Si Jehova—“Ang Dios nga Nagahatag sang Paghidait”

“Kabay nga ang Dios nga nagahatag sang paghidait mangin kaupod ninyo tanan.”—ROMA 15:33.

1, 2. Ano nga hitabo ang ginlaragway sa Genesis kapitulo 32 kag 33, kag ano ang resulta?

NATABO ini malapit sa Penuel, malapit sa nalupyakan sang Jabok sa sidlangan sang suba Jordan. Nabalitaan ni Esau nga manugpauli ang iya kapid nga si Jacob. Bisan 20 ka tuig na nga ginbaligya ni Esau ang iya pagkapanganay, nakulbaan si Jacob kay basi nagadumot gihapon si Esau. Ginsugata ni Esau ang iya napahilayo nga utod upod ang iya 400 ka tinawo. Bangod nagapati si Jacob nga akig gihapon ang iya utod, nagpadala sia sang pila ka hugna nga regalo—sobra 550 ka sapat. Sa kada grupo sang mga sapat, ginsugiran sang mga alagad ni Jacob si Esau nga regalo ini halin sa iya utod.

2 Nagkit-anay gid man ang mag-utod! Ginbatuan ni Jacob ang iya kahadlok kag samtang nagapalapit kay Esau, naghapa sia indi lang sing makaisa kundi pito ka beses. Nahimo na ni Jacob ang labing importante nga tikang agod magbag-o ang panimuot sang iya utod. Nakapangamuyo na sia kay Jehova nga luwason sia kay Esau. Ginsabat bala sia ni Jehova? Huo. Ang Biblia nagsiling: “Si Esau nagdalagan sa pagsugata sa iya, kag ginhakus sia, kag nagkupo sa iya liog kag ginhalukan sia.”—Gen. 32:11-20; 33:1-4.

3. Ano ang matun-an naton sa kasaysayan nanday Jacob kag Esau?

3 Ang kasaysayan nanday Jacob kag Esau nagapakita nga dapat manikasog gid kita kag mangita sing praktikal nga mga paagi para  masolbar ang mga problema nga makaguba sang paghidait sa kongregasyon. Nakighidait si Jacob kay Esau bisan wala sia sing sala ukon kinahanglan pangayuan sing pasaylo kay si Esau mismo ang nagbaligya sang iya pagkamagulang kabaylo sang isa ka yahong nga linaga. (Gen. 25:31-34; Heb. 12:16) Apang ang pagpalapit ni Jacob kay Esau nagapakita kon diin asta ang dapat naton himuon agod mahuptan ang paghidait sa aton mga kauturan. Ginapakita man sini nga ginapakamaayo sang matuod nga Dios ang aton mga pangamuyo kag panikasog agod makighidait. Madamo sing halimbawa sa Biblia nga nagatudlo sa aton kon paano mangin mga manugpahidait.

Ang Pinakamaayo nga Halimbawa nga Makapahulag sa Aton

4. Ano ang gin-aman sang Dios agod maluwas ang katawhan gikan sa sala kag kamatayon?

4 Ang pinakamaayo nga halimbawa subong manugpahidait amo si Jehova—“ang Dios nga nagahatag sang paghidait.” (Roma 15:33) Hunahunaa kon daw ano ang ginhimo ni Jehova agod matigayon naton ang maayo nga kaangtanan sa iya. Bangod makasasala kita nga kaliwat nanday Adan kag Eva, takus kita sa “bayad nga ginabayad sang sala.” (Roma 6:23) Apang bangod sang iya daku nga gugma, naghimo sing kahimusan si Jehova nga maluwas kita paagi sa pagpadala sang iya pinalangga nga Anak nga mabun-ag subong himpit nga tawo. Kinabubut-on nga nagtuman ang Anak. Gintugutan niya nga patyon sia sang mga kaaway sang Dios. (Juan 10:17, 18) Ginbanhaw sang Dios ang iya pinalangga nga Anak, nga sang ulihi nagpresentar sang balor sang iya ginpatulo nga dugo sa iya Amay. Ini amo ang gawad agod maluwas ang mahinulsulon nga mga makasasala gikan sa dayon nga kamatayon.—Basaha ang Hebreo 9:14, 24.

5, 6. Ano ang epekto sang ginpatulo nga dugo ni Jesus sa naguba nga kaangtanan sang makasasala nga katawhan sa Dios?

