Magpabilin nga Nagamata Kaangay ni Jeremias

“Nagapabilin ako [si Jehova] nga nagamata agod tumanon ang akon ginsiling.”—JER. 1:12, NW.

1, 2. Ngaa ang ‘pagpabilin ni Jehova nga nagamata’ ginpaanggid sa kahoy nga almendro?

SA KABAKULURAN sang Lebanon kag Israel, ang isa sa pinakauna nga nagapamulak nga kahoy amo ang almendro. Ang matahom nga duag rosas ukon puti nga bulak sini nagabuskag sa hingapusan pa lang nga bahin sang Enero ukon sa umpisa sang Pebrero. Ang Hebreo nga ngalan sini literal nga nagakahulugan “ang isa nga nagamata.”

2 Sang gintangdo ni Jehova si Jeremias subong manalagna, gingamit Niya ang kahoy nga almendro subong ilustrasyon. Sa umpisa sang ministeryo sang manalagna, ginpakita sa iya paagi sa palanan-awon ang sanga sina nga kahoy. Ano ang buot silingon sini? Si Jehova nagpaathag: “Nagapabilin ako nga nagamata agod tumanon ang akon ginsiling.” (Jer. 1:11, 12, NW) Subong nga ang kahoy nga almendro ‘nagamata’ sing temprano, si Jehova “nagabangon [man] sing aga pa” agod ipadala ang iya manalagna para paandaman ang iya katawhan tuhoy sa mangin resulta sang ila pagkamalinapason. (Jer. 7:25) Kag indi sia magpahuway—‘magapabilin sia nga nagamata’—tubtob matuman ang iya matagnaon nga pulong. Sang 607 B.C.E., suno sa gintalana nga tion, ang paghukom ni Jehova nag-abot sa apostata nga pungsod sang Juda.

3. Ano ang mapat-od naton tuhoy kay Jehova?

3 Si Jehova nagamata man sa karon kag alisto sa pagtuman sang iya kabubut-on. Imposible nga indi niya pagtumanon ang iya pulong. Ano  ang epekto sa imo sang pagkaalisto ni Jehova? Nagapati ka bala nga sa sining tuig 2011, “nagamata” si Jehova sa pagtuman sang iya mga saad? Kon nagaduhaduha kita sa mga saad ni Jehova, karon na ang tion nga indi kita dapat magpatuyo sa espirituwal. (Roma 13:11) Si Jeremias nagpabilin nga nagamata subong manalagna ni Jehova. Kon usisaon naton kon paano kag ngaa nakapabilin sia nga nagamata, mabuligan kita nga makapadayon man sa hilikuton nga ginhatag ni Jehova sa aton.

Isa ka Hilingagawon nga Mensahe

4. Ano nga mga hangkat ang naatubang ni Jeremias sa pagpahayag sang iya mensahe, kag ngaa hilingagawon gid ini?

4 Mga 25 anyos si Jeremias sang gintangdo sia ni Jehova subong manugbantay. (Jer. 1:1, 2) Apang nagbatyag sia nga bata pa sia kag indi kalipikado sa pagpakigsugilanon sa mga gulang sang pungsod, mga lalaki nga may edad na kag may mataas nga awtoridad. (Jer. 1:6) Isa ka matigdas nga pagpakamalaut kag makakulugmat nga paghukom ang ipahayag niya ilabi na sa mga saserdote, butig nga mga manalagna, kag mga gumalahom, subong man sa mga naglakat “sa dalanon nga ginasunod sang kalabanan” kag sa mga “nagpabilin nga indi matutom.” (Jer. 6:13; 8:5, 6, NW) Ang mahimayaon nga templo ni Solomon nga nangin sentro sang matuod nga pagsimba sa sulod sang mga apat ka siglo pagalaglagon. Ang Jerusalem kag Juda mahapay, kag ang ila mga pumuluyo pagabihagon. Maathag nga hilingagawon gid ang mensahe nga ipahayag ni Jeremias!

