paggawi sang ila asawa, bangod nasaksihan mismo nila ang inyo putli nga paggawi upod ang tudok nga pagtahod.” (1 Ped. 3:1, 2) Mahimo batunon sang bana ang kamatuoran kon ang iya asawa magpasakop kag tudok nga magtahod sa iya, bisan pa ginamaltratar niya ini. Sing kaanggid, ang Saksi nga bana dapat maggawi sing nagakaigo kag mangin mahigugmaon nga ulo sang iya panimalay bisan pa ginapamatukan sia sang iya asawa.—1 Ped. 3:7-9.

11 Madamo kita sing mga halimbawa nga nagapakita nga maayo gid ang laygay ni Pedro. Binagbinaga ang eksperiensia ni Selma. Sang nagtuon sia sing Biblia upod sa mga Saksi ni Jehova, namatok si Steve nga iya bana. Naakig si Steve, nangimon, kag nabalaka. Si Selma nagsiling: “Antes pa ako nagtuon, mabudlay na pakigbagayan si Steve. Madali sia maakig. Sang nagtuon ako sing Biblia, naglala pa gid ang iya batasan.” Ano ang nakabulig sa ila?

12 Nadumduman ni Selma ang isa ka leksion nga natun-an niya sa sister nga naga-Bible study sa iya. “Isa ka bes, indi ko gusto magtuon,” siling niya. “Kay sang nagligad nga gab-i ginpatup-an ako ni Steve sang magrason ako sa iya. Nasubuan gid ako kag naluoy sa akon kaugalingon. Sang ginsugiran ko ang sister sang natabo kag sang akon ginabatyag, ginpabasa niya sa akon ang 1 Corinto 13:4-7. Samtang ginabasa ko ini, nagsiling ako, ‘Wala gid ginapakita ni Steve ini nga pagpalangga.’ Pero ginpatalupangod ako sang sister paagi sa pagpamangkot, ‘Sa diin sini nga buhat sang gugma ang ginapakita mo sa imo bana?’ Nagsabat ako, ‘Wala, kay kabudlay man sa iya pakigbagayan.’ Ang sister malulo nga nagsiling, ‘Ti, sin-o sa inyo ang nagatinguha nga mangin Cristiano? Ikaw ukon sia?’ Nakamarasmas ako nga kinahanglan ko gali magbag-o, gani nangamuyo ako kay Jehova nga buligan niya ako nga palanggaon ko pa gid ang akon bana. Gani amat-amat nga nagbag-o ang kahimtangan.” Pagkatapos sang 17 ka tuig, nangin Saksi si Steve.

KON PAANO MAKABULIG ANG IBAN

13, 14. Ano ang mahimo naton para mabuligan ang mga kauturan nga may indi Saksi nga miembro sang pamilya?

13 Kaangay sang talithi nga nagapanalupsop sa duta kag nagapatubo sang mga tanom, madamo nga kauturan sa kongregasyon ang makabulig para mangin malipayon ang mga pamilya nga indi Saksi ang iban nga miembro. “Ang gugma sang mga kauturan amo ang nakabulig sa akon nga mangin matutom,” siling ni Elvina nga taga-Brazil.

14 Daku gid ang mahimo sang kaayo kag interes nga ginapakita sang mga kauturan agod magbag-o ang indi Saksi nga miembro  sang pamilya. Ang isa ka bana sa Nigeria nga 13 ka tuig antes nagbaton sang kamatuoran, nagsiling: “Nagabiyahe kami sadto sang isa ka Saksi, sang naaberiya ang iya salakyan. Nangita sia sang mga Saksi, kag ginpadayon nila kami sa ila balay sina nga gab-i. Gin-atipan nila kami nga daw pareho lang nga dugay na kami nga kilalahay. Nabatyagan ko gid ang Cristianong gugma nga pirme ginaistorya sang akon asawa.” Sa England, ang asawa nga 18 ka tuig antes nag-Saksi, naghinumdom: “Ginaagda kami sang mga Saksi nga magkaon upod sa ila. Nabatyagan ko nga indi ako iban sa ila.” * Ang isa ka bana nga nagaistar man sa sini nga lugar nga nangin Saksi man sang ulihi, nagsiling: “Ginakadtuan kami sang mga kauturan, ukon ginaagda sa ila mga balay, kag nakita ko gid ang ila kabalaka. Labi ko ini nga nabatyagan sang naospital ako kag madamo ang nagduaw sa akon.” Mapakita mo man bala ang pareho sini nga interes sa indi Saksi nga mga miembro sang pamilya?

