Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ginakabig Mo Bala si Jehova Subong Imo Amay?

Ginakabig Mo Bala si Jehova Subong Imo Amay?

 Ginakabig Mo Bala si Jehova Subong Imo Amay?

“GINUO, tudlui kami kon paano magpangamuyo.” Sang ginpangabay ini sang isa niya ka disipulo, si Jesus nagsabat: “Kon magpangamuyo kamo, magsiling, ‘Amay, pakabalaanon ang imo ngalan.’” (Luc. 11:1, 2) Mahimo kuntani tawgon ni Jesus si Jehova sa iya dalayawon nga mga titulo subong sang “Makaako,” “Manunudlo,” “Manunuga,” ‘Dumaan sang mga Adlaw,’ kag “Hari nga dayon.” (Gen. 49:25; Isa. 30:20; 40:28; Dan. 7:9; 1 Tim. 1:17) Apang, gintawag sia ni Jesus nga “Amay.” Ngaa? Mahimo nga luyag niya nga palapitan naton ang pinakamataas nga Persona sa bug-os nga uniberso kaangay sang pagpalapit sang isa ka mapainubuson nga bata sa iya mahigugmaon nga amay.

Apang, ang pila ka indibiduwal nabudlayan magkabig sa Dios subong ila Amay. Ang isa ka Cristiano nga si Atsuko * nag-ako, “Pila ka tuig na ako nga nabawtismuhan pero nabudlayan gihapon ako nga mangin suod kay Jehova kag mangamuyo sa iya subong akon Amay.” Ginsugid niya ang rason kon ngaa: “Wala ako sing madumduman nga tion nga ginpakitaan ako sang pagpalangga sang akon kaugalingon nga amay.”

Sa sining makahalanguyos nga katapusan nga mga adlaw, madamo ang nagabatyag nga wala sila ginpakitaan sing “kinaugali nga pagpalangga” sang ila amay. (2 Tim. 3:1, 3) Gani, indi katingalahan nga madamo ang nakaeksperiensia sang nabatyagan ni Atsuko. Apang indi kita dapat madulaan sing paglaum. May mabakod kita nga mga rason nga kabigon si Jehova subong aton mahigugmaon nga Amay.

Si Jehova—Isa ka Mahigugmaon nga Manug-aman

Agod makabig naton si Jehova subong aton Amay, dapat naton sia kilalahon sing maayo. “Wala sang nakakilala sing bug-os sa Anak kundi ang Amay,” siling ni Jesus, “wala man sang nakakilala sing bug-os sa Amay kundi ang Anak kag ang bisan sin-o nga sa iya luyag sang Anak nga ipahayag sia.” (Mat. 11:27) Ang pinakamaayo nga paagi nga makilala naton si Jehova subong isa ka Amay amo ang pagpamalandong sa ginpahayag ni Jesus tuhoy sa matuod nga Dios. Gani, ano bala ang ginsugid ni Jesus tuhoy sa Amay?

Ginkilala ni Jesus nga si Jehova amo ang Tuburan sang kabuhi sang nagsiling sia: “Nagakabuhi ako bangod sa Amay.” (Juan 6:57) Ang aton kabuhi naggikan man sa Amay. (Sal. 36:9; Binu. 17:28) Ano ang nagpahulag kay Jehova sa pagtuga sa aton? Indi bala ang iya gugma? Bangod sini, indi bala nga dapat man naton higugmaon ang aton langitnon nga Amay?

Ang pinakadaku nga pagpasundayag sang gugma sang Dios sa katawhan amo ang iya pag-aman sang halad gawad ni Jesus. Bangod sini, nangin posible para sa makasasala nga katawhan nga matigayon ang suod nga kaangtanan kay Jehova paagi sa iya pinalangga nga Anak. (Roma 5:12; 1 Juan 4:9, 10) Bangod ang aton langitnon nga Amay amo ang Manugtuman sang iya mga saad, mapat-od naton nga ang tanan nga nagahigugma kag nagatuman sa iya makatigayon sing “mahimayaon nga kahilwayan sang mga anak sang Dios.”—Roma 8:21.

