Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Pag-usisa sa “Madalom nga mga Butang sang Dios”

Pag-usisa sa “Madalom nga mga Butang sang Dios”

 Pag-usisa sa “Madalom nga mga Butang sang Dios”

“Ginausisa sang espiritu ang tanan nga butang, bisan ang madalom nga mga butang sang Dios.”—1 CORINTO 2:10, New World Translation.

1. Ano nga kamatuoran sa Biblia ang nagapahalipay sa bag-o nga mga estudyante sang Biblia?

MADUMDUMAN pa sang kalabanan sa aton sa Cristianong kongregasyon ang daku nga kalipay nga nabatyagan naton sang una naton matun-an ang kamatuoran. Natun-an naton kon ngaa importante ang ngalan ni Jehova, kon ngaa ginatugutan niya nga mag-antos ang tawo, kon ngaa mapalangit ang iban nga tawo, kag kon ano ang palaabuton sang katawhan. Mahimo nausisa na naton ang Biblia antes sini, apang kaangay sang madamo nga tawo, ini nga mga butang natago anay sa aton. Daw subong kita sa isa ka tawo nga nagahimutad sa mga korales sa dagat. Haluson niya makita ang matahom nga mga butang sa idalom sang tubig. Apang sa bulig sang gapas nga pangsalom ukon sang sakayan nga kristal sing salog, nakunyag gid sia nga makita sa nahauna nga tion ang masili sing duag nga mga korales, mga isda, mga sea anemone (mga sapat sa dagat nga daw subong sang nagapamulak nga tanom), kag iban pa makawiwili nga mga tinuga. Sa kaanggid, sang ginbuligan kita nga mahangpan ang Kasulatan, una naton nasiplatan ang “madalom nga mga butang sang Dios.”—1 Corinto 2:8-10.

2. Ngaa ang kalipay sa pagtuon sa Pulong sang Dios walay katapusan?

2 Mangin kontento na lamang bala kita sa hapaw nga ihibalo sa kamatuoran sang Biblia? Ang ekspresyon nga “madalom nga mga butang sang Dios” nagalakip sang paghangop sa kaalam sang Dios nga ginpahayag sang balaan nga espiritu sa mga Cristiano apang gintago ini sa iban. (1 Corinto 2:7) Makalilipay gid tun-an ang walay katapusan nga kaalam ni Jehova! Indi gid naton mahibaluan ang tanan nga butang tuhoy sa kaalam sang mga dalanon sang Dios. Apang, ang kalipay nga aton  nabatyagan sang una naton matun-an ang sadsaran nga mga panudlo sang Biblia indi gid naton malipatan kon padayon naton nga usisaon ang “madalom nga mga butang sang Dios.”

3. Ngaa kinahanglan gid naton mahangpan ang mga rason sang aton pagtuluuhan?

3 Ngaa kinahanglan naton mahangpan ining “madalom nga mga butang”? Kon mahangpan naton ang sadsaran nga mga rason sang aton pagtuluuhan, ang aton pagtuo kag pagsalig labi nga magabakod. Ginasugo kita sang Kasulatan nga gamiton naton ang aton “ikasarang sa pagpangatarungan” agod ‘mapamatud-an naton sa aton kaugalingon ang maayo kag kalahamut-an kag himpit nga kabubut-on sang Dios.’ (Roma 12:1, 2, NW) Kon mahangpan naton kon ngaa ginasugo ni Jehova ang isa ka sahi sang pagkabuhi, labi pa nga magapamat-od kita nga tumanon sia. Busa, ang ihibalo tuhoy sa “madalom nga mga butang” magapabakod sa aton nga indi magpasulay sa paghimo sing sala kag magapahulag sa aton nga mangin “makugi sa maayong mga buhat.”—Tito 2:14.

4. Ano ang ginalakip sa pagtuon sa Biblia?

4 Agod mahangpan ang madalom nga mga butang, dapat kita magtuon. Apang, ang pagtuon indi pareho sa hapaw lamang nga pagbasa. Nagakinahanglan ini sing mainandamon nga pag-usisa sa impormasyon agod makita kon paano ini naangot sa mga nahibaluan na naton. (2 Timoteo 1:13) Kinahanglan man nga mahangpan naton ang mga rason sa kon ano ang ginasiling. Ang pagtuon sa Biblia nagalakip sang pagpamalandong kon paano naton gamiton ang aton mga natun-an sa paghimo sing maalamon nga mga desisyon kag sa pagbulig sa iban. Subong man, sanglit ang “bug-os nga kasulatan ginbugna sang Dios kag mapuslanon,” dapat man naton tun-an ang “tagsa ka polong nga nagagowa sa baba sang Dios.” (2 Timoteo 3:16, 17; Mateo 4:4) Ang pagtuon sa Biblia nagakinahanglan sing kaukod! Apang mahimo man ini mangin makalilipay, kag ang “madalom nga mga butang sang Dios” indi gid mabudlay mahangpan.

