Himua ang mga Butang nga Nagadala sang Paghidait

ANG bag-o nga karsada mabakod kag daw indi maguba. Apang pagligad sang tion, mahimo nga maglitik ini kag mangin batsihon. Kinahanglan ini kay-uhon agod indi mangin delikado kag mamentinar ang kabakod sini.

Kaangay sini, mahimo nga maguba man ang aton maayo nga kaangtanan sa iban. Nagsiling si apostol Pablo nga may nanuhaytuhay nga pagtamod ang mga Cristiano sa Roma. Busa, ginlaygayan niya ang mga kauturan: “Tinguhaan naton nga himuon ang mga butang nga nagadala sang paghidait kag ang mga butang nga makapabakod sa isa kag isa.” (Roma 14:13, 19) Ngaa importante nga “tinguhaan naton nga himuon ang mga butang nga nagadala sang paghidait”? Paano kita mangin determinado kag madinalag-on sa pagpakighidait?

Ngaa Dapat Naton Tinguhaan nga Makighidait?

Kon indi makay-o ang diutay nga litik sa karsada, mahimo ini magdaku kag mangin madalom nga batsi. Sing kaanggid, kon indi dayon mahusay ang magagmay nga di-paghangpanay, mahimo ini mangin daku nga problema. Si apostol Juan nagsulat: “Kon ang isa nagasiling: ‘Ginahigugma ko ang Dios,’ apang nagadumot sa iya utod, butigon sia. Kay sia nga wala nagahigugma sa iya utod, nga makita niya, indi makahigugma sa Dios, nga wala niya makita.” (1 Juan 4:20) Ang wala mahusay nga di-paghangpanay mahimo bangdan nga dumtan sang isa ka Cristiano ang iya utod.

Ginpaathag ni Jesucristo nga indi kalahamut-an kay Jehova ang aton pagsimba kon wala kita nagapakighidait sa iban. Gintudluan ni Jesus ang iya mga disipulo: “Gani, kon nagadala ka sang imo dulot sa halaran kag madumduman mo didto nga ang imo utod may butang nga batok sa imo, bayai ang imo dulot sa atubangan sang halaran, kag maglakat ka; makighidait ka anay sa imo utod, kag sa pagbalik mo, ihalad ang imo dulot.” (Mat. 5:23, 24) Busa, ang panguna gid nga rason kon ngaa dapat naton tinguhaan nga makighidait amo nga luyag naton pahamut-an si Jehova nga Dios. *

Ang isa ka hitabo sa kongregasyon sang Filipos nagpakita sang isa pa gid ka rason kon ngaa dapat naton tinguhaan nga makighidait. Wala ginsambit kon ano gid ang problema sa tunga sang duha ka Cristiano nga sanday Eudias kag Sintique, apang mahimo nagtublag gid ini sa kalinong sang kongregasyon. (Fil. 4:2, 3) Kon indi nga daan mahusay sang duha ka tawo ang problema sa tunga nila,  mahimo nga ipanugidsugid nila ini sa iban nga amo ang magapalala sang problema. Ang handum nga mahuptan ang gugma kag paghiusa sa kongregasyon magapahulag sa aton nga tinguhaan nga makighidait sa aton masigkatumuluo.

“Malipayon ang mga makihidaiton,” siling ni Jesus. (Mat. 5:9.) Ang pagtinguha nga makighidait nagaresulta sa kalipay kag kaayawan. Dugang pa, ang paghidait nagabulig sa aton ikaayong lawas, bangod “ang malinong nga tagiposoon amo ang kabuhi sang unud.” (Hulu. 14:30) Sa pihak nga bahin, ang paghinakit mahimo tunaan sang aton pagbalatian.

Bisan pa nga nahibaluan naton nga may kaayuhan nga idulot ang pagpakighidait, mahimo luyag man naton mahibal-an kon ano ang himuon kon may di-paghangpanay. Aton karon usisaon ang pila ka Makasulatanhon nga mga prinsipio nga makagiya sa aton tuhoy sini.