Sa kada adlaw, ang aton langitnon nga Amay ‘nagapabutlak sang iya adlaw’ sa aton. (Mat. 5:45) Mahimo nga wala na naton ginalakip sa aton mga pangamuyo ang pagbutlak sang adlaw. Pero ang mga silak sini kinahanglan gid naton kag nagahatag sa aton sing kalipay! Isa pa, ang aton Amay isa gid ka mahigugmaon nga Manug-aman. Nahibaluan niya ang aton materyal nga mga kinahanglanon antes pa naton ini pangayuon sa iya. Gani, indi bala nga dapat naton hatagan sing tion nga mapamalandungan ang pag-atipan sang aton langitnon nga Amay sa iya mga tinuga?—Mat. 6:8, 26.

 Ang Aton Amay—Ang “Mapinalanggaon nga Manug-amlig”

Ang tagna ni Isaias nagpalig-on sa katawhan sang Dios sang una: “Ang mga bukid madula kag ang mga kabakuluran magabalhin, apang ang akon pagpakig-abyan indi gid madula kag ang akon katipan sang paghidait indi gid magabalhin, siling sang imo mapinalanggaon nga manug-amlig nga si Jehova.” (Isa. 54:10, The Bible in Living English) Sa pangamuyo ni Jesus sang katapusan nga gab-i sang iya kabuhi sa duta, ginpakita niya nga si Jehova isa gid ka “mapinalanggaon nga manug-amlig.” Si Jesus nangamuyo para sa iya mga disipulo: “Sila yara sa kalibutan kag magakadto ako sa imo. Balaan nga Amay, bantayi sila tungod sa imo ngalan.” (Juan 17:11, 14) Ginabantayan kag ginaamligan gid ni Jehova ang mga sumulunod ni Jesus.

Ang isa ka paagi nga ginaamligan kita sang Dios sa mga pahito ni Satanas karon amo ang pag-aman sing suno sa tion nga espirituwal nga pagkaon paagi sa “matutom kag mainandamon nga ulipon.” (Mat. 24:45) Ang pagpanginpulos sa sinang makapabakod nga pagkaon importante gid agod masuklob naton “ang kompleto nga hinganib gikan sa Dios.” Halimbawa, binagbinaga ang ‘daku nga taming, ang pagtuo,’ nga ‘makapalong sang tanan nga nagadabadaba nga baslay sang isa nga malauton.’ (Efe. 6:11, 16) Paagi sa aton pagpakita sing pagtuo, makabaton kita sing pangamlig batok sa espirituwal nga mga halit kag nagapakita ini nga nagasandig kita sa gahom sang aton Amay.

Labi naton nga mahangpan ang pagkamapinalanggaon sang aton langitnon nga Amay paagi sa pagbinagbinag kon paano naggawi ang Anak sang Dios sang yari sia sa duta. Talupangda ang ginasiling sang Marcos 10:13-16. Nagsiling diri si Jesus sa iya mga disipulo: “Pabay-i ang mga bata nga magpalapit sa akon.” Sang ginpalapitan sia sang mga bata, mapinalanggaon nga ginhakos kag ginpakamaayo sila ni Jesus. Mahimo nga daku gid ang ila kalipay! Nagsiling man si Jesus: “Sia nga nakakita sa akon nakakita man sa Amay.” Gani, mapat-od naton nga luyag sang matuod nga Dios nga magpalapit kita sa iya.—Juan 14:9.

Si Jehova nga Dios amo ang Tuburan sang gugma. Sia ang mahigugmaon nga Manug-aman kag Manug-amlig kag luyag niya nga mangin suod kita sa iya. (Sant. 4:8) Gani, makasalig gid kita nga si Jehova amo ang pinakamaayo nga Amay!

Daku Gid ang Aton Benepisyo!

