Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Pakataason Naton ang Ngalan ni Jehova

Pakataason Naton ang Ngalan ni Jehova

 Pakataason Naton ang Ngalan ni Jehova

“O pakadakua ninyo si Jehova upod sa akon kag pakataason naton ang iya ngalan.”—SALMO 34:3.

1. Ano nga maayo nga halimbawa ang ginpahamtang ni Jesus sang nagministeryo sia sa duta?

SANG gab-i sang Nisan 14, 33 C.E., si Jesus kag ang iya mga apostoles nag-amba sing pagdayaw kay Jehova sa naibabaw nga hulot sang isa ka balay sa Jerusalem. (Mateo 26:30) Amo yadto ang katapusan nga tion nga himuon ini ni Jesus upod sang iya mga apostoles. Apang, nagakaigo lamang nga tapuson yadto nga pagtipon paagi sa isa ka ambahanon. Halin sa umpisa tubtob sa katapusan sang iya ministeryo sa duta, gindayaw ni Jesus ang iya Amay kag makugi nga ginpakilala ang Iya ngalan. (Mateo 4:10; 6:9; 22:37, 38; Juan 12:28; 17:6) Daw subong bala nga ginsulit ni Jesus ang hanuot nga pangagda sang salmista: “O pakadakua ninyo si Jehova upod sa akon kag pakataason naton ang iya ngalan.” (Salmo 34:3) Daw ano kaayo nga halimbawa nga ilugon naton!

2, 3. (a) Paano naton mahibaluan nga ang Salmo 34 matagnaon? (b) Ano ang binagbinagon naton sa sini kag sa masunod nga artikulo?

2 Pila ka oras pagkatapos sang ila pag-amba sing pagdayaw kaupod ni Jesus, nasaksihan ni apostol Juan ang tuhay gid nga hitabo. Nasaksihan niya nga ginpatay ang iya Agalon kag ang duha ka kriminal sa mga usok sang pag-antos. Ginbalbag sang Romano nga mga soldado ang mga batiis sang duha ka kriminal agod mapadali ang ila kamatayon. Apang, nagsulat si Juan nga wala nila ginbalbag ang mga batiis ni Jesus. Sang mag-abot ang mga soldado kay Jesus, patay na sia. Sa iya Ebanghelyo, ginpaathag ni Juan ining hitabo subong katumanan sang isa pa ka bahin sang Salmo 34: “Wala sing tul-an niya ang madugmok.”—Juan 19:32-36; Salmo 34:20.

3 May madamo pa nga punto ang Salmo 34 nga makawiwili sa mga Cristiano. Gani, sa sini kag sa masunod nga artikulo, binagbinagon naton ang mga kahimtangan sang ginsulat ni David ang salmo kag nian binagbinagon naton ang makapalig-on nga kaundan sang salmo.

Ang Pagpalagyo ni David Gikan kay Saul

4. (a) Ngaa ginhaplasan si David subong masunod nga hari sang Israel? (b) Ngaa ‘ginhigugma sing daku’ ni Saul si David?

4 Sang bata pa si David, si Saul ang hari sang Israel. Apang, nangin di-matinumanon si Saul kag wala na ginkahamut-an ni Jehova. Bangod sini, si manalagna Samuel nagsiling sa iya: “Si Jehova naggisi gikan sa imo sang harianon nga paggahom sa Israel sini nga adlaw, kag ihatag niya ini sa imo isigkatawo nga mas maayo sa imo.” (1 Samuel 15:28) Sang ulihi, ginsugo ni Jehova si Samuel nga haplasan si David, ang kinagot nga anak nga lalaki ni Jesse, nga mangin masunod nga hari sang Israel. Sa amo man nga tion, bangod ang espiritu sang Dios wala na sa iya, nangin masinulub-on si Hari Saul. Si David, nga isa ka maayo nga manuglanton, gindala sa Gabaa agod mag-alagad sa hari, kag ang paglanton ni David nagpahalipay kay Saul, nga “naghigugma sa iya sing daku.”—1 Samuel 16:11, 13, 21, 23.

