“Magmainit sa Espiritu”

“Indi kamo magtinamad sa inyo hilikuton. Magmainit sa espiritu. Magpaulipon kay Jehova.”—ROMA 12:11.

1. Ngaa ang mga Israelinhon naghalad sang mga sapat kag iban pa nga mga dulot?

GINAPABALORAN ni Jehova ang kinabubut-on nga mga sakripisyo ukon halad sang iya mga alagad bilang pagpakita sang ila gugma sa iya kag sang ila pagpasakop sa iya kabubut-on. Sang dumaan nga tion, ginbaton niya ang nanuhaytuhay nga mga halad nga sapat kag iban pa nga mga dulot. Ginhimo ini sang mga Israelinhon suno sa Mosaikong Kasuguan agod matigayon nila ang kapatawaran sang ila mga sala kag agod ipabutyag ang ila pagpasalamat. Sa Cristianong kongregasyon, wala na ginapatuman ni Jehova ang paghalad sang mga sapat pareho sang una. Apang, sa kapitulo 12 sang iya sulat sa mga Cristiano sa Roma, ginpakita ni apostol Pablo nga ang mga halad ukon sakripisyo kinahanglanon sa gihapon. Tan-awon naton kon ngaa.

Isa ka Halad nga Buhi

2. Subong mga Cristiano, paano kita dapat magkabuhi, kag ano ang nadalahig sa sini?

2 Basaha ang Roma 12:1, 2. Sa una nga bahin sang sulat ni Pablo, ginpakita niya sing maathag nga ang hinaplas nga mga Cristiano, Judiyo man ukon Gentil, ginpahayag nga matarong sa atubangan sang Dios paagi sa pagtuo kag indi paagi sa buhat. (Roma 1:16; 3:20-24) Sa kapitulo 12, ginapaathag ni Pablo nga dapat ipakita sang mga Cristiano ang ila pagpasalamat paagi sa masinakripisyuhon nga pagkabuhi. Agod mahimo ina, dapat naton bag-uhon ang aton panghunahuna. Apang, bangod nakapanubli kita sing pagkadihimpit, napaidalom kita sa “kasuguan sang sala kag sang kamatayon.” (Roma 8:2) Gani, dapat kita ‘magbag-o sa puersa nga nagapahikot sa aton hunahuna,’ paagi sa paghimo sing daku nga pagbag-o sa aton disposisyon. (Efe. 4:23) Inang bug-os nga pagbag-o mangin posible lamang paagi sa bulig sang Dios kag sang iya espiritu. Nagakinahanglan man ini sing daku nga panikasog sa aton bahin, paagi sa paggamit sang aton “ikasarang sa pagpangatarungan.” Buot silingon sini nga dapat naton himuon ang aton bug-os nga masarangan nga indi ‘magpauyon sa sining sistema sang mga butang’ upod sa manubo nga moral sini, malaw-ay nga kalingawan, kag tiko nga panghunahuna.—Efe. 2:1-3.

3. Ngaa nagapakigbahin kita sa Cristianong mga hilikuton?

3 Ginaagda man kita ni Pablo nga gamiton naton ang aton “ikasarang sa pagpangatarungan” agod pamatud-an sa aton mga kaugalingon “ang maayo kag kalahamut-an kag himpit nga kabubut-on sang Dios.” Ngaa nagabasa kita sang Biblia adlaw-adlaw, nagapamalandong sa aton nabasahan, nagapangamuyo, nagatambong sa Cristianong mga miting, kag nagapakigbahin sa pagbantala sing maayong balita sang Ginharian? Bangod bala nga ginasilingan kita sang mga gulang nga himuon ini? Ang matuod, nagapasalamat kita sa mga pagpahanumdom sa aton sang mga gulang. Apang nagapakigbahin kita sa Cristianong mga hilikuton bangod ginapahulag kita sang espiritu sang Dios nga ipakita ang aton tinagipusuon nga gugma kay Jehova. Dugang pa, kita mismo kumbinsido gid nga amo sini ang kabubut-on sang Dios para sa aton. (Zac. 4:6; Efe. 5:10) Nagabatyag kita sing daku nga kalipay bangod nahangpan naton nga paagi sa pagkabuhi subong tunay nga mga Cristiano, matigayon naton ang kahamuot sang Dios.

