Nagapanguna Ka Bala sa Pagpadungog sa Iban?

“Sa pagpadungog sa isa kag isa manguna kamo.”​—ROMA 12:10.

1. Ano ang wala na ginapakita sa madamo nga lugar?

SA IBAN nga bahin sang kalibutan, kinabatasan na nga nagaluhod ang mga kabataan kon may upod sila nga mga tigulang bilang pagpakita sing pagtahod. Sa sini nga paagi, mas manubo sila tulukon sangsa mga tigulang. Sa sini nga mga komunidad, ginatamod man nga indi pagtahod kon ang bata magtalikod sa mga tigulang. Bisan pa nanuhaytuhay ang paagi sa pagpakita sing respeto sa nagkalainlain nga kultura, ini nga pagtahod nagapahanumdom sa aton sa Mosaikong Kasuguan. Nalakip sa sini nga sugo: “Magtindug ka sa atubangan sang olo nga ubanon kag tahora ang nawung sang tigulang nga tawo.” (Lev. 19:32) Apang, makapasubo nga sa madamo nga lugar wala na ini ginapakita. Sa pagkamatuod, lapnag na gid katama ang pagkadimatinahuron.

2. Sin-o ang dapat naton padunggan siling sang Biblia?

2 Ginapabaloran gid sang Biblia ang pagpadungog sa iban. Ginasugo kita sini nga padunggan si Jehova kag si Jesus. (Juan 5:23) Ginasugo man kita nga padunggan ang mga miembro sang pamilya, mga masigkatumuluo, kag ang pila ka mga tawo sa gua sang kongregasyon. (Roma 12:10; Efe. 6:1, 2; 1 Ped. 2:17) Ano ang pila ka paagi nga mapadunggan naton si Jehova? Paano naton mapadunggan ukon tudok nga matahod ang aton Cristianong mga kauturan? Binagbinagon naton ini kag ang pila ka mga pamangkot may kaangtanan sini.

Padunggi si Jehova kag ang Iya Ngalan

3. Ano ang isa ka importante nga paagi nga mapadunggan si Jehova?

3 Ang isa ka paagi nga mapadunggan naton si Jehova amo ang pagpakita sing nagakaigo nga pagtahod sa iya ngalan. Indi bala nga ginkuha kita agod mangin “katawhan para sa iya ngalan”? (Binu. 15:14) Kadungganan gid nga tawgon kita sa ngalan sang Labing Gamhanan nga Dios nga si Jehova! Si manalagna Miqueas nagsiling: “Ang tanan nga katawohan magalakat ang tagsatagsa sa ngalan sang iya dios, kag kita magalakat sa ngalan sang GINOO nga aton Dios sa gihapon kag sa gihapon.” (Miq. 4:5) ‘Nagalakat kita sa ngalan sang GINOO’ paagi sa pagtinguha adlaw-adlaw nga mapadunggan si Jehova kag ang iya ngalan. Subong sang ginpahanumdom ni Pablo sa mga Cristiano sa Roma, kon wala kita nagakabuhi suno sa maayong balita nga aton ginabantala, ‘mapasipalahan’ naton ang ngalan sang Dios, kag mapakahuy-an ini.​—Roma 2:21-24.

