Pagtugyan sing Hilikuton—Paano kag Ngaa?

WALA pa matuga ang Duta, may pagtugyan na sing mga hilikuton. Gintuga ni Jehova ang iya bugtong nga Anak bilang “pangolo nga manugpangabudlay,” kag nangin kabulig niya sia sa paghimo sing uniberso. (Hulu. 8:22, 23, 30; Juan 1:3) Sang gintuga sang Dios ang una nga mag-asawa, ginsilingan Niya sila nga ‘tugbon ang duta kag magpakaagalon sa iya.’ (Gen. 1:28) Gintugyan sang Manunuga sa tawo ang pagpasangkad sang Paraiso nga Eden sa bug-os nga duta. Halin pa sa ginsuguran, ang pagtugyan sing hilikuton makita na sa organisasyon ni Jehova.

Ano ang nalakip sa pagtugyan sing hilikuton? Ngaa kinahanglan itugyan sa iban sang Cristianong mga gulang ang pila ka hilikuton sa kongregasyon, kag paano nila ini himuon?

Ano ang Pagtugyan sing Hilikuton?

“Ang pagtugyan sing hilikuton” nagapahangop sing “pagsalig sa iban; pagtangdo sing representante; paghatag sing responsibilidad ukon awtoridad.” (Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11th Edition) Gani, ang pagtugyan sing hilikuton amo ang pagpabulig sa iban agod matapos ang mga buluhaton. Nagapahangop ini nga ginatugyanan mo sing awtoridad ang iban.

Ginapaabot sa mga ginhatagan sing hilikuton sa kongregasyon nga himuon nila ang ila asaynment,  magreport sang mga pag-uswag, kag magpamangkot sa nagtugyan sini sa ila. Apang ang may panguna nga responsibilidad amo ang utod nga nagtangdo sing hilikuton. Kinahanglan niya pat-uron nga ginahimo ang hilikuton kag manugda kon kinahanglanon. Pero, mahimo mamangkot ang iban, ‘Ngaa itugyan pa sa iban kon masarangan mo man lang ini?’

Ngaa Kinahanglan Itugyan?

Hunahunaa ang pagtuga ni Jehova sa iya bugtong nga Anak kag ang pagtangdo sa iya nga mangin kaupod Niya sa pagpanuga sa iban pa nga mga butang. Huo, “paagi sa iya gintuga ang tanan iban pa nga mga butang sa mga langit kag sa duta, ang mga butang nga makita kag ang mga butang nga di-makita.” (Col. 1:16) Masarangan sang Manunuga nga himuon ang tanan nga mga butang nga sia lang, apang luyag man Niya nga mabatyagan sang iya Anak ang kalipay sang kadalag-an sa pagpanuga. (Hulu. 8:31) Nakabulig ini sa Anak nga mahibaluan pa gid ang mga kinaiya sang Dios. Gani, gingamit sang Amay ini nga kahigayunan agod hanason ang iya bugtong nga Anak.

Sang si Jesus yari sa duta, gin-ilog niya ang iya Amay sa pagtugyan sing responsibilidad. Amat-amat niya nga ginhanas ang iya mga disipulo. Ginpadala niya ang iya 12 ka apostoles kag sang ulihi ang 70 ka iban pa nga disipulo agod manguna sa pagbantala. (Luc. 9:1-6; 10:1-7) Sang nag-abot si Jesus sa sini nga mga lugar, ginpabakod niya ang maayo nga pundasyon nga napahamtang sang iya mga disipulo. Antes maghalin sa duta, gintugyanan ni Jesus ang iya nahanas na nga mga disipulo sing mas mabug-at nga mga responsibilidad, lakip na ang pagbantala sa bug-os nga duta.—Mat. 24:45-47; Binu. 1:8.

Ang pagtugyan kag paghanas makita man sa Cristianong kongregasyon. Ginsilingan ni apostol Pablo si Timoteo: “Itugyan ini nga mga butang sa matutom nga mga lalaki, nga mangin sangkol nga kalipikado man sa pagpanudlo sa iban.” (2 Tim. 2:2) Dapat hanason sang mga sangkol ang iban, agod matudluan naman nila ang iban.

Ang isa ka gulang mahimo makapaambit sang kalipay sa pagpanudlo kag pag-atipan sang kongregasyon paagi sa pagtugyan sing pila niya ka hilikuton. Bangod limitado ang ikasarang sang tawo, may mas mabakod nga rason ang mga gulang nga mangabay sing bulig sa pagtatap sang mga responsibilidad sa kongregasyon. Ang Biblia nagasiling: “Upud sa mapainubuson yara ang kaalam.” (Hulu. 11:2) Ang pagpaubos nagalakip sang pagkilala sang imo limitasyon. Kon ginatinguhaan mo nga himuon ang tanan nga hilikuton, mahimo nga kapuyon ka gid kag wala ka na sing panahon para sa imo pamilya. Gani maalamon gid ang pagpaambit sang mga responsibilidad sa iban. Halimbawa, ang isa ka utod nagaalagad bilang koordinetor sang hubon sang mga gulang. Mahimo niya pangabayon ang iban nga gulang sa pag-awdit sa kuenta sang kongregasyon. Paagi sa pagtan-aw sang mga rekord, mahibaluan sini nga mga gulang ang pinansial nga kahimtangan sang kongregasyon.

