Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Si Jehova Mahigugmaon sa Katarungan

Si Jehova Mahigugmaon sa Katarungan

 Si Jehova Mahigugmaon sa Katarungan

“Ako nga GINOO nagahigugma sang katarungan.”—ISAIAS 61:8.

1, 2. (a) Ano ang kahulugan sang mga tinaga nga “katarungan” kag “inhustisya”? (b) Ano ang ginasiling sang Biblia tuhoy kay Jehova kag sa iya kinaiya nga katarungan?

ANG katarungan ginalaragway subong ‘walay dinampigan, alalangay, nagapahisuno sa kon ano ang matarong kag maayo.’ Sa pihak nga bahin, ang inhustisya amo ang pagkadialalangay, pagkamaynadampigan, malaut, nagatuga sing di-makatarunganon nga halit sa iban.

2 Halos 3,500 ka tuig na ang nagligad, si Moises nagsulat tuhoy sa Bug-os Uniberso nga Soberano nga si Jehova: “Ang tanan niyang dalanon katarungan. Dios sang katutum kag walay kalautan.” (Deuteronomio 32:4) Pagligad sing kapin sa pito ka siglo, gin-inspirar sang Dios si Isaias sa pagsulat sining mga pulong: “Ako nga GINOO nagahigugma sang katarungan.” (Isaias 61:8) Nian sang unang siglo, si Pablo nagsiling: “Niyan ano bala ang isiling ta? May pagkadimatarung bala sa Dios? Malayo ina!” (Roma 9:14) Kag sang sina man nga siglo, si Pedro nagsiling: “Ang Dios walay ginapasulabi sa mga tawo, apang sa tagsa ka pungsud ang nagakahadluk sa iya kag nagahimo sang katarungan kalahamut-an sa iya.” (Binuhatan 10:34, 35) Huo, si Jehova “nagahigugma sang katarungan.”—Salmo 37:28; Malaquias 3:6.

Naglapnag ang Inhustisya

3. Paano nagsugod ang inhustisya?

3 Ang kalabanan nga tawo sa karon wala nagapakita sing katarungan. Mahimo kita mangin biktima sang inhustisya sa trabaho, sa eskwelahan, sa aton pagpakig-angot sa mga awtoridad, kag sa iban pa nga paagi, bisan gani sa sulod sang aton panimalay. Sa pagkamatuod, ang inhustisya madugay na nga nagaluntad. Nagsugod ini sang nagrebelde ang aton una nga mga ginikanan kag nangin malinapason bangod sa sugyot sang rebelyuso nga espiritu nga tinuga nga nangin si Satanas nga Yawa. Sa pagkamatuod, ang pag-abuso nanday Adan, Eva, kag Satanas sa ila hatag-Dios nga kahilwayan sa pagbuot indi gid makatarunganon. Nagresulta ini sa tuman ka daku nga pag-antos kag kamatayon sa bug-os nga katawhan.—Genesis 3:1-6; Roma 5:12; Hebreo 2:14.

4. Daw ano na kadugay nga nagaantos sing inhustisya ang katawhan?

4 Mga 6,000 ka tuig sugod sang pagrebelde sa Eden, ang inhustisya nangin bahin na sang katilingban sang tawo. Indi na kita makibot sa sini kay si Satanas amo ang dios sining kalibutan. (2 Corinto 4:4) Isa sia ka butigon kag amay sang kabutigan, isa nga nagapasipala kag nagapamatok kay Jehova. (Juan 8:44) Pirme sia nagahimo sing makangilidlis nga buhat sang inhustisya. Halimbawa, bangod sang malaut nga impluwensia ni Satanas sang panahon ni Noe antes sang Anaw, nakita sang Dios nga “ang pagkamalaut sang tawo daku sa duta, kag nga ang tagsa ka painoino sang mga hunahuna sang iya tagiposoon malaut [gid] sing dalayon.” (Genesis 6:5) Ini nga kahimtangan lapnag gihapon tubtob sang panahon ni Jesus. Nagsiling sia: ‘Tuman na sa tagsa ka adlaw ang kalainan sini,’ buot silingon, ang makalilisod nga mga problema, subong sang inhustisya sa kada adlaw. (Mateo 6:34) Husto gid ang ginasiling sang Biblia: “Ang bug-os nga tinuga nagaugayong sa kasakit sing tingub tubtub karon.”—Roma 8:22.

