Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Kon Paano si Ana Nakasapo sing Kalinungan

Kon Paano si Ana Nakasapo sing Kalinungan

 Kon Paano si Ana Nakasapo sing Kalinungan

ISA ka matutom nga babayi ang mabaskog nga nagpangamuyo sing pagdayaw kay Jehova. Daw ginbangon sia sang Dios gikan sa yab-ok, busa ang iya kasubo nangin kalipay.

Ang ngalan sang babayi amo si Ana. Ngaa nagbag-o sing daku ang iya ginbatyag? Ngaa nangin malipayon gid sia? Paano kita makapanginpulos gikan sa iya eksperiensia? Agod mahibaluan ang sabat sa sining mga pamangkot, binagbinagon naton ang sugilanon ni Ana.

Problema sa Isa ka Pamilya

Si Ana isa sa duha ka asawa ni Elcana, nga isa ka Levinhon nga nagapuyo sa teritoryo sang Efraim. (1 Samuel 1:1, 2a; 1 Cronica 6:33, 34) Bisan pa nga ang poligamya indi bahin sang orihinal nga katuyuan sang Dios para sa katawhan, gintugot ini sa idalom sang Mosaikong Kasuguan. Ang pamilya ni Elcana nagasimba kay Jehova, apang ang duha-sing-asawa nga pag-asawahay masami nga may mga binangig, subong sang natabo sa pamilya ni Elcana.

Si Ana baw-as, samtang ang isa pa ka asawa ni Elcana nga si Penina madamo sing anak. Si Penina amo ang karibal ni Ana.—1 Samuel 1:2b.

Ang pagkabaw-as ginakabig anay nga isa ka kahuluy-an sa Israelinhon nga mga babayi kag isa pa gani ka tanda sang indi pagkatakus sa itululok sang Dios. Apang wala sing pamatuod nga nangin baw-as si Ana bangod wala mahamuot ang Dios sa iya. Sa baylo nga lugpayan si Ana, ginhingalitan ni Penina ang iya ikasarang sa pagpanganak agod papiutan ang iya karibal.

Mga Paglakbay sa Santuaryo ni Jehova

Walay sapayan sini nga mga problema, ang pamilya ni Elcana naglakbay kada tuig sa paghalad sa santuaryo ni Jehova sa Silo. * Mahimo nga ginlakat lamang nila ining mga 60 kilometros nga paglakbay pakadto-pakari. Mahimo nga mabudlay gid para kay Ana ini nga mga okasyon bangod ginhatag kay Penina kag sa iya mga anak ang madamo nga bahin sang halad sa paghidait, samtang isa lamang ka bahin ang ginhatag kay Ana. Ginhingalitan ni Penina ini nga mga kahigayunan agod paugtason si Ana, amo nga nagkalisod sia bangod daw subong bala nga si Jehova ang ‘nagpabaw-as’ sa iya. Nagakatabo ini kada tuig, amo nga si Ana nagatangis kag wala nagakaon. Busa, ang mga paglakbay nga dapat kuntani nangin makalilipay para sa iya nangin tion sang kalisdanan. Apang, ginhimo gihapon ni Ana ini nga mga paglakbay sa santuaryo ni Jehova.—1 Samuel 1:3-7.

Nakita mo bala kon paano nagpakita sing maayo nga halimbawa si Ana para sa aton? Kon ginalisdan, ano ang ginahimo mo? Ginapain mo bala ang imo kaugalingon kag wala na nagapakig-upod sa mga masigkatumuluo? Wala ina ginhimo ni Ana. Ginhimo niya nga kinabatasan ang makig-upod sa mga sumilimba ni Jehova. Walay sapayan sang mahuol nga mga kahimtangan, dapat nga amo man ang himuon naton.—Salmo 26:12; 122:1; Hulubaton 18:1; Hebreo 10:24, 25.

Gintilawan ni Elcana nga lugpayan si Ana kag palig-unon sia nga ipabutyag ang iya balatyagon. “Ana, ngaa nagahibi ka, kag ngaa wala ka nagakaon, kag ngaa nagakasubo ang imo tagipusuon?” pamangkot niya. “Indi bala ako labi pa sa imo sangsa napulo ka anak nga lalaki?” (1 Samuel 1:8) Ayhan wala makahibalo si Elcana sang indi maayo nga ginhimo ni Penina, kag ayhan ginpakamaayo ni Ana nga mag-antos sing hipos sangsa magreklamo. Bisan diin  man sini, ang mahunahunaon sa espirituwal nga si Ana nagpangita sing kalinungan paagi sa pagpangamuyo kay Jehova.

