Panikasugi ang “Pagkabalaan nga May Kahadlok sa Dios”

GINALARAGWAY sang Biblia nga si Jehova nga Dios tuman gid ka balaan sang ini magsiling: “Balaan, balaan, balaan si Jehova.” (Isa. 6:3; Bug. 4:8) Ang Hebreo kag Griegong tinaga para sa “pagkabalaan” nagakahulugan sing kaputli ukon katinlo sa espirituwal, ukon wala sing dagta. Ang pagkabalaan sang Dios nagapahangop nga himpit gid sia sa moral.

Indi bala nagakaigo lamang nga paabuton sang balaan nga Dios nga si Jehova, nga mangin balaan man ang iya mga sumilimba, buot silingon mangin matinlo sila sa pisikal, moral, kag espirituwal? Maathag nga ginapakita sang Biblia nga luyag ni Jehova nga mangin balaan ang iya katawhan. Sa 1 Pedro 1:16 aton mabasa: “Dapat kamo mangin balaan, bangod ako balaan.” Mailog ayhan sang di-himpit nga mga tawo ang pagkabalaan ni Jehova? Huo, pero indi gid bug-os. Kon matinlo kita sa espirituwal kag may suod nga kaangtanan sa Dios, mahimo kita mangin balaan sa atubangan niya.

Apang, paano kita makapabilin nga matinlo bisan pa nagakabuhi kita upod sa mga tawo nga di-matinlo sa moral? Ano nga mga buhat ang dapat naton likawan? Ano nga mga pagbag-o sa aton panghambal kag paggawi ang dapat naton himuon? Tan-awon naton kon ano ang aton matun-an tuhoy sa kon ano ang ginpangayo sang Dios sa mga Judiyo nga nagbalik sa ila dutang natawhan gikan sa Babilonia sang 537 B.C.E.

‘Manginmay Alagyan sang Pagkabalaan’

Gintagna ni Jehova nga pabalikon niya ang iya mga katawhan nga gintapok sa Babilonia sa ila dutang natawhan. Ini nga tagna sang pagpasag-uli nagagarantiya: “Manginmay dakung dalan didto, kag tawgon ini nga Alagyan sang Pagkabalaan.” (Isa. 35:8a) Ginapakita sining mga pulong nga wala lamang ginbuligan ni Jehova ang mga Judiyo nga makabalik sa ila dutang natawhan kundi ginpasalig man niya nga pagaamligan sila sa ila pagpanglakaton.

Ginbuksan man ni Jehova ang “Alagyan sang Pagkabalaan” para sa iya modernong adlaw nga mga alagad agod makagua sila sa Babilonia nga Daku, ang bug-os kalibutan nga emperyo sang butig nga relihion. Sang 1919 ginhilway niya ang hinaplas nga mga Cristiano gikan sa espirituwal nga pagkaulipon sa butig nga relihion, kag amat-amat nila nga gindula ang butig nga mga panudlo sa ila pagsimba. Kita nga mga sumilimba ni Jehova sa karon may yara matinlo kag mahim-ong nga kongregasyon. Paagi sa sini masimba naton si Jehova kag matigayon ang maayo nga kaangtanan sa iya kag subong man sa aton masigkatumuluo.

Nagalakat sa isa ka balaan nga dalan ang katapo sang “diutay nga panong” sang mga hinaplas nga mga Cristiano kag ang nagadamo nga “dakung kadam-an” sang “iban nga mga karnero” kag ginaagda man nila ang iban nga mag-upod sa  ila. (Luc. 12:32; Bug. 7:9; Juan 10:16) Ang “Alagyan sang Pagkabalaan” bukas sa tanan nga luyag ‘magpresentar sang ila mga lawas nga isa ka halad nga buhi, balaan, kalahamut-an sa Dios.’—Roma 12:1.

