Makatuon Ka Bala Gikan sa mga Bata?

“DAW bata ka!” Kon hambalan ka sing subong sini, mahimo nga maakig ka. Bisan pa makalilipay sila, ang diutay nga bata maathag gid nga kulang sing pagkahamtong, eksperiensia, kag kaalam nga kinaandan na nga naangot sa mga may edad.—Job 12:12.

Apang, isa ka bes ginsilingan ni Jesus ang iya mga disipulo: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Kon indi kamo magliso kag mangin subong sang mga bata, indi gid kamo makasulod sa ginharian sang langit.” (Mateo 18:3) Ano ang buot silingon ni Jesus? Ano nga mga kinaiya sang mga bata ang dapat ilugon sang mga hamtong?

Pagpalambo sing Tulad-Bata nga Pagkamapainubuson

Binagbinaga ang natabo kon ngaa nasiling ini ni Jesus. Pag-abot sa Capernaum pagkatapos sang malawig nga paglakbay, ginpamangkot ni Jesus ang iya mga disipulo: “Ano ang inyo ginbaisan sa dalan?” Ang nahuya nga mga disipulo wala magtingog, kay nagbaisay sila kon sin-o ang labing daku sa ila. Sang ulihi, nangisog sila sa pagpamangkot kay Jesus: “Sin-o gid ang labing daku sa ginharian sang langit?”—Marcos 9:33, 34; Mateo 18:1.

Daw makapakibot nga pagkatapos sang halos tatlo ka tuig nga kaupod si Jesus, ang mga disipulo magabaisay may kaangtanan sa posisyon ukon ranggo. Apang, nagdaku sila sa Judiyo nga relihion, nga naghatag sing daku nga importansia tuhoy sini nga butang. Ayhan bangod sining relihioso nga ginhalinan, upod ang tawhanon nga pagkadihimpit, nga ang mga disipulo nakapanghunahuna sing subong sini.

Si Jesus naglingkod kag gintawag ang  mga disipulo, kag nagsiling: “Kon luyag sang bisan sin-o nga mangin nahauna, dapat sia mangin ulihi sa tanan kag mangin alagad sang tanan.” (Marcos 9:35) Mahimo nga nakibot sila sa sini nga pinamulong. Ang panghunahuna ni Jesus tuhoy sa pagkadaku tuhay gid sa iya sang mga Judiyo! Nian gintawag ni Jesus ang isa ka bata sa iya tupad. Mapinalanggaon nga ginahakos ang bata, ginpatalupangod niya ang iya punto: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Kon indi kamo magliso kag mangin subong sang mga bata, indi gid kamo makasulod sa ginharian sang langit. Busa, ang bisan sin-o nga magpaubos sang iya kaugalingon kaangay sini nga bata amo ang labing daku sa ginharian sang langit.”—Mateo 18:3, 4.

Daw ano gid nga leksion sang pagkamapainubuson! Handurawa ini. Ginapalibutan sang isa ka grupo sang serioso kag hamtong nga mga lalaki ang isa ka bata, kag ang tanan nagatulok sa iya. Daw ano gid ka mahuluy-on kag masinaligon ang bata! Indi sia mapaindis-indison kag makiawayon! Mapinasakupon gid sia kag maugdang! Huo, makita gid sa bata ang diosnon nga kinaiya sang pagkamapainubuson.

Maathag ang punto ni Jesus. Dapat naton tanan palambuon ang tulad-bata nga pagkamapainubuson agod mapanubli naton ang Ginharian sang Dios. Sa tulad-pamilya nga kahimusan ni Jehova, ang mapaindis-indison nga pinuyas ukon bugal wala sing duog. (Galacia 5:26) Sa katunayan, bangod sini gid nga mga kinaiya nga nagrebelde si Satanas nga Yawa batok sa Dios. Indi katingalahan nga ginadumtan ini ni Jehova!—Hulubaton 8:13.