5. Ngaa nagbag-o ang pagtamod ni Saul kay David, kag ano ang napilitan nga himuon ni David?

5 Sa pagligad sang tion, si Jehova kaupod gid ni David. Ginbuligan sia ni Jehova nga malutos ang Filistinhon nga higante nga si Goliat kag ginsakdag niya si David kay ginpadunggan sia sa Israel bangod sang iya kasampaton sa pagpakig-away. Apang, bangod ginpakamaayo ni Jehova si David, si Saul nahisa kag nagdumot kay David. Duha ka beses nga samtang nagakutingkuting si David sang iya arpa sa atubangan ni Saul, ginbangkaw  sia sang hari. Sa sining duha ka higayon, nakalikaw si David. Sa ikatlo nga higayon nga nagtinguha si Saul nga patyon sia, narealisar sang palaabuton nga hari sang Israel nga dapat sia magpalagyo agod amligan ang iya kabuhi. Sang ulihi, bangod sang padayon nga pagtinguha ni Saul nga dakpon kag patyon sia, nagdesisyon si David nga magpalagyo sa gua sang teritoryo sang Israel.—1 Samuel 18:11; 19:9, 10.

6. Ngaa ginpapatay ni Saul ang mga pumuluyo sang Nob?

6 Sa iya paglakbay padulong sa dulunan sang Israel, naghapit si David sa siudad sang Nob, diin nahamtang ang tabernakulo ni Jehova. Mahimo gid nga kaupod ni David sa pagpalagyo ang isa ka grupo sang mga pamatan-on, kag nagpangita si David sang ila kalan-on kag ilimnon. Nabalitaan ni Saul nga ang mataas nga saserdote naghatag kay David kag sa iya mga tinawo sing pagkaon kag sing espada nga nakuha ni David sa napatay nga si Goliat. Akig nga ginpapatay ni Saul ang tanan nga pumuluyo sang amo nga siudad, lakip ang 85 ka saserdote.—1 Samuel 21:1, 2; 22:12, 13, 18, 19; Mateo 12:3, 4.

Nakalikaw Liwat sa Kamatayon

7. Ngaa indi maayo nga sa Gat nanago si David?

7 Gikan sa Nob, nagpalagyo si David mga 40 kilometros sa katundan padulong sa teritoryo sang mga Filistinhon kag nagkadto kay Hari Aquis sa duta nga natawhan ni Goliat, ang Gat. Ayhan naghunahuna si David nga indi gid sia pagpangitaon ni Saul sa Gat. Apang sang ulihi, nakilala sang mga alagad sang hari sang Gat si David. Sang nabatian ni David nga nakilala na sia, “nahadlok gid sia bangod kay Aquis nga hari sang Gat.”—1 Samuel 21:10-12.

8. (a) Ano ang ginasugid sa aton sang Salmo 56 tuhoy sa naagihan ni David sa Gat? (b) Paano haluson nga nakalikaw si David sa kamatayon?

8 Nian nadakpan sang mga Filistinhon si David. Mahimo nga sa sini nga tion ginkomposo ni David ang iya tinagipusuon nga salmo nga sa sini nagpakitluoy sia kay Jehova: “Isulod ang akon mga luha sa imo suludlan nga panit.” (Salmo 56:8 kag superskripsion) Busa ginpabutyag niya ang iya pagsalig nga indi pagkalimtan ni Jehova ang iya pagpangalisod kundi mahigugmaon nga atipanon kag amligan sia. Nakahunahuna man si David sang isa ka estratehiya agod limbungan ang  Filistinhon nga hari. Nagpabuangbuang sia. Sang makita ini, gin-akigan ni Hari Aquis ang iya mga alagad kay gindala nila sa iya ang “buangbuang” nga tawo. Maathag nga ginsakdag ni Jehova ang estratehiya ni David. Gintabog si David gikan sa siudad, kag haluson sia liwat nga nakalikaw sa kamatayon.—1 Samuel 21:13-15.

9, 10. Ngaa ginsulat ni David ang Salmo 34, kag sin-o ang mahimo nga ginhunahuna ni David sang ginkomposo niya ang salmo?

9 Wala nagasiling ang Biblia kon bala ang mga tinawo ni David nag-upod sa iya sa pagpalagyo pakadto sa Gat ukon nagpabilin nga nagabantay sa iya sa kaiping nga mga minuro sang Israel. Diin man sa sini, isa gid ka malipayon nga pagkitaay liwat ang natabo sang ginsugid ni David sa ila kon paano sia ginluwas liwat ni Jehova. Yadto nga hitabo amo ang kaundan sang Salmo 34, subong sang ginapakita sang superskripsion. Sa una nga pito ka bersikulo sini nga salmo, gindayaw ni David ang Dios bangod sang pagluwas sa iya kag gin-agda niya ang iya mga tinawo nga buylugan sia sa pagdayaw kay Jehova subong Dungganon nga Manluluwas sang Iya katawhan.—Salmo 34:3, 4, 7.