5, 6. (a) Paano ginagamit ni Jehova ang Jeremias nga grupo sa karon? (b) Ano ang aton pagabinagbinagon?

5 Sa aton panahon, mahigugmaon nga nag-aman si Jehova sing grupo sang hinaplas nga mga Cristiano para mag-alagad subong malaragwayon nga manugbantay agod paandaman ang mga tawo tuhoy sa iya paghukom sa sining kalibutan. Sa sulod sang mga dekada, ining Jeremias nga grupo nagapalig-on sa mga tawo nga talupangdon ang tion nga ginakabuhian naton. (Jer. 6:17) Ginapadaku sang Biblia nga si Jehova indi mahinay. Ang iya adlaw magaabot sa husto nga tion, sa oras nga wala ginapaabot sang mga tawo.—Sof. 3:8; Mar. 13:33; 2 Ped. 3:9, 10.

6 Dumdumon naton nga si Jehova nagamata kag paluntaron niya ang iya matarong nga bag-ong kalibutan sa husto nga tion. Ang pagkahibalo sina magapahulag sa Jeremias nga grupo nga buligan ang ila dedikado nga mga kaupdanan nga magpabilin nga nagamata sa ila hilingagawon gid nga mensahe. Paano ina nagaapektar sa imo? Ginpakita ni Jesus nga ang tanan kinahanglan magsakdag sa Ginharian sang Dios. Usisaon naton ang tatlo ka kinaiya nga nakabulig kay Jeremias nga magpabilin nga nagamata sa iya hilikuton kag pat-od nga makabulig man sa aton.

Gugma sa Katawhan

7. Ipaathag kon paano ang gugma nagpahulag kay Jeremias nga magbantala bisan sa mabudlay nga mga kahimtangan.

7 Ano ang nagpahulag kay Jeremias nga magbantala bisan sa mabudlay nga mga kahimtangan? Ang iya gugma sa katawhan. Nahibaluan ni Jeremias nga ang butig nga mga manugbantay amo ang nagapabudlay sa mga tawo. (Jer. 23:1, 2) Nagbulig ini sa iya nga himuon ang iya hilikuton nga may gugma kag kaluoy. Luyag niya nga ang iya mga kasimanwa makabati sang pulong sang Dios kag maluwas. Nabalaka gid sia amo nga naghibi sia sa kapahamakan nga magaabot sa ila. (Basaha ang Jeremias 8:21; 9:1.) Ginapakita sa tulun-an sang Panalabiton ang tudok nga gugma kag kabalaka ni Jeremias para sa ngalan ni Jehova kag sa Iya katawhan. (Pan. 4:6, 9) Gani, kon makita mo ang mga tawo nga “ginpanitan . . . kag nag-alaplaag kaangay sa mga karnero nga wala sing manugbantay,” indi ka man bala mapahulag nga isugid sa ila ang makapaumpaw nga balita sang Ginharian sang Dios?—Mat. 9:36.

8. Ano ang nagapakita nga wala naghinakit si Jeremias sa mga pag-antos nga naatubang niya?

8 Bisan pa si Jeremias ginpaantos sang mga tawo nga luyag niya buligan, wala sia nagtimalos ukon naghinakit. Mapinasensiahon gid sia kag maluluy-on, bisan sa malaut nga si Hari Sedequias! Sang gintugyan sia ni Sedequias agod  patyon, nakitluoy gihapon si Jeremias sa iya nga tumanon niya ang tingog ni Jehova. (Jer. 38:4, 5, 19, 20) Ang aton bala gugma sa katawhan malig-on man kaangay ni Jeremias?

