Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ano ang Madayag sa Adlaw ni Jehova

Ano ang Madayag sa Adlaw ni Jehova

 Ano ang Madayag sa Adlaw ni Jehova

“Ang adlaw ni Jehova magaabot subong sang kawatan, . . . kag ang duta kag ang mga binuhatan nga yara sa sini madayag.”—2 PED. 3:10.

1, 2. (a) Paano malaglag ang malauton nga sistema sang mga butang karon? (b) Ano nga mga pamangkot ang aton pagabinagbinagon?

ANG malauton nga sistema sang kalibutan karon napasad sa kabutigan nga ang tawo sarang magmadinalag-on sa paggahom sa duta bisan wala ang bulig ni Jehova. (Sal. 2:2, 3) May butang bala nga napasad sa kabutigan nga magapabilin sing dayon? Wala gid! Apang, indi na naton kinahanglan nga hulaton pa kon san-o matapos ang kalibutan ni Satanas bangod ang Dios mismo ang magalaglag sini sa Iya gintalana nga tion kag paagi. Ang pagpanghikot sang Dios batok sa sining malauton nga kalibutan magapadayag sang iya himpit nga katarungan kag gugma.—Sal. 92:7; Hulu. 2:21, 22.

2 “Ang adlaw ni Jehova,” sulat ni apostol Pedro, “magaabot subong sang kawatan, nga sa sini ang mga langit magataliwan nga may nagasagitsit nga kagahod, apang ang mga elemento matunaw bangod sa sobra nga kainit, kag ang duta kag ang mga binuhatan nga yara sa sini madayag.” (2 Ped. 3:10) Ano ang ginapatuhuyan sang “mga langit” kag sang “duta” nga ginsambit diri? Ano “ang mga elemento” nga matunaw? Kag ano ang buot silingon sang ginsiling ni Pedro nga ang “duta kag ang mga binuhatan nga yara sa sini madayag”? Ang paghibalo sang sabat sa sini nga mga pamangkot magabulig sa aton nga mangin handa sa makakulugmat nga mga hitabo nga mahanabo sa indi madugay.

Ang mga Langit kag ang Duta nga Magataliwan

3. Ano ang ginapatuhuyan sang “mga langit” nga ginsambit sa 2 Pedro 3:10, kag paano sila magataliwan?

3 Sa Biblia, kon ginagamit sing simbuliko ang tinaga nga “mga langit” masami nga nagapatuhoy ini sa mga gumalahom nga mas mataas sangsa ila mga sakop. (Isa. 14:13, 14; Bug. 21:1, 2) “Ang mga langit [nga] magataliwan” nagapatuhoy sa paggahom sang tawo sa sining di-diosnon nga katilingban. Ang ila pagtaliwan nga may “nagasagitsit nga kagahod” mahimo nagapahangop sa madasig nga paglaglag sa sining mga langit.

4. Ano ang ginapatuhuyan sang “duta,” kag paano ini malaglag?

4 Ang “duta” nagapatuhoy sa kalibutan sang katawhan nga nahamulag sa Dios. Ina nga kalibutan nagluntad na sang adlaw ni Noe apang ginlaglag sang Dios paagi sa Anaw. “Paagi sa amo man nga pulong ang langit kag ang duta karon ginatigana sa kalayo kag ginatipigan tubtob sa adlaw sang paghukom kag sang paglaglag sa di-diosnon nga mga tawo.” (2 Ped. 3:7) Sang Anaw, ang tanan nga di-diosnon ginlaglag sing tingob, apang ang magaabot nga kalaglagan nabahinbahin sa mga hut-ong sang tion sa “dakung kapipit-an.” (Bug. 7:14) Sa una nga bahin sinang kapipit-an, pahulagon sang Dios ang pulitikal nga mga gumalahom sining kalibutan agod laglagon ang “Babilonia nga Daku,” sa amo mapakita sang Dios ang Iya kaakig sa sini. (Bug. 17:5, 16; 18:8) Dayon sa katapusan nga bahin sang dakung kapipit-an, sa inaway sang Armagedon, laglagon ni Jehova paagi sa iya Anak nga si Cristo Jesus ang tanan nga nabilin sa kalibutan ni Satanas.—Bug. 16:14, 16; 19:19-21.