5 Ano ang epekto sang halad-gawad sang Anak sang Dios sa naguba nga kaangtanan sang makasasala nga katawhan sa Dios? Ang Isaias 53:5 nagasiling: “Ang silot sang aton paghidait yara sa iya, kag sa iya mga labud ginaayo kita.” Sa baylo nga tamdon nga mga kaaway sang Dios, ang matinumanon nga katawhan makatigayon na karon sang maayo nga kaangtanan sa iya. “Paagi [kay Jesus] nahilway kita paagi sa gawad paagi sa dugo sinang isa, huo, ang kapatawaran sang aton mga paglapas.”—Efe. 1:7.

6 Ang Biblia nagasiling: “Nakita sang Dios nga maayo nga ang tanan nga butang magpuyo sa [Cristo].” Kay man si Cristo ang ginagamit ni Jehova para tumanon ang iya katuyuan. Ano nga katuyuan? Amo nga “ipasag-uli sang Dios sa Iya kaugalingon ang tanan iban pa nga butang paagi sa pagpaluntad sing paghidait paagi sa dugo nga ginpatulo” ni Jesucristo. “Ang tanan iban pa nga butang” nga ginpasag-uli sang Dios agod matigayon ang maayo nga kaangtanan sa iya amo ang “mga butang sa langit” kag “mga butang sa duta.” Ano ini?—Basaha ang Colosas 1:19, 20.

7. Ano ang “mga butang sa langit” kag ang “mga butang sa duta”?

7 Ang pag-aman sang gawad nagpaposible sa hinaplas nga mga Cristiano nga ‘ginpahayag nga matarong’ subong mga anak sang Dios, nga ‘mahuptan ang paghidait sa Dios.’ (Basaha ang Roma 5:1.) Sila ang ginapatuhuyan nga “mga butang sa langit” bangod langitnon ang ila paglaum kag “magagahom sila sa duta subong mga hari” kag mangin mga saserdote sa Dios. (Bug. 5:10) Ang “mga butang sa duta” naman nagapatuhoy sa mahinulsulon nga mga tawo, nga makatigayon sing kabuhi nga wala sing katapusan sa duta.—Sal. 37:29.

8. Paano makabulig sa imo ang pagpamalandong sa ginhimo ni Jehova agod mangin maayo ang kaangtanan sang katawhan sa iya?

8 Nagapabutyag sang iya tinagipusuon nga pagpasalamat sa aman ni Jehova, si Pablo nagsulat sa hinaplas nga mga Cristiano sa Efeso: “Ang Dios, nga bugana sa kaluoy, . . . nagbuhi  sa aton upod kay Cristo, bisan pa mga patay kita bangod sa mga paglapas—naluwas kamo paagi sa wala tupong nga kaayo.” (Efe. 2:4, 5) Sa langit man ukon sa duta ang aton paglaum, daku gid ang aton pasalamat sa kaluoy kag wala tupong nga kaayo sang Dios. Mapinasalamaton gid kita samtang ginapamalandungan naton ang ginhimo ni Jehova agod mangin maayo ang kaangtanan sang katawhan sa iya. Kon may mga sitwasyon nga posible magguba sang paghidait sang kongregasyon, ang aton apresasyon sa halimbawa sang Dios magapahulag sa aton nga mangin mga manugpahidait.

Pagtuon sa Dalanon Nanday Abraham kag Isaac

9, 10. Paano ginpakita ni Abraham nga manugpahidait sia sa iya pagsolbar sang problema sang mga manugbantay nila ni Lot?

9 Tuhoy sa patriarka nga si Abraham, ang Biblia nagasiling: “‘Si Abraham nagtuo kay Jehova, kag bangod sini ginkabig sia nga matarong,’ kag gintawag nga ‘abyan ni Jehova.’” (Sant. 2:23) Ang pagtuo ni Abraham maathag sa iya pagkamahidaiton. Halimbawa, samtang nagadamo ang mga panong ni Abraham kag ni Lot, pirme man nagaaway ang ila mga manugbantay. (Gen. 12:5; 13:7) Ang solusyon amo nga dapat sila magbulagay. Ano ang ginhimo ni Abraham? Sa baylo nga gamiton ang iya edad kag tindog sa Dios para diktahan ang iya hinablos sang dapat himuon, nangin manugpahidait gid sia.

10 “Magwala sing kasuayon sa tunga nimo kag nakon, kag sa tunga sang imo mga manugbantay kag sang akon mga manugbantay,” siling ni Abraham sa iya hinablos, “kay mag-utud kita.” Nagsiling pa gid sia: “Indi bala ang bug-os nga duta sa atubangan mo? Bulag ka sa akon. Kon mapawala ka, niyan ako mapatoo; kon mapatoo ka, niyan ako mapawala.” Sang ginpili ni Lot ang pinakamatambok nga duta, wala maglain ang buot ni Abraham. (Gen. 13:8-11) Sang ulihi sang ginbihag si Lot sang nagsalakay nga mga kaaway, wala magduhaduha si Abraham sa pagluwas sa iya hinablos.—Gen. 14:14-16.

