Ang Pagkabanhaw—Matuod Gid Bala Ini sa Imo?

“May pagkabanhaw.”​—BINUHATAN 24:15.

1. Ngaa daw pat-od gid ang kamatayon?

“ANG butang lamang nga pat-od sa sining kalibutan amo ang kamatayon kag buhis.” Ini nga komento, nga ginsulat sadtong 1789 sang Amerikano kag ginatahod nga politiko nga si Benjamin Franklin, gin-ugyunan gid sang iban. Apang, madamo sang di-bunayag nga mga tawo ang nagadaya sang ila buhis. Gani, mas pat-od pa ang kamatayon. Kon indi kita pagbuligan, tanan kita mapatay sa ulihi. Indi naton ini malikawan. Bangod sa tuman nga kagutom, ang Sheol—ang kabilugan nga lulubngan sang katawhan—magalamon sang mga tawo nga ginahigugma naton. (Hulubaton 27:20) Apang binagbinaga ang isa ka makalulugpay nga paglaum.

2, 3. (a) Lipod sa ihibalo sang madamo, ngaa indi mapatay ang iban nga tawo? (b) Ano ang aton binagbinagon sa sini nga artikulo?

2 Ginapasalig gid sa aton sang Pulong ni Jehova ang paglaum nga pagkabanhaw. Indi ini damgo lamang, kag wala sing bisan sin-o nga makapugong kay Jehova sa pagtuman sini nga paglaum. Apang, madamo karon ang wala makahibalo nga indi mapatay ang iban nga tawo. Ngaa? Bangod sa dili madugay may di-maisip nga “dakung kadam-an” nga maluwas sa “dakung kapipit-an.” (Bugna 7:9, 10, 14) Nian magakabuhi sila sing dayon. Sa amo malikawan nila ang kamatayon. Dugang pa, “ang kamatayon dulaon.”—1 Corinto 15:26.

3 Dapat matuod gid para sa aton ang pagkabanhaw kaangay ni apostol Pablo, nga nagsiling: “May pagkabanhaw sang matarong kag di-matarong.” (Binuhatan 24:15) Binagbinagon naton ang tatlo ka pamangkot tuhoy sa pagkabanhaw. Una, ngaa matuod gid ini nga paglaum? Ikaduha, paano kita mismo malugpayan sang paglaum nga pagkabanhaw? Ikatlo, paano makaapektar sa aton pagkabuhi karon ini nga paglaum?

Ang Pagkabanhaw—Matuod Gid

4. Ngaa ang pagkabanhaw kinahanglanon gid sa katuyuan ni Jehova?

4 Madamo sing pamatuod nga matuod gid ang pagkabanhaw. Labaw sa tanan, kinahanglanon ini sa katuyuan ni Jehova. Dumduma, si Satanas ang kabangdanan nga nakasala ang tawo, nga gintunaan sang makahalanusbo nga resulta, ang kamatayon. Busa, si Jesus nagsiling tuhoy kay Satanas: “Manugpatay sia sing tawo sang nagsugod sia sa iya kalautan.” (Juan 8:44) Apang nagsaad si Jehova nga ang iya “babayi,” ukon tulad-asawa nga organisasyon sa langit, magaanak sing isa ka “binhi”  nga magadugmok sang ulo sining “orihinal nga man-ug,” nga magalaglag kay Satanas. (Genesis 3:1-6, 15; Bugna 12:9, 10; 20:10) Samtang amat-amat nga ginapahayag ni Jehova ang iya katuyuan nga nagadalahig sining Mesianikong Binhi, ginapakita sing maathag nga indi lamang paglaglag kay Satanas ang himuon sang Binhi. Ang Pulong sang Dios nagasiling: “Ginpadayag ang Anak sang Dios sa sini nga katuyuan, nga amo ang paglaglag sa mga binuhatan sang Yawa.” (1 Juan 3:8) Ang kamatayon nga epekto sang sala nga napanubli naton kay Adan amo ang panguna sa mga binuhatan ni Satanas nga gintuyo ni Jehova nga dulaon ukon laglagon, paagi kay Jesucristo. Bangod sini, ang halad gawad ni Jesus kag ang pagkabanhaw kinahanglanon gid.—Binuhatan 2:22-24; Roma 6:23.