10 Si David kag ang iya mga tinawo nagpanago sa kueba sa Adullam sa kabukiran sang Israel, mga 15 kilometros sa sidlangan sang Gat. Didto nagkaladto ang mga indi kontento sa paggahom ni Hari Saul kag nagbuylog sa ila. (1 Samuel 22:1, 2) Sang ginkomposo ni David ang Salmo 34:8-22, mahimo nga sila ang iya ginhunahuna. Ang mga pahanumdom sa sini nga mga bersikulo importante man para sa aton karon, kag makabenepisyo gid kita gikan sa detalyado nga pagbinagbinag sa sining matahom nga salmo.

Ang Imo Bala Panguna nga Handum Pareho sang Iya ni David?

11, 12. Ano ang aton mga rason agod dayawon pirme si Jehova?

11 “Pakamaayuhon ko si Jehova sa tanan nga tion; ang pagdayaw sa iya mangin sa akon baba sing dalayon.” (Salmo 34:1) Bangod nangin laaslaas, si David mahimo nga nagkabalaka sing tuman sa iya materyal nga mga kinahanglanon, apang subong sang ginsiling niya, mas importante para sa iya nga dayawon si Jehova. Daw ano kaayo nga halimbawa para sa aton kon nagaatubang kita sing mga kabudlayan! Bisan sa eskwelahan man, sa trabaho, upod sa aton mga masigka-Cristiano, ukon sa pangpubliko nga ministeryo, ang aton panguna nga handum amo nga dayawon si Jehova. Hunahunaa lamang ang madamo nga rason kon ngaa dapat naton himuon ini! Halimbawa, tuman kadamo sang aton matukiban kag mahibaluan tuhoy sa makatilingala nga mga tinuga ni Jehova. Kag binagbinaga ang iya mga nahimo paagi sa dutan-on nga bahin sang iya organisasyon! Bisan pa indi sila himpit, gingamit ni Jehova ang matutom nga mga tawo para sa nga hilikuton sa moderno nga tion. Kamusta ining mga binuhatan sang Dios kon ipaanggid sa binuhatan sang mga tawo nga ginahangad sang kalibutan? Wala ka bala nagaugyon kay David, nga nagsulat man: “Wala gid sing kaangay sa imo sa tunga sang mga dios, O Jehova, ni mga binuhatan nga kaangay sa imo mga binuhatan”?—Salmo 86:8.

12 Kaangay ni David, luyag naton nga dayawon pirme si Jehova bangod sang iya indi mapaanggiran nga mga binuhatan. Dugang pa, nalangkag kita nga mahibaluan nga ang Ginharian sang Dios ginagamhan na karon sang permanente nga Manunubli ni David, si Jesucristo. (Bugna 11:15) Nagakahulugan ini nga ang katapusan sining sistema sang mga butang malapit na. Ang walay katapusan nga palaabuton sang kapin sa anom ka bilyon ka tawo yara sa katalagman. Labi na gid karon nga kinahanglan naton ibantala sa iban ang tuhoy sa Ginharian sang Dios kag sa himuon sini sa dili madugay para sa katawhan kag buligan sila nga makaupod naton sa pagdayaw kay Jehova. Pat-od gid nga ang dapat naton unahon sa kabuhi amo ang paghimulos sang tanan nga kahigayunan nga palig-unon ang iban nga pamatian ining “maayong balita” antes mangin ulihi ang tanan.—Mateo 24:14.

13. (a) Kay sin-o nagpabugal si David, kag ano nga sahi sang mga tawo ang nabuyok? (b) Paano ang mga mahagop nabuyok sa Cristianong kongregasyon karon?