15, 16. Ano ang makabulig sa isa nga mangin malipayon bisan pa wala mag-Saksi ang iban sa iya pamilya?

15 Siempre, indi tanan nga tiayon, anak, ginikanan, ukon mga paryente mabaton sang kamatuoran, bisan madugay ka na nga nagapakig-angot sing mainayuhon kag mataktikanhon nga nagapanaksi sa ila. Ang iban wala gid nag-interesado ukon puerte gihapon ka-oposer. (Mat. 10:35-37) Pero, kon ipakita sang isa ang Cristianong mga kinaiya, may maayo gid ini nga epekto. Ang isa ka bana nga indi Saksi sadto, nagsiling: “Kon ipakita na gani sang Saksi nga tiayon ang maayo nga mga kinaiya, indi mo mapaktan ang ginahunahuna kag ginabatyag sang indi Saksi nga tiayon. Gani indi gid magpangampo sa imo indi Saksi nga tiayon.”

16 Bisan pa indi mag-Saksi ang mga miembro sang pamilya, mahimo nga mangin malipayon gihapon ang isa ka Saksi. Pagligad sang 21 ka tuig, wala gihapon nagbaton sang kamatuoran ang bana sang isa ka sister. Sia nagsiling: “Nangin malipayon ako paagi sa pagtinguha nga pahamut-an si Jehova, pagpabilin nga matutom sa iya, kag pagpabakod sang akon espirituwalidad. Masako ako sa espirituwal nga mga hilikuton—personal nga pagtuon, pagtambong sa mga miting, pagbantala, kag pagbulig sa iban sa kongregasyon. Nagpasuod pa gid ini sa akon kay Jehova kag nag-amlig sang akon tagipusuon.”—Hulu. 4:23.

INDI MAGPANGAMPO!

17, 18. Paano makapabilin nga positibo ang isa ka Cristiano bisan indi Saksi ang iya pamilya?

17 Kon ang mga miembro sang imo pamilya indi Saksi, indi magpangampo. Dumduma nga “ang GINOO indi magbiya sa iya katawohan tungud sa iya dakung ngalan.” (1 Sam. 12:22) Indi ka gid niya pagbiyaan basta magaupod ka sa iya. (Basaha ang 2 Cronica 15:2.) Gani, ‘magkalipay ka sa GINOO.’ “Itugyan sa GINOO ang imo dalanon; salig man sa iya.” (Sal. 37:4, 5) “Magpadayon sa pagpangamuyo,” kag magtuo nga buligan ka sang aton langitnon nga Amay nga mabatas ang tanan nga kabudlayan.—Roma 12:12.

18 Magpangamuyo kag pangabaya si Jehova nga hatagan ka sang balaan nga espiritu nga magabulig sa imo nga mapalambo ang paghidait sa inyo panimalay. (Heb. 12:14) Kon himuon mo ini, mahimo nga mangin maayo ka nga impluwensia sa imo indi Saksi nga pamilya. Mangin malipayon ka, mahidaiton, kag kalmado kon ‘himuon mo ang tanan nga butang para sa kahimayaan sang Dios.’ (1 Cor. 10:31) Masaligan mo man ang mahigugmaon nga pagsakdag sang imo mga kauturan sa kongregasyon!

[Mga Nota]

^ par. 4 Gin-islan ang mga ngalan.

^ par. 8 Ang laygay ni Pablo wala nagadumili sang pagbulagay sa pila ka kahimtangan. Pero, isa ini ka serioso nga desisyon. Tan-awa ang “Magpabilin Kamo sa Gugma sang Dios,” pahina 220-221.

^ par. 14 Wala ginadumilian sang Kasulatan ang pagkaon upod sa mga indi Saksi.—1 Cor. 10:27.

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 28]

Ipaathag ang imo pagpati sa husto nga tion

[Retrato sa pahina 29]

Ipakita ang kabalaka sa indi Saksi nga mga tiayon