5. Ngaa ang pagkabanhaw magahimaya sang ngalan ni Jehova?

5 Katuyuan gid ni Jehova nga himayaon ang iya balaan nga ngalan. Ginpasipalahan ni Satanas ang ngalan sang Dios kag nagpalapnag sing kabutigan. Nagbinutig sia paagi sa pagsiling nga sanday Adan kag Eva ‘indi mapatay’ kon magkaon sila sing bunga nga gindilian sang Dios. (Genesis 2:16, 17; 3:4) Sugod sadto, ginpalapnag ni Satanas ang kaanggid nga binutig, subong sang sayop nga panudlo nga may kalag nga nagagua kon mapatay ang lawas. Apang, paagi sa pagkabanhaw, ibuyagyag ni Jehova nga binutig gid ining panudlo. Pamatud-an gid niya sing bug-os nga sia gid lamang ang Manugtipig kag Manugpasag-uli sang kabuhi.

6, 7. Ano ang nabatyagan ni Jehova tuhoy sa pagbanhaw sa mga tawo, kag paano naton ini napat-od?

6 Handum ni Jehova nga banhawon ang mga patay. Maathag nga ginapakita sang Biblia ang nabatyagan ni Jehova tuhoy sa pagkabanhaw. Halimbawa, binagbinaga ang inspirado nga pulong sang matutom nga tawo nga si Job: “Kon ang mapagros nga tawo mapatay, mabuhi pa bala sia liwat? Sa tanan nga mga adlaw sang akon obligado nga pag-alagad magahulat ako. Tubtob nga magaabot ang akon kaumpawan. Magapanawag ka, kag ako magasabat sa imo. Kay sa binuhatan sang imo mga kamot magahandum ka.” (Job 14:14, 15) Ano ang buot silingon sining mga pinamulong?

7 Nahibaluan ni Job nga kon mapatay sia, magahulat sia sang isa ka hut-ong sang tion samtang nagatulog sa kamatayon. Gintamod niya ining tion subong “obligado nga pag-alagad,” ang tion nga dapat sia maghulat tubtob nga hilwayon sia. Para sa iya, ini nga paghilway pat-od gid. Kombinsido si Job nga may magabulig sa iya. Ngaa? Bangod nahibaluan niya ang balatyagon ni Jehova. Si Jehova ‘nagahandum’ nga makita liwat ang iya matutom nga alagad. Huo, nalangkag ang Dios sa pagbanhaw sa tanan nga matarong nga tawo. Hatagan man ni Jehova sing kahigayunan ang iban nga mabuhi sing dayon sa Paraiso sa duta. (Lucas 23:43; Juan 5:28, 29) Bangod kabubut-on sang Dios nga tumanon ina nga katuyuan, sin-o ang makapugong sa iya?

8. Paano ‘gingarantiyahan’ ni Jehova ang aton paglaum para sa palaabuton?

8 Ang aton paglaum sa palaabuton gingarantiyahan sang pagbanhaw kay Jesus. Sang nagpamulongpulong si Pablo sa Atenas, sia nagsiling: “Bangod nagtalana [ang Dios] sang isa ka adlaw nga tuyo niya hukman ang napuy-an nga duta sa pagkamatarong paagi sa isa ka tawo nga gintangduan niya, kag naghatag sia sang garantiya sa tanan nga tawo paagi sa pagbanhaw niya sa iya gikan sa mga patay.” (Binuhatan 17:31) Ang iban nag-uligyat kay Pablo sang nabatian nila ang pagkabanhaw. Apang, ang iban nangin mga tumuluo. Ayhan naganyat sila bangod gingarantiyahan ini nga paglaum. Sang ginbanhaw ni Jehova si Jesus, ginhimo Niya ang pinakadaku nga milagro. Gikan sa kamatayon ginbanhaw niya ang iya Anak subong gamhanan nga espiritu. (1 Pedro 3:18) Ang ginbanhaw nga si Jesus nangin mas gamhanan pa sa kon ano sia anay sadtong wala pa sia nangin tawo. Bangod di-mamalatyon kag pangaduha kay Jehova sa gahom, si Jesus yara karon sa kahimtangan agod makaabaga sang tumalagsahon nga mga katungdanan gikan sa iya Amay. Si Jesus amo ang gamiton ni Jehova sa paghimo sang tanan iban pa nga pagbanhaw—kabuhi padulong sa langit ukon kabuhi sa duta. Si Jesus mismo nagsiling: “Ako ang pagkabanhaw kag ang kabuhi.” (Juan 5:25; 11:25) Paagi sa pagbanhaw sa iya Anak, gingarantiyahan ni Jehova ini nga paglaum para sa tanan nga mga matutom.