Nanuhaytuhay nga mga Dulot

4, 5. Paano dapat gamiton sang Cristianong mga gulang ang ila mga dulot?

4 Basaha ang Roma 12:6-8, 11. Ginapaathag ni Pablo nga “may mga dulot kita nga nanuhaytuhay suno sa wala tupong nga kaayo nga ginhatag sa aton.” Ang pila sa mga dulot nga ginsambit ni Pablo amo ang paglaygay kag pagdumala, nga ilabi na nga nagapatuhoy sa Cristianong mga gulang, nga ginlaygayan nga magdumala sing “hanuot gid.”

 5 Dapat makita gid sa mga gulang ina nga kahanuot, siling ni Pablo, kon nagaalagad sila subong mga manunudlo kag nagatuman sang ila “ministeryo.” Daw ginapahangop sang konteksto nga ginapatuhuyan diri ni Pablo ang “ministeryo” nga ginatuman sa sulod sang kongregasyon, ukon sa “isa lang ka lawas.” (Roma 12:4, 5) Ini nga ministeryo kaanggid sa ministeryo nga ginsambit sa Binuhatan 6:4, diin ang mga apostoles nagsiling: “Ihugod namon ang amon kaugalingon sa pangamuyo kag sa ministeryo may kaangtanan sa pulong.” Ano ang nadalahig sa sini nga ministeryo? Nadalahig sa sini ang paggamit sang Cristianong mga gulang sang ila mga dulot agod palig-unon ang mga miembro sang kongregasyon. Ginapakita nila nga ginatuman nila ini nga “ministeryo” kon hanuot sila nga nagaaman sing panuytoy kag instruksion sa kongregasyon gikan sa Biblia paagi sa ila mapinangamuyuon nga pagtuon, pagpanalawsaw, pagtudlo, kag pag-shepherding. Dapat ang mga manugtatap mangin mapisan gid sa paggamit sang ila mga dulot kag sa pagtatap sa mga karnero “sing malipayon.”—Roma 12:7, 8; 1 Ped. 5:1-3.

6. Paano naton masunod ang laygay sang Roma 12:11, nga amo ang tema nga teksto sa sini nga artikulo?

6 Si Pablo dugang nga nagsiling: “Indi kamo magtinamad sa inyo hilikuton. Magmainit sa espiritu. Magpaulipon kay Jehova.” Kon natalupangdan naton nga nangin pabaya na kita sa ministeryo, ayhan kinahanglan naton bag-uhon ang aton batasan sa pagtuon kag magpangamuyo sing mas hanuot kag masunson para sa bulig sang espiritu ni Jehova. Paagi sa sini, mabatuan naton ang pagkamaalabaab kag mangin makugi kita liwat. (Luc. 11:9, 13; Bug. 2:4; 3:14, 15, 19) Ang balaan nga espiritu amo ang nagpabaskog sa una nga mga Cristiano nga magpamulong tuhoy sa “halangdon nga mga butang sang Dios.” (Binu. 2:4, 11) Sing kaanggid, amo man sini ang nagapahulag sa aton nga magmakugi sa ministeryo kag “magmainit sa espiritu.”

Pagkamapainubuson kag Kaugdang

7. Ngaa dapat kita mag-alagad sing mapainubuson kag sing maugdang?

7 Basaha ang Roma 12:3, 16. Bangod sa “wala tupong nga kaayo” ni Jehova, nakatigayon kita sang mga dulot. Si Pablo nagsiling: “Ang amon pagkakalipikado nagagikan sa Dios.” (2 Cor. 3:5) Gani, indi naton dapat pagpakataason ang aton kaugalingon. Dapat mapainubuson naton nga kilalahon nga ang aton kadalag-an sa ministeryo resulta sang pagpakamaayo sang Dios, kag indi tungod sa aton kaugalingon nga ikasarang. (1 Cor. 3:6, 7) Nahisuno sa sini, si Pablo nagsiling: “Ginasilingan ko ang tagsatagsa sa inyo dira nga indi maghunahuna sing labaw tuhoy sa iya kaugalingon sangsa dapat niya hunahunaon.” Huo, kinahanglan naton ang nagakaigo nga pagtahod sa aton kaugalingon kag magkalipay sa pag-alagad kay Jehova. Apang dapat man kita mangin maugdang agod malikawan naton nga maghunahuna nga kita lang pirme ang husto. Luyag naton nga mangin ‘maligdong kita sa panghunahuna.’