4. Paano mo ginatamod ang pribilehiyo sa pagpanaksi tuhoy kay Jehova?

4 Mapadunggan man naton si Jehova paagi sa pagpanaksi. Sang una, gin-agda ni Jehova ang pungsod sang Israel nga mangin iya mga saksi, apang wala nila ini matungdan. (Isa. 43:1-12) Pirme nila ginatalikdan si Jehova kag “ginhangkat ang Balaan sang Israel.” (Sal. 78:40, 41) Sang ulihi, wala na gid ginkahamut-an ni Jehova ini nga pungsod. Apang, mapinasalamaton kita karon sa aton pribilehiyo nga magpanaksi tuhoy kay Jehova kag sa pagpakilala sang iya ngalan. Ginahimo naton ini bangod sang aton gugma sa iya kag sa aton handum nga mapakabalaan ang iya ngalan. Ang ihibalo sa kamatuoran tuhoy sa aton langitnon nga Amay kag sa iya mga katuyuan magapahulag sa aton nga indi mag-untat sa pagbantala. Nagabatyag man kita kaangay ni apostol Pablo sang nagsiling sia: “Kinahanglan nga himuon ko ini. Sa pagkamatuod, kailo ako kon indi ko pag-ipahayag ang maayong balita!”​—1 Cor. 9:16.

5. Paano naangot ang pagtuo kay Jehova sa pagtahod sa iya?

 5 Si salmista David nagsiling: “Ang mga nakakilala sang imo ngalan magasalig sa imo, kay ikaw, O GINOO, wala magbiya sa mga nagapangita sa imo.” (Sal. 9:10) Kon kilala gid naton si Jehova kag ginatahod ang iya ngalan, magasalig kita sa iya kaangay sang iya matutom nga mga alagad sang una. Ang pagsalig kag pagtuo kay Jehova amo ang isa pa ka paagi nga mapadunggan naton sia. Talupangda kon paano ginaangot sang Biblia ang pagsalig kay Jehova kag ang pagtahod sa iya. Sang wala na nagsalig kay Jehova ang dumaan nga Israel, nagsiling Sia kay Moises: “Tubtub pa bala san-o magatamay sa akon ini nga katawohan? Kag tubtub pa bala san-o nga indi sila magtoo sa akon, walay sapayan sang tanan nga tanda nga nahimo ko sa tunga nila?” (Num. 14:11) Sa kabaliskaran, kon magsalig kita nga amligan kag buligan kita ni Jehova sa tion sang mga pagtilaw, ginatahod naton sia.

6. Ano ang magapahulag sa aton nga tahuron sing tudok si Jehova?

6 Ginpakita ni Jesus nga dapat tinagipusuon ang aton pagtahod kay Jehova. Nagapatuhoy sa indi sinsero nga mga nagasimba, ginkutlo ni Jesus ang ginsiling ni Jehova: “Ini nga katawhan nagapadungog sa akon sa ila mga bibig, apang ang ila tagipusuon malayo sa akon.” (Mat. 15:8) Ang matuodtuod nga gugma amo ang magapahulag sa aton nga tahuron sing tudok si Jehova. (1 Juan 5:3) Kag ginadumdom man naton ang saad ni Jehova: “Ang mga nagapadungug sa akon padunggan ko.”​—1 Sam. 2:30.

Ang mga Manugtatap sa Kongregasyon Nagatahod sa Iban

7. (a) Ngaa dapat padunggan sang mga utod nga may katungdanan sa kongregasyon ang mga kauturan? (b) Paano ginpakita ni Pablo ang iya pagtahod sa mga masigkatumuluo?

7 Ginlaygayan ni apostol Pablo ang mga masigkatumuluo: “Sa pagpadungog sa isa kag isa manguna kamo.” (Roma 12:10) Ang mga may katungdanan sa kongregasyon dapat mangin halimbawa, ukon “manguna,” sa pagpadungog sa mga kauturan. Sa sini nga bahin, dapat sundon sang mga utod nga may mabug-at nga mga responsibilidad ang halimbawa ni Pablo. (Basaha ang 1 Tesalonica 2:7, 8.) Nahibaluan sang mga kauturan sa kongregasyon nga ginbisitahan ni Pablo nga indi sia magpangabay sa ila sa paghimo sang mga butang nga indi niya mismo luyag himuon. Gintahod ni Pablo ang iya mga masigkatumuluo, amo nga ginatahod man nila sia. Gani sang nagsiling si Pablo: “Nagahingyo ako sa inyo, mangin manug-ilog kamo sa akon,” mapat-od naton nga madamo ang nangin handa sa pagsunod sa iya bangod sang iya maayong halimbawa.​—1 Cor. 4:16.