Ginabuligan ni Jehova ang mga Mahagop nga Makahangop

5. Sin-o ang makahangop sa “madalom nga mga butang sang Dios”?

5 Bisan pa indi ka maalam sa eskwelahan ukon wala ka maanad sa pagtuon, indi ka dapat maghunahuna nga indi mo mahangpan ang “madalom nga mga butang sang Dios.” Sa tion sang ministeryo ni Jesus sa duta, wala ginpahayag ni Jehova sa mga maalam kag mga intelihente ang paghangop tuhoy sa Iya katuyuan. Ginpahayag niya ini sa walay tinun-an kag kinaandan lamang nga mga tawo nga handa magpatudlo sa alagad sang Dios. Daw mga lapsag sila kon ipaanggid sa mga may tinun-an sa eskwelahan. (Mateo 11:25; Binuhatan 4:13) Tuhoy sa “mga butang nga ginhanda sang Dios para sa mga nagahigugma sa iya,” si apostol Pablo nagsulat sa iya mga masigkatumuluo: “Ginpahayag ini sang Dios sa aton paagi sa iya espiritu, kay ginausisa sang espiritu ang tanan nga butang, bisan ang madalom nga mga butang sang Dios.”—1 Corinto 2:9, 10, NW.

6. Paano ginausisa sang espiritu sang Dios ang “tanan nga butang”?

6 Paano ginausisa sang espiritu sang Dios “ang tanan nga butang, bisan ang madalom nga mga butang sang Dios”? Sa baylo nga hatagan ang tagsa ka Cristiano sing personal nga pagpahayag sang kamatuoran, ginagamit ni Jehova ang iya espiritu agod tuytuyan ang iya organisasyon, nga amo ang nagahatag sing paghangop sa Biblia sa nahiusa nga katawhan sang Dios. (Binuhatan 20:28; Efeso 4:3-6) Ang tanan nga kongregasyon sa bug-os nga kalibutan may isa lamang ka programa sang pagtuon sa Biblia. Sa sulod sang madamo nga tinuig, ginatun-an sang mga kongregasyon ang tanan nga mga panudlo sang Biblia. Paagi sa kongregasyon, ginabuligan sang balaan nga espiritu ang mga tawo  nga matigayon ang kinahanglanon nga panimuot agod mahangpan ang “madalom nga mga butang sang Dios.”—Binuhatan 5:32.

Kon Ano ang Ginalakip sang “Madalom nga mga Butang sang Dios”

7. Ngaa indi mahangpan sang madamo nga tawo ang “madalom nga mga butang sang Dios”?

7 Indi kita dapat maghunahuna nga ang “madalom nga mga butang” mabudlay gid mahangpan. Ang ihibalo tuhoy sa “madalom nga mga butang sang Dios” natago sa kalabanan nga mga tawo bangod ginalimbungan ni Satanas ang mga tawo nga sikwayon ang bulig nga ginaaman ni Jehova paagi sa Iya organisasyon, kag indi bangod mabudlay gid matigayon ang kaalam sang Dios.—2 Corinto 4:3, 4.

8. Ano ang madalom nga mga butang nga ginsambit ni Pablo sa ikatlo nga kapitulo sang iya sulat sa mga taga-Efeso?

8 Ginapakita sang ikatlo nga kapitulo sang sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso nga ang “madalom nga mga butang sang Dios” nagalakip sang madamo nga kamatuoran nga nahangpan sing maathag sang kalabanan nga katawhan ni Jehova, subong sang kon sin-o ang ginsaad nga Binhi, kon ngaa ginpili ang mga indibiduwal nga may langitnon nga paglaum gikan sa katawhan, kag Mesianikong Ginharian. Si Pablo nagsulat: “Sa iban nga mga kaliwatan wala mapakilala sa mga anak sang mga tawo subong nga napahayag karon sa iya balaan nga mga pinadala kag mga manalagna paagi sa Espiritu; nga amo, kon paano nga ang mga Gentil mga masigkamanunubli, mga bahin sang among lawas, kag mga masigkaumalambit sang saad kay Cristo Jesus.” Si Pablo nagsiling nga gintangduan sia nga ‘ipakita sa tanan nga tawo kon ano ang buko sang [“sagrado nga likom,” NW] nga sa katuigan natago sa Dios.’—Efeso 3:5-9.