8. Paano naton malikawan nga “magpakaalam sa [aton] kaugalingon nga mga mata”?

8 Wala gid kita sing rason nga ipabugal ang aton  mga hinimuan sa ministeryo kay ang Dios amo ang “nagapatubo sini.” (1 Cor. 3:7) Si Pablo nagsiling nga ang Dios naghatag sa kada miembro sang kongregasyon sing “pagtuo.” Sa baylo nga magbatyag nga labaw kita sangsa iban, dapat naton kilalahon ang ila hinimuan nahisuno sa pagtuo nga yara sa ila. Si Pablo dugang nga nagsiling: “Hunahunaa ang iban subong sang paghunahuna ninyo sa inyo kaugalingon.” Sa isa pa niya ka sulat, si Pablo nagsiling sa aton nga indi kita maghimo “sang bisan ano bangod sa huyog nga makigbais ukon bangod sa sobra nga pagpaimportante sang kaugalingon, kundi may pagpaubos sang hunahuna nga nagakabig sa iban nga labaw sa inyo.” (Fil. 2:3) Kinahanglan gid ang matuod nga pagkamapainubuson agod mabaton naton nga ang aton mga kauturan mas labaw sa aton sa pila ka aspekto. Ang pagkamapainubuson magapugong sa aton nga “magpakaalam sa [aton] kaugalingon nga mga mata.” Huo, mahimo nga ang pila naton ka kauturan nakatigayon sing pinasahi nga mga pribilehiyo kag masami matalupangdan sang iban, apang ang matuod nga kalipay matigayon naton tanan paagi sa paghimo sang “kubos nga mga butang” nga sa masami indi matalupangdan sang mga tawo.—1 Ped. 5:5.

Paghiusa sa Kongregasyon

9. Ngaa ginpaanggid ni Pablo ang hinaplas sang espiritu nga mga Cristiano sa mga bahin sang isa ka lawas?

9 Basaha ang Roma 12:4, 5, 9, 10. Ginpaanggid ni Pablo ang hinaplas nga mga Cristiano sa mga bahin sang isa ka lawas nga nahiusa nga nagaalagad sa idalom sang ila Ulo, si Cristo. (Col. 1:18) Ginpahanumdom niya ang hinaplas sang espiritu nga mga Cristiano nga ang isa ka lawas madamo sing bahin nga may nanuhaytuhay nga hilikuton kag “bisan pa madamo [sila], isa lang [sila] ka lawas nga nahiusa kay Cristo.” Sing kaanggid, ginpalig-on ni Pablo ang hinaplas nga mga Cristiano sa Efeso: “Paagi sa gugma magtubo kita sa tanan nga butang nga nahisanto sa iya nga amo ang ulo, si Cristo. Gikan sa iya ang bug-os nga lawas, bangod ang mga bahin sini nagaangtanay sing nahisanto kag ginatingob paagi sa tagsa ka lutalutahan nga nagahatag sang kinahanglanon, suno sa nagakaigo nga pagpanghikot sang tagsa ka bahin, nagapatubo sa lawas agod magbakod ini sa gugma.”—Efe. 4:15, 16.

10. Ano nga awtoridad ang dapat kilalahon sang “iban nga mga karnero”?

10 Bisan pa ang “iban nga mga karnero” indi bahin sang lawas ni Cristo, madamo sila sing matun-an sa sini nga ilustrasyon. (Juan 10:16) Si Pablo nagsiling nga ‘ginpasakop man ni Jehova ang tanan nga butang sa idalom sang mga tiil ni Cristo, kag ginhimo sia nga ulo sa ibabaw sang tanan nga butang sa kongregasyon.’ (Efe. 1:22) Sa karon, ang iban nga mga karnero nangin bahin sang “tanan nga butang” nga ginpasakop ni Jehova sa idalom sang pagkaulo sang iya Anak. Nangin bahin man sila sang “pagkabutang” nga gintugyan ni Cristo sa iya “matutom kag mainandamon nga ulipon.” (Mat. 24:45-47) Gani, dapat kilalahon sadtong may dutan-on nga paglaum si Cristo subong ila Ulo kag magpasakop sa matutom kag mainandamon nga ulipon kag sa Nagadumala nga Hubon sini kag sa mga lalaki nga gintangdo subong mga manugtatap sa kongregasyon. (Heb. 13:7, 17) Nagaamot ini sa paghiusa sang kongregasyon.