8. (a) Ano ang isa ka paagi nga napakita ni Jesus ang pagtahod sa iya mga disipulo? (b) Paano mailog sang mga manugtatap karon ang halimbawa ni Jesus?

8 Mapakita pa gid sang isa nga may katungdanan ang pagtahod sa mga kauturan paagi sa pagpaathag sa ila sing mga rason tuhoy sa iya mga pangabay ukon mga instruksion. Sa paghimo sini, ginailog niya si Jesus. Halimbawa, sang ginsilingan ni Jesus ang iya mga disipulo nga mangamuyo sing dugang nga mamumugon agod ipadala sa pagpangani, ginpaathag niya sa ila ang rason kon ngaa. Sia nagsiling: “Ang alanyon bugana, apang pila lamang ang mamumugon. Busa, pakiluoy kamo sa Agalon sang alanyon nga magpadala sia sang mga mamumugon sa iya alanyon.” (Mat. 9:37, 38) Ginhatag man niya ang rason sa iya mga disipulo sang ginsilingan niya sila nga ‘magpadayon sa pagbantay.’ Sia nagsiling: “Bangod wala kamo makahibalo kon ano nga adlaw magakari ang inyo Ginuo.” (Mat. 24:42) Masami nga ginasugiran ni Jesus ang iya mga disipulo indi lamang kon ano ang dapat nila himuon kundi kon ngaa dapat nila himuon ini. Paagi sa sini, mapakita niya sa ila ang iya pagtahod. Isa gid ini ka maayo nga halimbawa para sa Cristianong mga manugtatap!

Pagtahod sa Kongregasyon ni Jehova kag sa Panuytoy Sini

9. Sin-o ang ginapadunggan naton kon ginatahod naton ang Cristianong kongregasyon kag ang mga representante sini? Ipaathag.

9 Agod mapadunggan naton si Jehova, kinahanglan man naton padunggan ang Cristianong  kongregasyon sa bug-os kalibutan, kag ang mga representante sini. Kon ginatuman naton ang Makasulatanhon nga laygay sang matutom nga ulipon, ginatahod naton ang kahimusan ni Jehova. Nakita ni apostol Juan nga kinahanglan sawayon ang mga wala nagatahod sa mga tinangduan sa kongregasyon, sa panahon sang mga Cristiano sang una nga siglo. (Basaha ang 3 Juan 9-11.) Ginpakita sa mga pulong ni Juan nga wala lamang nila ginamulay ang indibiduwal nga mga manugtatap kundi pati man ang ila panudlo kag panuytoy. Makalilipay kay indi amo sini ang kalabanan nga mga Cristiano. Sang buhi pa ang mga apostoles, ang mga kauturan sa kabug-usan maathag nga nagpakita sing tudok nga pagtahod sa mga nagapanguna.​—Fil. 2:12.

10, 11. Ipaathag pasad sa Kasulatan kon ngaa nagakaigo nga may pila nga magdumala sa sulod sang Cristianong kongregasyon.

10 Ang iban nagapangatarungan nga bangod nagsiling si Jesus sa iya mga disipulo nga “tanan kamo mag-ulutod,” dapat wala sing may magdumala sa sulod sang Cristianong kongregasyon. (Mat. 23:8) Apang, madamo sing halimbawa sa Hebreo kag Griego nga Kasulatan ang nagapakita nga may mga lalaki nga ginhatagan sang Dios sing awtoridad. Ang kasaysayan tuhoy sa mga patriarka, mga hukom, kag mga hari sang mga Hebreo sang una nagahatag sa aton sing madamo nga pamatuod nga ginahatag ni Jehova ang iya panuytoy paagi sa tawhanon nga mga representante. Kon indi pagpadunggan sang katawhan ang tinangduan ni Jehova, ginadisiplina niya sila.​—2 Hari 1:2-17; 2:19, 23, 24.