9. Ngaa isa ka pribilehiyo nga mahangpan ang “madalom nga mga butang sang Dios”?

9 Ginpaathag man ni Pablo ang kabubut-on sang Dios nga “paagi sa iglesia ang sarisari nga kaalam sang Dios mapakilala . . . sa langitnon nga mga duug.” (Efeso 3:10) Ang mga anghel nakapanginpulos sang ginpanilagan kag nahangpan nila ang kaalam sang pagpakig-angot ni Jehova sa Cristianong kongregasyon. Isa gid ka pribilehiyo para sa aton nga mahangpan ang mga butang nga nangin interesado bisan ang mga anghel! (1 Pedro 1:10-12) Masunod, nagsiling si Pablo nga dapat naton panikasugan nga ‘mahangpan kaupud sang tanan nga balaan kon ano ang kasangkaron kag kalabaon kag kataason kag kadalumon’ sang Cristianong panudlo. (Efeso 3:11, 18) Binagbinagon naton ang pila ka halimbawa sang madalom nga mga butang nga makapasangkad sang aton paghangop.

Mga Halimbawa sang Madalom nga mga Butang

10, 11. Suno sa Kasulatan, san-o si Jesus nangin panguna nga bahin sang “binhi” sang langitnon nga “babayi” sang Dios?

10 Nahibaluan naton nga si Jesus amo ang panguna nga bahin sang “binhi” sang langitnon nga “babayi” sang Dios nga ginsambit sa Genesis 3:15. Agod mapasangkad naton ang aton paghangop, mahimo mamangkot kita: ‘San-o si Jesus nangin ang ginsaad nga Binhi? Sang wala pa bala sia magkabuhi sa duta, sang matawo sia, sang mabawtismuhan sia, ukon sang mabanhaw sia?’

11 Nagsaad ang Dios nga ang langitnon nga bahin sang iya organisasyon, nga ginsambit sa tagna subong ang iya “babayi,” magapanganak sing binhi nga magadugmok sa ulo sang man-ug. Apang linibo ka tuig na ang nagligad, kag wala gihapon magpanganak ang babayi sang Dios sing binhi nga may ikasarang sa paglaglag kay Satanas kag sa iya mga binuhatan. Gani, gintawag sia sang tagna ni Isaias nga “baw-as” kag “pinakalisud sa espiritu.” (Isaias 54:1, 5, 6) Sang ulihi, natawo si Jesus sa Betlehem. Apang pagkatapos lamang nga ginbawtismuhan sia, sang ginpanganak sia sang espiritu nga mangin espirituwal nga anak sang Dios, nga ang Dios nagsiling: “Ini hinigugma kong Anak.” (Mateo 3:17; Juan 3:3) Nagpakilala na gid man ang panguna nga “binhi” sang babayi. Sang ulihi, ang mga sumulunod ni Jesus ginhaplasan man sang balaan nga espiritu kag nangin mga anak sang Dios. Ang “babayi” ni Jehova, nga madugay na nangin kaangay sang babayi nga “wala mag-anak,” ‘makaamba’ man sa ulihi.”—Isaias 54:1; Galacia 3:29.

12, 13. Ano nga mga teksto sa Biblia ang nagapakita nga ang tanan nga hinaplas nga mga Cristiano sa duta nagahuman sa “ulipon nga matutum kag mainandamon”?

12 Ang ikaduha nga halimbawa sang madalom nga mga butang nga ginpahayag sa aton  amo ang tuhoy sa katuyuan sang Dios sa pagpili sing 144,000 gikan sa katawhan. (Bugna 14:1, 4) Nahangpan kag nagapati kita sa panudlo nga ang “ulipon nga matutum kag mainandamon” nga ginsiling ni Jesus nga magaaman sing pagkaon sa iya panimalay sing husto sa tion ginahuman sang tanan nga hinaplas nga nagkabuhi sa duta sa isa ka partikular nga tion. (Mateo 24:45) Ano nga mga teksto sa Biblia ang nagapamatuod nga ini nga paghangop husto? Mahimo bala nga sa kabilugan, ang ginpatuhuyan ni Jesus amo ang bisan sin-o nga Cristiano nga nagapabakod sa iya mga kauturan paagi sa espirituwal nga pagkaon?

