Isa ka Panong, Isa ka Manugbantay

“Kamo nga nagsunod sa akon magalingkod man sa napulog-duha ka trono, kag magahukom sa napulog-duha ka tribo sang Israel.”—MAT. 19:28.

1. Paano ginpakig-angutan ni Jehova ang mga kaliwat ni Abraham, kag ngaa wala ini nagakahulugan nga ginsikway na niya ang iban nga katawhan?

BANGOD ginahigugma ni Jehova si Abraham, nagpakita Sia sing mainunungon nga gugma sa iya mga kaliwat. Sa sulod sang 1,500 ka tuig, gintamod niya ang pungsod sang Israel, ang kaliwat ni Abraham, nga iya ginpili nga katawhan, ang iya “katawohan nga kaugalingon.” (Basaha ang Deuteronomio 7:6.) Buot bala sini silingon nga ginsikway na ni Jehova ang iban nga pungsod? Indi. Sadto nga tion, ang mga di-Israelinhon nga luyag magsimba kay Jehova gintugutan nga makig-upod sa iya pinasahi nga pungsod. Ang mga nakumbertir, ukon proselita, gintamod nga bahin sang pungsod kag dapat kabigon sang mga Israelinhon subong mga utod. (Lev. 19:33, 34) Dapat man sila magtuman sang tanan nga kasuguan ni Jehova.—Lev. 24:22.

2. Ano ang ginsiling ni Jesus nga nagpakibot sa iya mga tagpalamati, kag nagdul-ong ini sa ano nga mga pamangkot?

2 Apang, may ginsiling si Jesus nga nagpakibot gid sa mga Judiyo sang iya panahon: “Ang ginharian sang Dios kuhaon sa inyo kag ihatag sa isa ka pungsod nga nagapatubas sang mga bunga sini.” (Mat. 21:43) Sin-o ang mangin katapo sining bag-o nga pungsod, kag paano kita karon naapektuhan sini nga pagbag-o?

Ang Bag-o nga Pungsod

3, 4. (a) Paano ginpakilala ni apostol Pedro ang bag-o nga pungsod? (b) Sin-o ang mga katapo sining bag-o nga pungsod?

3 Ginpakilala ni apostol Pedro ining bag-o nga pungsod sang nagsulat sia sa iya mga masigka-Cristiano: “Kamo ‘pinili nga rasa, harianon nga mga saserdote, balaan nga pungsod, katawhan nga ginapanag-iyahan sing pinasahi, agod mapahayag ninyo sing lapnag ang pagkahalangdon’ sang isa nga nagtawag sa inyo gikan sa kadudulman pakadto sa iya makatilingala nga kapawa.” (1 Ped. 2:9) Subong sang gintagna, ang mga Judiyo nga nagbaton kay Jesus subong Mesias amo ang una nga nangin katapo sinang bag-o nga pungsod. (Dan. 9:27a; Mat. 10:6) Sang ulihi, madamo nga di-Israelinhon ang nangin katapo man sining pungsod, kay si Pedro nagsiling: “Kamo sadto indi katawhan, apang karon katawhan na sang Dios.”—1 Ped. 2:10.

4 Sin-o ang ginatumod diri ni Pedro? Sa umpisa sang iya sulat, nagsiling sia: “Ginhatagan [kita sang Dios] sang bag-o nga pagkabun-ag pakadto sa isa ka buhi nga paglaum paagi sa pagkabanhaw ni Jesucristo gikan sa mga patay, pakadto sa isa ka di-madinulunton kag wala sing dagta kag di-maalimunaw nga palanublion. Ginatigana ini sa langit para sa inyo.” (1 Ped. 1:3, 4) Gani, ining bag-o nga pungsod ginatapuan sang hinaplas nga mga Cristiano nga may langitnon nga paglaum. Sila amo “ang Israel sang Dios.” (Gal. 6:16) Nakita ni apostol Juan sa isa ka palanan-awon nga ining espirituwal nga mga Israelinhon may kadamuon nga 144,000. Sila ang “ginbakal . . . gikan sa katawhan subong una nga mga bunga sa Dios kag sa Kordero” agod mag-alagad subong mga “saserdote” kag “magagahom subong mga hari upod [kay Jesus] sa sulod sang isa ka libo ka tuig.”—Bug. 5:10; 7:4; 14:1, 4; 20:6; Sant. 1:18.

