Si Jehova—Ang Aton Soberanong Ginuo!

“Ginhimo ko ang Soberanong Ginuong Jehova nga akon dalangpan.” —SAL. 73:28, NW.

1. Ano nga pagpaanggid ang ginhimo ni Pablo sa 1 Corinto 7:31?

“ANG danyag sini nga kalibutan nagabag-o,” siling ni apostol Pablo. (1 Cor. 7:31) Maathag nga ginpaanggid niya ang kalibutan sa isa ka entablado nga may ginapasalida nga drama. May mga artista nga nagatungod sa papel sang bida ukon kontrabida tubtob matapos ang isa ka danyag ukon eksena.

2, 3. (a) Sa ano mapaanggid ang paghangkat sa pagkasoberano ni Jehova? (b) Ano nga mga pamangkot ang aton pagabinagbinagon?

2 Sa karon, may nagasalida man nga isa ka drama nga importante katama kag nadalahig ka sa sini! May kaangtanan ini sa pagbindikar sa pagkasoberano ni Jehova nga Dios. Ini nga drama mapaanggid sa kahimtangan nga mahimo magluntad sa isa ka pungsod. Sa sina nga pungsod, may yara legal nga gobierno nga nagagahom para mahuptan ang kahim-ong. Apang may yara man malain nga organisasyon nga nagagahom nga may pagpangdaya, kasingki, kag pagpamatay. Ginahangkat sining ilegal nga organisasyon ang paggahom sang gobierno kag ang pagkamainunungon sang tanan nga pumuluyo sa sini.

3 Sing kaanggid, amo sina ang kahimtangan sang bug-os nga uniberso. May ginpahamtang nga isa ka legal nga panguluhan ang “Soberanong Ginuong Jehova.” (Sal. 71:5, NW) Apang sa karon ang katawhan yara sa katalagman bangod sa malain nga organisasyon nga ginadumalahan “sang isa nga malauton.” (1 Juan 5:19) Ginahangkat sini ang panguluhan sang Dios kag ginatilawan ang pagkamainunungon sang katawhan sa iya soberano nga paggahom. Paano ini natabo? Ngaa ginpahanugutan ini sang Dios? Ano ang sarang naton mahimo sa sini subong mga indibiduwal?

Mga Isyu nga Nadalahig sa Drama

4. Ano ang duha ka isyu nga nadalahig sa bug-os uniberso nga drama?

4 May duha ka isyu nga nadalahig sa sining bug-os uniberso nga drama: Ang pagkasoberano ni Jehova kag ang integridad sang katawhan. Sa Biblia, si Jehova ginatawag subong “ang Soberanong Ginuo.” Halimbawa, ang salmista nag-amba nga may bug-os nga pagsalig: “Ginhimo ko ang Soberanong Ginuong Jehova nga akon dalangpan.” (Sal. 73:28, NW) Ang “soberanya” nagapatuhoy sa labing mataas nga gahom kag awtoridad. Madamo sing maayo nga rason nga tamdon si Jehova nga Dios subong ang Labing Mataas.—Dan. 7:22.

5. Ngaa dapat kita mapahulag nga sakdagon ang pagkasoberano ni Jehova?

 5 Subong ang Manunuga, si Jehova nga Dios amo ang Soberano sa duta kag sa bug-os nga uniberso. (Basaha ang Bugna 4:11.) Si Jehova amo man ang aton Hukom, Manughatag sing Kasuguan, kag Hari, kay ginatungdan niya ang papel sang hudisyal, lehislatibo, kag ehekutibo nga sanga sang bug-os uniberso nga panguluhan. (Isa. 33:22) Bangod ang aton kabuhi utang naton sa Dios kag nagasandig kita sa iya, dapat naton sia tamdon subong aton Soberanong Ginuo. Mapahulag kita nga sakdagon ang iya mataas nga posisyon kon ginadumdom naton pirme nga “malig-on nga ginpasad ni Jehova ang iya trono sa kalangitan; kag nagagahom ang iya ginharian sa tanan nga butang.”—Sal. 103:19, NW; Binu. 4:24.

