Indi Pagpasubua ang Balaan nga Espiritu ni Jehova

“Indi pagpasubua ang balaan nga espiritu sang Dios, nga ginpat-in sa inyo.”—EFE. 4:30.

1. Anong pinasahi nga butang ang ginhimo ni Jehova para sa minilyon ka tawo, kag ano ang ila obligasyon?

SI Jehova may ginhimo nga pinasahi nga butang para sa minilyon ka tawo nga nagakabuhi sa sining magamo nga kalibutan. Ginpaposible niya nga mangin suod sila sa iya paagi sa iya bugtong nga Anak, si Jesucristo. (Juan 6:44) Kon gindedikar mo na ang imo kaugalingon sa Dios kag ginatuman ini nga dedikasyon, nalakip ka sa sini nga mga tawo. Bangod nabawtismuhan ka sa ngalan sang balaan nga espiritu, may obligasyon ka nga maggawi nahisuno sa sina nga espiritu.—Mat. 28:19.

2. Ano nga mga pamangkot ang aton binagbinagon?

2 Kita nga ‘nagasab-ug para sa espiritu’ nagsuklob na sang bag-o nga personalidad. (Gal. 6:8; Efe. 4:17-24) Apang ginalaygayan kita kag ginapaandaman ni apostol Pablo nga indi naton dapat pagpasubuon ang balaan nga espiritu sang Dios. (Basaha ang Efeso 4:25-32.) Usisaon naton karon sing maayo ang laygay sang apostol. Ano ang buot silingon  ni Pablo sang nagsiling sia nga indi dapat pagpasubuon ang espiritu sang Dios? Paano ini mahimo sang isa nga nakadedikar na kay Jehova? Kag paano naton malikawan nga mapasubo ang espiritu ni Jehova?

Kon Ano ang Buot Silingon ni Pablo

3. Ano ang kahulugan sang pinamulong sa Efeso 4:30?

3 Una sa tanan, talupangda ang ginsiling ni Pablo sa Efeso 4:30: “Indi pagpasubua ang balaan nga espiritu sang Dios, nga ginpat-in sa inyo para sa adlaw sang paghilway paagi sa gawad.” Indi luyag ni Pablo nga mahalitan ang espirituwalidad sang iya pinalangga nga mga masigkatumuluo. Ang espiritu ni Jehova amo ang ‘nagpat-in sa ila para sa adlaw sang paghilway paagi sa gawad.’ Ang balaan nga espiritu sang Dios amo gihapon ang pat-in, ukon abanse nga “kalig-unan sang kon ano ang magaabot” para sa matutom nga mga hinaplas. (2 Cor. 1:22) Ginapahangop sang pat-in nga ginapanag-iyahan sila sang Dios kag may pribilehiyo nga mabuhi sa langit. Ang makatigayon sing katapusan nga pat-in may kadamuon nga 144,000.—Bug. 7:2-4.

4. Ngaa importante gid nga indi naton pagpasubuon ang espiritu sang Dios?

4 Ang pagpasubo sa balaan nga espiritu amo ang una nga tikang nga mahimo bangdan sang bug-os nga pagkadula sang impluwensia sang aktibo nga puersa sang Dios sa kabuhi sang isa ka Cristiano. Posible ini matabo subong sang ginsiling ni David pagkatapos sia makasala upod kay Batseba. Si David mahinulsulon nga nagpakitluoy kay Jehova: “Dili ako pag-isikway gikan sa atubangan mo, kag dili pagkuhaa sa akon ang imo balaan nga [e]spiritu.” (Sal. 51:11) Huo, ang mga hinaplas lamang nga nangin ‘matutom tubtob kamatayon’ ang makabaton sang “purongpurong” sang di-mamalatyon nga kabuhi sa langit. (Bug. 2:10; 1 Cor. 15:53) Apang, ang mga Cristiano nga may dutan-on nga paglaum nagakinahanglan man sing balaan nga espiritu agod mahuptan nila ang ila integridad sa Dios kag mabaton ang dulot nga kabuhi pasad sa pagtuo sa halad gawad ni Cristo. (Juan 3:36; Roma 5:8; 6:23) Gani, tanan kita dapat gid maghalong nga indi naton mapasubo ang balaan nga espiritu ni Jehova.