9. Paano ang rekord sang Biblia nagapakita nga natabo ang pagbanhaw?

 9 Nakita sang mga nakasaksi nga may ginbanhaw kag ginrekord ini sa Pulong sang Dios. Detalyado gid ang rekord sang Biblia tuhoy sa pagbanhaw sa walo ka tawo nga nabuhi liwat subong tawo diri sa duta. Ginhimo ini nga mga milagro indi sing patago kundi sing dayag, masami nga may mga nakasaksi. Ginbanhaw ni Jesus si Lazaro, nga apat ka adlaw na nga napatay, sa atubangan sang kadam-an nga nagalalaw—walay duhaduha nga nagalakip sang pamilya niya, mga kaabyanan, kag mga kasilingan. Tuman gid kabaskog ini nga pamatuod nga si Jesus ginpadala sang Dios nga bisan gani ang mga kaaway ni Jesus wala magpanghiwala nga natabo ini. Sa baylo, ginplano nila nga patyon indi lamang si Jesus kundi si Lazaro man! (Juan 11:17-44, 53; 12:9-11) Huo, makasalig kita nga ang pagkabanhaw matuod gid. Ginhatagan kita sang Dios sing rekord sang mga ginbanhaw sadto agod lugpayan kita kag palig-unon ang aton pagtuo.

Makalugpay ang Paglaum nga Pagkabanhaw

10. Ano ang magabulig sa aton agod matigayon naton ang lugpay gikan sa pagbanhaw nga narekord sa Biblia?

10 Luyag mo bala makatigayon sing lugpay kon nagaatubang ka sing kamatayon? Malugpayan gid kita sang rekord sang Biblia tuhoy sa pagkabanhaw. Ang pagbasa sining mga rekord, pagpamalandong sa sini, kag ang paghanduraw sadtong mga hitabo makabulig nga mangin mas matuod para sa imo ang pagkabanhaw. (Roma 15:4) Indi gid ini sugilanon lamang. Natabo gid ini sa matuod nga mga tawo kaangay naton, nga nabuhi gid sadto. Binagbinagon naton ang isa ka halimbawa—ang ginrekord sa Biblia nga nahauna nga pagbanhaw.

11, 12. (a) Ano ang trahedya nga natabo sa balo nga babayi sa Sarepta, kag ano gilayon ang iya reaksion? (b) Ilaragway ang ginpahimo ni Jehova sa iya manalagna nga si Elias para sa balo nga babayi.

11 Handurawa ang danyag. Sa sulod sang pila ka semana, bisita si manalagna Elias sang balo sa Sarepta, nga ginpatulog niya sa hulot sa atop. Masubo ang kahimtangan sadto. Tigpalamangag kag tiggulutom sa amo nga duog. Madamo ang napatay. Gingamit na ni Jehova si Elias sa paghimo sing milagro agod padyaan ang pagtuo sining mapainubuson nga balo. Malapit na sila magutman sang iya gamay nga bata nga lalaki, katapusan na lang nga kalan-on ang nabilin sa ila, sang ginhatagan sang Dios si Elias sing gahom, milagruso nga gin-amanan niya sila sing harina kag lana. Apang, may trahedya nga natabo sa iya. Nagmasakit ang iya bata kag sang ulihi napatay. Daku gid ang kasubo sang balo nga babayi! Mabudlay gid ang  pangabuhi subong balo, apang karon napatay pa ang iya bugtong nga anak. Bangod sa iya kasubo, ginbasol pa gani niya si Elias kag ang Dios ni Elias, nga si Jehova! Ano ang himuon sang manalagna?