5. Ngaa mas madamo sing inhustisya sa aton panahon sangsa una?

5 Busa, ang makangilidlis nga mga butang nga tuga sang sobra nga inhustisya nagakatabo na halin pa sang nagsugod sa pagluntad ang tawo. Sa karon, labi na gid ini nga nagalala. Ngaa? Bangod  ang “katapusan nga mga adlaw” sining di-diosnon nga sistema karon nagapadayon na sa sulod sang madamo nga dekada kag naeksperiensiahan naton ang “makahalanguyus nga mga tion” nga mabudlay pakigbagayan samtang nagahilapit ini sa kalaglagan. Gintagna sang Biblia nga sa sini nga panahon, ang mga tawo “magamahigugmaon sang kaugalingon, mahigugmaon sang cuarta, bugalon, palabilabihon, mapasipalahon, . . . dimapinasalamaton, dibalaan, walay pasunaid, dimalogpayan, mapatopatoon, dimapinugungon, mabangis, madumut sa kaayohan, maluib, dasodaso, nagahabuk sa pagpadayaw.” (2 Timoteo 3:1-5) Ining malain nga mga batasan nagatuga sing tanan nga sahi sing inhustisya.

6, 7. Anong tuman ka daku nga inhustisya ang naeksperiensiahan sang mga tawo sa sining moderno nga tion?

6 Nasaksihan sang mga tawo sang nagligad nga isa ka gatos ka tuig ang wala tupong nga inhustisya. Isa pa, natabo sa sini man nga mga tuig ang pinakamadamo nga inaway. Halimbawa, ginabulubanta sang mga istoryador nga sang Bug-os Kalibutan nga Inaway II lamang, 50 milyones tubtob 60 milyones ka tawo ang napatay, ang kalabanan sini mga sibilyan, nga nagalakip sang inosente nga mga lalaki, mga babayi, kag mga bata. Halin sang natapos inang inaway, minilyon pa ang napatay sa nanuhaytuhay nga mga inaway, kag mga sibilyan na naman ang kalabanan sini. Ginasakdag ni Satanas ining mga inhustisya kay akig sia katama, bangod nakahibalo sia nga sa indi madugay laglagon na sia ni Jehova. Ang tagna sang Biblia nagasiling: “Ang yawa nagpanaug sa inyo sa dakung kasingkal, bangud nga nakahibalo sia nga may malip-ot lamang sia nga tion!”—Bugna 12:12.

7 Kada tuig, mga 48 trilyones pesos ang ginagasto para sa inaway sa bilog nga kalibutan. Daku kuntani nga kaayuhan ang mahimo kon ining kuarta gastuhon sa mas mahidaiton nga paagi bangod ginatos ka milyon ka tawo ang yara sa kaimulon. Mga isa ka bilyon ka tawo ang ginakulang sing kalan-on, samtang ang iban yara sa kabuganaan. Suno sa isa ka reperensia sang Nasyones Unidas, mga lima ka milyon ka  kabataan ang nagakapatay kada tuig bangod sa gutom. Indi gid ini makatarunganon! Isa pa, binagbinaga ang madamo nga inosente nga ginpatay paagi sa aborsion. Ginabanabana nga mga 40 milyones tubtob 60 milyones ang ginapahulog kada tuig sa bug-os kalibutan! Tuman gid ka makasiligni nga inhustisya!

