Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Isa ka Wala Tupong nga Kaayo nga Panag-iyahan Kita ni Jehova

Isa ka Wala Tupong nga Kaayo nga Panag-iyahan Kita ni Jehova

 Isa ka Wala Tupong nga Kaayo nga Panag-iyahan Kita ni Jehova

“Kita iya ni Jehova.”—ROMA 14:8.

1, 2. (a) Ano ang aton pribilehiyo? (b) Ano nga mga pamangkot ang aton binagbinagon?

DAW ano ka hamili nga pribilehiyo ang gintanyag ni Jehova sa pungsod sang Israel sang nagsiling sia sa ila: “Pilion ko kamo sa tanan nga nasyon nga mangin akon espesyal nga katawhan.” (Ex. 19:5, APD) Sa karon, pribilehiyo man sang mga katapo sang Cristianong kongregasyon nga mapanag-iyahan sila ni Jehova. (1 Ped. 2:9; Bug. 7:9, 14, 15) Isa ini ka pribilehiyo nga makahatag sa aton sing dayon nga mga benepisyo.

2 Bisan pa isa ka pribilehiyo nga mapanag-iyahan kita ni Jehova, may upod ini nga responsibilidad. Ang iban mahimo mamangkot: ‘Masarangan ko bala himuon ang ginapaabot ni Jehova sa akon? Paano na lang kon makasala ako, sikwayon niya bala ako? Kon iya na ako ni Jehova, may kahilwayan pa bala ako?’ Maayo gid nga binagbinagon mo ina nga mga pamangkot. Apang antes sina, may isa pa ka pamangkot nga dapat naton binagbinagon: Ano nga mga benepisyo ang matigayon naton kon mangin iya kita ni Jehova?

Ang Pagpanag-iya ni Jehova sa Aton Nagadul-ong sa Kalipay

3. Paano nakabenepisyo si Rahab sa iya desisyon nga alagaron si Jehova?

3 May benepisyo bala ang katawhan nga ginapanag-iyahan ni Jehova? Binagbinaga ang halimbawa ni Rahab nga isa ka makihilawason nga babayi nga nagapuyo sa dumaan nga Jerico. Pat-od gid nga nagapakigbahin sia anay sa malaut nga pagsimba sa mga dios sang Canaan. Apang sang nabatian niya kon paano ginbuligan ni Jehova ang mga Israelinhon, narealisar niya nga si Jehova amo ang matuod nga Dios. Gani, bisan pa nabutang sa katalagman ang iya kabuhi, ginbuligan niya ang katawhan sang Dios kag ginsalig ang  iya kabuhi sa ila. Ang Biblia nagasiling: “Indi bala nga si Rahab nga makihilawason ginpahayag man nga matarong paagi sa mga buhat, sa tapos niya ginbaton sing maabiabihon ang mga mensahero kag ginpalakat sila sa lain nga alagyan?” (Sant. 2:25) Hunahunaa ang mga pagpakamaayo nga naagom ni Rahab sang nangin bahin na sia sang matarong nga katawhan sang Dios, isa ka katawhan nga natudluan sang Iya Kasuguan nga napasad sa gugma kag katarungan. Pat-od gid nga nalipay sia nga gintalikdan niya ang iya anay malain nga dalanon sang pagkabuhi! Napamana niya ang isa ka Israelinhon kag nangin iloy sia ni Boaz, nga isa ka matutom nga alagad sang Dios.—Jos. 6:25; Rut 2:4-12; Mat. 1:5, 6.