12 Wala ginsabdong ni Elias ang nagapamasol nga balo nga babayi. Sa baylo, sia nagsiling: “Ihatag sa akon ang imo anak.” Pagkatapos madala ang bangkay sang bata sa hulot sa atop, pila ka beses nga nagpangamuyo si Elias nga ipasag-uli ang kabuhi sang bata. Sang ulihi, ginhimo ini ni Jehova! Handurawa ang kalipay nga makita sa nawong ni Elias sang nakita niya nga nagginhawa ang bata. Nagmuklat ang mga mata sang bata kag buhi gid sia. Gindala ni Elias ang bata sa iya iloy kag nagsiling: “Tan-awa, buhi ang imo anak.” Tuman gid ang iya kalipay. Sia nagsiling: “Karon, nakilala ko nga ikaw tawo sang Dios, kag nga ang pulong ni Jehova sa imo baba kamatuoran.” (1 Hari 17:8-24) Mas nagbakod pa gid ang iya pagtuo kay Jehova kag sa iya tiglawas.

13. Ngaa makalugpay sa aton karon ang rekord tuhoy sa pagbanhaw ni Elias sa anak nga lalaki sang balo nga babayi?

13 Makapalugpay gid nga pamalandungan ini nga kasaysayan. Maathag gid nga masarangan ni Jehova nga lutuson ang aton kaaway nga kamatayon! Handurawa lamang ang tion nga mabatyagan man sang linibo ka pumuluyo sa duta ang kalipay sang balo nga babayi kon banhawon na ang mga patay! Mangin daku man ang kalipay sa langit kon manduan na ni Jehova ang iya Anak nga mangbanhaw sa bug-os nga duta. (Juan 5:28, 29) May pinalangga ka bala nga napatay? Makalilipay gid mahibaluan nga si Jehova makasarang kag magabanhaw gid sang mga patay!

Ang Imo Paglaum kag Pagkabuhi Karon

14. Paano ang paglaum nga pagkabanhaw nakaapektar sa imo kabuhi?

14 Paano ang paglaum nga pagkabanhaw nakaapektar sa imo pagkabuhi karon? Mapalig-on ka sini nga paglaum kon nagaatubang ka sang mga kabudlayan, mga problema, paghingabot, ukon katalagman. Luyag ni Satanas nga kahadlukan mo ang kamatayon agod ibaylo mo ang imo integridad sa indi masaligan nga pangamlig. Dumduma nga si Satanas nagsiling kay Jehova: “Ang tanan nga iya sang isa ka tawo ihatag niya tungod sa iya kalag.” (Job 2:4) Sa pagsiling sini, kita tanan ginpasipalahan ni Satanas, lakip ikaw. Matuod bala nga mauntat ka sa pag-alagad sa Dios kon makaatubang ka sing katalagman? Paagi sa pagpamalandong sa paglaum nga pagkabanhaw, mangin determinado ka nga padayon nga himuon ang kabubut-on sang imo langitnon nga Amay.

15. Paano ang pinamulong ni Jesus sa Mateo 10:28 nagalugpay sa aton kon nagaatubang kita sing katalagman?

15 Si Jesus nagsiling: “Indi kamo magkahadlok sa mga nagapatay sang lawas apang indi  makapatay sang kalag; kundi kahadlukan ninyo ang makalaglag sang kalag kag lawas sa Gehenna.” (Mateo 10:28) Indi kita dapat mahadlok kay Satanas ukon sa iya tawhanon nga mga alagad. Matuod, ang iban may gahom nga halitan ang iban, ukon patyon pa gani ang iban. Apang, ang pinakamalala nga halit nga mahimo nila temporaryo lamang. Si Jehova makasarang kag magadula sang tanan nga halit nga ginhimo sa iya matutom nga mga alagad, bisan ang pagbanhaw pa gani sa ila. Si Jehova lamang ang dapat naton kahadlukan, takus sang aton daku nga kapunaw kag pagtahod. Sia lamang ang may ikasarang sa pagkuha sang kabuhi kag sa paghatag sing palaabuton nga kabuhi, nga makalaglag sang lawas kag kalag sa Gehenna. Makalilipay nga indi luyag ni Jehova nga amo sini ang imo madangatan. (2 Pedro 3:9) Bangod sang paglaum nga pagkabanhaw, kita subong mga alagad sang Dios makasalig nga ginaamligan niya kita. Ang kabuhi nga wala sing katapusan nagahulat sa aton basta magmatutom lang kita, kag wala sing mahimo si Satanas kag ang iya mga alagad sa sini.—Salmo 118:6; Hebreo 13:6.