8. Sin-o ang makapaluntad sang matuod nga katarungan para sa katawhan?

8 Ang mga panguluhan karon wala sing makita nga solusyon sa daku katama nga problema nga ginaatubang sang tawo. Indi ini malubad paagi sa mga panikasog sang tawo. Gintagna sa Pulong sang Dios nga sa panahon naton, “ang malaut nga mga tawo kag mga malimbong magalain kag magalain pa, nga nagadaya kag ginadayaan.” (2 Timoteo 3:13) Ang inhustisya nanggamot na sa aton sistema kag indi ini masarangan gabuton sang mga tawo. Ang Dios gid lamang ang makagabot sini. Sia lamang ang makalaglag kay Satanas, sa mga demonyo, kag sa malaut nga mga tawo.—Jeremias 10:23, 24.

Rasonable nga mga Kabalaka

9, 10. Ngaa naluyahan anay si Asaf?

9 Sang una, bisan ang mga manunulat sang Biblia natingala kon ngaa wala pa nagpasilabot ang Dios sa mga pagdumalahan sang tawo kag kon ngaa wala pa niya ginpahanabo ang matuod nga katarungan kag pagkamatarong. Binagbinaga halimbawa, ang isa ka tawo sang panahon sang Biblia. Ginsambit sang superskripsion sang Salmo 73 ang ngalan ni Asaf, ayhan nagapatuhoy sa iya subong isa ka prominente nga Levinhon nga musikero sang panahon sang paggahom ni Hari David ukon subong katigulangan sang mga musikero gikan sa iya kaliwatan. Si Asaf kag ang iya mga kaliwat nagkomposo sing madamo nga musika nga gingamit sa dayag nga pagsimba. Apang, may panahon sa kabuhi ni Asaf nga naluyahan sia sa iya pag-alagad. Nakita niya nga nagamanggaranon ang malaut nga mga tawo, kag sa masami daw malipayon sila kag wala nagaeksperiensia sing kalautan.

 10 Aton mabasa: “Nahisa ako sa mga matinaastaason, sang nakita ko ang kauswagan sang malauton. Kay wala sing mga kasakit sa ila kamatayon; kondi ang ila kusug malig-on. Wala sila sa kagamo subong sa iban nga mga tawo; wala sila sa kalalat-an kaangay sa iban nga mga tawo.” (Salmo 73:2-8) Apang sang ulihi, narealisar sining manunulat sang Biblia nga sayop inang negatibo nga pagtamod. (Salmo 73:15, 16) Gintinguhaan niya nga tadlungon ang iya panghunahuna, apang daw indi niya mahangpan kon ngaa ang mga malauton daw makalikaw sa silot samtang ang mga matarong amo sa masami ang nagaantos.

11. Ano ang narealisar ni Asaf?

11 Sang ulihi, narealisar sining matutom nga tawo kon ano ang madangatan sang mga malauton, nga sukton gid sila ni Jehova. (Salmo 73:17-19) Si David nagsulat: “Hulata ang GINOO, kag bantayi ang iya dalanon, kag sia magapataas sa imo sa pagpanubli sang duta; kon ang malauton utdon makita mo ini.”—Salmo 37:9, 11, 34.

12. Ano ang pagahimuon ni Jehova sa kalautan kag inhustisya? (b) Ano ang ginabatyag mo tuhoy sa sining paagi sang paglubad sa inhustisya?

12 Sa pagkamatuod, katuyuan ni Jehova nga dulaon sa duta sa indi madugay ang kalautan kag ang mga inhustisya nga resulta sini sa iya gintalana nga tion. Dapat dumdumon ini pirme bisan sang matutom nga mga Cristiano. Laglagon ni Jehova ang mga nagapamatok sa iya kabubut-on, apang padyaan niya ang mga nagatuman sini. “Ang iya mga mata nagatan-aw, ang iya mga ilalakub nagamulalong, sang mga anak sang mga tawo. Ang GINOO nagatilaw sang matarung, apang ang iya kalag nagadumut sa malauton kag sa nagahigugma sang panglugus. Sa mga malauton magapaulan sia sing mga siod; ang kalayo kag azufre kag nagapaso nga hangin . . . Kay ang GINOO matarung, nagahigugma sia sang pagkamatarung.”—Salmo 11:4-7.