4. Paano nakabenepisyo si Rut sa iya desisyon nga alagaron si Jehova?

4 Ang Moabita nga si Rut nagdesisyon man nga alagaron si Jehova. Sang bata pa sia, mahimo nga nagasimba sia anay kay Kemos kag sa iban pa nga mga dios sang Moab. Apang nakilala niya ang matuod nga Dios nga si Jehova kag nakapamana sia sang isa ka Israelinhon nga nagdangop sa ila pungsod. (Basaha ang Rut 1:1-6.) Sang ulihi, si Rut kag ang iya bilas nga si Orpa nag-upod sa ila ugangan nga si Noemi pauli sa Betlehem apang ginpilit ni Noemi ining duha ka babayi nga magpauli sa ila mga ginikanan kay mabudlayan gid sila kon magpuyo sila sa Israel. Gani si Orpa “nagbalik sa iya katawohan kag sa iya dios,” pero si Rut wala nagpauli. Nagpakita sia sing pagtuo kag nahibaluan niya kon sin-o ang dapat niya updan. Ginsilingan niya si Noemi: “Dili ako pagpilita sa pagbiya sa imo ukon sa pagbalik gikan sa pagsonod sa imo; kay bisan diin ka makadto magakadto ako, kag bisan diin ka mapabilin magapa-bilin ako; ang imo katawohan mangin-akon katawohan, kag ang imo Dios akon Dios.” (Rut 1:15, 16) Bangod ginpili ni Rut nga alagaron si Jehova, nakabenepisyo sia sa Kasuguan sang Dios nga may pinasahi nga kahimusan para sa mga balo kag mga imol nga wala sing ginapanag-iyahan nga duta. Sa idalom sang proteksion ni Jehova, naagom niya ang kalipay, pangamlig, kag seguridad.

5. Ano ang natalupangdan mo sa katawhan nga matutom nga nagaalagad kay Jehova?

5 Mahimo may kilala ka nga mga kauturan nga nagdedikar sang ila kabuhi kay Jehova kag matutom nga nagaalagad sa iya sa sulod na sang mga dekada. Pamangkuta sila kon paano sila nakabenepisyo sa pag-alagad kay Jehova. Bisan pa may mga problema man sila nga ginaatubang, mapamatud-an nila ang pinamulong sang salmista: “Malipayon ang katawhan nga ang Dios amo si Jehova!”—Sal. 144:15, NW.

Makatarunganon ang Ginapaabot ni Jehova

6. Ngaa indi kita dapat mahadlok nga basi indi naton masarangan himuon ang ginapaabot ni Jehova sa aton?

6 Mahimo nabalaka ka nga basi indi mo masarangan himuon ang ginapaabot ni Jehova sa imo. Ayhan nagahunahuna ka nga tuman kabudlay mangin isa ka alagad sang Dios, magkabuhi suno sa iya kasuguan, kag magbantala sa iya ngalan. Halimbawa, si Moises nagbatyag nga indi sia sangkol sang ginpadala sia para makighambal sa mga Israelinhon kag sa hari sang Egipto. Apang ang Dios wala nagpangabay kay Moises sang butang nga indi niya masarangan. Si Jehova ‘nagtudlo sa iya sang himuon niya.’ (Basaha ang Exodo  3:11; 4:1, 10, 13-15.) Bangod ginbaton ni Moises ang bulig, nakabatyag sia sing kalipay sa pagtuman sang kabubut-on sang Dios. Si Jehova makatarunganon man sa iya ginapaabot sa aton. Nahangpan niya nga indi kita himpit, kag luyag niya kita buligan. (Sal. 103:14) Ang pag-alagad sa Dios subong sumulunod ni Jesus indi makapabug-at kundi makapaumpaw, bangod nagahatag ini sing benepisyo sa iban kag nagapahalipay sa tagipusuon ni Jehova. Si Jesus nagsiling: “Kari sa akon, . . . kag paumpawan ko kamo. Itakod ang akon gota kag magtuon kamo sa akon, kay ako malulo kag mapainubuson sing tagipusuon.”—Mat. 11:28, 29.

7. Ngaa makasalig kita nga buligan kita ni Jehova nga mahimo ang ginapaabot niya sa aton?

7 Si Jehova pirme nagahatag sing pagpalig-on nga kinahanglanon naton kon nagasandig kita sa iya. Halimbawa, si Jeremias isa ka hipuson nga tawo. Gani, sang gintangdo sia ni Jehova nga mangin Iya manalagna, si Jeremias nagsiling: “Ah, Ginoong DIOS! Yari karon, indi ako makahibalo maghambal, kay bata ako.” Sang ulihi nagsiling pa gani sia: “Indi na gid ako . . . magpamolong pa sa iya ngalan.” (Jer. 1:6; 20:9) Apang, sa bulig ni Jehova, nabantala ni Jeremias sa sulod sang 40 ka tuig ang mensahe nga indi luyag mabatian sang mga tawo. Sulitsulit nga ginpasalig sia ni Jehova: “Ako nagaupud sa imo sa pagluwas sa imo kag sa pagbawi sa imo.”—Jer. 1:8, 19; 15:20.