Kaisog Gikan sa Dios

9. Paano naton nahibaluan nga ang kaisog ni Jeremias naggikan sa Dios?

9 Sang una nga nakighambal si Jehova kay Jeremias, namalibad sia. Gani makasiling kita nga ang kaisog kag kalig-on nga ginpakita niya sang ulihi, indi duna sa iya. Ang tumalagsahon nga kaisog nga ginpakita niya sang nagpanagna sia naggikan sa iya bug-os nga pagsandig sa Dios. Huo, si Jehova kaupod sang manalagna kaangay sang isa nga “gamhanan kag makakulugmat” kay ginsakdag niya si Jeremias kag ginhatagan sing kusog sa pagtuman sang iya asaynment. (Jer. 20:11) Kilala gid si Jeremias sa iya kasidla kag kaisog amo nga sang nagministeryo si Jesus sa duta naghunahuna ang mga tawo nga sia amo si Jeremias nga nabanhaw.—Mat. 16:13, 14.

10. Ngaa ang mga hinaplas yara ‘sa ibabaw sang mga pungsud kag mga ginharian’?

10 Bangod si Jehova amo ang “Hari sang mga pungsud,” gintangdo niya si Jeremias nga ipahibalo ang mensahe sang paghukom sa mga pungsod kag mga ginharian. (Jer. 10:6, 7) Apang sa ano nga kahulugan nga ang nagkalabilin nga hinaplas yara “sa ibabaw sang mga pungsud kag sa ibabaw sang mga ginharian”? (Jer. 1:10) Kaangay sang manalagna sang una, ang Jeremias nga grupo ginhatagan man sang asaynment sang Soberano sa bug-os nga uniberso. Gani, ang hinaplas nga mga alagad sang Dios awtorisado sa pagpahayag batok sa mga pungsod kag mga ginharian sa bug-os nga kalibutan. Paagi sa awtoridad nga ginhatag sang Labing Gamhanan nga Dios kag sa paggamit sang maathag nga mensahe sang iya inspirado nga Pulong, ginapahayag sang Jeremias nga grupo nga ang mga pungsod kag mga ginharian sa karon pagagabuton kag pagalaglagon suno sa tion kag paagi sang Dios. (Jer. 18:7-10; Bug. 11:18) Ang Jeremias nga grupo indi gid magpabuyanbuyan sa pagpahayag sang mensahe sang paghukom ni Jehova sa bug-os nga kalibutan.

11. Ano ang makabulig sa aton nga magpadayon sa pagbantala kon nagaatubang kita sang mabudlay nga mga kahimtangan?

11 Mahimo kita maluyahan sang buot kon makaatubang kita sang pagpamatok, di-pagsapak, ukon mabudlay nga mga kahimtangan. (2 Cor. 1:8) Apang, kaangay ni Jeremias dapat kita magpadayon. Indi kita dapat maluyahan. Kabay nga padayon kita nga mangayo sing bulig sa Dios paagi sa pangamuyo, magsandig sa iya, kag ‘magtipon sang kaisog.’ (1 Tes. 2:2) Subong matuod nga mga sumilimba, dapat kita magpadayon nga nagamata sa responsibilidad nga ginhatag sang Dios. Dapat kita mangin determinado nga magpadayon sa pagbantala tuhoy sa kalaglagan sang Cristiandad, nga ginlaragway sadtong di-matutom nga Jerusalem. Ang Jeremias nga grupo wala lamang nagabantala “sang tuig sang kahamuut sang GINOO” kundi “sang adlaw [man] sang pagtimalus sang Dios naton.”—Isa. 61:1, 2; 2 Cor. 6:2.