Isa ka Bag-ong Kalibutan sang Katarungan

13, 14. Ngaa magapangibabaw ang pagkamatarong kag katarungan sa bag-ong kalibutan?

13 Pagkatapos laglagon ni Jehova ining di-makatarunganon nga sistema sang mga butang nga ginagamhan ni Satanas, paluntaron Niya ang isa ka mahimayaon nga bag-ong kalibutan. Pagadumalahan ini sang langitnon nga Ginharian sang Dios nga gintudlo ni Jesus sa iya mga sumulunod nga dapat nila ipangamuyo. Ang kalautan kag inhustisya pagabuslan sang pagkamatarong kag katarungan, kay sa sini nga tion, ang pangamuyo nga “Magkari ang imo ginharian, Paghimoon ang imo kabubut-on, Sa duta subong sang sa langit” masabat na sing bug-os.—Mateo 6:10.

14 Ginsugiran kita sang Biblia kon ano nga sahi sang pagdumalahan ang aton mapaabot, isa ka pagdumalahan nga ginahandum gid karon sang mga tawo nga may matarong sing tagipusuon. Nian ang Salmo 145:16 matuman na sing bug-os: “Ginahumlad mo [Jehova nga Dios] ang imo kamut, ginabusug ang handum sang tagsa ka butang nga buhi.” Dugang pa, ang Isaias 32:1 nagasiling: “Yari karon, ang isa ka hari [si Cristo Jesus sa langit] magahari sa pagkamatarung, kag ang mga principe [mga tiglawas ni Cristo sa duta] magagahum sa katarungan.” Ang Isaias 9:7 nagtagna nahanungod kay Hari Jesucristo: “Nahanungud sang pagdugang sang iya pagbulut-an kag sang paghidait walay katapusan, sa trono ni David, kag sa iya ginharian, sa pagpalig-on sini, sa pagtib-ong sini sa katarungan kag sa pagkamatarung kutub karon tubtub gid sa gihapon. Ang kakugi sang GINOO sang kasoldadosan magahimo sini.” Indi bala nga makalilipay gid nga magkabuhi didto sa idalom sinang paggahom?

15. Ano ang pagahimuon ni Jehova para sa katawhan sa bag-ong kalibutan?

15 Sa bag-ong kalibutan sang Dios, wala na sing rason agod ibungat ang mga pulong sa Manugwali 4:1 nga nagasiling: “Niyan nagbalik  ako kag nakita ang tanan nga pagpigus nga ginahimo sa idalum sang adlaw. Kag yari karon, ang mga luha sang mga ginpigus, kag wala sila sing manuglipay! Sa bahin sang ila mga manugpigus may gahum, apang wala sila sing manuglipay.” Sa pagkamatuod, bangod sang aton pagkadihimpit, indi gid naton mahanduraw sing bug-os kon daw ano gid ka dalayawon inang bag-ong kalibutan sang pagkamatarong. Wala na sing kalautan; sa baylo, maayong mga butang na lang ang aton maeksperiensiahan kada adlaw. Huo, tadlungon ni Jehova ang tanan nga sayop, kag himuon niya ini sa paagi nga labaw pa sangsa aton ginapaabot. Nagakaigo gid ang ginsulat ni apostol Pedro nga gin-inspirar ni Jehova nga Dios: “Sono sa iya saad nagahulat kita sing bag-ong mga langit kag bag-ong duta diin nagapuyo ang pagkamatarung.”—2 Pedro 3:13.

16. Sa anong kahulugan natukod na karon ang “bag-ong mga langit,” kag sa ano nga kahulugan ginahanda karon ang “bag-ong duta”?