8. Paano naton mapakita nga nagasalig kita kay Jehova?

8 Subong nga ginpalig-on ni Jehova sanday Moises kag Jeremias, buligan man niya kita nga mahimo kon ano ang ginapaabot niya sa mga Cristiano sa karon. Ang importante nga himuon amo ang pagsandig sa Dios. Ang Biblia nagasiling: “Salig sa GINOO sa bug-os mo nga tagiposoon, kag dili magsandig sa imo kaugalingon nga paghangup. Sa tanan mo nga dalanon kilalaha sia, kag magatuytuy sia sa imo mga banas.” (Hulu. 3:5, 6) Mapakita naton nga nagasalig kita kay Jehova kon ginapanginpuslan naton ang bulig nga ginaaman niya paagi sa iya Pulong kag paagi sa kongregasyon. Kon tugutan naton si Jehova nga tuytuyan kita sa aton kabuhi, wala sing makapugong sa aton nga magpabilin nga matutom sa iya.

Ginaatipan ni Jehova ang Iya Katawhan Subong Indibiduwal

9, 10. Ano nga pangamlig ang ginapatuhuyan sa Salmo 91?

9 Ang pila nga nagahunahuna nga magdedikar kay Jehova nagakabalaka nga basi makasala sila, mangin di-takus, kag sikwayon ni Jehova. Apang, nagapasalamat kita nga nag-aman si Jehova sing pangamlig agod mahuptan naton ang aton hamili nga kaangtanan sa iya. Lantawon naton kon paano ina ginpabutyag sa Salmo 91.

10 Ina nga salmo nagaumpisa: “Ang nagapuyo sa tagong duug sang Labing Mataas, nga nagapabilin sa idalum sang landong sang Makaako, magasiling sa GINOO, ‘Sia akon dalangpan kag akon kuta; akon Dios, nga sa iya nagasalig ako.’ Kay sia magaluwas sa imo sa siod sang manugpamispis.” (Sal. 91:1-3) Talupangda nga nagsaad si Jehova nga amligan niya ang mga nagahigugma kag nagasalig sa iya. (Basaha ang Salmo 91:9, 14.) Ano nga pangamlig ang ginapatuhuyan niya? Sang una, gin-amligan ni Jehova sa pisikal ang iya mga alagad. Ang isa sa mga rason agod maamligan ang linya sang kaliwatan sang ginsaad nga Mesias. Apang, madamo nga matutom nga mga alagad sang Dios ang ginbilanggo, ginpaantos, kag wala sing kaluoy nga ginpatay agod patalikuron sila sa iya. (Heb. 11:34-39) Nabatas nila ina tanan kag nakapabilin sila nga matutom sa Dios bangod gin-amligan sila ni Jehova sa espirituwal nga paagi. Gani, maathag nga ang Salmo 91 nagapatuhoy sa espirituwal nga pangamlig.

11. Ano ang “tagong duug sang Labing Mataas,” kag sin-o ang ginaamligan diri ni Jehova?

11 Ang “tagong duug sang Labing Mataas,” nga ginsambit sang salmista, isa ka malaragwayon nga duog sang espirituwal nga pangamlig. Ang mga nagapuyo diri subong mga bisita sang Dios, hilway sa bisan ano nga katalagman nga mahimo makahalit sa ila pagtuo kag gugma sa Dios. (Sal. 15:1, 2; 121:5) Isa ini ka tago nga duog bangod indi ini mahantop sang mga di-tumuluo. Ginaamligan diri ni Jehova ang katawhan nga malaragwayon nga nagasiling: ‘Ikaw ang akon Dios nga akon ginasaligan.’ Kon magpabilin kita sa sining duog nga dalangpan, indi kita dapat magkabalaka sing tuman nga basi masiod kita  sang “manugpamispis” nga si Satanas kag madula naton ang kahamuot sang Dios.