16. Paano ang aton pagtamod sa pagkabanhaw makaimpluwensia sa aton ginapahamtang nga mga prioridad?

16 Kon ang paglaum nga pagkabanhaw matuod sa aton, maimpluwensiahan sini ang aton pagtamod sa kabuhi. Mangin kumbinsido kita nga ‘mabuhi man kita ukon mapatay kita, iya kita ni Jehova.’ (Roma 14:7, 8) Sa pagpahamtang sing mga prioridad, aton iaplikar ang laygay ni Pablo: “Untati ninyo ang pagpauyon sa sining sistema sang mga butang, kundi magbalhin kamo paagi sa pagbag-o sang inyo hunahuna, agod mapamatud-an ninyo sa inyo kaugalingon ang maayo kag kalahamut-an kag himpit nga kabubut-on sang Dios.” (Roma 12:2) Madamo nga tawo ang luyag gid magpaayaw sang tanan nila nga handum, ambisyon kag luyag. Bangod para sa ila ang kabuhi malip-ot lamang, daw nagapaayaw na lang sila sa pagpangalipay, kon may relihion sila, pat-od nga wala ini nahisanto sa “himpit nga kabubut-on sang Dios.”

17, 18. (a) Paano ginpakita sang Pulong ni Jehova ang kalip-ot sang kabuhi sang tawo, apang ano ang luyag sang Dios para sa aton? (b) Ngaa luyag naton dayawon adlaw-adlaw si Jehova?

17 Matuod, ang kabuhi malip-ot. “Maabtik ini nga nagalipas, kag nagalupad kami,” ayhan sing mga 70 ukon 80 ka tuig. (Salmo 90:10) Ang mga tawo nagakabuhi kaangay sang malagtom nga hilamon, kaangay sang nagalabay nga landong, kaangay sang gininhawa. (Salmo 103:15; 144:3, 4) Apang indi katuyuan sang Dios nga maghinguyang kita sing pila ka dekada nga mangin hamtong kag makatigayon sing kaalam kag eksperiensia, agod nga sa pila lamang ka dekada magaluya kag magabalatian kag mapatay. Gintuga ni Jehova ang tawo nga may handum nga mabuhi sing wala sing katapusan. “Ang tion nga wala sing latid ginbutang niya sa ila tagipusuon,” siling sang Biblia sa aton. (Manugwali 3:11) Mapintas bala ang Dios, nga naghatag sa aton sining handum kag nian indi niya ini pagtumanon? Indi gid, kay sa pagkamatuod “ang Dios gugma.” (1 Juan 4:8) Gamiton niya ang pagkabanhaw agod matigayon sang mga tawo nga napatay ang kabuhi nga wala sing katapusan.

18 Bangod sang paglaum nga pagkabanhaw, may masaligan kita nga palaabuton. Indi naton kinahanglan nga magkabalaka sing tuman, kag piliton nga himuon ang aton bug-os nga masarangan karon. Indi naton dapat paggamiton “sing bug-os” ining nagatagumatayon nga kalibutan. (1 Corinto 7:29-31; 1 Juan 2:17) Indi kaangay sang mga wala sing paglaum, may yara kita dalayawon nga dulot sa paghibalo nga kon magpabilin kita nga matutom kay Jehova nga Dios, madayaw naton sia sing dayon kag magkabuhi sing wala sing katubtuban. Busa, dayawon naton adlaw-adlaw si Jehova, ang naghimo sing paglaum nga pagkabanhaw nga matuod gid!

Ano ang Imo Sabat?

• Ano dapat ang aton pagtamod tuhoy sa pagkabanhaw?

• Ano ang mga rason nga matuod gid ang paglaum nga pagkabanhaw?

• Paano kita makatigayon sing lugpay gikan sa paglaum nga pagkabanhaw?

• Ano mahimo ang mangin epekto sang paglaum nga pagkabanhaw sa inyo pagkabuhi?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Piktyur sa pahina 28]

Nahibaluan ni Job nga handum ni Jehova nga banhawon ang mga matarong

[Piktyur sa pahina 29]

“Tan-awa, buhi ang imo anak”