16 Sa pagkamatuod, ang “bag-ong mga langit,” ang langitnon nga panguluhan sang Dios sa idalom ni Cristo, natukod na. Ang “bag-ong duta,” ang mangin pundasyon sang bag-ong katilingban sang matarong nga mga tawo, ginatipon na karon sa sining katapusan nga mga adlaw. Ginahuman na sila karon sing halos pito ka milyon ka tawo, sa di-magkubos sa 235 ka kadutaan, nga nagapakig-upod sa mga 100,000 ka kongregasyon. Ginatun-an sining minilyon ang matarong nga mga dalanon ni Jehova, kag subong resulta, nagaagom sila sing paghiusa sa bug-os nga kalibutan nga ginahugpong sang Cristianong gugma. Ang ila paghiusa labing talalupangdon kag nagapadayon sa maragtas sang kalibutan, paghiusa nga indi sarang maangkon sang mga sakop ni Satanas. Ginalaragway sining gugma kag paghiusa ang mas daku pa nga katumanan sa bag-ong kalibutan sang Dios, diin pagadumalahan ini sa pagkamatarong kag katarungan.—Isaias 2:2-4; Juan 13:34, 35; Colosas 3:14.

Ang Pagsalakay ni Satanas Mapaslawan

17. Ngaa ang katapusan nga pagsalakay ni Satanas sa katawhan ni Jehova mapaslawan gid?

17 Sa indi madugay si Satanas kag ang iya mga sumulunod magasalakay sa mga sumilimba ni Jehova sa tuyo nga laglagon sila. (Ezequiel 38:14-23) Mangin bahin ini sang ginatawag ni Jesus nga “dakung kangitngitan, nga wala pa sing subong nga nahanabu kutub sa ginsuguran sang kalibutan tubtub karon, wala, kag indi na gid mahanabu.” (Mateo 24:21) Magamadinalag-on bala ang pagsalakay ni Satanas? Indi. Ginapasalig kita sang Pulong sang Dios: “Ang GINOO nagahigugma sang katarungan; wala nagabiya sa iya mga balaan. Ginatipigan sila sing dayon, apang ang kaliwat sang mga malauton utdon. Ang mga matarung magapanubli sang duta, kag magapuyo dira sa gihapon.”—Salmo 37:28, 29.

18. Ano ang himuon sang Dios kon salakayon na ni Satanas ang Iya katawhan? (b) Ano ang nabenepisyo mo sa pagrepaso sa sining pasad-Biblia nga impormasyon tuhoy sa kadalag-an sang katarungan?

18 Ang pagsalakay ni Satanas kag sang iya mga sumalakdag sa mga alagad sang Dios magaubos lamang sang pasensia ni Jehova. Nagtagna si Jehova paagi kay Zacarias: “Ang nagatandog sa inyo nagatandog sa tawotawo sang [akon] mata.” (Zacarias 2:8) Daw kaangay ini sang pagtuslok sa mata ni Jehova. Magahulag gid sia dayon kag laglagon ang mga manughingabot. Ang mga alagad ni Jehova amo ang labing nahiusa, mahigugmaon, mahidaiton, masinulundon-sa-kasuguan nga mga tawo sa bug-os nga duta. Busa, ini nga pagsalakay sa ila indi gid makatarunganon. Indi ini pagtugutan sang isa nga “nagahigugma [gid] sang katarungan.” Ining pagpasilabot ni Jehova para sa iya mga alagad magaresulta sa dayon nga kalaglagan sang ila mga kaaway, kadalag-an sang katarungan, kag kaluwasan sang mga nagasimba sa lamang matuod nga Dios. Daw ano gid ka makalilipay kag makakulunyag nga hitabo ang nagahulat sa aton!—Hulubaton 2:21, 22.

Ano ang Imo Sabat?

• Ngaa lapnag gid ang inhustisya?

• Paano lubaron ni Jehova ang inhustisya sa duta?

• Ano nga punto sa sini nga artikulo tuhoy sa kadalag-an sang katarungan ang nagtandog sa imo?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Piktyur sa pahina 23]

Ang kalautan lapnag antes sang Anaw, kag nagalapnag man ini sa sining “katapusan nga mga adlaw”

[Piktyur sa pahina 24, 25]

Sa bag-ong kalibutan sang Dios, ang kalautan buslan sang katarungan kag pagkamatarong