Ang pagtugyan sang hilikuton nagahatag sa iban sing kahigayunan nga makatigayon sing ikasarang kag eksperiensia, kag mahibaluan man sang nagtugyan ang mga ikasarang sang iya gintugyanan. Gani, paagi sa pagtugyan sing nagakaigo nga hilikuton sa kongregasyon, mahimo makita sang mga gulang kon sin-o ang “takus” nga mangin ministeryal nga alagad sa ulihi.—1 Tim. 3:10.

Paagi man sa pagtugyan sing mga hilikuton, ginapakita sang mga gulang ang ila pagsalig sa iban. Ginhanas ni Pablo si Timoteo paagi sa pag-upod sa iya sa misyonero nga hilikuton. Bangod  sini, nangin suod sila nga duha. Gintawag ni Pablo si Timoteo nga “matuod nga anak sa pagtuo.” (1 Tim. 1:2) Sing kaanggid, nangin suod man si Jehova kag si Jesus bangod kaupod sila nga nagtuga sang iban nga butang. Paagi sa pagtugyan sing buluhaton sa iban, mangin suod man ang mga gulang sa ila gintugyanan.

Kon Ngaa ang Iban Nagapangalag-ag

Bisan pa nahibaluan sang mga gulang ang mga bentaha sa pagtugyan sing hilikuton, nabudlayan ang iban sa paghimo sini. Mahimo magbatyag sila nga mabuhinan ang ila awtoridad, ukon gusto nila nga sila lang pirme ang maghimo sang tanan. Apang dumduma nga antes si Jesus magpalangit, gintugyan niya sa iya mga disipulo ang mabug-at nga asaynment bangod nakahibalo sia nga mas daku ang ila mahimo sangsa iya!—Mat. 28:19, 20; Juan 14:12.

Mahimo nga sang una, may gintugyanan ang mga gulang sing hilikuton, apang wala ini nahimo sing maayo. Nagabatyag sila nga mahimo nila ang hilikuton sing mas maayo kag mas madasig. Apang, binagbinaga ang halimbawa ni Pablo. Nakahibalo sia nga maayo gid ang pagtugyan sing hilikuton, pero wala niya ginapaabot nga mahimo pirme sang iya ginahanas ang iya luyag. Sa una nga paglakbay ni Pablo subong misyonero, ginhanas niya ang pamatan-on nga si Marcos. Naglain ang buot ni Pablo sang nagbiya si Marcos sa ila asaynment kag nagpauli. (Binu. 13:13; 15:37, 38) Pero wala yadto nagpauntat kay Pablo sa paghanas sa iban. Subong ginsambit na, gin-agda niya ang pamatan-on nga Cristiano nga si Timoteo nga mag-upod sa iya paglakbay. Sang masarangan na ni Timoteo ang mabug-at nga mga responsibilidad, ginbilin sia ni Pablo sa Efeso, kag gintugyanan sa pagtangdo sing mga manugtatap kag mga ministeryal nga alagad sa kongregasyon.—1 Tim. 1:3; 3:1-10, 12, 13; 5:22.

Subong man, ang mga gulang sa karon indi dapat mangalag-ag sa paghanas sa iban bangod lamang napaslawan sila sa isa. Importante kag maalamon gid nga saligan kag hanason naton ang iban. Apang, ano ang dapat hunahunaon sang mga gulang kon nagatugyan sila sing mga hilikuton?

Kon Paano Magtugyan sing Hilikuton

Sa pagtugyan sang mga responsibilidad, binagbinaga ang kalipikasyon sang utod. Sang nagakinahanglan sing manugtatap sa pagpanagtag sing pagkaon kada adlaw sa Jerusalem, ang mga apostoles nagpili sing ‘pito ka lalaki nga may pamatuod nga puno sang espiritu kag kaalam.’ (Binu. 6:3) Kon itugyan mo sa indi masaligan ang isa ka hilikuton, mahimo nga indi niya ini paghimuon. Gani hatagi sia anay sing magagmay nga mga trabaho. Kon masaligan na sia, puede mo dugangan ang iya responsibilidad.