11. Sa ano napasad ang aton paghiusa, kag ano pa nga laygay ang ginhatag ni Pablo?

11 Ina nga paghiusa napasad sa gugma, ang “himpit nga higot sang paghiusa.” (Col. 3:14) Ini nga punto ginpadaku ni Pablo sa Roma kapitulo 12. Nagsiling sia nga ang aton gugma dapat “indi salimpapaw” kag “sa utudnon nga gugma” dapat nga may yara kita “mapinalanggaon nga balatyagon sa isa kag isa.” Nagaresulta ini sa maayo nga pagtinamdanay. Si Pablo nagsiling: “Sa pagpadungog sa isa kag isa manguna kamo.” Pero, ini nga gugma wala nagapahangop nga puede naton kunsintihon ang kasal-anan sang isa ka utod. Dapat himuon naton ang aton bug-os nga masarangan nga mahuptan nga matinlo ang kongregasyon. Sang naghatag sia sing laygay tuhoy sa gugma, si Pablo nagdugang: “Kangil-ari ang malaut, magpanguyapot sing malig-on sa maayo.”

Ang Dalanon sang Pagkamaabiabihon

12. Ano ang aton matun-an sa mga Cristiano sa dumaan nga Macedonia tuhoy sa pagkamaabiabihon?

12 Basaha ang Roma 12:13. Ang aton gugma sa aton mga kauturan amo ang magapahulag sa aton nga “magpaambit sa mga balaan suno sa ila mga  kinahanglanon” kag suno man sa aton ikasarang. Bisan pigado lang kita, mahimo gihapon kita makapaambit sa iban. Sang nagsulat si Pablo tuhoy sa mga Cristiano sa Macedonia, nagsiling sia: “Sa tion sang isa ka daku nga pagtilaw sa idalom sang kapiutan, bangod sang ila daku nga kalipay kag tuman nga kaimulon nagdugang ang kamanggaran sang ila kaalwan. Kay suno sa ila gid nga ikasarang, huo, nagapamatuod ako, labaw pa ini sa ila gid nga ikasarang, samtang kinabubut-on nga nagpadayon sila sa pagpangabay sa amon nga may daku nga pagpakiluoy nga makatigayon sang pribilehiyo sa mainayuhon nga paghatag kag sa pagpakigbahin sa pag-alagad nga gintigana para sa mga balaan.” (2 Cor. 8:2-4) Bisan pa ang mga Cristiano sa Macedonia pigado, tuman sa ila kaalwan. Ginkabig nila nga isa ka pribilehiyo nga mabuligan ang ila nagakinahanglan nga mga kauturan sa Judea.

13. Ano ang buot silingon sang ekspresyon nga “sunda ang dalanon sang pagkamaabiabihon”?

13 Ang ekspresyon nga “sunda ang dalanon sang pagkamaabiabihon” ginbadbad gikan sa Griegong ekspresyon nga nagapahangop sang pagpakita sing inisyatibo. Ini nga ekspresyon ginbadbad sang The New Jerusalem Bible subong “mangita sing mga kahigayunan nga mangin maabiabihon.” Ang pagkamaabiabihon mahimo ipakita paagi sa pag-agda sa isa sa pagkaon, kag kon ginahimo ini bangod sa gugma, takus ini hatagan sing komendasyon. Apang, kon may inisyatibo kita, madamo pa kita sing makita nga mga pamaagi nga mapakita ang pagkamaabiabihon. Halimbawa, kon indi kita makasarang mag-imbitar sa iban para sa panyaga, mahimo gihapon kita makapakita sing pagkamaabiabihon paagi sa pag-agda sa ila nga mag-inom sing kape, tsa, ukon sang iban pa nga ilimnon.

14. (a) Ang Griego nga tinaga nga ginbadbad “pagkamaabiabihon” naghalin sa ano nga mga tinaga? (b) Sa ministeryo, paano naton mapakita ang aton kabalaka sa mga dumuluong?