“Ang mga Elemento Matunaw”

5. Ano ang nalakip sa malaragwayon nga mga elemento?

5 Ano “ang mga elemento” nga “matunaw”?  “Ang mga elemento” nga ginsambit ni Pedro nagapatuhoy sa sadsaran nga mga butang nga amo ang nagahuman sa di-diosnon nga mga kinaiya, panimuot, dalanon, kag mga tulumuron sining kalibutan. “Ang mga elemento” nagalakip sa “espiritu sang kalibutan” nga “nagapanghikot . . . sa mga anak sang pagkadimatinumanon.” (1 Cor. 2:12; basaha ang Efeso 2:1-3.) Ina nga espiritu, ukon “hangin,” lapnag gid sa kalibutan ni Satanas. Nagapahulag ini sa mga tawo nga maghunahuna, magplano, maghambal, kag maggawi sa paagi nga nagapabanaag sang panghunahuna ni Satanas—ang bugalon kag rebelyuso nga “manugdumala sang awtoridad sang hangin.”

6. Paano napadayag ang espiritu sang kalibutan?

6 Gani, nakahibalo man sila ukon wala, ginatugutan sang mga tawo nga nadagtaan sang espiritu sang kalibutan nga maimpluwensiahan ni Satanas ang ila hunahuna kag tagipusuon, sa amo ginapadayag nila ang iya panghunahuna kag panimuot. Subong resulta, ginahimo nila kon ano ang ila gusto nga wala ginahunahuna ang kabubut-on sang Dios. Nagapanghikot sila nahisuno sa bugal kag kakagod, nagapadayag sang rebelyuso nga panimuot sa awtoridad, kag nagapadala sa “kailigbon sang unod kag . . . kailigbon sang mga mata.”—Basaha ang 1 Juan 2:15-17. *

7. Ngaa dapat naton ‘bantayan ang aton tagiposoon’?

7 Gani, daw ano ka importante nga ‘bantayan naton ang aton tagiposoon’ paagi sa pagpakita sang diosnon nga kaalam sa pagpili sang mga kaupdanan, balasahon, kalingawan, kag ginabuksan nga mga Web site sa Internet! (Hulu. 4:23) Si apostol Pablo nagsulat: “Mag-andam kamo: basi may isa nga magataban sa inyo subong iya natukob paagi sa pilosopiya kag wala pulos nga daya suno sa tradisyon sang mga tawo, suno sa nahauna nga mga butang sang kalibutan kag indi suno kay Cristo.” (Col. 2:8) Ina nga sugo nangin mas hilingagawon pa gid samtang nagahilapit ang adlaw ni Jehova. Ngaa? Kay ang “sobra nga kainit” sini magatunaw sa tanan nga “elemento” sang sistema ni Satanas kag magapadayag sang kahuyang sini sa kalayo. Nagapahanumdom ini sa aton sang pinamulong sa Malaquias 4:1: “Nagaabut ang adlaw, nga nagadabdab subong sang horno, kag ang tanan nga bugalon kag ang tanan nga nagahimo sang pagkamalaut manginginalaban; ang adlaw nga nagaabut magasonog sa ila.”

