Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mangin Maluluy-on Gid

Mangin Maluluy-on Gid

 Mangin Maluluy-on Gid

KARON pa lang natabo nga madamo sa aton isigkatawo ang nagakinahanglan gid sing kaluoy kag bulig bangod sang gutom, balatian, kaimulon, krimen, pagbangigay sang mga tawo, kag mga kalamidad. Ang kaluoy ukon kaawa amo ang pagkamahinuklugon sa pag-antos kag kalisdanan sang iban kag ang paghandum nga buligan sila agod mapahaganhagan ini. Subong sang isa ka baso sang mabugnaw nga tubig sa idalom sang nagatagiti nga init, ang kaluoy makahatag sing lugpay sa nagakagha, makapahaganhagan sa kasakit, kag makapalig-on sa ginapiutan.

Mapakita naton ang kaluoy paagi sa pulong kag buhat. Mahimo naton ini paagi sa pag-ulikid kag pagbulig sa iban. Mas maayo nga magpakita kita sing kaluoy indi lamang sa aton pamilya, mga abyan ukon mga kilala, kundi sa iban man, pati ang mga tawo nga indi naton kilala. Sa Sermon sa Bukid ni Jesus, sia namangkot: “Kon kamo maghigugma sa mga nagahigugma sa inyo, ano bala ang inyo balos?” Ining maluluy-on nga tawo, nagsiling man: “Busa, ang tanan nga butang nga luyag ninyo nga himuon sang mga tawo sa inyo, dapat man ninyo himuon sa ila.”—Mateo 5:46, 47; 7:12, NW.

Ini nga pinamulong mabasa sa Biblia. Madamo ang nagaugyon nga ang Biblia amo ang labing maayo nga giya sa pagpakita sing kaluoy. Makapila nga ginapakita sang Biblia ang aton obligasyon nga buligan ang mga nagakinahanglan sing bulig sa bisan ano nga paagi. Ginapakilala sang Biblia nga ang Awtor sini kag Manunuga naton nga si Jehova nga Dios amo ang labing maayo nga halimbawa sa pagpakita sing kaluoy.

Halimbawa, ang Biblia nagasiling: “Nagahimo sia sing katarungan sa ilo kag balo nga babayi, kag nagahigugma sa manlulugayaw, sa paghatag sa iya sing kalan-on kag panapton.” (Deuteronomio 10:18) Ginlaragway si Jehova nga Dios nga “nagahikot sing katarungan sa pinigus; nga nagahatag sing kalan-on sa mga gutum.” (Salmo 146:7) Kag tuhoy sa makaluluoy nga mga imigrante, nagsugo si Jehova: “Ang dumuloong . . . mangin subong sia sang tumandok sa tunga ninyo, kag higugmaon mo sia subong sang imo kaugalingon.”—Levitico 19:34.

Apang indi pirme mahapos magpakita sing kaluoy. Nagsulat si apostol Pablo sa mga Cristiano sa Colosas: “Ubaha ninyo ang daan nga personalidad upod ang mga buhat sini, kag magpanapot kamo sang bag-o nga personalidad, nga paagi sa sibu nga ihibalo ginabag-o suno sa larawan sang Isa nga nagtuga sini . . . Subong mga pinili sang Dios, balaan kag hinigugma, panapti ang inyo kaugalingon  sang mapinalanggaon nga balatyagon nga may kaawa.”—Colosas 3:9, 10, 12, NW.

Gani, kinahanglan gid ang panikasog agod mapalambo naton ang pagkamaluluy-on. Bahin ini sang “bag-o nga personalidad” nga dapat isul-ob sang mga Cristiano. Mapintas ang pagginahom sang dumaan nga Roma sang panahon ni Pablo. Bangod sini, ginpalig-on niya ang iya mga masigkatumuluo nga bag-uhon ang ila personalidad agod mangin mas mahinuklugon kag maluluy-on sila.

Ang Benepisyo sang Pagkamaluluy-on

Ginatamod sang iban ang mga tawo nga maluluy-on subong mahuyang kag dalal-on. Husto bala sila?