Paano Mapasubo sang Isa ka Cristiano ang Espiritu?

5, 6. Paano mapasubo sang isa ka Cristiano ang espiritu ni Jehova?

5 Subong dedikado nga mga Cristiano, malikawan naton nga mapasubo ang espiritu. Mahimo naton ini kon ‘padayon kita nga maglakat kag magkabuhi suno sa espiritu,’ kay amo ini ang makabulig sa aton nga malandas ang undanon nga mga handum kag malain nga mga batasan. (Gal. 5:16, 25, 26) Apang, mahimo ina magbag-o. Mapasubo naton ang espiritu sang Dios kon amat-amat kita nga maghimo sing mga buhat nga magadul-ong sa ulihi sa paggawi nga ginapakamalaut sa Pulong nga gin-inspirar sang espiritu sang Dios. Mahimo ini matabo nga indi naton matalupangdan.

6 Kon padayon kita nga manghikot supak sa panuytoy sang balaan nga espiritu, mahimo naton ini mapasubo, kag amo man si Jehova, ang Ginhalinan sina nga espiritu. Kon usisaon naton ang Efeso 4:25-32, magatudlo ini sa aton kon paano kita dapat maggawi, kag magabulig ini sa aton nga malikawan nga mapasubo ang espiritu sang Dios.

Kon Paano Malikawan nga Mapasubo ang Espiritu

7, 8. Ipaathag kon ngaa dapat kita maghambal sing kamatuoran.

7 Dapat kita maghambal sing kamatuoran. Sa Efeso 4:25, si Pablo nagsulat: “Karon nga ginsikway na ninyo ang kabutigan, maghambal sang kamatuoran ang kada isa sa inyo sa iya isigkatawo, bangod mga bahin kita nga natungod sa isa kag isa.” Bangod nahiusa kita subong ‘mga bahin nga natungod sa isa kag isa,’ pat-od gid nga indi naton luyag mangin malimbungon ukon dayaan sing hungod ang aton mga masigkasumilimba, kay pareho lang ina nga ginabutigan naton sila. Kon ang isa indi magbag-o sa paghimo sina, madula niya ang iya kaangtanan sa Dios.—Hulu. 3:32.

8 Ang indi bunayag nga mga pulong kag mga buhat mahimo makaguba sa paghiusa sang kongregasyon. Gani, ilugon naton ang bunayag nga manalagna nga si Daniel, nga wala sing nakita nga malain sa iya. (Dan. 6:4) Dapat naton dumdumon ang laygay ni Pablo sa mga Cristiano nga may  langitnon nga paglaum, nga ang kada bahin sang “lawas ni Cristo” naangot sa isa kag isa kag dapat magpabilin nga nahiusa sa bunayag nga hinaplas nga mga sumulunod ni Jesus. (Efe. 4:11, 12) Kon luyag naton magkabuhi sing walay katapusan sa Paraiso nga duta, dapat kita maghambal sing kamatuoran, sa amo masakdag naton ang paghiusa sang aton bug-os kalibutan nga paghiliutod.

9. Ngaa importante gid nga sundon naton ang Efeso 4:26, 27?

9 Dapat naton pamatukan ang Yawa, indi sia paghatagan sing kahigayunan nga halitan kita sa espirituwal. (Sant. 4:7) Ang balaan nga espiritu nagabulig sa aton nga pamatukan si Satanas. Halimbawa, nagabulig ini sa aton nga malikawan ang walay kontrol nga kaakig. Si Pablo nagsulat: “Kon mangakig kamo, indi kamo magpakasala; indi pagpatunuri sang adlaw nga akig kamo, kag indi paghatagi sing duog ang Yawa.” (Efe. 4:26, 27) Bisan pa may rason kita nga maakig, ang pagpangamuyo gilayon sing mahipos makabulig sa aton nga mangin “mabugnaw sa espiritu,” sa amo, mapakita naton ang pagpugong sa kaugalingon kag malikawan ang paggawi nga makapasubo sa espiritu sang Dios. (Hulu. 17:27) Indi kita dapat magpabilin nga akig kay mahimo ini maghatag sing kahigayunan kay Satanas nga sulayon kita sa paghimo sing malain. (Sal. 37:8, 9) Ang isa ka paagi nga mapamatukan naton sia amo ang pagsunod sa laygay ni Jesus nga husayon gilayon ang mga indi paghangpanay.—Mat. 5:23, 24; 18:15-17.