May Iban Pa Bala nga Nalakip?

5. (a) Sin-o ang ginapatuhuyan sang ekspresyon nga “Israel sang Dios”? (b) Ngaa makasiling kita nga ang termino nga “Israel” may masangkad nga kahulugan?

5 Maathag nga ang ekspresyon nga “Israel sang Dios” sa Galacia 6:16 nagapatuhoy lamang sa hinaplas nga mga Cristiano. Apang, may mga tion bala nga gingamit ni Jehova ang pungsod sang Israel  subong laragway, ukon ilustrasyon, nga nagalakip sa iban pa nga Cristiano luwas sa mga hinaplas? Ang sabat masapwan naton sa ginsiling ni Jesus sa iya matutom nga mga apostoles: “Nagapakigkatipan ako sa inyo para sa isa ka ginharian, subong nga ang akon Amay nagpakigkatipan sa akon, agod magkaon kamo kag mag-inom sa akon lamesa sa akon ginharian, kag maglingkod sa mga trono agod maghukom sa napulog-duha ka tribo sang Israel.” (Luc. 22:28-30) Mahanabo ini sa “pagtuga-liwat” sa tion sang Isa ka Libo ka Tuig nga Paggahom ni Cristo.—Basaha ang Mateo 19:28.

6, 7. Sin-o ang ginapatuhuyan sang “napulog-duha ka tribo sang Israel” sa konteksto sang Mateo 19:28 kag Lucas 22:30?

6 Ang 144,000 magaalagad sa langit subong mga hari, mga saserdote, kag mga hukom sa sulod sang Isa ka Libo ka Tuig nga Paggahom. (Bug. 20:4) Sin-o ang ila pagahukman kag pagagamhan? Ang Mateo 19:28 kag Lucas 22:30 nagasiling nga pagahukman nila ang “napulog-duha ka tribo sang Israel.” Sin-o ang ginalaragway sang “napulog-duha ka tribo sang Israel” sa sini nga konteksto? Ginalaragway nila ang tanan nga may dutan-on nga paglaum—yadtong mga nagatuo sa halad ni Jesus apang indi bahin sang harianon kag saserdotenhon nga grupo. (Ang tribo ni Levi wala nalakip sa 12 ka tribo sang Israel.) Sa sini nga konteksto, ang ginalaragway sang 12 ka tribo sang Israel amo yadtong magabaton sang espirituwal nga mga benepisyo sa tion nga ang 144,000 magatuman na sang ila papel subong mga saserdote. Ining di-saserdote nga mga benepisyaryo mga katawhan man sang Dios nga ginahigugma niya kag ginakahamut-an. Gani, mahimo sila mapaanggid sa dumaan nga Israel.

7 Pagkatapos makita ni apostol Juan nga ginpat-inan sing permanente ang 144,000 nga espirituwal nga mga Israelinhon antes sang dakung kapipit-an, nakita man niya ang di-maisip nga “dakung kadam-an” nga “gikan sa tanan nga pungsod.” (Bug. 7:9) Sila ang makalampuwas sa dakung kapipit-an padulong sa Isa ka Libo ka Tuig nga Paggahom ni Cristo. Didto makaupod nila ang binilyon nga pagabanhawon. (Juan 5:28, 29; Bug. 20:13) Ining duha ka grupo amo ang ginalaragway sang “napulog-duha ka tribo sang Israel” nga pagahukman ni Jesus kag sang 144,000 nga kaupod niya nga gumalahom.—Binu. 17:31; 24:15; Bug. 20:12.

8. Paano ang mga hitabo sa tuigan nga Adlaw sang Katumbasan nagalandong sa kaangtanan sang 144,000 sa bug-os nga katawhan?