13 Ang Dios nagsiling sa Israel: “Kamo akon mga saksi . . . ang akon alagad nga ginpili ko.” (Isaias 43:10) Apang sang Nisan 11 sang tuig 33 C.E., ginsilingan ni Jesus ang mga lider sang Israel nga ginsikway sang Dios ang ila pungsod nga mangin alagad Niya. Nagsiling sia: “Ang ginharian sang Dios kuhaon sa inyo kag ihatag sa pungsud nga makapatubas sing mga bunga sa sini.” Nagsiling si Jesus sa mga kadam-an: “Yari karon, ang inyo balay ginabayaan nga mamingaw.” (Mateo 21:43; 23:38) Subong mga ulipon ni Jehova, ang balay sang Israel indi matutom kag indi man mainandamon. (Isaias 29:13, 14) Sadto man nga adlaw sang ulihi, sang namangkot si Jesus: “Sin-o bala niyan ang ulipon nga matutum kag mainandamon?” daw nagapamangkot Sia, ‘Ano nga mainandamon nga pungsod ang magabulos sa Israel subong matutom nga ulipon sang Dios?’ Ginsabat ini ni apostol Pedro sang nagsiling sia sa kongregasyon sang hinaplas nga mga Cristiano: “Kamo . . . ‘balaan nga pungsud, katawohan nga iya sang Dios.’” (1 Pedro 1:4; 2:9) Yadtong espirituwal nga pungsod, ang “Israel sang Dios,” nangin bag-o nga ulipon ni Jehova. (Galacia 6:16) Kaangay sang tanan nga katapo sang dumaan nga Israel nga naghuman sa isa ka “alagad,” ang tanan nga hinaplas nga mga Cristiano sa duta sa isa ka partikular nga tion nagahuman man sa isa ka “ulipon nga matutum kag mainandamon.” Isa gid ka pribilehiyo para sa aton nga makabaton sing “pagkaon” paagi sa ulipon sang Dios!

Mahimo Mangin Makalilipay ang Personal nga Pagtuon

14. Ngaa mas makalilipay nga tun-an ang Biblia sangsa basahon lamang ini?

14 Sang ginsugiran kita sing bag-o nga paghangop sa Kasulatan, wala bala kita nalipay bangod ginpabakod sini ang aton pagtuo? Amo ini ang rason kon ngaa mas makalilipay gid nga tun-an ang Biblia sangsa basahon lamang ini. Busa, kon nagabasa ka sing Cristianong mga publikasyon, pamangkuta ang imo kaugalingon: ‘Ano ang kinatuhayan sini nga paathag sa akon anay nahangpan tuhoy sini? Ano pa nga mga teksto sa Kasulatan ukon mga pangatarungan ang mahunahuna ko nga nagasakdag sing dugang pa sa mga konklusion nga ginpresentar sa sining artikulo?’ Kon kinahanglan mo ang dugang pa nga pagpanalawsaw, isulat ang pamangkot nga luyag mo masabat, kag tun-i ini sa imo masunod nga pagtuon.

15. Ano nga butang ang malipay ka nga tun-an sa imo masunod nga pagtuon, kag paano mo ini mapanginpuslan sing dayon?

15 Ano nga butang ang malipay ka nga tun-an sa imo masunod nga pagtuon agod mahangpan mo ini sing mas maathag? Halimbawa, ang aton paghangop madugangan kon tun-an naton sing maid-id ang nagkalainlain nga mga katipan nga gingamit sang Dios para sa katawhan. Ang imo pagtuo magabakod kon tun-an mo ang mga tagna nga nagatudlo kay Jesucristo ukon kon binagbinagon mo sing bersikulo-por-bersikulo ang isa sa matagnaon nga mga tulun-an sang Biblia. Makapabakod man sing pagtuo ang pagrepaso sa modernong-adlaw nga maragtas sang mga Saksi ni Jehova, nga ginagamit ang libro nga Jehovah’s Witnesses—Proclaimers of God’s Kingdom. * Kag ang pagrepaso sa nagligad nga “Mga Pamangkot Gikan sa mga Bumalasa”  nga ginbalhag sa Ang Lalantawan makahatag gid sa imo sing isa ka mas maathag nga paghangop sa pila ka teksto. Talupangda sing maayo ang Makasulatanhon nga pangatarungan nga gingamit agod masabat ang mga pamangkot. Magabulig ini sa imo sa paghanas sang imo “ikasarang sa paghantop” kag sa pagpalambo sing paghantop. (Hebreo 5:14, NW) Samtang nagatuon ka, maghimo sing mga nota sa imo personal nga kopya sang Biblia ukon sa isa ka panid sang papel agod mapanginpuslan mo sing dayon kag sang imo ginabuligan ang imo gintun-an.