6. Ano ang integridad?

6 Agod masakdag naton ang pagkasoberano ni Jehova, dapat naton huptan ang aton integridad. Ang “integridad” nagapatuhoy sa pagkakompleto ukon kalig-on sa moral. Ang isa nga nagahupot sang iya integridad, wala sing kasawayan kag matarong. Amo sina ang patriarka nga si Job.—Job 1:1.

Kon Paano Nagsugod ang Drama

7, 8. Paano ginhangkat ni Satanas ang pagkamatarong sang pagkasoberano ni Jehova?

7 Kapin na sa 6,000 ka tuig ang nagligad, ginhangkat sang isa ka espiritu nga tinuga ang pagkamatarong sang pagkasoberano ni Jehova. Ang makagod nga handum nga simbahon sia amo ang nagtulod sa iya nga magrebelde. Ginhaylo niya ang unang mag-asawa nga sanday Adan kag Eva nga sikwayon ang pagkasoberano sang Dios kag gintinguhaan niya nga higkuan ang ngalan ni Jehova paagi sa pagsiling nga nagbutig ang Dios. (Basaha ang Genesis 3:1-5.) Ang rebelde amo ang nangin panguna nga Kaaway, Satanas (Manugpamatok), Yawa (Manugpasipala), man-ug (manugdaya), kag dragon (manunukob).—Bug. 12:9.

8 Ginhimo ni Satanas ang iya kaugalingon nga karibal sang Dios. Paano atubangon sang Soberanong Ginuong Jehova ini nga hangkat? Laglagon bala niya gilayon ang tatlo ka rebelde—si Satanas, si Adan, kag si Eva? May gahom sia sa paghimo sini, kag kon himuon niya ini, mapamatud-an niya nga sia ang labing gamhanan. Mapamatud-an man sini ang ginsiling ni Jehova nga kamatayon ang silot sa paglapas sa iya sugo. Apang, ngaa wala ini ginhimo sang Dios?

9. Ano ang ginduhaduhaan ni Satanas?

9 Paagi sa pagbinutig kag pagpahilayo kanday Adan kag Eva sa Dios, ginduhaduhaan ni Satanas ang kinamatarong ni Jehova sa paggahom sa katawhan. Paagi sa paghaylo sa unang mag-asawa nga magrebelde sa Dios, ginduhaduhaan man ni Satanas ang pagkamainunungon sang tanan nga intelihente nga tinuga. Subong sang ginpakita sa natabo kay Job, nga mainunungon sa pagkasoberano ni Jehova, nangangkon si Satanas nga sarang niya mapahilayo ang tanan nga tawo sa Dios.—Job 2:1-5.

10. Bangod wala dayon ginbindikar ni Jehova ang iya pagkasoberano, ano nga kahigayunan ang ginhatag niya?

10 Bangod wala dayon ginbindikar ni Jehova ang iya pagkasoberano, naghatag ini sang kahigayunan kay Satanas nga pamatud-an ang iya panumbungon. Naghatag man ini sang kahigayunan sa mga tawo nga pamatud-an ang ila pagkamainunungon sa pagkasoberano sang Dios. Ano ang natabo sa pagligad sang mga siglo? Nagtukod si Satanas sang rebelde nga organisasyon. Apang sa ulihi, laglagon ni Jehova ini nga organisasyon pati ang Yawa, agod mapamatud-an sing bug-os ang pagkamatarong sang Iya soberanya. Nahibaluan ni Jehova nga Dios nga maayo ang mangin resulta sini amo nga gintagna niya ini sang nagrebelde sanday Adan kag Eva sa Eden.—Gen. 3:15.