10, 11. Ngaa indi kita dapat mangawat ukon mangin di-bunayag?

10 Indi kita dapat magpadala sa pagsulay nga mangawat ukon mangin di-bunayag. Tuhoy sa pagpangawat, si Pablo nagsulat: “Ang kawatan indi na magpangawat, sa baylo magpangabudlay sia sing lakas, nga nagahimo sang maayo nga buhat paagi sa iya mga kamot, agod may mahatag sia sa isa nga nagakinahanglan.” (Efe. 4:28) Kon ang isa ka dedikado nga Cristiano magpangawat, sa pagkamatuod, ‘ginapasipalahan niya ang ngalan sang Dios’ kag ginapakahuy-an ini. (Hulu. 30:7-9) Bisan ang kaimulon indi rason para mangawat. Ang mga nagahigugma sa Dios kag sa ila isigkatawo nakahibalo nga ang pagpangawat indi mapakamatarong.—Mar. 12:28-31.

11 Wala lamang ginsambit ni Pablo kon ano ang indi naton dapat paghimuon kundi ginpatalupangod man niya kon ano ang dapat naton himuon. Kon nagakabuhi kita kag nagalakat suno sa balaan nga espiritu, manikasog kita sing lakas nga matatap ang aton pamilya kag “agod may mahatag [man kita] sa isa nga nagakinahanglan.” (1 Tim. 5:8) Si Jesus kag ang iya mga apostoles nagpain sing pundo para buligan ang mga imol, apang ginakawatan ini sang maluib nga si Judas Iscariote. (Juan 12:4-6) Nagapakita ini nga wala sia gintuytuyan sang balaan nga espiritu. Kita nga ginatuytuyan sang espiritu sang Dios dapat “maggawi sing bunayag sa tanan nga butang,” subong sang ginhimo ni Pablo. (Heb. 13:18) Sa amo, malikawan naton nga mapasubo ang balaan nga espiritu ni Jehova.

 Iban Pa nga Paagi nga Malikawan nga Mapasubo ang Espiritu

12, 13. (a) Subong sa ginpakita sang Efeso 4:29, ano nga sahi sang pinamulong ang dapat naton likawan? (b) Paano kita dapat maghambal?

12 Dapat naton bantayan ang aton ginahambal. Si Pablo nagsiling: “Indi maggua ang dunot nga pinamulong gikan sa inyo baba, kundi ang bisan anong pinamulong nga maayo para sa pagpabakod suno sa kinahanglanon, agod mahatag sini ang maayo sa mga nagapamati.” (Efe. 4:29) Sa liwat, wala lamang nagsiling ang apostol kon ano ang indi naton dapat paghimuon; ginasugiran man niya kita kon ano dapat ang aton himuon. Kon ginatuytuyan kita sang espiritu sang Dios, mapahulag kita sa paghambal sang “pinamulong nga maayo para sa pagpabakod suno sa kinahanglanon, agod mahatag sini ang maayo sa mga nagapamati.” Dugang pa, indi naton dapat pagtugutan nga maggua sa aton baba ang “dunot nga pinamulong.” Ang Griegong tinaga nga ginbadbad “dunot” ginagamit sa paglaragway sang dunot nga prutas, lub-ok nga isda, ukon garuk nga karne. Subong nga ginakangil-aran naton ini nga mga pagkaon, dapat kangil-aran man naton ang mga pulong nga ginakabig ni Jehova nga malain.