“Ang Duta kag ang mga Binuhatan nga Yara sa Sini Madayag”

8. Paano ang duta kag ang mga binuhatan nga yara sa sini “madayag”?

8 Ano ang buot silingon ni Pedro sang nagsulat sia nga “ang duta kag ang mga binuhatan nga yara sa sini madayag”? Ang tinaga nga “madayag” ginabadbad man nga “matukiban” ukon “mabuyagyag.” Ang buot silingon ni Pedro nga sa tion sang dakung kapipit-an, ibuyagyag ni Jehova nga ang kalibutan ni Satanas batok sa Iya kag sa Iya Ginharian kag gani takus gid sa kalaglagan. Ang Isaias 26:21 nagatagna tuhoy sa sina nga tion: “Ang GINOO nagagowa sa iya duug sa pagsilot sang mga pumuluyo sang duta tungud sang ila kalautan, ang duta man magapahayag sang iya dugo, kag indi magtabon sang iya patay.”

9. (a) Ano ang dapat naton isikway, kag ngaa? (b) Ano ang dapat naton palambuon, kag ngaa?

9 Sa adlaw ni Jehova, mangin hayag ang matuod nga pagkatawo sang mga nagpadihon sa kalibutan kag sa malaut nga espiritu sini, kag magapinatyanay pa gani sila. Posible nga ang madamo sa masingki nga kalingawan karon nagahanda sang hunahuna sang mga tawo para sa tion nga ang kada isa “magabayaw batok sa kamut sang iya isigkatawo.” (Zac. 14:13) Gani, daw ano ka importante nga isikway naton ang bisan ano nga butang—mga pelikula, libro, video games, kag iban pa—nga magapalambo sang mga kinaiya nga ginakangil-aran sang Dios, subong sang bugal kag gugma sa kasingki! (2 Sam. 22:28; Sal. 11:5) Sa baylo, dapat naton palambuon ang mga bunga sang balaan nga espiritu sang Dios—ang mga kinaiya nga indi masunog sa malaragwayon nga init.—Gal. 5:22, 23.

 Ang “Bag-ong Langit kag Bag-ong Duta”

10, 11. Ano ang “bag-ong langit” kag ang “bag-ong duta”?

10 Basaha ang 2 Pedro 3:13. Ang “bag-ong langit” amo ang langitnon nga Ginharian sang Dios nga gintukod sang 1914 sang natapos na “ang gintalana nga mga tion sang mga pungsod.” (Luc. 21:24) Ining harianon nga panguluhan ginahuman ni Cristo Jesus kag sang iya 144,000 ka kaupod nga gumalahom, nga ang kalabanan sa ila nakabaton na sang ila langitnon nga padya. Sa tulun-an sang Bugna, ining mga pinili ginlaragway subong “ang balaan nga siudad, ang Bag-o nga Jerusalem, nga nagapanaug halin sa langit gikan sa Dios kag nahanda subong isa ka nobya nga napunihan para sa iya bana.” (Bug. 21:1, 2, 22-24) Subong nga ang dutan-on nga Jerusalem amo ang sentro sang panguluhan sa dumaan nga Israel, ang Bag-o nga Jerusalem kag ang iya Nobyo amo ang nagahuman sa panguluhan sa bag-o nga sistema sang mga butang. Ining langitnon nga siudad ‘magapanaug halin sa langit,’ buot silingon, isentro sini ang iya igtalupangod sa duta.

11 Ang “bag-ong duta” nagapatuhoy sa bag-o nga katilingban sang katawhan sa duta nga nangin mapinasakupon sa Ginharian sang Dios. Ang espirituwal nga paraiso nga ginaagom sang katawhan sang Dios sa karon maagom nila sing padayon sa matahom nga “napuy-an nga duta nga magaabot.” (Heb. 2:5) Paano kita mangin bahin sinang bag-o nga sistema sang mga butang?

Maghanda Para sa Dakung Adlaw ni Jehova

12. Ngaa makibot gid ang kalibutan sa pag-abot sang adlaw ni Jehova?

12 Sanday Pablo kag Pedro pareho nga nagtagna nga ang adlaw ni Jehova magaabot “subong sang kawatan” nga indi matalupangdan kag wala ginapaabot. (Basaha ang 1 Tesalonica 5:1, 2.) Bisan ang matuod nga mga Cristiano, nga padayon nga nagapaabot sa sina nga adlaw, makibot gid sa kahinali sini. (Mat. 24:44) Apang, sobra pa sa kakibot ang maeksperiensiahan sang kalibutan. Si Pablo nagsulat: “Sa tion nga magsiling sila [ang mga nahamulag kay Jehova]: ‘Paghidait kag kalig-unan!’ nian magaabot sa ila ang hinali nga kalaglagan subong sang pagpasakit sang isa ka babayi nga nagabusong; kag indi gid sila makapalagyo.”—1 Tes. 5:3.

