Buligi ang mga Kabataan nga Mangin Pamilyar sa Organisasyon ni Jehova

LUYAG sang mga kabataan nga makatuon. Handurawa kon ano ang posible nga ginpamangkot sang Israelinhon nga mga kabataan sa una nga gab-i nga naghiwat sila sang Paskua sa Egipto: ‘Ngaa kinahanglan patyon ang kordero?’ ‘Ngaa ginabutangan ni Tatay sing dugo ang puertahan?’ ‘Diin kita makadto?’ Ginapakita sang sugo ni Jehova sa Israelinhon nga mga amay nga ginahatagan niya sing igtalupangod ini nga mga pamangkot. Tuhoy sa Paskua nga saulugon nila sa palaabuton, si Jehova nagsiling: “Kon magpamangkot sa inyo ang inyo mga anak, ‘Ano ang kahulugan sa inyo sini nga pag-alagad?’ isiling ninyo, ‘Halad ini sa paskua para kay Jehova, nga naglaktaw sa mga balay sang mga anak ni Israel sa Egipto sang ginsalot niya ang mga Egiptohanon, apang ginluwas niya ang amon mga panimalay.’” (Ex. 12:24-27, NW) Sang ulihi, ginpahanumdom ni Jehova ang Israelinhon nga mga ginikanan kon daw ano ka importante nga sabton nila ang mga pamangkot sang ila kabataan tuhoy sa “mga palatukuran kag sang mga pagsolondan” nga ginsugo ni Jehova sa ila.—Deut. 6:20-25.

 Ginapakita sini nga luyag gid ni Jehova nga matigayon sang mga kabataan ang makaalayaw nga sabat sa ila mga pamangkot tuhoy sa matuod nga pagsimba—mga sabat nga magapahulag sa ila nga higugmaon si Jehova subong ila Dios kag Manluluwas. Amo man sini ang luyag ni Jehova para sa aton mga kabataan sa karon. Ang isa ka paagi nga mapatudok sang mga ginikanan sa ila kabataan ang gugma sa Dios kag sa iya katawhan amo ang pagbulig sa ila nga mangin pamilyar sa organisasyon ni Jehova kag makita kon ano ang ila mabenepisyo sa sini nga mga kahimusan. Gani, binagbinagon naton ang pila ka paagi nga mabuligan sila nga makilala sing maayo ang organisasyon sang Dios.

Ang Lokal nga Kongregasyon

Importante gid nga makilala sing maayo sang inyo kabataan ang kongregasyon nga ginapakig-angutan sang inyo pamilya. Agod mahimo ina, dapat ninyo dalhon ang inyo kabataan sa tanan nga miting. Paagi sa sina, mailog ninyo ang pagsulundan nga ginpahamtang ni Jehova sa mga Israelinhon: “Tipona ang katawohan, ang mga lalaki, ang mga babayi, kag ang mga magamay . . . , agud nga magpamati sila kag nga magtoon sila kag magkahadluk sa GINOO nga imo Dios, kag magbantay sa paghimo sang tanan nga polong sining kasogoan, kag agud nga ang mga anak nila, nga wala makakilala, makapamati kag makatoon sa pagkahadluk sa GINOO nga inyo Dios.”—Deut. 31:12, 13.

Kutob pa sa pagkalapsag, mahimo na makatuon ang mga bata tuhoy sa Pulong ni Jehova. Si apostol Pablo nagsiling kay Timoteo: “Kutob sa pagkalapsag nahibaluan mo ang balaan nga mga sinulatan.” (2 Tim. 3:15) Sa tion sang mga miting sa Kingdom Hall, bisan ang magagmay nga kabataan may makuha na nga mga impormasyon kag mangin pamilyar sila sa mga ambahanon  sang Ginharian. Diri man sila makatuon sa paggamit kag pagtahod sa Biblia kag sa mga publikasyon nga napasad sa sini. Dugang pa, diri nila mabatyagan ang kinaiya nga nagapakilala sa matuod nga mga sumulunod ni Cristo—ang matuod nga gugma. Si Jesus nagsiling: “Nagahatag ako sa inyo sang isa ka bag-o nga sugo, nga maghigugmaanay kamo; subong nga ako nagahigugma sa inyo, maghigugmaanay man kamo. Paagi sa sini ang tanan makahibalo nga kamo mga disipulo ko, kon nagahigugmaanay kamo.” (Juan 13:34, 35) Ang mainit nga gugma kag matuod nga kalig-unan nga mabatyagan nila sa Kingdom Hall amo ang magapahulag sa ila nga himuon nga permanente nga bahin sang ila kabuhi ang pagtambong sa Cristianong mga miting.