11. Ano ang ginhimo sang madamo nga tawo agod sakdagon ang pagkasoberano ni Jehova?

11 Madamo nga tawo ang nagpakita sing pagtuo kag naghupot sang ila integridad agod sakdagon ang pagkasoberano ni Jehova kag pakabalaanon ang iya ngalan. Ang pila sa ila amo sanday Abel, Enoc, Noe, Abraham, Sara, Moises, Rut, David, Jesus, ang mga Cristiano sang unang siglo, kag ang minilyon karon nga nagahupot sang ila integridad. Ang tanan nga nagasakdag sa pagkasoberano sang Dios, may bahin sa pagpamatuod nga si Satanas butigon kag sa pagdula sang kahuy-anan sa ngalan ni Jehova nga ginhimo sang  Yawa sang nagsiling sia nga ang tanan nga tawo sarang niya mapatalikod sa Dios.—Hulu. 27:11.

Pat-od Gid ang Mangin Resulta

12. Paano kita makapat-od nga indi pagtugutan sang Dios nga magpadayon ang kalautan?

12 Makapat-od kita nga sa indi madugay ibindikar ni Jehova ang iya pagkasoberano. Indi niya pagtugutan nga magpadayon ang kalautan sa walay katubtuban, kag nahibaluan naton nga nagakabuhi na kita sa katapusan nga mga adlaw. Ginlaglag ni Jehova ang mga malauton sa tion sang Anaw. Amo man sini ang natabo sa Sodoma kag Gomorra, kag kay Paraon kag sa iya mga hangaway. Wala nagmadinalag-on batok sa Labing Mataas si Sisera kag ang iya mga hangaway amo man si Senaquerib kag ang iya kasuldadusan nga Asirianhon. (Gen. 7:1, 23; 19:24, 25; Ex. 14:30, 31; Huk. 4:15, 16; 2 Hari 19:35, 36) Gani, makasalig man kita nga indi pagtugutan ni Jehova nga Dios nga magpadayon ang pagpasipala sa iya ngalan kag ang pagpigos sa iya mga Saksi. Dugang pa, makita na naton karon ang tanda sang presensia ni Jesus kag sang katapusan sining malaut nga sistema sang mga butang.—Mat. 24:3.

13. Paano kita maluwas kon laglagon na ni Jehova ang iya mga kaaway?

13 Agod indi kita malaglag upod sa mga kaaway sang Dios, dapat naton pamatud-an ang aton pagkamainunungon sa pagkasoberano ni Jehova. Paano naton ini mahimo? Paagi sa pagpabilin nga indi bahin sang malaut nga paggahom ni Satanas kag indi magkahadlok sa iya mga ahente. (Isa. 52:11; Juan 17:16; Binu. 5:29) Sa sina lamang nga mga kahimtangan masakdag naton ang pagkasoberano sang aton langitnon nga Amay kag sa amo may paglaum kita nga maluwas kon dulaon na ni Jehova ang kahuy-anan sa iya ngalan kag ipakita nga sia ang Soberano sa bug-os nga uniberso.

14. Ano ang ginapahayag sa mga tulun-an sang Biblia?

14 Makita sa bug-os nga Biblia ang mga detalye tuhoy sa katawhan kag sa pagkasoberano ni Jehova. Ang una nga tatlo ka kapitulo nagasugid sa aton tuhoy sa pagpanuga kag kon paano nakasala ang tawo. Ang katapusan naman nga tatlo ka kapitulo nagasugid tuhoy sa pagpasag-uli sang katawhan. Ang iban pa nga bahin sang Biblia nagahatag sang mga detalye sang ginhimo sang Soberanong Ginuong Jehova agod matuman ang iya katuyuan sa katawhan, sa duta, kag sa uniberso. Ginapakita sang tulun-an sang Genesis kon paano si Satanas kag ang kalautan nagsulod sa kalibutan, kag ginapakita naman sang katapusan nga mga bahin sang Bugna kon paano dulaon ang malauton, laglagon ang Yawa, kag tumanon sang Dios ang Iya kabubut-on sa duta subong sang sa langit. Huo, ang Biblia nagasugid sa aton kon paano nagsugod ang sala kag kamatayon kag kon paano ini dulaon kag buslan sang wala tupong nga kalipay kag kabuhi nga walay katapusan para sa mga nagahupot sang ila integridad.