“Ang Di-matinlo Indi Makaagi sa Sini”

Sang 537 B.C.E., may dapat tumanon ang nagbalik nga mga Judiyo. Tuhoy sa mga kalipikado sa paglakat sa “Alagyan sang Pagkabalaan,” ang Isaias 35:8b nagsiling: “Ang di-matinlo indi makaagi sa sini, kondi ini manginsa manlalakat nga mga tawo, kag ang mga buangbuang indi makadalang sa sini.” Bangod ang katuyuan sang mga Judiyo sa pagbalik sa Jerusalem amo ang pagpasag-uli sang matuod nga pagsimba, wala sing lugar didto ang mga makagod, walay pagtahod sa sagrado nga mga butang ukon mahigko sa espirituwal. Kinahanglan huptan sang mga nagbalik sa Jerusalem ang mataas nga talaksan sa moral ni Jehova. Sa karon ang luyag makatigayon sang kahamuot sang Dios dapat man magtuman sa sini. Dapat nila panikasugan ang “pagkabalaan nga may kahadlok sa Dios.” (2 Cor. 7:1) Kon amo, ano nga mahigko nga mga buhat ang dapat naton likawan?

Nagsulat si apostol Pablo: “Dayag ang mga buhat sang unod, kag ini amo ang pagpakighilawas, kahigkuan, lugak nga paggawi.” (Gal. 5:19) Nalakip sa pagpakighilawas ang tanan nga sahi sang seksuwal nga mga buhat sang indi mag-asawa nga ginagamit ang ila kinatawo. Ang lugak nga paggawi nagalakip sa “kaulag; wala sing pagpugong; wala huya nga paggawi; binastos nga paggawi.” Maathag nga ang pagpakighilawas kag lugak nga paggawi supak sa pagkabalaan ni Jehova. Gani, ang padayon nga nagahimo sining mga butang ginapahalin sa Cristianong kongregasyon ukon gina-disfellowship. Naaplikar man ini sa mga nagabuhat sang tuman nga kahigkuan, nga amo ang “kahigkuan nga may kakagod.”—Efe. 4:19.

Ang “kahigkuan” nagalakip sang madamo nga sahi sang sala. Ang Griegong tinaga para sa sini nagapatuhoy sa bisan ano nga sahi sang kahigkuan sa buhat man, sa hambal, ukon sa pagpakigbahin sa butig nga relihion. Nagalakip ini sa pila ka mahigko nga mga buhat nga indi man kinahanglan sing hudisyal nga aksion. * Apang ginapakita bala sang nagahimo sining mga kahigkuan nga nagalakat sila sa dalanon sang pagkabalaan?

Ibutang ta nga ang isa ka Cristiano sekreto nga nagalantaw sang pornograpiya. Samtang amat-amat nga nagakapukaw ang iya mahigko nga mga handum, nagahuyang man ang iya determinasyon nga magpabilin nga matinlo sa atubangan ni Jehova. Mahimo nga ang iya ginbuhat indi pa tuman kahigko, apang wala niya ginahunahuna sing padayon ang ‘bisan ano nga butang nga putli, dungganon, labing maayo kag dalayawon.’ (Fil. 4:8) Ang pagtan-aw sing pornograpiya mahigko kag pat-od gid nga makaguba sang aton kaangtanan sa Dios. Ang tanan nga sahi sang kahigkuan indi gani dapat paghinambitan sa tunga naton.—Efe. 5:3.

Binagbinaga ang isa pa ka halimbawa. Ang isa ka Cristiano pirme nagahimo sang masturbasyon nga amo ang hungod nga paghimas sang iya kinatawo agod malab-ot ang seksuwal nga kalipay, ginaupdan man ini sang pornograpiya ukon wala. Bisan pa ang tinaga nga “masturbasyon” wala sa Biblia, indi bala mahalitan gid sini ang imo  panghunahuna kag emosyon? Kon padayon nga himuon sang isa ini nga kahigkuan, mangin di-matinlo sia kag maguba ang iya kaangtanan kay Jehova. Gani, tamdon naton sing serioso ang laygay ni apostol Pablo nga “tinluan naton ang aton kaugalingon gikan sa tanan nga dagta sang unod kag espiritu” kag “patya ninyo ang mga bahin sang inyo lawas nga yara sa duta may kaangtanan sa pagpakighilawas, kahigkuan, kailigbon sa sekso, makahalalit nga handum, kag pagkamahamkunon.”—2 Cor. 7:1; Col. 3:5.