Indi gid! Ang butang nga nagapahulag gid sa pagpakita sing matuod nga kaluoy amo ang tudok nga gugma nga una nga ginpakita sang Dios, nga amo ang labing maayo nga halimbawa sa pagpakita sing himpit nga gugma. “Ang Dios gugma.” (1 Juan 4:16) Nagakaigo gid nga gintawag si Jehova subong “Amay nga may mapinalanggaon nga kaluoy kag ang Dios nga may bug-os nga paglugpay.” (2 Corinto 1:3, NW) Ang termino nga gingamit nga “mapinalanggaon nga kaluoy” nagakahulugan sing “pagkaluoy sa iban nga nagaantos.” Si Jehova “mainayohon [pa gani] sa mga di-mapasalamaton kag mga malaut”!—Lucas 6:35.

Luyag sang aton Manunuga nga magpakita man kita sing mainulikdon nga mga kinaiya subong sang pagkamaluluy-on. Ang Miqueas 6:8 nagasiling: “Napahayag niya sa imo, O tawo, ang maayo; kag ano bala ang ginakinahanglan sa imo sang GINOO kondi ang paghimo sing matarung, kag ang paghigugma sang kalolo?” Kag ang Hulubaton 19:22 nagasiling: “Ang nagapahandum sa tawo amo ang iya pagkalolo.” Si Jesucristo nga Anak sang Dios nga himpit nga nagpakita sang kinaiya sang iya Amay, nagpalig-on man sa iya mga sumulunod: “Magmaloloy-on kamo, subong nga ang inyo Amay maloloy-on.” (Lucas 6:36) Ginbadbad ini sang The Jerusalem Bible nga: “Magmainawaon kamo, subong nga ang inyo Amay mainawaon.”

Makapaladya ang pagkamaluluy-on, gani dapat gid kita magpakita sini. Masami naton mapamatud-an nga matuod ang nasulat sa Hulubaton 11:17: “Ang tawo nga maloloy-on nagahimo sing maayo sa iya kaugalingon nga kalag.” Kon magpakita kita sing kaluoy sa isa nga nagakinahanglan sing bulig, ginatamod ini sang Dios subong isa ka pabor nga ginahimo para sa Iya. Gani, ginabalusan niya sing kaayo ang kaluoy nga ginapakita sang iya mga sumilimba.  Gin-inspirar sang Dios si Hari Solomon sa pagsiling: “Ang nagakaawa sa imol nagapahulam sa GINOO, kag ang iya maayo nga buhat bayaran sia niya.” (Hulubaton 19:17) Kag si Pablo nagsulat man: “Nahibaluan ninyo nga ang bisan anong maayo nga ginahimo sang kada isa, batunon man niya ini gikan kay Jehova.”—Efeso 6:8, NW.

Ang pagkamaluluy-on makabulig man agod mahuptan ang paghidait, kag malubad ang mga pagbangigay. Makabulig ini agod mahusayan ang mga di-paghangpanay kag nagadul-ong sa pagpinatawaray. Nagakatabo ang indi paghangpanay bangod wala naton kon kaisa ginapabutyag ang aton balatyagon ukon panghunahuna nga luyag naton ipautwas, ukon lain ang paghangop sang iban sa aton mga hulag. Sa sini nga mga kahimtangan, makabulig ang pagkamaluluy-on agod mahuptan ang kalinong. Mahapos patawaron ang maluluy-on nga tawo. Kon maluluy-on kita, madali naton masunod ang laygay ni Pablo sa mga Cristiano: ‘Magpinaumuray kag magpinatawaray, kon ang isa may inugsumbong batok sa isa.’—Colosas 3:13.

Kaluoy—ang Kahanuklog nga Ginapakita sa Buhat

Dugang pa, ang pagkamaluluy-on makabulig man sa pagpahaganhagan sang pag-antos. Subong sang nasambit na, ang kaluoy amo ang pagpakita sing simpatiya sa mga nagakagha kag pagpakita sing kahanuklog sa iban. Ang kaluoy nagalakip sang pagpalangga sa mga nagaantos kag ang paghimo sing paagi nga mabuligan sila.

Kon mahinuklugon ang isa ka Cristiano, ginailog niya si Jesus nga mabinuligon gid sa iban sa materyal kag sa espirituwal. Kon makita niya nga nagakinahanglan sing bulig ang iban, maluluy-on nga nagabulig sia.