Ang matuod nga mga Cristiano nagapanikasog nga mag-alagad, indi maggahom. Bisan nga nalainan gid sa trabaho ukon bisan daw ano pa ka kubos ang alagaran, ang matuod nga pagkamapainubuson nagapahulag sa aton nga mag-alagad sa iban. Ining mapainubuson nga pag-alagad nagaresulta sa makaalayaw nga mga padya. Si Jesus nagsiling: “Ang bisan sin-o nga nagabaton sing subong sini nga bata sa akon ngalan, nagabaton sa akon; kag ang bisan sin-o nga nagabaton sa akon, nagabaton indi lamang sa akon, kundi sa iya man nga nagpadala sa akon.” (Marcos 9:37) Ang pagpalambo sing maalwan, mapainubuson, tulad-bata nga panimuot nagapahiusa sa aton sa labing mataas nga Persona sa uniberso kag sa iya Anak. (Juan 17:20, 21; 1 Pedro 5:5) Matigayon naton ang kalipay gikan sa paghatag. (Binuhatan 20:35) Kag malipay kita nga makaamot sa paghidait kag paghiusa sa tunga sang katawhan sang Dios.—Efeso 4:1-3.

 Madali Tudluan kag Masinaligon

Masunod nga ginpatalupangod ni Jesus ang isa pa ka leksion nga matun-an sang mga hamtong gikan sa mga bata: “Ang bisan sin-o nga indi magbaton sang ginharian sang Dios subong sang isa ka bata indi gid makasulod sa sini.” (Marcos 10:15) Ang mga bata indi lamang mapainubuson; madali sila tudluan. “Nagasalupsop sila sing impormasyon kaangay sang espongha,” siling sang isa ka iloy.

Gani, agod mapanubli ang Ginharian sang Dios, dapat naton batunon kag sundon ang mensahe sang Ginharian. (1 Tesalonica 2:13) Kaangay sang bag-ong bun-ag nga mga lapsag, dapat naton ‘palambuon ang handum para sa walay simbog nga gatas nga iya sang pulong, agod paagi sini magtubo kita padulong sa kaluwasan.’ (1 Pedro 2:2) Ti, ano abi kon ang isa ka panudlo sang Biblia indi mahapos mahangpan? “Mientras indi sila makakita sing makaalayaw nga sabat sa ila mga pamangkot, ang mga bata padayon nga nagapamangkot sing ‘Ngaa?’” siling sang isa nga nagapangabudlay sa pag-atipan sa mga bata. Dapat naton ilugon ang ila halimbawa. Gani magpadayon sa pagtuon. Makighambal sa eksperiensiado nga mga Cristiano. Magpangayo sing kaalam kay Jehova. (Santiago 1:5) Wala gid sing duhaduha nga ang imo dalayon nga pangamuyo sabton sa ulihi.—Mateo 7:7-11.

Apang, ang iban mahimo mamangkot, ‘Indi bala nga ang madali tudluan nga mga tawo madali man nga mapatalang?’ Indi sila madali mapatalang kon may yara sila masaligan nga panuytoy. Halimbawa, ang mga bata kinaugali nga nagapangayo sing panuytoy sa ila mga ginikanan. “Ginapamatud-an sang mga ginikanan nga masaligan sila paagi sa pag-amlig kag sa pag-aman sang kinahanglanon sang ila mga bata adlaw-adlaw,” siling sang isa ka amay. Pat-od gid nga amo man ang aton nga mga rason sa pagsalig sa aton langitnon nga Amay, si Jehova. (Santiago 1:17; 1 Juan 4:9, 10) Si Jehova nagahatag sa aton sing masaligan nga panuytoy paagi sa iya nasulat nga Pulong. Ang iya balaan nga espiritu kag organisasyon nagalugpay kag nagasuportar sa aton. (Mateo 24:45-47; Juan 14:26) Ang paghimulos sa sini nga mga aman magapahilayo sa aton gikan sa espirituwal nga kahalitan.—Salmo 91:1-16.

Ang pagpalambo sing tulad-bata nga pagsalig sa Dios nagahatag man sa aton sing malinong nga hunahuna. Ang isa ka iskolar sang Biblia nagsiling: “Sang mga bata pa kita naglakbay kita nga wala sing ikasarang sa pagbayad sing plete, kag wala sing ideya kon paano makalab-ot sa aton kaladtuan, apang  nagsalig gid kita nga dalhon kita didto sang aton mga ginikanan.” May amo man bala kita nga pagsalig kay Jehova samtang nagalakbay kita padulong sa kabuhi?—Isaias 41:10.