Si Ana Nagsaad

Ang mga halad sa paghidait ginakaon sa santuaryo ni Jehova. Sang maghalin sa hulot-kalan-an, si Ana nagpangamuyo sa Dios. (1 Samuel 1:9, 10) “O Jehova sang mga kasuldadusan,” pakitluoy niya, “kon pat-od gid nga tan-awon mo ang kapipit-an sang imo ulipon nga babayi kag dumdumon gid ako, indi mo pagkalimtan ang imo ulipon nga babayi kag hatagan mo gid ang imo ulipon nga babayi sing anak nga lalaki, ihatag ko sia kay Jehova sa tanan nga adlaw sang iya kabuhi, kag wala sing labaha nga magaagi sa iya ulo.”—1 Samuel 1:11.

Ang pangamuyo ni Ana espesipiko. Nagpangayo sia sing anak nga lalaki kag nagsaad nga idedikar sia kay Jehova subong bug-os kabuhi nga Nazareo. (Numeros 6:1-5) Ini nga saad dapat ugyunan sang iya bana, kag ang ulihi nga binuhatan ni Elcana nagpakita nga ugyon sia sa ginsaad sang iya hinigugma nga asawa.—Numeros 30:6-8.

Bangod sang paagi ni Ana sa pagpangamuyo, naghunahuna ang mataas nga saserdote nga si Eli nga hubog sia. Nagakutibkutib sia, apang ang iya tingog wala mabatii, kay si Ana nagpamulong sa iya tagipusuon. Ang pangamuyo hanuot gid. (1 Samuel 1:12-14) Hunahunaa lamang ang ginbatyag ni Ana sang ginsilingan sia ni Eli nga hubog! Apang, matinahuron ang iya sabat sa mataas nga saserdote. Sang marealisar ni Eli nga si Ana nagpangamuyo sa “kabugana sang [iya] kagha kag sang [iya] kalisdanan,” nagsiling sia: “Kabay nga ihatag sang Dios sang Israel ang imo pangabay.” (1 Samuel 1:15-17) Bangod sini, si Ana naglakat kag nagkaon, kag “ang iya nawong wala na nagakabalaka.”—1 Samuel 1:18.

Ano ang matun-an naton sa sini? Kon magpangamuyo kita kay Jehova tuhoy sa aton mga kabalaka, mapabutyag naton sa iya ang aton balatyagon kag makapangabay kita sing tinagipusuon. Kon wala na kita sing mahimo agod malubad ang problema, dapat naton ini itugyan sa iya. Amo ini ang pinakamaayo nga himuon.—Hulubaton 3:5, 6.

Pagkatapos makapangamuyo sing hanuot, mahimo mabatyagan sang mga alagad ni Jehova ang kalinungan nga kaangay sang nabatyagan ni Ana. Tuhoy sa pangamuyo, si apostol Pablo nagsulat: “Indi kamo magkabalaka sa bisan ano nga butang, kundi sa tanan nga butang paagi sa pangamuyo kag pag-ampo nga may pagpasalamat ipahibalo sa Dios ang inyo mga pangabay; kag ang paghidait sang Dios nga nagalabaw sa tanan nga panghunahuna magabantay sang inyo tagipusuon kag sang inyo ikasarang sa paghunahuna paagi kay Cristo Jesus.” (Filipos 4:6, 7) Kon ginatugyan naton ang aton lulan kay Jehova, magsalig kita nga atipanon niya ini. Nian, kaangay ni Ana, indi na kinahanglan nga magkabalaka pa kita.—Salmo 55:22.

Ang Anak nga Ginpahulam kay Jehova

Ginliso karon sang Dios ang iya igtalupangod kay Ana; nagmabdos sia kag nag-anak sing isa ka lalaki. (1 Samuel 1:19, 20) Isa ini sa pila ka higayon sa rekord sang Biblia nga ginbuot sang Dios ang pagkabun-ag sang isa nga mangin alagad niya. Ang anak nanday Elcana kag Ana nga si Samuel mangin manalagna ni Jehova, isa nga may importante nga papel sa pagtukod sang monarkiya sang Israel.

Pat-od gid nga gintudluan ni Ana si Samuel tuhoy kay Jehova sugod sa pagkalapsag. Apang nalimtan bala niya ang iya ginsaad? Wala! “Kon malutas na ang bata, dalhon ko sia, kag magaatubang sia kay Jehova kag magapuyo didto sa tion nga walay latid,” siling niya. Sang malutas si Samuel, ayhan sang nagaedad sia sing mga tatlo ka tuig ukon kapin pa, gindala sia ni Ana agod magpuyo sa santuaryo ni Jehova, subong sang ginsaad niya.—1 Samuel 1:21-24; 2 Cronica 31:16.