15. Ano ang dapat naton himuon agod kita mismo makabenepisyo kon matapos na ang drama nga nagadalahig sa pagkasoberano?

15 Sa indi madugay ang danyag sini nga kalibutan magabag-o na sing bug-os. Ang drama nga  nagasalida sa sulod na sang mga siglo nga nagadalahig sa pagkasoberano sang Dios matapos na. Pahalinon na si Satanas sa entablado kag pagalaglagon, kag ang kabubut-on sang Dios amo na ang mangibabaw. Apang, agod makabenepisyo kita sa sini kag makaagom sang bugana nga pagpakamaayo nga gintagna sa Pulong sang Dios, dapat naton sakdagon ang pagkasoberano ni Jehova sa karon. Indi puede nga wala kita sing dampigan. Agod makasiling kita nga, “Si Jehova dampig sa akon,” dapat kita magpabilin sa iya luyo.—Sal. 118:6, 7, NW.

Mahuptan Naton ang Aton Integridad!

16. Ngaa mapat-od naton nga posible mahuptan sang tawo ang iya integridad sa Dios?

16 Sarang naton masakdag ang pagkasoberano ni Jehova kag mahuptan ang aton integridad kay si apostol Pablo nagsulat: “Wala sing pagsulay nga nagaabot sa inyo luwas sa kon ano ang kinaandan sa mga tawo. Apang ang Dios matutom, kag indi sia magtugot nga sulayon kamo labaw sa inyo masarangan, kundi kon mag-abot ang pagsulay magahimo man sia sang lulutsan agod mabatas ninyo ini.” (1 Cor. 10:13) Ano nga sahi sang pagsulay ang ginsambit ni Pablo, kag paano ang Dios nagahimo sang lulutsan para sa aton?

17-19. (a) Sa ano nga pagsulay nagpadala ang mga Israelinhon sa kahanayakan? (b) Ngaa sarang naton mahuptan ang aton integridad kay Jehova?

17 Subong sang ginapakita sang natabo sa mga Israelinhon sa kahanayakan, ang “pagsulay” nagautwas paagi sa mga kahimtangan nga mahimo maghaylo sa aton nga supakon ang kasuguan sang Dios. (Basaha ang 1 Corinto 10:6-10.) Mahimo kuntani pamatukan sang mga Israelinhon ang pagsulay, apang naghandum sila sang “makahalalit nga mga butang” sang milagruso nga nag-aman si Jehova sa ila sang mga pitaw para sa isa ka bulan nga suplay. Bisan pa may tion nga wala sila sing karne, ginhatagan sila ni Jehova sing bastante nga manna. Apang, nagpadala sila sa pagsulay sang nagpakita sila sing kakagod sa pagtipon sang mga pitaw.—Num. 11:19, 20, 31-35.

18 Sang didto si Moises sa Bukid Sinai agod magbaton sang Kasuguan, ang mga Israelinhon nangin mga idolatroso paagi sa pagsimba sa tinday nga baka kag sa pagpaayaw sa ila kaugalingon. Bangod wala ang ila lider mahapos lang sila nadala sa pagsulay. (Ex. 32:1, 6) Antes sila magsulod sa Ginsaad nga Duta, linibo ka Israelinhon ang ginganyat sang mga babayi sang Moab sa paghimo sang seksuwal nga imoralidad. Sadto nga tion, linibo ka Israelinhon ang napatay sa ila mga sala. (Num. 25:1, 9) May mga tion man nga nagpadala ang mga Israelinhon sa pagsulay paagi sa pagrebelde amo nga nagreklamo sila batok kay Moises kag sa Dios mismo! (Num. 21:5) Ang mga Israelinhon nagkumod sa tapos ginpatay ang malauton nga sanday Kore, Datan, Abiram, kag ang ila mga kaupdanan, nga nagasiling nga indi makatarunganon ang pagpatay sa mga rebelde. Subong resulta, 14,700 ka Israelinhon ang ginpatay sang Dios paagi sa salot.—Num. 16:41, 49, NW.