Ang bug-os nga pagsalig sa Dios magabulig sa aton nga malikawan ang mga panimuot kag mga buhat nga magabutang sa katalagman sang aton espirituwalidad. Sa baylo, nagasalig kita sing bug-os sa ginsiling ni Jesus nga nahibaluan sang aton langitnon nga Amay ang aton mga binuhatan kag tubtob ginauna naton ang Ginharian kag ang pagkamatarong sang Dios, atipanon kita sang Dios. Magabulig ini sa aton nga pamatukan ang pagsulay nga ituon ang igtalupangod sa materyal nga mga butang kag patumbayaan ang espirituwal nga mga responsibilidad.—Mateo 6:19-34.

“Mga Lapsag Kamo Kon Tuhoy sa Kalainan”

Bisan pa nabun-ag nga di-himpit, ang mga bata putli gid sing tagipusuon kag hunahuna. Bangod sini, ang Biblia nagalaygay sa mga Cristiano: “Mangin lapsag kamo kon tuhoy sa kalainan.”—1 Corinto 14:20.

Binagbinaga ang singko-anyos nga si Monique, nga malangkagon nga nagsiling sa iya iloy: “Ang akon bag-o nga amiga, nga si Sarah, kulong man sing buhok kaangay ko!” Ang lain nga duag sang panit ni Sara kag ang iya etniko nga ginhalinan wala ginsambit. Isa ka ginikanan ang nagsiling: “Ang mga bata wala nagatan-aw sa duag sang panit. Wala sila sing ideya tuhoy sa rasa ukon sa pag-ihig-ihig.” May kaangtanan sini, matahom gid nga ginapakita sang mga bata ang pagtamod sang aton walay ginapasulabi nga Dios, nga nagahigugma sang mga tawo sang tanan nga pungsod.—Binuhatan 10:34, 35.

Ang mga bata may tumalagsahon man nga ikasarang sa pagpatawad. Ang isa ka ginikanan nagsiling: “Kon mag-away ang amon mga bata nga sanday Jack kag Levi, ginasingganan namon sila nga magpangayo sing pasaylo, kag dugaydugay lamang nagahampang na liwat sila. Wala sila nagakusamod kag ginaukat ang nagligad, ukon may ginapangayo anay antes magpatawad. Amigohay kag nagahampang na liwat sila.” Isa gid ka maayo nga halimbawa nga dapat ilugon sang mga hamtong!—Colosas 3:13.

Dugang pa, ginabaton gilayon sang mga bata ang pagluntad sang Dios. (Hebreo 11:6) Ang ila kinaugali nga pagkabunayag masami nga nagapahulag sa ila nga magpanaksi sing masidla sa iban. (2 Hari 5:2, 3) Ang ila simple kag tinagipusuon nga mga pangamuyo makatandog sang labing matig-a nga tagipusuon. Kag kon ginasulay, nagapakita sila sing tumalagsahon nga moral nga kabakod. Ang mga bata bilidhon gid nga mga dulot!—Salmo 127:3, 4.

Ang Katahom Ginpasag-uli

Mahimo ka mamangkot, ‘Posible bala nga matigayon liwat sang mga hamtong ang matahom nga mga kinaiya nga ginaangot sa pagkabata?’ Ang simple kag nagapasalig nga sabat amo ang huo! Pat-od gid nga ang sugo ni Jesus nga “mangin subong sang mga bata” nagapamatuod nga posible gid ini.—Mateo 18:3.

Sa pag-ilustrar: Isa ka grupo sang mga manugpasag-uli sang taliambong ang mahimo magpangabudlay agod kay-uhon ang isa ka bilidhon nga obra-maestra. Agod mahimo ini, ginatinluan nila ini gikan sa nagdukot nga higko kag ginabag-o ang nagligad nga di-malantipon nga mga panikasog sa pagpasag-uli. Pagkatapos sang daku nga pagpailob sang mga manugpasag-uli, ang masili nga duag kag kinaugali nga katahom sang orihinal nga taliambong ginaeksibit agod makita sang tanan. Sing kaanggid, paagi sa padayon nga panikasog, sa bulig sang balaan nga espiritu ni Jehova, kag sa mahigugmaon nga suportar sang Cristianong kongregasyon, matigayon naton liwat ang matahom nga mga kinaiya nga nagalambo sing kinaugali sang mga bata pa kita.—Efeso 5:1.

[Piktyur sa pahina 9]

Ang mga bata kinaugali nga mapainubuson

[Piktyur sa pahina 10]

Ang mga bata wala nagaihig-ihig, kag maabtik sila sa pagpatawad