8 Ang kaangtanan sang 144,000 sa bug-os nga katawhan ginalandong sang mga hitabo sa tuigan nga Adlaw sang Katumbasan. (Lev. 16:6-10) Una, ang mataas nga saserdote kinahanglan nga maghalad sing toro nga baka subong halad tungod sa sala para “sa iya kaugalingon kag [para] sa iya panimalay.” Gani, ang halad ni Jesus una nga naaplikar sa iya panimalay nga ginatapuan sang kabulig nga mga saserdote nga magaalagad upod sa iya sa langit. Sa Adlaw sang Katumbasan, may ginaaman man nga duha ka kanding para sa mga sala sang iban nga mga Israelinhon. Sa sini nga danyag, ang saserdotenhon nga grupo nagalaragway sa 144,000, kag ang iban naman nga mga Israelinhon nagalaragway sa mga may dutan-on nga paglaum. Gani, ang termino nga “napulog-duha ka tribo sang Israel” sa Mateo 19:28 nagapatuhoy, indi sa hinaplas sang espiritu nga kabulig nga mga saserdote, kundi sa tanan nga nagatuo sa halad ni Jesus. *

9. Sin-o ang ginalaragway sang mga saserdote sa palanan-awon ni Ezequiel tuhoy sa templo, kag sin-o naman ang ginalaragway sang mga di-saserdotenhon nga mga Israelinhon?

 9 Binagbinaga ang isa pa ka halimbawa. Si manalagna Ezequiel ginhatagan sing detalyado nga palanan-awon tuhoy sa templo ni Jehova. (Ezeq., kap. 40-48) Sa sina nga palanan-awon, ang mga saserdote nagaalagad sa templo, nagapanudlo kag nagabaton sing laygay kag pagtadlong gikan kay Jehova. (Ezeq. 44:23-31) Makita man sa sini nga palanan-awon ang mga katapo sang nanuhaytuhay nga tribo nga nagakari para magsimba kag magdulot sing mga halad. (Ezeq. 45:16, 17) Gani, sa sini nga konteksto, ang mga saserdote nagalaragway sa mga hinaplas, samtang ang mga Israelinhon naman nga gikan sa di-saserdotenhon nga mga tribo nagalaragway sa mga may dutan-on nga paglaum. Ginapadaku sini nga palanan-awon ang duha ka grupo nga nagapanghikot sing nahiusa, kag nga ang saserdotenhon nga grupo amo ang nagapanguna sa putli nga pagsimba.

10, 11. (a) Anong makapalig-on sing pagtuo nga mga pulong ni Jesus ang nakita naton nga nagakatuman karon? (b) Ano nga pamangkot ang nag-utwas tuhoy sa iban nga mga karnero?

10 Si Jesus may ginsambit nga “iban nga mga karnero” nga indi bahin sang “toril” sang “diutay nga panong” sang iya hinaplas nga mga sumulunod. (Juan 10:16; Luc. 12:32) Nagsiling sia: “Sila man dapat ko dalhon, kag magapamati sila sa akon tingog, kag sila mangin isa ka panong nga may isa ka manugbantay.” Daw ano gid ka makapalig-on sing pagtuo nga makita ang katumanan sining mga pulong! Nagbuylog ang duha ka grupo—ang diutay nga grupo nga ginatapuan sang mga hinaplas kag ang dakung kadam-an sang iban nga mga karnero. (Basaha ang Zacarias 8:23.) Bisan pa ang iban nga mga karnero wala nagaalagad sa nasulod nga luwang sang espirituwal nga templo, nagaalagad sila sa naggua nga luwang sinang templo.

11 Apang bangod ginagamit kon kaisa ni Jehova ang di-saserdotenhon nga mga katapo sang dumaan nga Israel agod ilaragway ining iban nga mga karnero, dapat man bala makig-ambit ang mga may dutan-on nga paglaum sa mga emblema sang Memoryal? Binagbinagon naton ang sabat sa sini nga pamangkot.

Ang Bag-o nga Katipan

12. Anong bag-o nga kahimusan ang gintagna ni Jehova?

12 Gintagna ni Jehova ang isa ka bag-o nga kahimusan para sa iya katawhan sang nagsiling sia: “Amo ini ang katipan nga himoon ko upud sa panimalay sang Israel sa tapus sadtong mga adlaw, . . . Ibutang ko ang akon kasogoan sa sulud nila, kag isulat ko ini sa ila tagiposoon; kag ako mangin-ila Dios, kag sila mangin-akon katawohan.” (Jer. 31:31-33) Paagi sa sining bag-o nga katipan, ang saad ni Jehova kay Abraham may yara mahimayaon kag permanente nga katumanan.—Basaha ang Genesis 22:18.

13, 14. (a) Sin-o ang mga umalambit sa bag-o nga katipan? (b) Sin-o ang mga benepisyaryo, kag paano nila ‘ginahuptan sing malig-on’ ining bag-o nga katipan?