13 Dapat maghambal kita sing disente, mainayuhon, “natimplahan sing asin.” (Col. 3:8-10; 4:6) Dapat makita sang mga tawo nga tuhay kita paagi sa kon ano ang aton ginahambal. Gani, buligan naton ang iban paagi sa paghambal sing “maayo para sa pagpabakod.” Kag sa amo, mabatyagan naton ang nabatyagan sang salmista nga nag-amba: “Kabay nga ang mga polong sang akon baba kag ang pagpamalandong sang akon tagiposoon mahamut-an sa imo itololok. O GINOO, igang nakon kag manunubus nakon.”—Sal. 19:14.

14. Suno sa Efeso 4:30, 31, ano ang dapat naton dulaon sa aton kaugalingon?

14 Dapat naton dulaon sa aton kaugalingon ang paghinakit, kasingkal, nagapakalain nga hambal, kag ang tanan nga kalainan. Pagkatapos nagpaandam batok sa pagpasubo sa espiritu sang Dios, si Pablo nagsulat: “Ang tanan nga madinumtanon nga paghinakit kag kaakig kag kasingkal kag sininggitanay kag nagapakalain nga hambal kuhaon gikan sa inyo upod ang tanan nga kalainan.” (Efe. 4:30, 31) Subong indi himpit nga mga tawo, kita tanan dapat gid manikasog nga kontrolon ang aton panghunahuna kag mga buhat. Kon magpadala kita sa “madinumtanon nga paghinakit kag kaakig kag kasingkal,” mahimo naton mapasubo ang espiritu sang Dios. Amo man sini ang matabo kon ginaisip naton ang mga sayop sang iban, kon nagadumot kita, kag wala nagapatawad sa mga nakasala sa aton. Kon ginabalewala naton ang laygay sang Biblia, mahimo kita makapalambo sing mga batasan nga magadul-ong sa pagpakasala batok sa espiritu kag mahimo naton maeksperiensiahan ang malain nga mga resulta.

15. Kon ang iban nakahimo sing sayop sa aton, ano ang dapat naton himuon?

15 Dapat kita mangin mainayuhon, mainawaon, kag mapinatawaron. Si Pablo nagsulat: “Mangin mainayuhon sa isa kag isa, mapinalanggaon nga may kaawa, nga nagapatawad sing kinabubut-on sa isa kag isa subong nga ang Dios nagpatawad man sing kinabubut-on sa inyo paagi kay Cristo.” (Efe. 4:32) Bisan pa nasakitan gid kita sa ginhimo sang iban sa aton, patawaron naton sila, kaangay sang ginahimo sang Dios. (Luc. 11:4) Halimbawa, ano abi kon ang isa ka utod may ginsiling nga negatibo parte sa imo. Luyag mo ini solbaron amo nga ginpalapitan mo sia. Sang gin-istorya mo sia nakita mo nga nasubuan gid sia kag nangayo sing  pasaylo. Huo, ginpatawad mo sia, apang may dapat ka pa himuon. “Dili ka magtimalus ukon magtago sing bisan anong dumut batok sa mga anak sang imo katawohan,” siling sang Levitico 19:18, “kondi higugmaon mo ang imo isigkatawo subong sang imo kaugalingon: Ako amo ang GINOO.”

Dapat Maghalong

16. Maghatag sing halimbawa nga nagapakita nga dapat kita maghimo sing mga pagbag-o agod indi naton mapasubo ang espiritu ni Jehova.

16 Bisan nagaisahanon lang kita, mahimo kita masulay sa paghimo sang butang nga indi makapahamuot sa Dios. Halimbawa, basi ang isa ka utod nagapamati sang kuwestionable nga musika. Sa ulihi, mahimo sia tublagon sang iya konsiensia bangod ginalapas niya ang laygay sang Biblia nga mabasa sa mga publikasyon sang “matutom kag mainandamon nga ulipon.” (Mat. 24:45) Mahimo niya ipangamuyo ini nga problema kag dumdumon ang ginsiling ni Pablo sa Efeso 4:30. Bangod indi niya luyag pasubuon ang espiritu sang Dios, namat-od sia nga indi na gid mamati sang kuwestionable nga musika. Pakamaayuhon ni Jehova ang panimuot nga ginpakita sining utod. Gani, dapat padayon kita nga maghalong nga indi naton mapasubo ang espiritu sang Dios.