13 “Kay Jehova magapabugal ang akon kalag; ang mahagop makabati kag magakasadya.” (Salmo 34:2) Wala diri ginpabugal ni David ang iya mga hinimuan. Halimbawa, wala niya ginpabugal kon paano niya ginlimbungan ang hari sang Gat. Nahibaluan niya nga si Jehova ang nag-amlig  sa iya sang yadto sia sa Gat kag naluwas sia sa bulig ni Jehova. (Hulubaton 21:1) Busa, ginpabugal ni David, indi ang iya kaugalingon, kundi si Jehova. Bangod ginpakadaku ni David si Jehova, ang mga mahagop nabuyok kay Jehova. Ginpakadaku man ni Jesus ang ngalan ni Jehova, amo nga nabuyok sa Iya ang mga tawo nga mapainubuson kag mahapos tudluan. Sa karon, ang mga mahagop sang tanan nga pungsod nabuyok sa internasyonal nga kongregasyon sang hinaplas nga mga Cristiano, nga ang Ulo amo si Jesus. (Colosas 1:18) Natandog ang tagipusuon sang mga mahagop sang nabatian nila nga ginahimaya sining mapainubuson nga mga alagad ang ngalan sang Dios kag sang nahangpan nila, paagi sa bulig sang balaan nga espiritu sang Dios, ang mensahe sang Biblia nga ila nabatian.—Juan 6:44; Binuhatan 16:14.

Mga Miting nga Nagapalig-on sang Aton Pagtuo

14. (a) Kontento na bala si David nga dayawon lang sing isahanon si Jehova? (b) Ano nga halimbawa ang ginpahamtang ni Jesus may kaangtanan sa mga miting para sa pagsimba?

14 “O pakadakua ninyo si Jehova upod sa akon, kag pakataason naton ang iya ngalan.” (Salmo 34:3) Indi kontento si David nga dayawon lang si Jehova sing isahanon. Mahigugmaon nga gin-agda niya ang iya mga kaupdanan nga buylugan sia sa pagpakataas sang ngalan sang Dios. Sing kaanggid, si Jesucristo, ang Daku Pa nga David, nalipay sa pagdayaw kay Jehova sing dayag—sa lokal nga sinagoga, sa mga kapiestahan sa templo sang Dios sa Jerusalem, kag kaupod sang iya mga sumulunod. (Lucas 2:49; 4:16-19; 10:21; Juan 18:20) Daw ano ka makalilipay nga pribilehiyo nga sundon ang halimbawa ni Jesus nga dayawon si Jehova sa tanan nga higayon upod sa mga masigkamanugpangabudlay, ilabi na karon samtang ‘nakita naton nga malapit na ang adlaw’!—Hebreo 10:24, 25.

15. (a) Ano ang epekto sang eksperiensia ni David sa iya mga tinawo? (b) Paano kita makabenepisyo sa pagtambong sa aton mga miting?

15 “Nagpamangkot ako kay Jehova, kag ginsabat niya ako, kag ginluwas niya ako gikan sa tanan ko nga kahadlok.” (Salmo 34:4) Ining eksperiensia importante kay David. Gani, nagpadayon sia sa pagsiling: “Ining isa nga nasit-an nagtuaw, kag ginpamatian sia ni Jehova. Kag sa tanan niya nga kalisdanan ginluwas Niya sia.” (Salmo 34:6) Kon nagapakig-upod sa mga masigkatumuluo, madamo kita sing kahigayunan nga masugid ang makapalig-on nga mga eksperiensia kon paano kita ginbuligan ni Jehova nga mabatas ang mabudlay nga mga kahimtangan. Nagapalig-on ini sang  pagtuo sang aton mga masigkatumuluo, subong nga ang mga pinamulong ni David nagpalig-on man sang pagtuo sang iya mga tinawo. Sa bahin ni David, ang iya mga kaupod “nagtulok kay [Jehova] kag nagkalipay, kag ang ila mismo nawong indi gid mahuy-an.” (Salmo 34:5) Bisan pa nagpalagyo gikan kay Hari Saul, wala sila nagbatyag sing kahuya. Nagsalig sila nga ginasakdag sang Dios si David, kag ang ila mga nawong malipayon. Sa kaanggid nga paagi, ang bag-o nga mga interesado kag ang madugay na nga matuod nga mga Cristiano nagasalig nga sakdagon sila ni Jehova. Bangod naeksperiensiahan nila mismo ang iya bulig, ang ila malipayon nga mga nawong nagapabanaag sang ila determinasyon nga magpabilin nga matutom.