Luwas sa sini, lainlain ang personalidad kag mga ikasarang sang tagsatagsa. Amo man kon parte sa eksperiensia. Ang isa ka utod nga mainabyanon kag maayo makig-angot sa iban puede itangdo nga attendant, ang isa naman nga mahipid kag organisado mahimo iasayn subong kabulig sang sekretaryo. Ang utod naman nga babayi nga makahibalo mangdekorasyon puede tugyanan sa pagplastar sing mga bulak para sa Memoryal.

Kon nagatugyan sing mga responsibilidad, ihambal kon ano ang ginapaabot sa ila. Antes magpadala sang mga mensahero kay Jesus, ginpaathag ni Juan Bautista sa ila kon ano ang luyag niya mahibaluan kag kon ano ang espesipiko nga ipamangkot kay Jesus. (Luc. 7:18-20) Sa pihak  nga bahin, sang ginsugo ni Jesus ang iya mga disipulo, gintugutan niya sila nga magdesisyon kon paano tipunon ang mga nabilin nga pagkaon nga milagruso niya nga gin-aman. (Juan 6:12, 13) Nagadepende gid ini sa hilikuton kag sa kalipikasyon sang gintugyanan. Dapat nagaintiendihanay ang nagtugyan kag gintugyanan sa kon ano ang ginapaabot nga resulta kag kon daw ano niya kasunson pahibaluon ang nagtugyan parte sa iya nahimo. Dapat nahibaluan nila nga duha kon ano nga mga butang ang puede desisyunan sang gintugyanan sing hilikuton. Kon may gintalana nga tion nga tapuson ang isa ka hilikuton, mas maayo nga binagbinagon ninyo ini kag kasugtan imbes nga ipilit ini sa iya.

Ang gintugyanan dapat nga may pundo, gamit, kag ginakinahanglan nga bulig. Mas maayo man kon ipahibalo ini nga kahimusan sa iban. Sang gintugyan ni Jesus kay Pedro “ang mga yabi sang ginharian sang langit,” ara ang iban niya nga disipulo. (Mat. 16:13-19) Sa pila ka higayon, mas maayo man kon pahibaluon ang kongregasyon kon sin-o ang magatrabaho sang isa ka hilikuton.

Kinahanglan man maghalong. Kon ginatinguhaan mo gihapon nga pangunahan ang hilikuton nga gintugyan mo na sa iban, mahimo nga hangpon nila nga wala ka sing salig sa ila. Matuod, kon kaisa wala nagakatabo ang imo ginapaabot. Pero kon tugutan mo nga magdesisyon ang utod nga ginhatagan mo sing responsibilidad, makatigayon sia sang kompiansa kag eksperiensia. Wala ini nagapahangop nga wala ka na nagakabalaka kon paano niya ginahimo ang iya hilikuton. Bisan gintugyan ni Jehova sa iya Anak ang pagpanuga, nakigbahin gihapon sia sa sini nga hilikuton. Ginsilingan niya ang Batid nga Manugpangabudlay: “Himoon ta ang tawo sa dagway naton.” (Gen. 1:26) Gani, paagi sa imo pulong kag buhat, suportahi kag hatagi sia sing komendasyon sa iya mga panikasog. Mahimo makabulig sa iya kon repasuhon ninyo sing makadali ang iya nahimuan. Kon wala nahimo sing maayo ang hilikuton, indi magpangalag-ag sa paghatag sing dugang nga panugda kag bulig. Dumduma nga imo gihapon ini nga responsibilidad.—Luc. 12:48.

Madamo ang nakabenepisyo nga mga utod bangod gintugyanan sila sing hilikuton sa kongregasyon sang mga gulang nga may matuod nga interes sa ila. Gani, kinahanglan nga matun-an sang mga gulang kon ngaa kag paano itugyan ang mga hilikuton bilang pag-ilog kay Jehova.

[Kahon sa pahina 29]

ANG PAGTUGYAN SING HILIKUTON ISA KA

• paagi nga mapaambit ang kalipay nga may nahimuan

• paagi nga mas madamo ang mahimo

• pagpakita sing kaalam kag pagpaubos

• paagi sa paghanas sa iban

• paagi nga mapakita ang pagsalig sa iban

[Kahon sa pahina 30]

KON PAANO MAGTUGYAN SING HILIKUTON

• Magpili sing kalipikado nga utod para sa hilikuton

• Ipaathag kag ipahibalo ini sing maayo

• Ipaathag kon ano ang dapat niya nga matapos kag mahimo

• Maghatag sing mga kinahanglanon

• Mangin mahunahunaon sa buluhaton, kag ipakita ang imo pagsalig

• Mangin handa sa pagsalom sang mga resulta

[Mga Retrato sa pahina 31]

Ang pagtugyan nagalakip sang pag-asayn sing mga buluhaton kag pagbantay kon ano na ang natabo sa sini