19 Wala sang pagsulay nga ginsambit nga indi masarangan pamatukan sang mga Israelinhon. Nadala sila sa pagsulay bangod nadula ang ila pagtuo kag ginkalimtan nila si Jehova, ang iya mahigugmaon nga pag-atipan sa ila, kag ang iya matarong nga mga dalanon. Pareho sa natabo sa mga Israelinhon, ang mga pagsulay nga ginaatubang naton kinaandan lamang. Kon manikasog kita nga pamatukan ini kag magsalig sa pagsakdag sang Dios, sarang naton mahuptan ang aton integridad. Makasalig kita sa sini bangod “ang Dios matutom, kag indi sia magtugot nga sulayon [kita] labaw sa [aton] masarangan.” Huo, indi kita pagpabay-an ni Jehova kag indi niya pagtugutan nga mabutang kita sa sitwasyon nga imposible na para sa aton nga himuon ang iya kabubut-on.—Sal. 94:14.

20, 21. Kon ginasulay kita, paano ang Dios nagahimo sing “lulutsan”?

 20 Si Jehova nagahimo sang “lulutsan” paagi sa pagpabakod sa aton nga mapamatukan ang pagsulay. Halimbawa, mahimo kita sakiton sang mga manughingabot agod isikway naton ang aton pagtuo. Ina nga pagtratar mahimo magsulay sa aton nga magkompromiso agod malikawan ang dugang pa nga mga lapdos, pagpaantos, ukon ang posible nga kamatayon. Apang base sa inspirado nga pulong ni Pablo sa 1 Corinto 10:13, nahibaluan naton nga ang kahimtangan nga nagadul-ong sa pagsulay temporaryo lamang. Indi pagtugutan ni Jehova nga magpadayon ini tubtob sa punto nga indi na naton ini masarangan. Sarang mapalig-on sang Dios ang aton pagtuo kag mahatagan kita sang espirituwal nga kusog nga kinahanglan naton agod mahuptan ang aton integridad.

21 Si Jehova nagasakdag sa aton paagi sa iya balaan nga espiritu. Ini nga espiritu makapahanumdom man sa aton sang aton mga natun-an sa Kasulatan nga makabulig sa aton nga mapamatukan ang pagsulay. (Juan 14:26) Sa amo, malikawan naton ang sayop nga dalanon. Halimbawa, nahangpan naton ang isyu tuhoy sa pagkasoberano ni Jehova kag ang isyu tuhoy sa integridad sang tawo. Bangod sa sina nga ihibalo kag sa bulig sang Dios, madamo ang nakapabilin nga matutom tubtob sa kamatayon. Apang ang ila lulutsan indi ang kamatayon; kundi ang bulig ni Jehova nga mabatas nila ang pagsulay. Sarang man niya himuon ini sa aton. Ang matuod, ginagamit man niya ang iya matutom nga mga anghel para sa aton subong mga alagad sa publiko nga “ginpadala agod mag-alagad sa mga magapanubli sang kaluwasan.” (Heb. 1:14) Subong sang ginapakita sang masunod nga artikulo, ang mga nagahupot lamang sang integridad ang may pribilehiyo sa pagsakdag sa pagkasoberano sang Dios sing walay katubtuban. Malakip kita sa ila kon magdampig kita kay Jehova subong ang aton Soberanong Ginuo.

Ano ang Imo Sabat?

• Ngaa dapat naton kilalahon si Jehova subong aton Soberanong Ginuo?

• Ano ang kahulugan sang paghupot naton sang aton integridad sa Dios?

• Paano naton nahibaluan nga sa indi madugay ibindikar ni Jehova ang iya pagkasoberano?

• Suno sa 1 Corinto 10:13, ngaa sarang naton mahuptan ang aton integridad?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 24]

Ginhaylo ni Satanas sanday Adan kag Eva nga sikwayon si Jehova

[Retrato sa pahina 26]

Mangin determinado nga sakdagon ang pagkasoberano ni Jehova