12. Ano ang mahimo makaguba sang aton kaangtanan sa Dios?

12 Ano ang mahimo makaguba sang aton hamili nga kaangtanan sa Dios? Ginsambit sang salmista ang pila sa sini, subong sang “kalalat-an nga nagalakat sa kadudulman, . . . [kag] kalaglagan nga nagapapas sa kaodtohon.” (Sal. 91:5, 6) Madamo ang nasiod sang “manugpamispis” paagi sa makagod nga handum nga mangin independiente. (2 Cor. 11:3) Ginasiod niya ang iban paagi sa kakagod, bugal, kag materyalismo. Ang iban napatalang sang mga pilosopiya sang nasyonalismo, ebolusyon, kag butig nga relihion. (Col. 2:8) Kag madamo ang nasiod sang seksuwal nga imoralidad. Ining makatalagam nga mga siod sa espirituwal amo ang kabangdanan kon ngaa minilyon ang nagbiya sang ila gugma sa Dios.—Basaha Salmo 91:7-10; Mat. 24:12.

Amligi ang Imo Gugma sa Dios

13. Paano kita ginaamligan ni Jehova gikan sa espirituwal nga mga katalagman?

13 Paano ginaamligan ni Jehova ang iya katawhan gikan sa espirituwal nga mga katalagman? Ang salmo nagasiling: “Sia magasogo sa iya mga manugtunda sa imo sa pagbantay sa imo sa tanan mong dalanon.” (Sal. 91:11) Ang mga anghel nagatuytoy kag nagaamlig sa aton agod makabantala kita sing maayong balita. (Bug. 14:6) Luwas sa mga anghel, ginaamligan man kita sang mga gulang batok sa butig nga mga pangatarungan paagi sa pagpat-od nga ang ila ginatudlo napasad gid sa Kasulatan. Nagabulig man sila sa mga indibiduwal nga nagatinguha nga malandas ang kalibutanon nga mga panimuot. (Tito 1:9; 1 Ped. 5:2) Dugang pa sa sini, “ang matutom kag mainandamon nga ulipon” nagaaman sing espirituwal nga pagkaon para maamligan kita batok sa panudlo sang ebolusyon, pangganyat sang imoral nga handum, paghingamo sang kamanggaran kag kabantugan, kag iban pa nga makahalalit nga mga handum kag mga impluwensia. (Mat. 24:45) Ano ang nakabulig sa imo nga mabatuan ang pila sa sining mga katalagman?

14. Paano kita makapanginpulos sa pag-amlig nga ginaaman sang Dios?

14 Ano ang dapat naton himuon agod padayon kita nga maamligan sa “tagong duug” sang Dios? Subong nga ginaamligan naton pirme ang aton kaugalingon sa pisikal nga katalagman, kaangay sang aksidente, krimen, ukon balatian, dapat man naton padayon nga amligan ang aton kaugalingon batok sa espirituwal nga mga katalagman. Gani, dapat naton regular nga panginpuslan ang panuytoy nga ginaaman ni Jehova sa aton paagi sa aton mga publikasyon kag mga miting sa kongregasyon kag mga asembleya. Makapangayo kita sing laygay sa mga gulang. Kag makabenepisyo man kita sa nanuhaytuhay nga kinaiya nga ginapakita sang aton Cristianong mga kauturan. Sa pagkamatuod, ang aton pagpakig-upod sa kongregasyon nagabulig sa aton nga mangin maalamon.—Hulu. 13:20; basaha ang 1 Pedro 4:10.

15. Ngaa makasalig ka nga si Jehova makaamlig sa imo sa bisan ano nga butang nga makaguba sang imo kaangtanan sa iya?

15 Wala kita sing rason nga duhaduhaan ang  ikasarang ni Jehova nga amligan kita sa bisan ano nga butang nga makaguba sang aton kaangtanan sa iya. (Roma 8:38, 39) Ginaamligan niya ang kongregasyon sa gamhanan nga mga relihioso kag pulitikal nga mga kaaway nga ang tuyo indi nga patyon kita, kundi agod ipahilayo kita sa aton balaan nga Dios. Nangin matuod ang ginsiling ni Jehova: “Ang bisan ano nga hinganiban nga himuon batok sa imo indi magmadinalag-on.”—Isa. 54:17, NW.

Sin-o ang Nagahatag sa Aton sing Kahilwayan?