Kon pirme ka nagaabot sing temprano sa mga miting sa Kingdom Hall kag wala dayon nagapauli, mahatagan mo sing kahigayunan ang imo kabataan nga makapakig-abyan. Sa baylo nga pabay-an lang sila nga makig-upod sa ila mga kaedad, ngaa indi mo sila pag-ipakilala sa iban pa nga mga utod? Ipakilala sila sa mga utod nga may edad na kay madamo sila sing matun-an sa ila eksperiensia kag kaalam. Kaangay sang maayo nga impluwensia ni manalagna Zacarias nga nagtudlo sa pamatan-on nga si Uzias nga hari sang Juda nga “magkahadlok sa matuod nga Dios,” ang pila karon nga madugay na nga nagaalagad kay Jehova sing matutom maayo man nga impluwensia sa mga kabataan. (2 Cron. 26:1, 4, 5, NW) Samtang yara kamo sa Kingdom Hall, mahimo mo man ipaathag sa imo kabataan kon ano ang katuyuan sang librarya, information board, kag iban pa.

Ang Bug-os Kalibutan nga Organisasyon

Importante gid nga mahangpan sang mga kabataan nga ang inyo kongregasyon isa lamang sa kapin sa 100,000 ka kongregasyon sa bug-os nga kalibutan. Ipaathag sa ila ang mga bahin sang organisasyon, kon paano ini nagapanghikot, kag kon ano ang papel sang mga kabataan sa pagsakdag sini. Ipakita sa ila kon ngaa ginakalangkagan mo ang mga sirkito nga asembleya, mga distrito nga kombension, kag ang pagbisita sang manugtatap sang sirkito.—Tan-awa ang kahon nga  “Mga Topiko nga Binagbinagon sa Pangpamilya nga Pagsimba,” sa pahina 28.

Kon may kahigayunan ka, agdaha ang mga nagalakbay nga manugtatap, mga misyonero, mga katapo sang pamilya Bethel, kag iban pa nga bug-os tion nga ministro nga magkaon sa inyo puluy-an. Indi ka maghunahuna nga wala sila sing panahon para sa kabataan. Ginatinguhaan sining mga bug-os tion nga alagad nga ilugon si Jesus nga may tion pirme sa pag-abiabi kag pagpakigsugilanon sa mga kabataan. (Mar. 10:13-16) Kon mabatian sang inyo kabataan ang mga eksperiensia kag kalipay sining mga alagad ni Jehova, mahimo man nila himuon nga tulumuron ang pag-alagad sing bug-os tion.

Subong pamilya, ano pa ang mahimo ninyo agod mabuligan ang inyo kabataan nga makilala sing maayo ang organisasyon ni Jehova? Yari ang pila ka panugda: Himua nga tulumuron nga mabinagbinag ninyo subong pamilya ang libro nga Jehovah’s Witnesses—Proclaimers of God’s Kingdom. Ipadaku ang katutom, pagkamapainubuson kag pagkamainunungon nga ginpakita sang mga alagad ni Jehova sadto. Ipakita kon paano sila gingamit ni Jehova sa pagpalapnag sang maayong balita sa bug-os nga duta. Gamita ang mga video nga ginhimo sang organisasyon ni Jehova sa pagtudlo sang importante nga mga leksion gikan sa dumaan kag moderno nga mga halimbawa. Kon posible, magbisita kamo sa sanga talatapan kag puluy-an Bethel sa inyo pungsod ukon sa iban nga pungsod. Makabulig ini sa inyo kabataan nga makita kon paano ang dutan-on nga organisasyon ni Jehova nga ginapangunahan sang matutom nga ulipon naorganisar sa pag-aman sang espirituwal nga pagkaon kag panuytoy sa mga kauturan sa bug-os nga kalibutan, kaangay sang unang siglo C.E.—Mat. 24:45-47; Binu. 15:22-31.