11. Paano gintinguhaan ni Abraham nga mangin mahidaiton sa iya mga kaingod nga Filistinhon?

11 Binagbinaga man kon paano gintinguhaan ni Abraham nga mangin mahidaiton sa iya mga kaingod nga Filistinhon sa Canaan. “Ginkuha sing lugus” sang mga Filistinhon ang bubon nga ginkutkot sang mga alagad ni Abraham sa Beer-seba. Ano ang reaksion sang tawo nga nagpierde sang apat ka hari agod luwason ang iya hinablos? Sa baylo nga magbato kag bawion ang bubon, naghipos na lang si Abraham. Isa ka bes, ginduaw sia sang hari sang mga Filistinhon agod makigkatipan sa iya. Matapos magsumpa sa hari sang Filistinhon nga mangin maayo sia sa kaliwat sini, ginsugid ni Abraham ang parte sa gin-agaw nga bubon. Nakibot gid ang hari kag gin-uli niya ang bubon. Si Abraham padayon nga nagpuyo sing mahidaiton subong dumuluong didto.—Gen. 21:22-31, 34.

12, 13. (a) Paano gin-ilog ni Isaac ang iya amay? (b) Paano ginpakamaayo ni Jehova ang pagkamahidaiton ni Isaac?

12 Gin-ilog man ni Isaac ang pagkamahidaiton sang iya amay. Maathag ini sa iya pagpakig-angot sa mga Filistinhon. Bangod sang tiggulutom, ginsaylo ni Isaac ang iya panimalay gikan sa mamala nga duog sang Beer-lahai-roi sa Negeb pakadto sa mas matambok nga duog sang mga Filistinhon sa Gerar. Ginpakamaayo sia didto ni Jehova sing bugana nga patubas kag madamo nga kasapatan. Nahisa sa iya ang mga Filistinhon. Bangod indi nila luyag nga mag-uswag sia subong sang iya amay, gintampukan sang mga Filistinhon ang mga bubon nga ginkutkot sang mga alagad ni Abraham didto. Sang ulihi, ginsilingan sang Filistinhon nga hari si Isaac nga ‘maghalin.’ Nagpati dayon si Isaac.—Gen. 24:62; 26:1, 12-17.

13 Sang nakasaylo na si Isaac sa malayo, nagkutkot liwat sing bubon ang iya mga manugbantay. Gin-agaw naman ini sang mga  manugbantay nga Filistinhon. Pareho sang iya amay, wala man sing gamo si Isaac. Sa baylo, ginpakutkot niya liwat sing bubon ang iya mga alagad. Gin-agaw ini liwat sa ila. Para sa paghidait, ginsaylo naman ni Isaac ang iya daku nga panimalay. Didto nagkutkot naman liwat sing bubon ang iya mga alagad kag gintawag ini ni Isaac nga Rehobot. Sang ulihi, nagsaylo sila sa Beer-seba, nga mas matambok nga duta. Didto ginpakamaayo sia ni Jehova nga nagasiling: “Dili ka mahadluk, kay nagaupud ako sa imo kag magapakamaayo sa imo kag magapabuad sang imo mga kaliwatan tungud kay Abraham nga akon alagad.”—Gen. 26:17-25.

14. Paano nangin manugpahidait si Isaac sang nakigkatipan ang Filistinhon nga hari sa iya?

14 Makasarang gid si Isaac nga ipakigbato ang iya kinamatarong sa mga bubon nga ginkutkot sang iya mga alagad. Luwas sina, ang Filistinhon nga hari kag ang iya mga opisyal nagduaw sa Beer-seba kag nakigkatipan sa iya nga nagasiling: “Nakita namon sing maathag nga ang GINOO upud sa imo.” Pero para sa paghidait, ginpili ni Isaac nga magsaylosaylo sa baylo nga makig-away. Sa sini nga tion, ginpamatud-an pa gid niya nga manugpahidait sia. Ang rekord nagasiling: “Sia naghiwat sing sinalosalo sa [iya mga bisita], kag nagkaon kag nag-inum sila. Nagbangon sila sing aga pa kag nagsumpaanay; kag si Isaac nagpalakat sa ila, kag nagtaliwan sila gikan sa iya sa paghidait.”—Gen. 26:26-31.