Tudok nga Kalipay

12. Ngaa makasiling kita nga nahuptan ni Jeremias ang iya kalipay, kag ano ang nakabulig sa iya nga mahimo ini?

12 Nakasapo si Jeremias sang kalipay sa iya hilikuton. Nagsiling sia kay Jehova: “Ang imo mga polong nakit-an, kag ginkaon ko sila, kag ang imo mga polong kalipay sa akon kag kasadya sang akon tagiposoon; kay ginatawag ako sa imo ngalan, O GINOO.” (Jer. 15:16) Para kay Jeremias, isa gid ka pribilehiyo nga irepresentar ang matuod nga Dios kag ibantala ang iya pulong. Talupangda nga sang nagkonsentrar si Jeremias sa pagyaguta sang mga tawo, nadula ang iya kalipay. Apang sang nagkonsentrar sia sa katahom kag importansia sang iya mensahe, nanumbalik ang iya kalipay.—Jer. 20:8, 9.

13. Ngaa ang pagtuon sang mas madalom nga kamatuoran importante agod mahuptan naton ang aton kalipay?

13 Agod mahuptan naton ang kalipay sa pagbantala, kinahanglan naton magkaon sang “matig-a nga kalan-on,” ang madalom nga mga kamatuoran sa Pulong sang Dios. (Heb. 5:14) Ang pagtuon sang mas madalom nga kamatuoran makapabakod sang aton pagtuo. (Col. 2:6, 7) Mapatudok sini sa aton kon paano ang aton mga ginahimo  makaapektar kay Jehova. Kon nabudlayan kita sa pagpangita sing tion sa pagbasa kag pagtuon sang Biblia, usisaon naton ang aton iskedyul. Bisan ang pila lamang ka minuto nga pagtuon kag pagpamalandong kada adlaw magapasuod sa aton kay Jehova kag ‘makapahalipay ini kag makapasadya sang aton tagiposoon,’ kaangay sang naeksperiensiahan ni Jeremias.

14, 15. (a) Ano ang nangin bunga sang pagpabilin ni Jeremias nga matutom sa iya asaynment? (b) Paano ginatamod sang mga alagad sang Dios ang pagbantala nga hilikuton?

14 Bisan pa wala untat nga ginpahayag ni Jeremias ang mensahe sang pagpaandam kag paghukom ni Jehova, yara man sa tagipusuon niya ang sugo “sa pagpatindug kag sa pagtanum.” (Jer. 1:10) Ang iya hilikuton nga pagpatindog kag pagtanom nagdala sang mga bunga. Sang ginlaglag ang Jerusalem sang 607 B.C.E., ang pila ka Judiyo kag mga di-Israelinhon naluwas. Lakip sa ila amo ang mga Recabnon, si Ebed-melec, kag si Baruc. (Jer. 35:19; 39:15-18; 43:5-7) Ining mainunungon kag mahinadlukon sa Dios nga mga abyan ni Jeremias nagarepresentar sa mga may dutan-on nga paglaum sa karon nga nagapakig-abyan sa Jeremias nga grupo. Nalipay gid ang Jeremias nga grupo nga palig-unon ang pagtuo sining “dakung kadam-an.” (Bug. 7:9) Sing kaanggid, ining mainunungon nga kaupod sang mga hinaplas nalipay man sa pagbulig sa mga  bunayag sing tagipusuon nga mahibaluan ang kamatuoran.

15 Para sa mga alagad sang Dios ang pagbantala sang maayong balita indi lamang pagbulig sa mga tawo nga nagapamati sini kundi isa man ini ka buhat sang pagsimba sa aton Dios. Mamati man ang mga tawo ukon indi, nalipay kita sa pag-alagad kay Jehova paagi sa pagbantala.—Sal. 71:23; basaha ang Roma 1:9.

‘Magpabilin nga Nagamata’ sa Imo Asaynment!

16, 17. Paano ginapakita sang Bugna 17:10 kag Habacuc 2:3 ang pagkahilingagawon sang aton tion?