13. Paano naton malikawan nga malimbungan kita sang pagsinggit sang “Paghidait kag kalig-unan!”?

13 Ang pagsinggit sing “Paghidait kag kalig-unan!” isa pa ka kabutigan nga pagamaniobrahon sang demonyo; apang, indi sini mapapati ang mga alagad ni Jehova. “Wala kamo sa kadudulman,” sulat ni Pablo, “kag indi kamo kaangay sang mga kawatan nga maabtan sina nga adlaw, kay kamo tanan mga anak sang kapawa kag mga anak sang adlaw.” (1 Tes. 5:4, 5) Gani magpabilin kita sa kapawa kag magpalayo sa madulom nga kalibutan ni Satanas. Tuhoy sa butig nga mga manunudlo sa sulod sang Cristianong kongregasyon, si Pedro nagsulat: “Mga hinigugma, bangod nakahibalo na kamo nga daan sini, magbantay kamo agod indi kamo mapahilayo kaupod nila paagi sa sayop sang mga tawo nga di-matinumanon sa kasuguan kag madula ang inyo kaugalingon nga kapag-on.”—2 Ped. 3:17.

14, 15. (a) Ano nga pribilehiyo ang ginhatag ni Jehova sa aton? (b) Anong inspirado nga mga pulong ang dapat naton tamdon sing serioso?

 14 Talupangda nga wala lamang si Jehova nagsiling sa aton nga ‘magbantay kita’ kag dayon wala na sia sang ginhimo. Sa baylo, ginhatagan niya kita sing pribilehiyo nga ‘makahibalo na nga daan’ sang mahanabo sa palaabuton.

15 Apang makapasubo nga wala ginaserioso ukon negatibo pa gani ang pagtamod sang iban sa mga pahanumdom nga magpabilin nga magbantay. Mahimo sila magsiling, ‘Amo man ina gihapon, dinekada na namon ina nga nabatian.’ Apang, dapat nila dumdumon nga kon amo sina ang ila ihambal, si Jehova mismo kag ang iya Anak ang ila ginaduhaduhaan, indi ang matutom nga ulipon nga grupo. “Hulata ini,” siling ni Jehova. (Hab. 2:3) Subong man, si Jesus nagsiling: “Magpadayon kamo sa pagbantay, bangod wala kamo makahibalo kon ano nga adlaw magakari ang inyo Ginuo.” (Mat. 24:42) Dugang pa, si Pedro nagsulat: “Ano kamo nga sahi sang mga tawo may kaangtanan sa balaan nga paggawi kag sa mga buhat sang diosnon nga debosyon, nga ginahulat kag pirme ginadumdom ang presensia sang adlaw ni Jehova!” (2 Ped. 3:11, 12) Pat-od gid nga ginatamod sing serioso sang matutom nga ulipon nga grupo kag sang Nagadumala nga Hubon ining hanuot nga mga pulong!