Ang Matawhay nga Paghambalanay Makapasag-uli sang Paghidait

Ang gagmay nga mga litik sa karsada mahimo makay-o paagi sa pagpalitada ukon pagtabon sini. Mahimo bala nga patawaron na lang naton kag tabunan ang magagmay nga mga kakulangan sang aton kauturan? Kon himuon ining tikang, mahimo mahusay ang madamo nga di-paghangpanay, kay si apostol Pedro nagsulat nga “ang gugma nagatabon sang madamo nga sala.”​—1 Ped. 4:8.

Apang kon kaisa, ang problema daw serioso gid kag indi mapaiway. Binagbinaga kon ano ang natabo sa mga Israelinhon sang yara na sila sa Ginsaad nga Duta. Antes magtabok sa Suba Jordan “ang mga anak ni Ruben kag ang mga anak ni Gad kag ang katunga nga kabikahan ni Manases,” nagpatindog sing “daku nga halaran.” Ang iban nga tribo sang Israel nagpati nga ang altar gingamit sa pagsimba sa mga idolo kag indi nila mapaiway ini nga problema. Naghanda sila gilayon nga magsalakay.​—Jos. 22:9-12.

Ang iban nga Israelinhon nagbatyag nga bastante na ang ebidensia nga may paglapas nga nahimo kag nga mas maayo nga masalakay sila sing hinali agod pila lamang ang mapatay sa ila. Apang, sa baylo nga magpadasudaso, ang tribo sa nakatundan nagpadala sing mga tiglawas agod makighambal sa ila mga kauturan. Namangkot sila: “Ano bala nga paglapas ining ginhimo ninyo batok sa Dios sang Israel sa pagtalikod sining adlaw sa pagsonod sa GINOO?” Ang matuod, ang mga tribo nga nagtukod sang altar wala sing may nalapas. Apang ano ang reaksion nila sa sining panumbungon? Naakig bala sila sa mga nagapatupato sa ila ukon namat-od nga indi na makighambal sa ila? Ang ginsumbong nga mga tribo matawhay nga nagsabat kag nagpaathag nga ang motibo sang ila ginhimo amo ang handum nga alagdon si Jehova. Ang ila matawhay nga sabat nagpabakod sang ila kaangtanan sa Dios kag nagpaiway sang natabo kuntani nga inaway kag pagpinatyanay. Ang matawhay nga paghambalanay nagpasag-uli sang paghidait.​—Jos. 22:13-34.

Antes naghimo sing serioso nga tikang, maalamon nga ginhambalan anay sang iban nga mga Israelinhon ang problema upod sa tribo ni Ruben kag Gad kag katunga nga tribo ni Manases. “Dili ka magmadagmit sa imo espiritu sa pagpangakig,”  siling sang Pulong sang Dios, “kay ang kaakig nagapuyo sa dughan sang mga buangbuang.” (Man. 7:9) Ang Makasulatanhon nga paagi sa paghusay sang serioso nga mga di-paghangpanay amo ang matawhay kag prangka nga paghambalanay. Makapaabot bala kita sang pagpakamaayo ni Jehova kon nagadumot kita kag wala sing may ginhimo agod hambalon ang tawo nga nakasaklaw sa aton?

Sa aton naman bahin, ano ang mangin reaksion naton kon hambalon kita sang isa ka utod nga nasaklaw sia sa aton ukon mahimo pa gani patutuan niya kita? “Ang mahomok nga panalabton nagapalugpay sang kasingkal,” siling sa Biblia. (Hulu. 15:1) Matawhay apang maathag nga ginpabutyag sang ginsumbong nga mga tribo sang Israel ang ila pagtamod, busa naghaganhagan ang sitwasyon nga kuntani nagresulta sa inaway kag pinatyanay sa tunga sang mag-ulutod. Kon kita ang una nga maghambal sa utod ukon kita ang hambalon tuhoy sa problema, maayo gid nga pamangkuton naton ang aton kaugalingon, ‘Ano nga mga tinaga, tono sang tingog, kag paagi sang paghambal ang makaamot sa pagpakighidait?’