Buligi ang mga Bata nga Magkalipay sa Pagtuon sa Biblia

16. Paano mo buligan ang mga bata nga magkalipay sa pagtuon sa Biblia?

16 Daku gid ang mabulig sang mga ginikanan agod ang ila mga anak makapalambo sing kaangtanan sa Dios. Indi paghunahunaa nga mabudlayan ang mga bata sa paghangop sa madalom nga mga butang. Kon hatagan mo ang imo mga anak sing butang nga tun-an nila bilang paghanda sa pagtuon sa Biblia sang inyo pamilya, mapamangkot ninyo sila kon ano ang ila natun-an. Ang pagtuon sang pamilya mahimo man maglakip sang mga sesyon sa pag-ensayo agod tudluan ang mga bata kon paano pangapinan ang ila pagtuo kag pamatud-an nga ang gintudlo sa ila husto. Dugang pa, magamit mo ang brosyur nga “See the Good Land” * sa pagtudlo sing geograpiya sa Biblia kag sa pagpaathag sang inyo nabasa sa inyo semanal nga pagbasa sa Biblia.

17. Ngaa dapat kita mangin balanse sa pagtalana sing mga butang nga tun-an naton sa aton masunod nga pagtuon sa Biblia?

17 Ang pagtalana sing mga butang nga tun-an mo sa imo masunod nga pagtuon sa Biblia mahimo mangin makawiwili kag makapabakod sing pagtuo, apang dapat ka maghalong nga wala sini ginaubos ang imo tion sa paghanda para sa mga miting sa kongregasyon. Ang mga miting isa pa ka paagi nga ginatudluan kita ni Jehova paagi sa “ulipon nga matutum kag mainandamon.” Apang, ang dugang nga pagpanalawsaw mahimo makabulig agod makakomento ka sing maayo sa mga miting—halimbawa, sa Pagtinuon Sang Kongregasyon sa libro ukon sa tion sang paghatag sing talalupangdon nga mga punto gikan sa semanal nga pagbasa sa Biblia para sa Teokratikong Eskwelahan Para sa Ministeryo.

18. Ngaa takus gid ang panikasog nga tun-an ang “madalom nga mga butang sang Dios”?

18 Ang madalom nga pagtuon sa Pulong sang Dios magabulig sa imo nga magsuod kay Jehova. Agod ipakita ang kabilihanan sini nga pagtuon, ang Biblia nagasiling: “Ang kaalam pangapin subong nga ang cuarta pangapin; apang ang pagkalabaw sang ihibalo amo nga ang kaalam nagatipig sang kabuhi sang may iya sini.” (Manugwali 7:12) Busa, takus gid ang panikasog nga padalumon ang imo paghangop sa espirituwal nga mga butang. Ang Biblia nagasaad sa mga padayon nga nagausisa: “Makita mo ang ihibalo sang Dios.”—Hulubaton 2:4, 5.

[Mga Footnote]

^ par. 15 Ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova.

^ par. 16 Ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova.

Mapaathag Mo Bala?

• Ano ang “madalom nga mga butang sang Dios”?

• Ngaa ang aton pagtuon sa madalom nga mga butang indi dapat mag-untat?

• Ngaa bukas sa tanan nga mga Cristiano ang kalipay nga mahangpan ang “madalom nga mga butang sang Dios”?

• Paano ka labi pa nga makapanginpulos gikan sa “madalom nga mga butang sang Dios”?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Piktyur sa pahina 28]

San-o si Jesus nangin ang ginsaad nga Binhi?

[Piktyur sa pahina 31]

Mahatagan sang mga ginikanan ang ila mga anak sing mga butang nga tun-an nila bilang paghanda sa pagtuon sang pamilya