13 Ginpatuhuyan ni Jesus ining bag-o nga katipan sang gab-i antes sia napatay. Nagsiling sia: “Ini nga kopa nagakahulugan sang bag-o nga katipan pasad sa akon dugo, nga ibubo para sa inyo.” (Luc. 22:20; 1 Cor. 11:25) Ang tanan bala nga Cristiano nalakip sa sini nga katipan? Wala. Kaangay sang mga apostoles nga nag-inom sa  kopa sadto nga gab-i, may pila nga nangin mga umalambit sa bag-o nga katipan. * Luwas sa sini, naghimo man si Jesus sang isa pa ka katipan sa ila nga magagahom sila kaupod niya sa iya Ginharian.—Luc. 22:15, 16, 28-30.

14 Kamusta naman ang mga magakabuhi sa duta sa idalom sang iya Ginharian? Sila ang mangin mga benepisyaryo sang bag-o nga katipan. (Gal. 3:8, 9) Bisan pa indi sila mga umalambit, ‘ginahuptan nila sing malig-on’ ining katipan paagi sa pagsunod sang mga ginapatuman sini, subong sang gintagna ni manalagna Isaias: “Ang mga dumuloong man nga nagsimpon sa GINOO, sa pag-alagad sa iya, sa paghigugma sang ngalan sang GINOO, nga mangin-iya mga alagad, ang tagsatagsa nga nagabantay sang inugpahuway, gikan sa pagpasipala sini, kag nagahuput sing malig-on sang akon katipan bisan sila dalhon ko sa akon balaan nga bukid, kag lipayon sila sa akon balay sang pangamuyo.” Nian si Jehova nagsiling: “Kay ang akon balay tawgon nga balay sang pangamuyo tungud sa tanan nga mga katawohan.”—Isa. 56:6, 7.

Sin-o ang Dapat Makig-ambit?

15, 16. (a) Sa ano gin-angot ni apostol Pablo ang bag-o nga katipan? (b) Ngaa ang mga may dutan-on nga paglaum wala nagapakig-ambit sa mga emblema sang Memoryal?

15 Yadtong mga bahin sang bag-o nga katipan “may pagsalig . . . sa paggamit sing dalan pasulod sa balaan nga duog.” (Basaha ang Hebreo 10:15-20.) “Magabaton [sila] sang ginharian nga indi mauyog.” (Heb. 12:28) Gani, ang dapat mag-inom sa “kopa” nga nagalaragway sa bag-o nga katipan amo lamang yadtong mangin mga hari kag mga saserdote sa langit kaupod ni Jesucristo. Ining mga umalambit sa bag-o nga katipan amo ang ginsaaran nga ipakasal sa Kordero. (2 Cor. 11:2; Bug. 21:2, 9) Apang, ang iban nga nagatambong sa tuigan nga Memoryal mga matinahuron lamang nga manugpanilag kag wala sila nagapakig-ambit sa mga emblema.

16 Ginabuligan man kita ni Pablo nga mahangpan nga ang mga may dutan-on nga paglaum wala nagapakig-ambit sa mga emblema sang Memoryal. Ginsilingan niya ang hinaplas nga mga Cristiano: “Kay sa kada tion nga nagakaon kamo sini nga tinapay kag nagainom sa sini nga kopa, padayon ninyo nga ginapahayag ang kamatayon sang Ginuo, tubtob nga mag-abot sia.” (1 Cor. 11:26) San-o ‘magaabot’ ang Ginuo? Magaabot sia kon magkari na sia agod kuhaon ang katapusan nga bahin sang hinaplas nga nobya nga grupo pakadto sa ila puluy-an sa langit. (Juan 14:2, 3) Maathag nga ang tuigan nga pagsaulog sa Panihapon sang Ginuo indi magpadayon sing walay katapusan. Ang “mga nabilin” nga bahin sang binhi sang babayi nga yara pa sa duta padayon nga magapakig-ambit sa sining panihapon tubtob mabaton na nila tanan ang ila langitnon nga padya. (Bug. 12:17) Apang, kon ang tanan nga magapuyo sing walay katapusan sa duta magapakig-ambit sa mga emblema, ining panihapon sa Memoryal magapadayon sing walay katapusan.