14 Ang pagkamaabiabihon nagadalahig sang aton pagtamod. Ang Griegong tinaga nga ginbadbad “pagkamaabiabihon” naghalin sa duha ka tinaga nga nagakahulugan sing “gugma” kag “dumuluong.” Ano ang aton ginabatyag sa mga pangayaw, ukon sa mga dumuluong? Ang mga Cristiano nga nagatinguha sa pagtuon sang iban nga lenguahe agod makabantala sing maayong balita sa mga dumuluong nga nagsaylo sa teritoryo sang ila kongregasyon, makabig gid nga nagasunod sa dalanon sang pagkamaabiabihon. Apang, indi tanan sa aton yara sa kahimtangan nga makatuon sang iban nga lenguahe. Pero, tanan kita makabulig sa mga dumuluong paagi sa paggamit sang bukleta nga Good News for People of All Nations, nga nagaunod sang mensahe sang Biblia sa madamo nga lenguahe. May maayo ka bala nga mga eksperiensia sa paggamit sining bukleta?

 Pagpakita sing Empatiya

15. Paano nangin huwaran si Jesus sa pagtuman sa laygay sang Roma 12:15?

15 Basaha ang Roma 12:15. Ang laygay ni Pablo sa sini nga bersikulo mahimo isumaryo sa sining mga tinaga: Magpakita sing empatiya. Dapat naton tun-an nga hangpon kag batyagon kon ano ang ginabatyag sang iban, kalipay man ini ukon kasubo. Kon mainit kita sa espiritu, ini nga balatyagon makita gid sa aton. Sang ang 70 ka disipulo ni Cristo malipayon nga nagbalik halin sa pagbantala kag nagsugid sang maayo nga mga resulta sang ila hilikuton, “napuno [si Jesus] sing kalipay kag balaan nga espiritu.” (Luc. 10:17-21) Nagkalipay sia upod sa ila. Sa pihak nga bahin, si Jesus ‘naghibi upod sa mga tawo nga nagahibi’ sang napatay ang iya abyan nga si Lazaro.—Juan 11:32-35.

16. Paano kita makapakita sing empatiya, kag sin-o ang labi na nga dapat magpakita sini?

16 Luyag naton sundon ang halimbawa ni Jesus sa pagpakita sing empatiya. Kon ang aton masigka-Cristiano nagakalipay, luyag naton magkalipay upod sa iya. Sa pihak nga bahin, dapat man naton batyagon ang kasakit kag kasubo nga ginabatyag sang aton mga kauturan. Sa masami, daku nga kaumpawan ang mahatag naton sa aton mga masigkatumuluo nga nagaantos sing emosyonal nga kasakit kon maghatag kita sing tion sa pagpamati sa ila nga may empatiya. Mahimo matandog gid ang aton tagipusuon amo nga kon kaisa, indi naton mapunggan ang aton luha. (1 Ped. 1:22) Ang mga gulang amo ang labi na nga dapat magsunod sa laygay nga ginhatag ni Pablo tuhoy sa pagpakita sing empatiya.

17. Ano na ang aton natun-an sa Roma kapitulo 12, kag ano ang aton pagabinagbinagon sa masunod nga artikulo?

17 Ang mga bersikulo nga nabinagbinag naton sa Roma kapitulo 12 naghatag sa aton sing laygay nga maaplikar naton sa aton pagkabuhi subong Cristiano kag sa aton kaangtanan sa aton mga kauturan. Sa masunod nga artikulo, usisaon naton ang nabilin nga mga bersikulo sa sini nga kapitulo, nga nagabinagbinag kon paano naton dapat tamdon kag pakig-angutan ang mga tawo sa gua sang Cristianong kongregasyon, lakip na ang mga nagapamatok kag nagahingabot sa aton.

Bilang Pagrepaso

• Paano naton mapakita nga ‘mainit kita sa espiritu’?

• Ngaa dapat kita mag-alagad sa Dios upod ang pagkamapainubuson kag kaugdang?

• Paano kita makapakita sing empatiya kag kaluoy sa aton mga masigkatumuluo?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Mga Retrato sa pahina 4]

Ngaa nagapakigbahin kita sa sining Cristianong mga hilikuton?

[Retrato sa pahina 6]

Paano naton mabuligan ang mga dumuluong nga makatuon tuhoy sa Ginharian?