Pagkatapos makahalad kay Jehova, gindala sang mag-asawa si Samuel kay Eli. Mahimo nga ginauyatan ni Ana ang kamot sang iya anak sang nagsiling sia kay Eli: “O ginuo ko! Sa kabuhi sang imo kalag, ginuo ko, ako ang babayi nga nagtindog  kaupod mo agod mangamuyo kay Jehova. May kaangtanan sini nga bata nga nagpangamuyo ako nga ihatag sa akon ni Jehova ang akon pangabay nga ginpangayo ko sa iya. Kag sa bahin ko naman ipahulam ko sia kay Jehova. Sa tanan nga mga adlaw nga magakabuhi sia, ginpangayo ko sia kay Jehova.” Gani nagsugod ang bug-os kabuhi nga pinasahi nga pag-alagad ni Samuel sa Dios.—1 Samuel 1:25-28; 2:11.

Samtang nagalipas ang tion, wala gid malipatan ni Ana si Samuel. Ang Kasulatan nagasiling: “Ginahimuan sia sang iya iloy sing bayo nga diutay nga wala sing pako, kag ginadala niya ini sa iya tuigtuig kon magtaklad sia kaupod sang iya bana sa pagdulot sang tinuig nga halad.” (1 Samuel 2:19) Pat-od gid nga padayon nga ginpangamuyo ni Ana si Samuel. Sa pagduaw niya tuigtuig, pat-od nga ginpalig-on niya si Samuel nga magpabilin nga matutom sa iya pag-alagad sa Dios.

Sa isa sini nga okasyon, ginpakamaayo ni Eli ang mga ginikanan ni Samuel kag nagsiling kay Elcana: “Kabay nga maghatag sa imo si Jehova sing anak sa sini nga asawa subong kabaylo sang ginpahulam, nga ginpahulam kay Jehova.” Nahisanto sa sining pinamulong, si Ana kag si Elcana ginbugayan sing tatlo pa ka anak nga lalaki kag duha ka anak nga babayi.—1 Samuel 2:20, 21.

Maayo gid nga halimbawa sanday Elcana kag Ana para sa Cristianong mga ginikanan! Madamo nga ginikanan ang handa nga ipahulam ang ila mga anak kay Jehova, kon hambalon pa, paagi sa pagpalig-on sa ila nga mag-alagad sing bug-os tion nga malayo sa puluy-an. Ining mahigugmaon nga mga ginikanan dapat hatagan sing komendasyon bangod sang ila mga sakripisyo. Kag padyaan sila ni Jehova.

Ang Malipayon nga Pangamuyo ni Ana

Malipayon gid ang anay baw-as nga si Ana! Ang mga pangamuyo sang mga babayi talagsa lang nga ginarekord sa Kasulatan. Apang, sa bahin ni Ana, nahibaluan naton ang duha sini. Ang una amo ang tuhoy sa iya balatyagon sang ginpaugtas kag ginpapiutan sia, kag ang ikaduha amo ang malipayon nga pangamuyo sang pagpasalamat. “Ang akon tagipusuon nagakasadya kay Jehova,” panugod ni Ana. Nagkasadya sia nga “bisan ang baw-as nag-anak,” kag gindayaw niya si Jehova subong “Manugbayaw, Manugbangon sang imol gikan sa yab-ok.” Sa pagkamatuod, “ginabangon niya ang imol gikan sa buho sang abo.”—1 Samuel 2:1-10.

Ang inspirado nga rekord may kaangtanan kay Ana nagapakita nga mahimo kita masaklaw bangod sang mga pagkadihimpit ukon kaugot sang iban. Apang, indi naton dapat pagtugutan nga bangod sini nga mga pagtilaw, ang aton kalipay sa pag-alagad kay Jehova madula. Sia ang daku nga Manugpamati sang pangamuyo, nga nagapamati sa mga pangabay sang iya matutom nga katawhan, kag nagaluwas sa ila gikan sa kasisit-an kag nagahatag sa ila sing bugana nga kalinungan kag iban pa nga mga pagpakamaayo.—Salmo 22:23-26; 34:6-8; 65:2.

[Footnote]

^ par. 9 Gintawag sang Biblia ining sentro sang matuod nga pagsimba nga “templo” ni Jehova. Apang, sa sini nga tion sa maragtas sang Israel, ang kaban sang katipan nahamtang gihapon sa isa ka layanglayang, ukon tabernakulo. Ang nahauna nga permanente nga templo kay Jehova tukuron sa tion sang paggahom ni Hari Solomon.—1 Samuel 1:9; 2 Samuel 7:2, 6; 1 Hari 7:51; 8:3, 4.

[Piktyur sa pahina 17]

Ginpahulam ni Ana si Samuel kay Jehova