Binagbinaga kon ano ang ginhimo ni Jesus sang nakita niya ang napatumbayaan sa espirituwal nga panong: “Sang nakita niya ang mga kadam-an, nalooy sia sa ila, kay ginlapyo sila kag nag-aplaag, subong sang mga carnero nga walay manugpahalab.” (Mateo 9:36) Tuhoy sa tinaga nga ginbadbad nga “nalooy,” ang isa ka iskolar sa Biblia nagsiling nga nagakahulugan ini sing “isa ka emosyon nga nagapahulag sa isa ka tawo sa iya pinakatudok nga pagkatawo. Ang matuod, ini nga tinaga ginapatuhuyan nga amo ang isa sa labing mabaskog nga mga tinaga sa Griego para sa pagbatyag sing kaawa.”

Sing kaanggid man, nagabulig dayon ang maluluy-on nga mga Cristiano sa materyal kag espirituwal nga mga kinahanglanon sang iban. Si apostol Pedro nagsulat: “Kamo tanan mag-isa sa hunahuna, nga nagapakita sang simpatiya, may utudnon nga pagpalangga, mapinalanggaon nga may kaawa.” (1 Pedro 3:8, NW) Halimbawa, sang ang isa ka pigado nga Cristianong pamilya kinahanglan nga magsaylo sing puluy-an bangod sang problema sa panglawas, ginpaistar sila sang ila mga masigkatumuluo sa isa ka balay sa sulod sang anom ka bulan nga wala sing bayad. Ang bana nag-asoy: “Kada adlaw ginaduaw nila kami agod kamustahon kag napahamtang ang amon buot sa ila bangod sang ila makapalig-on nga mga komento.”

Ang matuod nga mga Cristiano nagaulikid man sa mga kinahanglanon sang iban nga indi nila kilala. Nalipay sila sa paghatag sang ila tion, kusog, kag materyal nga mga butang agod buligan ang mga tawo. Ang mga Saksi ni Jehova amo ang mga boluntaryo nga ginlaragway sa nahauna nga artikulo nga nagbulig sa isa ka tawo nga indi nila kilala.

Ang pagkamaluluy-on kag mahigugmaon nga kaayo makita man sa Cristianong kongregasyon. Ginapahulag sang gugma ang mga katapo sang kongregasyon nga buligan ang iban. Mahimo kinahanglan sang mga balo kag ilo ang imo pag-ulikid kag kahanuklog bangod sang ila personal nga mga problema. Mabuligan mo bala ang mga imol, mga nagamasakit, wala sang puluy-an, ukon nagaatubang sang iban pa nga mga kabudlayan?

Hunahunaa sing maayo ang natabo sa mag-asawa sa Gresya. Ang bana gin-stroke. Sia kag ang iya asawa gindala sa malayo nga ospital. Apang, ang ila tanom nga kahil nga amo ang ila diutay nga palangabuhian, duluguson na. Sin-o ang madugos sina samtang didto sila sa ospital? Naghulag ang lokal nga kongregasyon. Gindugos nila kag ginbaligya ang mga kahil kag ginhatag ang benta  sa mag-asawa amo nga nadula ang libog sang mag-asawa.

Kita man mahimo makapakita sing kaluoy sa madamo nga paagi. Halimbawa, narealisar sang maluluy-on nga mga Cristiano nga kon kaisa ang butang gid nga kinahanglan sang iban nga mga tawo nga may mga problema amo nga duawon naton sila, pamatian ang ila mga problema, pakitaan sing kahanuklog, kag hatagan sing lugpay pasad sa Biblia.—Roma 12:15.

Kon Diin Mo Maeksperiensiahan ang Maluluy-on nga Pagtinamdanay

Ang bug-os kalibutan nga Cristianong kongregasyon maluluy-on kag mainayuhon amo nga makasapo diri ang isa sing kalinong kag kaumpawan. Narealisar sang matuod nga mga Cristiano nga kon maluluy-on ka, mapalapit sa imo ang mga tawo, apang kon mapintas ka, mapalayo sila sa imo. Gani samtang ginailog nila ang ila langitnon nga Amay, nagatinguha sila nga mangin maluluy-on gid.

Ginaagda ka sang mga Saksi ni Jehova nga eksperiensiahan ang ila maluluy-on, mahigugmaon, kag mainulikdon nga pagtinamdanay. Napat-od nila nga maluyagan mo gid ini.—Roma 15:7.

[Piktyur sa pahina 5]

Ginpalig-on ni Pablo ang mga Cristiano sa Colosas nga magsul-ob sila sing mapinalanggaon nga balatyagon nga may kaawa

[Piktyur sa pahina 7]

Sang nakita ni Jesus nga nagakinahanglan sing bulig ang iban, maluluy-on nga nagbulig sia