Ipasibu ang Impormasyon sa Kada Bata

Kon nagatudlo ka sa imo kabataan, dumduma pirme ang paagi ni Jesus sa pagtudlo sa iya mga apostoles. Isa ka bes ginsilingan niya sila: “May madamo pa ako nga butang nga isiling sa  inyo, apang indi pa kamo makahangop sini karon.” (Juan 16:12) Wala niya ginpatam-an sing impormasyon ang iya mga disipulo. Sa baylo amat-amat niya nga gintudlo sa ila ang importante nga mga kamatuoran agod mahangpan nila ini sing maayo. Sing kaanggid, indi man pagpatam-i sang impormasyon ang imo kabataan. Paagi sa amat-amat apang regular nga pagtudlo sa ila sang mga impormasyon tuhoy sa organisasyon, mahuptan mo ang ila interes kag mangin makalilipay para sa ila ang pagtuon tuhoy sa sini. Samtang nagadalagku ang imo kabataan, nagabag-o man ang ila kinahanglanon. Gani, mahimo mo repasuhon ang imo ginatudlo sa ila kag dugangan ini.

Ang Cristianong kongregasyon isa ka tuburan sang espirituwal nga pagpalig-on, kag ang mga kabataan nga makugi nga nagapakigbahin sa mga hilikuton sini mangin malig-on sa pagbato sa impluwensia sang kalibutan ni Satanas. (Roma 12:2) Nagasalig kami nga mangin malipayon ka sa pagbulig sa imo kabataan nga mangin pamilyar sa organisasyon ni Jehova. Sa bulig niya, kabay nga magpabilin sila nga mainunungon sa sini kag sa mahigugmaon nga Dios nga aton ginaalagad.

[Kahon/Retrato sa pahina 28]

 Mga Topiko nga Binagbinagon sa Pangpamilya nga Pagsimba

Yari ang pila sa mga topiko nga may kaangtanan sa organisasyon ni Jehova nga mahimo ninyo binagbinagon sa gab-i sang inyo Pangpamilya nga Pagsimba.

▪ Repasuha ang kasaysayan sang inyo kongregasyon. San-o kag paano ini nagsugod? Diin nga mga Kingdom Hall ang gingamit anay sang inyo kongregasyon? Kon binagbinagon ninyo ini, mas maayo nga agdahon mo sa inyo puluy-an ang isa ka madugay na nga katapo sang kongregasyon agod masabat ang mga pamangkot sang imo kabataan.

▪ Ipaathag ang katuyuan sang tagsa ka miting sang kongregasyon kag sang dalagku nga mga pagtilipon kag kon paano makabenepisyo ang mga kabataan sa sini.

▪ Binagbinaga ninyo ang katuyuan sang nanuhaytuhay nga eskwelahan nga gintukod sang organisasyon ni Jehova. Magsugid sang mga eksperiensia nga nagapakita sang maayo nga resulta nga nahimo sang mga naggradwar sa sini nga mga eskwelahan.

▪ Buligi ang mga kabataan nga makita kon daw ano ka importante ang regular nga pagbantala sang maayong balita. Ipakita sa ila kon paano sila makaamot sa bug-os kalibutan nga report nga ginabalhag sa Tuigan nga Libro sang mga Saksi ni Jehova.

▪ Binagbinaga ang nanuhaytuhay nga aspekto sang bug-os tion nga pag-alagad sa organisasyon ni Jehova nga bukas para sa mga kabataan. Ini nga impormasyon makita sa kapitulo 10 sang libro nga Organisado sa Paghimo Sang Kabubut-on ni Jehova.

▪ Buligi ang mga kabataan nga mahangpan kon ngaa may ginasunod nga espesipiko nga mga pagsulundan sa kongregasyon. Ipaathag kon ngaa dapat sila magpasakop sa organisasyon ni Jehova bisan sa magagmay nga mga butang. Ipakita kon paano ang ila pagsunod sa panuytoy sang mga gulang makabulig sa paghiusa sang kongregasyon.

[Retrato]

Makabenepisyo ang inyo kabataan sa pagpakig-abyan sa madugay na nga mga alagad ni Jehova

[Mga Retrato sa pahina 26]

Kaangay sa dumaan nga Israel, ang mga ginikanan sa karon nagatinguha man nga maghatag sing makaalayaw nga sabat kon pamangkuton sila tuhoy sa organisasyon ni Jehova