Maalamon nga Paghambal

Nahangpan ni Jehova nga kinahanglan naton ipabutyag ang aton mga kabalaka. Apang, kon indi naton mahusay ang di-paghangpanay, mahimo nga ipanugidsugid naton ini sa iban. Kon magpabilin ang indi maayo nga buot, mahimo magadul-ong ini nga pakalainon sang isa ang isa. Tuhoy sa di-maalamon nga paghambal, ang Hulubaton 11:11 nagsiling: “[Ang banwa] ginadaug paagi sa baba sang malauton.” Sing kaanggid, ang di-mahalungon nga hambal tuhoy sa aton kauturan mahimo makaguba sang paghidait sang tulad-banwa nga kongregasyon.

Apang, ang pagtinguha nga makighidait wala nagakahulugan nga likawan naton ang paghambalanay nahanungod sa aton mga kauturan. Ginlaygayan ni apostol Pablo ang iya masigkatumuluo: “Indi maggua ang dunot nga pinamulong gikan sa inyo baba.” Apang nagdugang sia: “Kundi ang bisan anong pinamulong nga maayo para sa pagpabakod suno sa kinahanglanon. . . . Mangin mainayuhon sa isa kag isa, mapinalanggaon nga may kaawa, nga nagapatawad sing kinabubut-on sa isa kag isa.” (Efe. 4:29-32) Kon palapitan ka sang isa ka utod nga nasaklaw sa imo hambal ukon paggawi, indi bala nga mas mahapos mangayo sing pasaylo kag makighidait sa iya kon maayo ang iya ginasugid sa iban tuhoy sa imo? Subong man, kon masami kita nga nagahambal sing makapalig-on tuhoy sa iban, mas madali para sa aton nga ipasag-uli ang paghidait kon may di-paghangpanay gid man nga magluntad.​—Luc. 6:31.

Mag-alagad sa Dios nga May “Paghilisugut”

Ang huyog naton subong makasasala nga mga tawo amo nga likawan ang nakasaklaw sa aton, ukon ipain ang aton kaugalingon sa iban. Apang maalamon bala ina nga paagi sang paghusay sa problema? (Hulu. 18:1) Subong nahiusa nga katawhan nga nagatawag sa ngalan ni Jehova, determinado kita “sa pag-alagad sa iya sa isa ka paghilisugut.”​—Sof. 3:9.

Ang di-nagakaigo nga panghambal kag pagginawi sang iban indi dapat magsablag sang aton kakugi sa putli nga pagsimba. Mga pila na lamang ka adlaw antes buslan sang halad-gawad ni Jesus ang kahimusan sang mga halad sa templo kag sa tapos lamang ni Jesus mapakamalaut ang mga escriba, natalupangdan niya nga nag-amot ang isa ka imol nga balo sang “iya bug-os nga palangabuhian” sa bahandian sang templo. Ginpunggan bala ni Jesus ang balo? Wala. Sa baylo, gindayaw ni Jesus ang iya matutom nga pagsakdag sa kongregasyon ni Jehova sadto nga tion. (Lucas 21:1-4) Ang di-matarong nga paggawi sang iban wala naghatag sing rason sa balo nga indi pagtumanon ang iya obligasyon nga sakdagon ang pagsimba kay Jehova.

Bisan pa may isa ka Cristiano nga sa banta naton naggawi sing di-makatarunganon, paano ini magaapektar sa aton? Tugutan bala naton ini nga magsablag sang aton bug-os kalag nga pag-alagad kay Jehova? Ukon mangin determinado kita nga husayon ang ano man nga di-paghangpanay agod mahuptan ang bilidhon nga paghidait sang kongregasyon sang Dios karon?

Ang Kasulatan naglaygay sa aton, “Kon mahimo, tubtob sa masarangan ninyo, magpakighidait sa tanan nga tawo.” (Roma 12:18) Kabay nga mangin determinado kita nga iaplikar ini kag magpabilin nga nagalakat sing malig-on sa dalan sang kabuhi.

[Footnote]

^ par. 6 Tuhoy sa laygay ni Jesus nga masapwan sa Mateo 18:15-17, basaha ang Oktubre 15, 1999 nga gua sang Ang Lalantawan, pahina 17-22

[Piktyur sa pahina 17]

Kinahanglan nanday Eudias kag Sintique nga tinguhaan nga makighidait

[Piktyur sa pahina 18]

Ano nga mga tinaga, tono sang tingog, kag paagi sang paghambal ang makaamot sa pagpakighidait?