11 Sing kaanggid, ginkilala sang unang siglo nga mga Cristiano ang awtoridad sang mga apostoles. (Binu. 2:42) Halimbawa, si Pablo naghatag sing panuytoy sa iya mga kauturan. (1 Cor. 16:1; 1 Tes. 4:2) Apang, nagpasakop man sia sa mga may awtoridad sa iya. (Binu. 15:22; Gal. 2:9, 10) Maathag gid nga may nagakaigo nga pagtamod si Pablo sa awtoridad sa sulod sang Cristianong kongregasyon.

12. Anong duha ka leksion tuhoy sa awtoridad ang aton matun-an sa mga halimbawa sa Biblia?

12 May duha kita ka leksion nga matun-an sa sini. Una, Makasulatanhon nga ang “matutom kag mainandamon nga ulipon” paagi sa Nagadumala nga Hubon sini, magtangdo sing palangakuan sa mga lalaki, kag ang iban nga lalaki gintangdo agod magdumala sa iban nga tinangduan. (Mat. 24:45-47; 1 Ped. 5:1-3) Ikaduha, tanan kita, lakip ang tinangduan nga mga lalaki dapat magpadungog sa mga nagadumala sa aton. Ano ang pila ka praktikal nga paagi nga mapadunggan naton ang mga nagadumala sa Cristianong kongregasyon sa bug-os nga kalibutan?

Pagtahod sa mga Nagalakbay nga Manugtatap

13. Paano naton mapakita ang pagtahod sa modernong adlaw nga mga representante sa Cristianong kongregasyon?

13 Nagsiling si Pablo: “Ginapangabay namon kamo, mga kauturan, nga tahuron ang mga nagapangabudlay sing lakas sa tunga ninyo kag nagadumala sa inyo sa Ginuo kag nagalaygay sa inyo; kag tahura gid sila sing daku tungod sa gugma bangod sa ila buluhaton. Magpakighidait kamo sa isa kag isa.” (1 Tes. 5:12, 13) Ang mga nagalakbay nga manugtatap “nagapangabudlay sing lakas.” Busa, ‘tahuron gid naton sila.’ Ang isa ka paagi  agod mahimo ini amo ang bug-os tagipusuon nga pagtuman sa ila laygay kag pagpalig-on. Kon ipaalinton sini nga mga manugtatap ang panuytoy sang matutom nga ulipon, “ang kaalam nga gikan sa hitaas” magapahulag sa aton nga mangin “handa sa pagtuman.”​—Sant. 3:17.

14. Paano mapakita sang kongregasyon ang tudok nga pagtahod sa mga nagalakbay nga manugtatap, kag ano ang resulta sini?

14 Ano abi kon pangabayon kita sa paghimo sing mga butang nga tuhay sa aton naandan? Ang pagpakita sing pagtahod kon kaisa nagakinahanglan sing pagpugong sang aton huyog nga magpamatok, “Wala ina namon iya ginahimo diri” ukon, “Indi na iya maaplikar diri sa amon kongregasyon.” Sa baylo, panikasugan naton ini nga tumanon. Mahimo naton ini kon dumdumon naton pirme nga si Jehova ang tag-iya sang kongregasyon kag si Jesus amo ang Ulo sini. Kon batunon nga may kalipay ang panuytoy sang nagalakbay nga manugtatap kag ipatuman ini sa kongregasyon, pamatuod ini sang tudok nga pagtahod. Ginhatagan ni apostol Pablo sing komendasyon ang mga kauturan sa Corinto bangod matinahuron nila nga gintuman ang panuytoy nga ginhatag sa ila sang nagduaw ang gulang nga si Tito. (2 Cor. 7:13-16) Sa karon, mapat-od man naton nga kon handa kita sa pagtuman sa panuytoy sang mga nagalakbay nga manugtatap, makadugang ini sa aton kalipay sa pagbantala.​—Basaha ang 2 Corinto 13:11.

