Madumduman Mo Bala?

Nakabenepisyo ka bala sa pagbasa sa ulihi nga mga gua sang Ang Lalantawan? Tilawi kon masabat mo ang masunod nga mga pamangkot:

• Ngaa makapati kita nga ang hardin sang Eden matuod nga lugar?

Ginapakita sang Biblia nga matuod ini nga lugar kay ginasugid sini kon diin ini nahamtang. Ang duha ka suba nga ginsambit sa Biblia ara pa gihapon. Ini nga mga detalye indi makita sa mga himuhimo lamang nga mga istorya. Si Jesus, ang pinakamasaligan nga Saksi, nagpamatuod nga sanday Adan kag Eva matuod gid nga mga persona.—1/1, pahina 5-6, 9.

• Bal-an na bala nga daan sang Dios nga makasala sanday Adan kag Eva?

Wala. Ginhatagan sila ni Jehova sing kaalam kag kahilwayan sa pagbuot agod makadesisyon nga tumanon sia ukon indi. Bisan pa may gahom ang Dios nga hibaluon ang palaabuton, ginapili lang niya kon san-o ini gamiton.—1/1, pahina 13-15.

• Ginagamit bala sang matuod nga mga Cristiano ang ngalan sang Dios subong anting-anting?

Ginakabig sang pila ka tawo ang isa ka butang ukon simbulo subong anting-anting ukon panaming, apang indi amo sina ang pagtamod sang katawhan sang Dios sa iya ngalan. Nagadangop sila sa ngalan ni Jehova paagi sa pagtuo sa iya kag paghimo sang iya kabubut-on. (Sof. 3:12, 13)—1/15, pahina 5-6.

• Sin-o sa Israel ang makabenepisyo sa kinabatasan nga pagpanaghaw?

Sila tanan. Ginatudluan sini ang mga imol nga mangin mapisan sa pagpanaghaw. Ang iban naman ginatudluan nga mangin maalwan kag magsalig sa pagpakamaayo sang Dios.—2/1, pahina 15.

• Ngaa ginsikway ni Jehova si Hari Saul?

Dapat kuntani nga hulaton ni Saul ang manalagna sang Dios nga amo ang maghalad, apang naglapas ang hari, sia mismo ang naghalad. Sang ulihi, ginlapas man niya ang sugo nga papason ang mga kaaway.—2/15, pahina 22-23.

• Paano naton mapakita nga ginadumtan naton ang pagkamalinapason?

Indi kita mag-abuso sa alkohol, likawan naton ang espiritismo, kag pamatian naton ang paandam ni Jesus tuhoy sa imoralidad. Halimbawa, likawan naton ang pornograpiya kag pagpantasya sang imoral nga mga butang. (Mat. 5:27, 28) Likawan man naton nga makig-upod sa mga gin-disfellowship.—2/15, pahina 29-32.

• Ano ang talalupangdon sa nakutkutan sang mga arkeologo nga balay sang putyukan sa Israel sining karon lang?

Nakutkutan sang mga arkeologo ang sobra sa 30 ka balay sang putyukan kag ginabulubanta sang mga iskolar nga mga tunga sa tonelada anay nga dugos ang ginakuha diri kada tuig. Ginapakita sini nga ang mga tawo nagasagod anay sang putyukan sa duta nga ginsaad sang Dios nga ‘nagailig ang gatas kag dugus.’ (Ex. 3:8)—3/1, pahina 15.

• Paano si Jeremias nangin kaangay sang kahoy nga “natanum sa luyo sang mga tubig, nga nagapakalapkap sang iya mga gamut”? (Jer. 17:7, 8)

Wala gid sia nag-untat sa pagpamunga kag wala sia nagpaimpluwensia sa mga nagayaguta sa iya. Sa baylo, nagpabilin sia sa Tuburan sang nagahatag-kabuhi nga tubig kag gintuman ang tanan nga ginsiling sang Dios sa iya.—3/15, pahina 14.

• Ano ang buot silingon ni Jesus sang nagsiling sia kay Marta nga pila lamang ka butang ang kinahanglan, ukon bisan isa lamang? (Luc. 10:41, 42)

Wala niya gintawag si Marta nga materyalistiko bangod sa paghanda sang madamo nga pagkaon ukon ginbalewala ang iya pagpangabudlay. Sa baylo, ginpatalupangod ni Jesus kon ano ang dapat pabaloran. Nawasi ni Marta ang pinasahi nga kahigayunan para mapabakod ang iya pagtuo.—4/1, pahina 12-13.

• Ngaa ilegal ang pagbista kay Jesus?

Wala sing mga argumento nga ginpamatian ang korte para mahilway sia. Butig nga mga saksi ang ila ginpangita. Gab-i sia ginbista. Ang pagbista ginsugdan kag gintapos sa isa lang ka adlaw.—4/1, pahina 20.