17. Ano ang matabo kon indi kita maghalong kag pirme mangamuyo?

17 Kon indi kita maghalong kag pirme mangamuyo, madali kita masulay nga maghimo sing mahigko ukon sayop nga mga buhat nga makapasubo sa espiritu. Bangod ang balaan nga espiritu nagapatubas sang mga kinaiya nga nahisuno sa personalidad sang aton langitnon nga Amay, kon ginapasubo naton ini ginapasubo naton sia—butang nga indi naton luyag himuon. (Efe. 4:30) Ang Judiyong mga escriba sang unang siglo nagsiling nga ang mga milagro ni Jesus nahimo niya bangod sa gahom ni Satanas. (Basaha ang Marcos 3:22-30.) Yadtong mga kaaway ni Cristo ‘nagpasipala sa balaan nga espiritu’ kag nakahimo sing sala nga wala na sing kapatawaran. Kabay nga indi ina matabo sa aton!

18. Paano naton mahibaluan nga wala kita nakahimo sing walay kapatawaran nga sala?

18 Bangod indi naton luyag nga makahimo sing sala nga wala sing kapatawaran, dapat naton dumdumon ang ginsiling ni Pablo tuhoy sa indi pagpasubo sa espiritu. Apang kamusta kon nakahimo kita sing mabug-at nga sala? Kon naghinulsol na kita kag nabuligan sang mga gulang, makahinakop kita nga ginpatawad na kita sang Dios kag wala nakasala batok sa balaan nga espiritu. Sa bulig sang Dios, malikawan man naton nga mapasubo liwat ang espiritu.

19, 20. (a) Ano ang pila ka butang nga dapat naton likawan? (b) Ano dapat ang determinado naton nga himuon?

19 Paagi sa iya balaan nga espiritu, ginapalambo sang Dios ang gugma, kalipay kag paghiusa sang iya katawhan. (Sal. 133:1-3) Gani, agod indi naton mapasubo ang espiritu, dapat indi kita magpakigbahin sa makahalalit nga pagkutsokutso ukon maghambal nga walay pagtahod sa mga gintangdo sang espiritu nga mga manugbantay. (Binu. 20:28; Jud. 8) Sa baylo, dapat naton sakdagon ang paghiusa kag ipakita ang pagtahod sa isa kag isa sa kongregasyon. Pat-od nga indi naton luyag palig-unon ang paggrupogrupo nga mahimo bangdan sang pagbinahinbahin sang mga kauturan. Si Pablo nagsulat: “Karon ginalaygayan ko kamo, mga kauturan, paagi sa ngalan sang aton Ginuong Jesucristo nga dapat kamo tanan maghambal nga may paghilisugot, kag dapat wala sing pagbinahinbahin sa tunga ninyo, kundi maghiusa kamo sing nagakaigo sa isa ka hunahuna kag sa isa ka painuino.”—1 Cor. 1:10.

20 Si Jehova handa gid kag makasarang sa pagbulig sa aton nga malikawan nga mapasubo ang iya espiritu. Padayon kita nga mangamuyo para sa iya balaan nga espiritu kag mangin determinado nga indi ini pagpasubuon. Kabay nga padayon kita nga ‘magsab-ug para sa espiritu’ kag pangabayon sing hanuot ang iya panuytoy karon kag sa walay katubtuban.

Paano Mo Sabton?

• Ano ang buot silingon sang pagpasubo sa espiritu sang Dios?

• Paano mapasubo sang isa nga dedikado kay Jehova ang Iya espiritu?

• Sa ano nga mga paagi malikawan naton nga mapasubo ang balaan nga espiritu?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 30]

Husaya gilayon ang mga indi paghangpanay

[Retrato sa pahina 31]

Ano nga sahi sang prutas ang magalaragway sang imo panghambal?