Daku gid ang aton mabenepisyo kon magsalig kita kay Jehova subong aton mahigugmaon kag mapinalanggaon nga Amay. (Hulu. 3:5, 6) Si Jesus nakabenepisyo sa pagsalig sing bug-os sa iya Amay. “Wala ako nagaisahanon,” siling ni Jesus sa iya mga disipulo, “kundi kaupod ko ang Amay nga nagpadala sa akon.” (Juan 8:16) Si Jesus nagsalig gid pirme nga sakdagon sia ni Jehova. Halimbawa, sa tion sang iya bawtismo, mahigugmaon sia nga ginpalig-on sang iya Amay: “Ini ang akon Anak, ang hinigugma, nga ginakahamut-an ko.” (Mat. 3:15-17) Kag antes sang iya kamatayon, si Jesus nagsiling: “Amay, sa imo mga kamot ginatugyan ko ang akon espiritu.” (Luc. 23:46) Wala gid nag-ugdaw ang pagsalig ni Jesus sa iya Amay.

Matuod man ini sa aton bahin. Kon si Jehova yara sa aton tupad, ano ang kahadlukan naton? (Sal. 118:6) Si Atsuko nga ginsambit kaina, wala sadto nagapangayo sing bulig sa iban kon may problema sia kag nagasalig lamang sia sa iya kaugalingon nga kusog. Apang gintun-an niya ang kabuhi kag ministeryo ni Jesus, ilabi na ang suod nga kaangtanan ni Jesus sa iya langitnon nga Amay. Ano ang resulta? “Natun-an ko kon paano magsandig sa isa ka Amay,” siling ni Atsuko. Nagsiling pa sia: “Nabatyagan ko ang matuod nga paghidait kag kalipay. Gani, wala gid kita sing dapat kabalak-an.”

Ano ang mabenepisyo naton kon kabigon naton si Jehova subong aton Amay? Kinaandan na nga ginapalangga sang mga kabataan ang ila mga ginikanan kag luyag nila sila pahamut-an. Bangod sa gugma, ‘pirme ginahimo sang Anak sang Dios ang mga butang nga kalahamut-an sa iya Amay.’ (Juan 8:29) Kon ginahigugma naton ang aton langitnon nga Amay, mapahulag man kita nga maggawi sing maalamon kag ‘dayawon sia sing dayag.’—Mat. 11:25; Juan 5:19.

Ang Aton Amay ‘Nagauyat sang Aton Kamut nga Too’

Ang aton langitnon nga Amay nag-aman man sing “manugbulig”—ang iya balaan nga espiritu. Ini ang ‘magatuytoy sa inyo sa bug-os nga kamatuoran,’ siling ni Jesus. (Juan 14:15-17; 16:12, 13)  Ang balaan nga espiritu sang Dios makabulig sa aton nga makilala sing maayo ang aton Amay. Makabulig man ini sa aton nga pukanon ang “mga butang nga natukod sing malig-on,” buot silingon, ang sayop nga mga ideya, ukon tiko nga mga pagtamod, sa amo ‘mabihag naton ang tagsa ka panghunahuna nga mangin matinumanon kay Cristo.’ (2 Cor. 10:4, 5) Gani, dapat kita mangamuyo kay Jehova kag mangayo sang ginsaad nga “manugbulig,” nga nagasalig nga “ang Amay sa langit magahatag sang balaan nga espiritu sa mga nagapangayo sa iya.” (Luc. 11:13) Nagakaigo man nga ipangamuyo naton nga buligan kita sang balaan nga espiritu nga mangin suod pa gid kay Jehova.

Ang isa ka bata nagabatyag sing kalig-unan, kag wala nahadlok kon ginauyatan sang iya amay ang iya kamot samtang nagalakat sila. Kon ginakabig mo gid si Jehova nga imo Amay, makasalig ka sa sining makapalig-on nga pinamulong: “Ako ang GINOO nga imo Dios, magauyat sang imo kamut nga too; nagasiling sa imo, ‘Dili magkahadluk, magatabang ako sa imo.’” (Isa. 41:13) Mahimo mo matigayon ang dalayawon nga pribilehiyo nga ‘maglakat’ upod sa Dios sing walay katapusan. (Miq. 6:8) Padayon nga himua ang iya kabubut-on, kag sa amo, maeksperiensiahan mo ang gugma, kalipay, kag kalig-unan. Matigayon mo ini kon ginakabig mo si Jehova subong imo Amay.

[Nota]

^ par. 3 Gin-islan ang ngalan.