“Padunggi ang Tanan nga Sahi sang mga Tawo”

15. Ano ang pila ka paagi nga mapakita naton ang pagtahod sa masigkatumuluo?

15 Si Pablo nagsulat: “Indi pagmulaya ang isa ka tigulang nga lalaki. Sa baylo, magpangabay sa iya subong amay, sa lamharon nga mga lalaki subong mga utod, sa tigulang nga mga babayi subong mga iloy, sa lamharon nga mga babayi subong mga utod upod ang bug-os nga kaputli. Padunggi ang mga balo nga babayi nga matuod gid nga mga balo.” (1 Tim. 5:1-3) Ginalaygayan kita sini nga teksto nga padunggan ang tanan sa sulod sang Cristianong kongregasyon. Apang, ano abi kon indi kamo magsahuanay sang isa ka utod? Mangin rason bala ini nga indi mo na sia pagtahuron? Ukon basi kinahanglan mo nga bag-uhon ang imo batasan kag tan-awon ang iya maayo nga mga kinaiya? Ang mga may awtoridad dapat padayon nga magpakita sing pagtahod sa ila mga kauturan, nga wala “nagapakaginuo . . . sa panong.” (1 Ped. 5:3) Sa pagkamatuod, may madamo kita nga kahigayunan sa pagpakita sing pagpadungog sa sulod sang Cristianong kongregasyon.  Bangod sa sulod sang kongregasyon nagaluntad ang matuodtuod nga gugma.​—Basaha ang Juan 13:34, 35.

16, 17. (a) Ngaa importante nga tahuron naton indi lamang ang aton mga ginabantalaan kundi pati man ang mga nagapamatok sa aton? (b) Paano naton ‘mapadunggan ang tanan nga sahi sang mga tawo’?

16 Siempre pa, indi lamang mga kauturan ang dapat naton tahuron. Ginsulatan ni Pablo ang mga Cristiano sang iya panahon: “Samtang may kahigayunan kita para sa sini, maghimo kita kon ano ang maayo sa tanan.” (Gal. 6:10) Mahimo mabudlay iaplikar ini nga prinsipio kon indi maayo ang pagpakig-angot sa aton sang aton mga katrabaho ukon mga kaeskwela. Sa sini nga mga kahimtangan, dapat naton dumdumon ini nga teksto: “Dili ka magkaakig bangud sang mga manughikot sing malaut.” (Sal. 37:1) Ang pag-aplikar sini nga laygay makabulig sa aton nga mangin matinahuron bisan pa sa mga manugpamatok. Amo man sini kon nagabantala kita, ang pagkamapainubuson makabulig sa aton nga masabat nga “may kalulo kag tudok nga pagtahod” ang tanan. (1 Ped. 3:15) Bisan ang aton panagway kag pamayo makapakita nga ginatahod naton ang aton ginabantalaan.

17 Gani, kon nagapakig-angot kita sa aton mga kauturan ukon sa mga tawo sa gua sang kongregasyon, luyag gid naton iaplikar ini nga laygay: “Padunggi ang tanan nga sahi sang mga tawo, higugmaa ang bug-os nga paghiliutod, kahadluki ang Dios, padunggi ang hari.”​—1 Ped. 2:17.

Ano ang Imo Sabat?

Paano mo mapakita ang pagtahod:

• Kay Jehova?

• Sa mga gulang sa kongregasyon kag sa mga nagalakbay nga manugtatap?

• Sa tanan nga katapo sang kongregasyon?

• Sa imo mga ginabantalaan?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Piktyur sa pahina 23]

Gintahod sang unang siglo nga mga Cristiano ang pagdumala sang nagadumala nga hubon

[Piktyur sa pahina 24]

Ginatahod sang tanan nga mga gulang ang mga nagalakbay nga manugtatap, nga gintangdo sang Nagadumala nga Hubon