16 Ginapadaku sang inspirado nga tagna sa Bugna 17:10 ang pagkahilingagawon sang aton tion. Nagagahom na ang ika-pito nga hari, ang Anglo-Amerikano nga Kagamhanan sa Kalibutan. Tuhoy sa sini mabasa naton: “Kon mag-abot sia [ang ikapito nga kagamhanan sa kalibutan] magapabilin sia sa sulod sang malip-ot nga tion.” Sa karon, ining “malip-ot nga tion” malapit na lang matapos. Tuhoy sa katapusan sining malaut nga sistema sang mga butang, ang manalagna nga si Habacuc nagpasalig sa aton: “Ang palanan-awon naigo pa sa pinat-ud nga tion . . . hulata ini; kay sa pagkamatuud magaabut ini, indi ini magpalantang.”—Hab. 2:3.

17 Pamangkuta ang imo kaugalingon: ‘Ginapakita bala sang akon pagkabuhi ang pagkahilingagawon sang tion? Ang akon bala pagginawi nagapakita nga nagapati ako nga malapit na lang mag-abot ang katapusan? Ukon ginapakita sang akon mga desisyon kag prioridad nga wala ko ini ginapaabot ukon indi ako sigurado kon maabot gid man ini?’

18, 19. Ngaa indi karon ang tion nga magpahinayhinay kita?

18 Ang hilikuton sang manugbantay nga grupo wala pa natapos. (Basaha ang Jeremias 1:17-19.) Daw ano ka makalilipay nga ang hinaplas nga nagkalabilin nagatindog sing malig-on, kaangay sang “haligi nga salsalon” kag “banwang napamakuran”! Ang ila “mga balikawang nawagkusan sing kamatuoran” bangod ginapabakod sila sang Pulong sang Dios tubtob matuman nila ang ila hilikuton. (Efe. 6:14) Amo man sini ang determinasyon sang dakung kadam-an nga aktibo nga nagasakdag sa Jeremias nga grupo sa pagtuman sang asaynment sini.

19 Gani, indi karon ang tion nga magpahinayhinay kita sa hilikuton sang Ginharian kundi dapat naton binagbinagon ang ginasiling sang Jeremias 12:5. (Basaha.) Dapat naton tanan batason ang mga pagtilaw nga ginaatubang naton. Ining mga pagtilaw mahimo naton ipaanggid sa pagdalagan sang “mga tawo nga nagatiil” nga dapat naton palumbaan. Samtang nagahilapit ang “dakung kapipit-an,” paabuton naton nga magadugang ang mga kabudlayan. (Mat. 24:21) Ang mas mabudlay nga mga pagtilaw nga maatubang naton sa palaabuton mahimo mapaanggid sa “pagpalumba sa mga kabayo.” Ang isa nagakinahanglan gid sang daku nga pagbatas agod makadungan sia sa pagdalagan sa nagahuyab nga mga kabayo. Gani dapat naton batason ang mga pagtilaw nga ginaatubang naton sa karon kay makabulig ini sa aton nga mabatas ang mga pagtilaw sa palaabuton.

20. Ano ang determinado mo nga himuon?

20 Sarang naton tanan mailog si Jeremias kag matuman sing madinalag-on ang aton asaynment sa pagbantala! Ang gugma, kaisog, kag kalipay amo ang nakabulig kay Jeremias sa pagtuman sang iya 67 ka tuig nga pagministeryo sing matutom. Ang matahom nga kahoy sang almendro nagapahanumdom sa aton nga si Jehova ‘nagapabilin nga nagamata’ sa pagtuman sang iya pulong. Gani, amo man sina ang dapat naton himuon. Kon si Jeremias ‘nakapabilin nga nagamata,’ amo man kita.

Madumduman Mo Bala?

• Paano ang gugma nakabulig kay Jeremias nga ‘magpabilin nga nagamata’ sa iya hilikuton?

• Ngaa kinahanglan naton ang kaisog gikan sa Dios?

• Ano ang nakabulig kay Jeremias nga mahuptan ang iya kalipay?

• Ngaa luyag mo ‘magpabilin nga nagamata’?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Mga Retrato sa pahina 31]

Magapadayon ka bala sa pagbantala bisan sang mga pagpamatok?