Pagkari ni Cristo​—Dapat Bala Naton Ini Kahadlukan?

PAANO mo ginahanduraw ang pagkari ni Jesucristo? Ginahunahuna mo bala ini subong isa ka hitabo nga nagapatimaan sing kalaglagan, kahapayan, kag pagsilot sa katawhan? Ukon ginapaabot mo bala nga dulaon sini ang tanan naton nga mga problema? Dapat bala naton kahadlukan ang pagkari ni Cristo? Ukon dapat bala naton ini kalangkagan?

Tuhoy sa pagkari ni Cristo, ang Biblia nagasiling: “Yari karon! Nagakari sia upod sa mga panganod, kag ang tagsa ka mata makakita sa iya, . . . kag ang tanan nga tribo sang duta magapukpok sang ila kaugalingon sa kasubo bangod sa iya.” (Bugna 1:7) Ini nga pagkari nagapatuhoy sa pag-abot ni Jesus sa palaabuton agod padyaan ang mga matarong kag silutan ang mga malauton.

Sa baylo nga kahadlukan, ginkalangkagan ni apostol Juan ang pagkari ni Cristo. Sa tapos mabaton ang pagpahayag tuhoy sa sini nga pagkari kag kon ano ang benepisyo sini para sa duta, si Juan hanuot nga nagpangamuyo: “Kari ka, Ginuong Jesus.” (Bugna 22:20) Apang, ngaa “ang tanan nga tribo sang duta magapukpok sang ila kaugalingon sa kasubo bangod sa iya”? Sa ano nga paagi “ang tagsa ka mata” makakita sa iya? Ano ang himuon sang pagkari ni Cristo? Paano kita karon makabenepisyo sa pagtuo sa sini? Sabton sang masunod nga artikulo ini nga mga pamangkot.