Sila “Manginkatawohan Nakon”

17, 18. Paano natuman ang tagna sa Ezequiel 37:26, 27?

17 Gintagna ni Jehova ang paghiusa sang iya katawhan paagi sa sining mga pulong: “Magahimo ako sing katipan sang paghidait sa ila; ini mangindayon nga katipan sa ila; kag ipahamtang ko sila  kag pabuaron sila, kag ipahamtang ko ang akon santuario sa tunga nila sa gihapon. Ang akon kayangkayang man magaupud sa ila; kag ako mangin-ila Dios, kag sila mangin-akon katawohan.”—Ezeq. 37:26, 27.

18 Ang tanan nga katawhan sang Dios makabenepisyo sa katumanan sang dalayawon nga saad—ang katipan sang Cristianong paghidait. Huo, ang tanan nga matinumanon nga mga alagad ni Jehova ginagarantiyahan niya sing paghidait. Makita gid sa ila ang mga bunga sang iya espiritu. Yara sa tunga nila ang iya santuaryo, nga nagalaragway sa putli nga Cristianong pagsimba. Sila nangin iya matuod nga katawhan, kay ginbiyaan nila ang tanan nga porma sang idolatriya kag si Jehova lamang ang Dios nga ila ginasimba.

19, 20. Sin-o ang nalakip sa ginatawag ni Jehova nga “akon katawohan,” kag ano ang nangin posible bangod sa bag-o nga katipan?

19 Daw ano gid ka makakulunyag nga masaksihan ang paghiusa sang duha ka grupo sa aton panahon! Bisan pa ang dakung kadam-an wala sing langitnon nga paglaum, nalipay sila nga makig-upod sa mga may langitnon nga paglaum. Nagbuylog sila sa Israel sang Dios. Paagi sa paghimo sini, nalakip sila sa mga ginatawag ni Jehova nga “akon katawohan.” Natuman sa ila ini nga tagna: “Magasilimpon ang madamu nga mga pungsud sa GINOO sa sadtong adlaw, kag [sila] manginkatawohan nakon; kag magapuyo ako sa tunga nimo.”—Zac. 2:11; 8:21; basaha ang Isaias 65:22; Bugna 21:3, 4.

20 Nangin posible ini tanan paagi sa bag-o nga katipan. Minilyon ka tawo gikan sa nagkalainlain nga pungsod ang nangin bahin karon sang nahamut-an nga pungsod ni Jehova. (Miq. 4:1-5) Determinado sila nga huptan sing malig-on inang katipan paagi sa pagbaton sa mga aman sini kag paagi sa pagsunod sa mga ginapatuman sini. (Isa. 56:6, 7) Sa amo, padayon nila nga maeksperiensiahan upod sa Israel sang Dios ang bugana nga paghidait. Kabay nga amo sina ang imo mabatyagan karon kag sa walay katubtuban!

[Mga Nota]

^ par. 8 Sing kaanggid, ang mga hinaplas amo ang panguna nga ginapatuhuyan subong “kongregasyon.” (Heb. 12:23) Apang, ang tinaga nga “kongregasyon” may iban pa nga kahulugan. Nagapatuhoy ini sa tanan nga Cristiano, ano man ang ila paglaum.—Tan-awa ang Abril 15, 2007, nga Ang Lalantawan, pahina 21-23.

^ par. 13 Si Jesus ang Manugpatunga sa sina nga katipan kag indi umalambit. Subong Manugpatunga, maathag nga wala sia nakig-ambit sa mga emblema.

Madumduman Mo Bala?

• Sin-o ang ginapatuhuyan sang “napulog-duha ka tribo sang Israel” nga pagahukman sang 144,000?

• Sa bag-o nga katipan, ano ang papel sang mga hinaplas, kag paano makabenepisyo sa sini ang iban nga mga karnero?

• Ang tanan bala nga Cristiano dapat makig-ambit sa mga emblema sang Memoryal?

• Ano nga paghiusa ang gintagna sa aton panahon?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Graph/Mga Retrato sa pahina 25]

(Para sa aktual nga pormat, tan-awa ang publikasyon)

Madamo na sa karon ang nagaalagad upod sa Israel sang Dios

1950 | 373,430

1970 | 1,483,430

1990 | 4,017,213

2009 | 7,313,173