16. Ano nga panimuot ang dapat naton likawan, kag ngaa?

16 Ang matuod, “ang malaut nga ulipon” amo ang naghinakop nga nagpalantang ang Agalon. (Mat. 24:48) Inang malaut nga ulipon bahin sang grupo nga ginlaragway sa 2 Pedro 3:3, 4. “Sa katapusan nga mga adlaw,” sulat ni Pedro, “ang mga mayubiton magaabot” nga “ginapasundan ang ila mga kailigbon” kag ginayaguta ang mga matinumanon nga nagabantay sa pag-abot sang adlaw ni Jehova. Inang mga mayubiton nagapaayaw sa ila kaugalingon nga mga handum sa baylo nga magkonsentrar sa intereses sang Ginharian. Dapat gid naton likawan inang di-matinumanon kag makatalagam nga panimuot! Kabay nga ‘kabigon naton ang pagpailob sang aton Ginuo subong kaluwasan’ paagi sa pagpabilin nga masako sa pagbantala sang Ginharian kag paghimo disipulo nga hilikuton sa baylo nga kabalak-an ang gintalana nga mga tion ni Jehova nga sia lamang ang may kinamatarong sa paghibalo.—2 Ped. 3:15; basaha ang Binuhatan 1:6, 7.

Magsalig sa Dios sang Kaluwasan

17. Paano gintuman sang matutom nga mga Cristiano ang paandam ni Jesus nga malagyo gikan sa Jerusalem, kag ngaa?

17 Sa tapos ginsalakay sang mga soldado sang Roma ang Judea sang 66 C.E., gintuman gilayon sang matutom nga mga Cristiano ang sugo ni Jesus nga malagyo gikan sa siudad sang Jerusalem. (Luc. 21:20-23) Ngaa gintuman nila gilayon ina nga sugo? Wala sing duhaduha nga gindumdom gid nila ang paandam ni Jesus. Huo, nakahibalo  sila nga mahimo sila makaatubang sing mga kabudlayan subong sang ginpaandam ni Cristo. Apang, nakahibalo sila nga indi gid pagpabay-an ni Jehova ang mga matutom sa iya.—Sal. 55:22.

18. Paano ang pinamulong ni Jesus sa Lucas 21:25-28 makaapektar sa imo pagtamod sa nagahilapit nga dakung kapipit-an?

18 Dapat man kita magsalig sing bug-os kay Jehova kay sia lamang ang makaluwas sa aton kon mag-abot na ang pinakadaku nga kapipit-an sa maragtas. Sa tion sang dakung kapipit-an antes ipatuman ni Jehova ang iya paghukom sa kalibutan, ang mga tawo mapunaw “bangod sa kahadlok kag sa pagpaabot sa mga butang nga mahanabo sa napuy-an nga duta.” Apang, samtang nagakapunaw sa kahadlok ang mga kaaway sang Dios, ang matutom nga mga alagad ni Jehova indi mahadlok. Sa pihak nga bahin, magakalipay sila bangod nahibaluan nila nga ang ila kaluwasan malapit na.—Basaha ang Lucas 21:25-28.

19. Ano ang pagabinagbinagon sa masunod nga artikulo?

19 Huo, daw ano ka makakulunyag nga palaabuton ang nagahulat sa mga nagapabilin nga indi bahin sang kalibutan kag sang “mga elemento” sini! Ipaathag sang masunod nga artikulo nga kon luyag naton matigayon ang kabuhi, indi lamang paglikaw sa malain ang dapat naton himuon. Dapat naton palambuon ang mga kinaiya nga nagapahamuot kay Jehova kag himuon ang mga butang nga kalahamut-an sa iya.—2 Ped. 3:11.

[Nota]

^ par. 6 Para sa dugang nga detalye sang mga kinaiya nga ginapasanyog sang espiritu sang kalibutan, tan-awa ang Reasoning From the Scriptures, pahina 389-393.

Mapaathag Mo Bala?

• Ano ang ginapatuhuyan sang . . .

‘mga langit kag duta’ karon?

“mga elemento”?

“bag-ong langit kag bag-ong duta”?

• Ngaa nagasalig kita sing bug-os sa Dios?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 5]

Paano mo ‘mabantayan ang imo tagiposoon’ kag makapabilin nga indi bahin sang kalibutan?

[Retrato sa pahina 6]

Paano naton mapakita nga ‘ginakabig naton ang pagpailob sang aton Ginuo subong kaluwasan’?