16. Ngaa ang kalibutan indi makahatag sa aton sing kahilwayan?

16 Wala bala kita sing kahilwayan bangod ginapanag-iyahan na kita ni Jehova? Ang pagpabilin nga iya ni Jehova wala nagadula sang aton kahilwayan, sa baylo, wala kita sing kahilwayan kon magpabilin kita nga bahin sang kalibutan. Ang kalibutan nahamulag kay Jehova kag ginagamhan ini sang mapintas nga dios nga nagaulipon sa mga tawo. (Juan 14:30) Halimbawa, ginagamit sang sistema ni Satanas ang pag-ipit sa ekonomiya agod ulipunon ang mga tawo. (Ipaanggid ang Bugna 13:16, 17.) Ang sala may madaya man nga gahom sa pag-ulipon sa mga tawo. (Juan 8:34; Heb. 3:13) Ang mga tawo nga nagakabuhi nga supak sa mga panudlo ni Jehova nagasiling nga may yara sila kahilwayan. Apang sa pagkamatuod, ining mga tawo kag ang nagapamati sa ila nangin ulipon sang makasasala kag imoral nga pagkabuhi.—Roma 1:24-32.

17. Ano nga kahilwayan ang ginatanyag ni Jehova sa aton?

17 Sa pihak nga bahin, hilwayon kita ni Jehova sa bisan ano nga butang nga makahalit sa aton kon itugyan naton ang aton kaugalingon sa iya. Mahimo naton ipaanggid ang aton kahimtangan sa isa ka tawo nga kinahanglan operahan. Gintugyan niya ang iya kabuhi sa isa ka eksperto nga manug-opera bangod nagalaum sia nga paagi sa sini maluwas sia sa kamatayon. Tanan kita nagaatubang sang kamatayon bangod sa aton napanubli nga sala. Apang, kon itugyan naton ang aton kaugalingon kay Jehova pasad sa halad-gawad ni Cristo, makalaum kita nga mahilway kita sa epekto sang sala kag magakabuhi sing walay katapusan. (Juan 3:36) Subong nga nagadugang ang aton pagsalig sa isa ka manug-opera kon makilala naton ang iya reputasyon, ang aton pagsalig kay Jehova magadugang man samtang padayon kita nga nagatuon tuhoy sa iya. Gani, padayon kita nga magtuon sa Pulong sang Dios bangod magabulig ini sa aton nga higugmaon sia, kag ini nga gugma amo ang magadula sang aton pagpangalag-ag nga mapanag-iyahan niya.—1 Juan 4:18.

18. Ano ang maagom sang mga ginapanag-iyahan ni Jehova?

18 Ginhatagan ni Jehova sing kahilwayan sa pagpili ang tanan nga tawo. Ang iya Pulong nagasiling: “Pili-a ang kabuhi, agud nga magkabuhi ka, ikaw kag ang imo mga kaliwatan, sa paghigugma sa GINOO nga imo Dios.” (Deut. 30:19, 20) Luyag niya nga ipabutyag naton ang aton gugma sa iya paagi sa paghimo sang aton kaugalingon nga desisyon nga alagaron sia. Sa baylo nga magadula ini sang aton kahilwayan, ang pagpanag-iya sa aton sang Dios nga ginahigugma naton pat-od gid nga magapahalipay sa aton.

19. Ngaa isa ka wala tupong nga kaayo ang pagpanag-iya ni Jehova sa aton?

19 Bangod makasasala kita, indi kita takus nga mapanag-iyahan sang himpit nga Dios. Nangin posible lamang ini bangod sa wala tupong nga kaayo sang Dios. (2 Tim. 1:9) Gani, si Pablo nagsulat: “Kon kita nagakabuhi, nagakabuhi kita para kay Jehova, kag kon kita mapatay, mapatay kita para kay Jehova. Busa kon kita nagakabuhi kag kon kita mapatay, kita iya ni Jehova.” (Roma 14:8) Indi gid kita maghinulsol kon pilion naton nga mangin iya kita ni Jehova.

Ano ang Imo Sabat?

• Ano ang mga benepisyo kon ginapanag-iyahan kita ni Jehova?

• Ngaa masarangan naton himuon ang ginapaabot ni Jehova sa aton?

• Paano si Jehova nagaaman sing pangamlig sa iya mga alagad?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Mga Retrato sa pahina 8]

Pamangkuta ang iban kon paano sila nakabenepisyo sa pagpanag-iya ni Jehova sa ila

[Retrato sa pahina 10]

Ano ang pila ka paagi nga nagaaman si Jehova sing pangamlig?