Ginatugutan kag ginapasanyog pa gani sining kalibutan nga ginagamhan ni Satanas ang mahigko nga paggawi. Isa gid ka daku nga hangkat nga pamatukan ang mahigko nga buhat. Apang, ang matuod nga mga Cristiano indi dapat “magpadayon sa paglakat subong sang paglakat man sang mga pungsod sa pagkawala-pulos sang ila hunahuna.” (Efe. 4:17) Tugutan lamang kita ni Jehova nga padayon nga maglakat sa “Alagyan sang Pagkabalaan” kon isikway naton ang mahigko nga mga buhat, makita man ini sang iban ukon indi.

“Manginwalay Leon Didto”

Agod mapahamut-an naton ang balaan nga Dios nga si Jehova, kinahanglan nga maghimo kita sing daku nga mga pagbag-o sa aton pagginawi kag panghambal. Ang Isaias 35:9 nagasiling: “Manginwalay leon didto, ukon bisan anong sapat nga manunukub nga magataklad sa sini,” nga amo ang “Alagyan sang Pagkabalaan.” Sing malaragwayon, ginapaanggid sa mabangis nga mga sapat ang mga tawo nga masingki kag maparas maghambal. Indi sila makasulod sa bag-ong kalibutan sang Dios sang pagkamatarong. (Isa. 11:6; 65:25) Importante kon amo nga isikway sang mga luyag magpahamuot sa Dios ang ila sapatsapaton nga kinaiya kag maglakat sa dalanon sang pagkabalaan.

Ginapalig-on kita sang kasulatan: “Ang tanan nga madinumtanon nga paghinakit kag kaakig kag kasingkal kag sininggitanay kag nagapakalain nga hambal kuhaon gikan sa inyo upod ang tanan nga kalainan.” (Efe. 4:31) Sa Colosas 3:8 aton mabasa: “Isikway gid ninyo ini tanan, kasingkal, kaakig, kalainan, nagapakalain nga hambal, kag ang malaw-ay nga hambal indi maggua sa inyo baba.” Ang ekspresyon nga “nagapakalain nga hambal” nga gingamit sa sining duha ka teksto nagapatuhoy sa makapasakit, nagapakanubo kag mamulayon nga hambal.

Sa karon, kinaandan na lang ang masakit kag binastos nga mga pulong bisan sa puluy-an. Ang mag-asawa nagahabuyanay sing malain, maparas kag nagapakanubo nga mga pulong sa isa kag isa, bisan pa gani sa ila mga kabataan. Ini nga sahi sang paghambalanay indi dapat magluntad sa Cristianong panimalay.—1 Cor. 5:11.

Ang Pagpanikasog sa “Pagkabalaan nga may Kahadlok sa Dios”—Isa ka Pagpakamaayo!

Isa gid ka daku nga pribilehiyo nga mag-alagad sa balaan nga Dios nga si Jehova! (Jos. 24:19) Hamili gid ang espirituwal nga paraiso nga gin-aman ni Jehova sa aton. Ang pagpabilin nga balaan sa panulok ni Jehova amo gid ang pinakamaayo nga dalanon sang kabuhi.

Ang saad sang Dios nga paraiso nga duta, malapit na matuman. (Isa. 35:1, 2, 5-7) Ang mga nagahandum sa sini kag ang padayon nga nagatuman sa sugo sang Dios amo ang makapuyo didto. (Isa. 65:17, 21) Gani, dapat himuon naton ang aton bug-os nga masarangan nga simbahon ang Dios nga may matinlo nga tindog sa iya atubangan kag huptan ang aton suod nga kaangtanan sa iya.

[Footnote]

^ par. 12 Para sa impormasyon tuhoy sa kinatuhayan sang “kahigkuan . . . nga may kakagod” kag “kahigkuan,” tan-awa ang Lalantawan, Hulyo 15, 2006, pahina 29-31.

[Piktyur sa pahina 26]

Agod makalakat ang mga Judiyo sa “Alagyan sang Pagkabalaan” ano ang dapat nila himuon?

[Piktyur sa pahina 27]

Ang pornograpiya makaguba sang aton kaangtanan kay Jehova

[Piktyur sa pahina 28]

“Ang tanan nga . . . sininggitanay kag nagapakalain nga hambal kuhaon gikan sa inyo”