Pagtuon Gikan sa Pinakapalangga nga Anak ni Jacob

15. Ngaa maparas kon makighambal kay Jose ang iya mga utod nga lalaki?

15 Si Jacob nga anak ni Isaac nagdaku nga “tawo nga maligdong.” (Gen. 25:27) Subong sang ginbinagbinag sa umpisa, gintinguhaan ni Jacob nga makighidait sa iya utod nga si Esau. Sigurado nga may natun-an si Jacob sa pagkamahidaiton sang iya amay nga si Isaac. Kamusta naman ang mga anak ni Jacob? Sa iya 12 ka anak nga lalaki, si Jose ang pinakapalangga ni Jacob. Si Jose matinumanon, matinahuron, kag nagaulikid gid sa kaayuhan sang iya amay. (Gen. 37:2, 14) Apang ang iya mga magulang nahisa sa iya kag maparas kon makighambal sa iya. Wala sila sing kaluoy. Ginbaligya nila si Jose subong ulipon kag ginpapati ang ila amay nga ginpatay si Jose sang mapintas nga sapat.—Gen. 37:4, 28, 31-33.

16, 17. Paano ginpamatud-an ni Jose ang iya pagkamahidaiton sa iya mga utod?

16 Wala ginpabay-an ni Jehova si Jose. Sang ulihi, nangin pangulo sia nga ministro sang Egipto—ikaduha sa Paraon. Sang nagkadto sa Egipto ang mga utod ni Jose bangod sa tiggulutom, wala gani nila sia makilala kay nagasuksok sia sang bayo sang opisyal sang Egipto. (Gen. 42:5-7) Mahapos na kuntani nga balusan sila ni Jose sa ila kapintas sa iya kag sa iya amay! Apang sa baylo nga magtimalos, gintinguhaan ni Jose nga makighidait sa ila. Sang nakita niya nga naghinulsol na ang iya mga utod, nagpakilala sia sa ila, nga nagasiling: “Dili kamo magkalisud, ukon magkaakig sa inyo kaugalingon, bangud nga ginbaligya ninyo ako diri; kay ang Dios nagpadala sa akon sing una sa inyo sa pagtipig sing kabuhi.” Dayon ginhalukan niya ang iya mga utod kag naghibi sa ila.—Gen. 45:1, 5, 15.

17 Sang mapatay ang ila amay nga si Jacob, abi sang mga utod ni Jose timalusan niya sila. Sang ginpabutyag nila ang ila kahadlok sa iya, si Jose “naghibi” kag nagsabat: “Dili kamo mahadluk; ako magasagud sa inyo, kag sa inyo mga magamay.” ‘Ginpasalig sila kag ginlipay’ sang mahidaiton nga si Jose.—Gen. 50:15-21.

“Ginsulat sa Pagtudlo sa Aton”

18, 19. (a) Paano ka nakabenepisyo sa pagbinagbinag sa halimbawa sang mga manugpahidait nga natun-an naton sa sini nga artikulo? (b) Ano ang binagbinagon naton sa masunod nga artikulo?

18 Si Pablo nagsulat: “Ang tanan nga butang nga ginsulat sadto ginsulat sa pagtudlo sa aton, agod paagi sa aton pagbatas kag paagi sa  lugpay gikan sa Kasulatan makatigayon kita sang paglaum.” (Roma 15:4) Paano kita nakabenepisyo sa pagbinagbinag sang pinakamaayo nga halimbawa ni Jehova kag sa mga halimbawa nanday Abraham, Isaac, Jacob, kag Jose sa Kasulatan?

19 Kon binagbinagon naton ang ginhimo ni Jehova agod mapasag-uli ang kaangtanan sang makasasala nga katawhan sa iya, indi bala kita mapahulag nga tinguhaan nga makighidait man sa iban? Ang halimbawa nanday Abraham, Isaac, Jacob, kag Jose nagapakita nga ang mga ginikanan may maayo nga impluwensia sa ila kabataan. Dugang pa, ini nga hitabo nagapakita man nga ginapakamaayo ni Jehova ang mga panikasog nga makighidait. Indi katingalahan nga ginapatuhuyan ni Pablo si Jehova nga “Dios nga nagahatag sing paghidait”! (Basaha ang Roma 15:33; 16:20.) Binagbinagon sa masunod nga artikulo kon ngaa ginpadaku ni Pablo nga dapat naton tinguhaan ang paghidait kag kon paano kita mangin mga manugpahidait.

Ano ang Imo Natun-an?

• Ano ang ginhimo ni Jacob agod makapakighidait kay Esau antes sila magkitaay?

• Ano ang epekto sa imo sang ginhimo ni Jehova agod ang katawhan makapakighidait sa iya?

• Ano ang natun-an mo sa halimbawa sang mga manugpahidait nga sanday Abraham, Isaac, Jacob, kag Jose?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Mga Retrato sa pahina 23]

Ano ang labing importante nga tikang nga ginhimo ni Jacob sang nakighidait sia kay Esau?