Magpasalamat Tungod sa Pagsakdag sang mga Anghel

16. Paano ginagamit ni Jehova ang iya mga anghel sa pag-amlig sa aton?

16 “Ang mga anghel ni Jehova nagakampo sa palibot sang mga nagakahadlok sa iya, kag ginaluwas niya sila.” (Salmo 34:7) Wala gintamod ni David ang pagluwas sa iya ni Jehova subong butang nga sa iya lamang matabo. Matuod, si David amo ang gintangdo ni Jehova nga palaabuton nga hari sang Israel; apang nakahibalo sia nga ginagamit ni Jehova ang iya mga anghel agod magbantay sa tanan nga matutom nga mga sumilimba niya, prominente man sila ukon kubos. Sa aton moderno nga panahon, ang matuod nga mga sumilimba nakaeksperiensia man sang pag-amlig ni Jehova. Sa Nazi nga Alemanya—subong man sa Angola, Malawi, Mozambique, kag madamo pa nga kadutaan—ang mga awtoridad nagpanikasog agod papason nga mga Saksi ni Jehova. Wala magmadinalag-on ang ila mga panikasog. Sa baylo, ang katawhan ni Jehova sa sini nga mga pungsod padayon nga nagdamo samtang ginapakataas nila ang ngalan sang Dios. Ngaa? Bangod ginagamit ni Jehova ang iya balaan nga mga anghel agod amligan kag tuytuyan ang iya katawhan.—Hebreo 1:14.

17. Sa ano nga mga paagi ginabuligan kita sang mga anghel sang Dios?

17 Dugang pa, mahimo maniobrahon sang mga anghel ni Jehova ang mga kahimtangan agod ang bisan sin-o nga nagapasandad sa iban sikwayon gikan sa katawhan ni Jehova. (Mateo 13:41; 18:6, 10) Kag bisan pa mahimo nga wala kita sini makahibalo sa amo nga tion, ginakuha sang mga anghel ang mga balagbag sa aton pag-alagad sa Dios, kag ginaamligan nila kita batok sa mga butang nga makahalit sa aton kaangtanan kay Jehova. Labi ka importante, ginatuytuyan nila kita sa hilikuton nga pagbantala sing “walay katapusan nga maayong balita” sa tanan nga tawo, pati na sa mga duog diin makatalagam nga magbantala. (Bugna 14:6) Ang mga pamatuod sang pagbulig sang mga anghel masami nga ginasaysay sang mga literatura sa Biblia nga ginabalhag sang mga Saksi ni Jehova. * Tuman gid kadamo ining mga eksperiensia amo nga indi ini makabig nga natabuan lamang.

18. (a) Ano ang dapat naton himuon agod buligan kita sang mga anghel? (b) Ano ang binagbinagon sa masunod nga artikulo?

18 Agod padayon kita nga tuytuyan kag amligan sang mga anghel, dapat naton pakataason ang ngalan ni Jehova bisan pa may pagpamatok. Dumduma, ang mga anghel sang Dios nagakampo lamang sa “palibot sang mga nagakahadlok kay [Jehova].” Ano ang buot silingon sini? Ano ang kahadlok sa Dios, kag paano naton ini mapalambo? Ngaa luyag sang isa ka mahigugmaon nga Dios nga mahadlok kita sa iya? Ini nga mga pamangkot binagbinagon sa masunod nga artikulo.

[Footnote]

^ par. 17 Tan-awa ang Jehovah’s Witnesses—Proclaimers of God’s Kingdom, pahina 550; 2005 Tuigan nga Libro Sang mga Saksi ni Jehova, pahina 53-4; Ang Lalantawan, Marso 1, 2000, pahina 5-6; Enero 1, 1991, pahina 27; kag Pebrero 15, 1991, pahina 26.

Ano ang Imo Sabat?

• Ano nga mga pagtilaw ang ginbatas ni David subong pamatan-on?

• Kaangay kay David, ano ang aton panguna nga handum?

• Paano naton ginatamod ang Cristianong mga miting?

• Paano ginagamit ni Jehova ang iya mga anghel agod buligan kita?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Mapa sa pahina 21]

(Para sa aktual nga pormat, tan-awa ang publikasyon)

Rama

Gat

Ziklag

Gabaa

Nob

Jerusalem

Betlehem

Adullam

Keila

Hebron

Zif

Hores

Carmel

Maon

En-gedi

Dagat Asin

[Credit Line]

Map: Based on maps copyrighted by Pictorial Archive (Near Eastern History) Est. and Survey of Israel

[Piktyur sa pahina 21]

Bisan pa isa ka laaslaas, ginpakataas ni David ang ngalan ni Jehova

[Piktyur sa pahina 23]

Nagalig-on ang aton pagtuo kon mabatian naton ang makapalig-on nga mga eksperiensia nga ginasugid sa aton Cristianong mga pagtilipon