Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Pagpakita sing Pagtahod sa Aton Sagrado nga mga Pagtilipon

Pagpakita sing Pagtahod sa Aton Sagrado nga mga Pagtilipon

 Pagpakita sing Pagtahod sa Aton Sagrado nga mga Pagtilipon

“Dalhon ko man sila sa akon balaan nga bukid kag pasadyahon ko sila sa sulod sang akon balay nga palangamuyuan.”—ISAIAS 56:7.

1. Ano ang aton Makasulatanhon nga mga rason agod ipakita ang nagakaigo nga pagtahod sa aton mga miting?

GINTIPON ni Jehova ang iya katawhan, ang hinaplas nga mga Cristiano kag ang ila mga kaupod, agod simbahon sia sa iya “balaan nga bukid.” Ginapasadya niya sila sa sulod sang iya “balay nga palangamuyuan,” ang iya espirituwal nga templo, nga amo ang “balay nga palangamuyuan para sa tanan nga pungsod.” (Isaias 56:7; Marcos 11:17) Ining pagtipon ni Jehova sa iya katawhan nagapakita nga ang aton pagsimba sa iya balaan, putli kag dungganon. Paagi sa pagpakita sing nagakaigo nga pagtahod sa aton mga miting para sa pagtuon kag pagsimba, ginapamatud-an naton nga ginatamod naton ang sagrado nga mga butang subong sang pagtamod ni Jehova.

2. Ano ang nagapakita nga ginkabig ni Jehova nga sagrado ang duog nga ginpili niya sa pagsimba sa iya, kag paano ginpakita ni Jesus nga amo man sini ang pagkabig niya?

2 Sa dumaan nga Israel, ang duog nga ginpili ni Jehova sa pagsimba sa iya ginakabig nga sagrado. Ang tabernakulo kag ang mga dekorasyon kag mga kagamitan sini dapat haplasan kag pakabalaanon ‘agod nga ang mga ini mangin labi gid ka balaan.’ (Exodo 30:26-29) Ang duha ka hulot sang santuaryo gintawag nga “ang Balaan nga Duog” kag “ang Labing Balaan.” (Hebreo 9:2, 3) Ang tabernakulo gin-islan sang ulihi sang templo sa Jerusalem. Sanglit ang Jerusalem nangin sentro sang pagsimba kay Jehova, gintawag ini nga “balaan nga siudad.” (Nehemias 11:1; Mateo 27:53) Sa tion sang ministeryo ni Jesus sa duta, ginpakita niya ang nagakaigo nga pagtahod sa templo. Naakig sia sa mga tawo bangod di-matinahuron nga gingamit nila ang luwang sa templo para sa negosyo kag subong lakturan.—Marcos 11:15, 16.

3. Ano ang nagapakita sang pagkasagrado sang mga pagtilipon sa Israel?

3 Ang mga Israelinhon regular nga nagtipon sa pagsimba kay Jehova kag sa pagpamati samtang ginabasa ang iya Kasuguan. Ang pila ka adlaw sa ila mga kapiestahan gintawag nga balaan nga mga pagtilipon ukon maligdong nga mga pagtilipon, nga nagapakita sang pagkasagrado sini nga mga pagtilipon. (Levitico 23:2, 3, 36, 37) Sa isa ka dayag nga pagtinipon sang panahon nanday Esdras kag Nehemias, ‘ginpaathag sang mga Levinhon ang kasuguan sa katawhan.’ Bangod ang “bug-os nga katawhan nagahibi samtang ginapamatian nila ang mga pulong sang kasuguan,” “ginpahipos sang mga Levinhon ang bug-os nga katawhan, nga nagasiling: ‘Maghipos kamo! kay ini nga adlaw balaan.’” Dayon, ginsaulog sang mga Israelinhon ang pito ka adlaw nga Piesta sang mga Payagpayag nga “may daku gid nga kinasadya.” Dugang pa, “ginbasa sing mabaskog ang tulun-an sang kasuguan sang matuod nga Dios adlaw-adlaw, kutob sa una nga adlaw tubtob sa katapusan nga adlaw; kag ginhiwat nila ang piesta sing pito ka adlaw, kag sa ikawalo nga adlaw, may maligdong nga pagtilipon, suno sa pagsulundan.” (Nehemias 8:7-11, 17, 18) Balaan gid ini nga mga okasyon nga nagakinahanglan sing matinahuron nga pagtalupangod sang mga tumalambong.

Ang Aton mga Miting Sagrado nga mga Pagtilipon

4, 5. Ano nga mga bahin sang aton mga miting ang nagapamatuod nga sagrado ini nga mga pagtilipon?

4 Matuod, sa karon si Jehova wala na sing literal nga balaan nga siudad sa duta, nga may pinasahi nga templo nga gindedikar sa pagsimba sa iya. Walay sapayan sini, indi naton dapat pagkalipatan ang katunayan nga ang mga miting para sa pagsimba kay Jehova sagrado nga mga pagtilipon. Tatlo ka beses kada semana, nagatipon  kita agod magbasa kag magtuon sang Kasulatan. Ang Pulong ni Jehova “ginapaathag,” kag subong sang panahon ni Nehemias, “ginahatagan ini sing kahulugan.” (Nehemias 8:8) Ang tanan naton nga miting ginabuksan kag ginatakpan sang pangamuyo, kag sa kalabanan sini, nagaamba kita sing mga ambahanon sang pagdayaw kay Jehova. (Salmo 26:12) Ang mga miting sa kongregasyon bahin gid sang aton pagsimba kag nagakinahanglan sang aton mapangamuyuon nga panimuot kag matinahuron nga pagtalupangod.

5 Ginapakamaayo ni Jehova ang iya katawhan kon nagatipon sila agod magsimba sa iya, magtuon sang iya Pulong, kag magkalipay sa mapuslanon nga Cristianong pag-inupdanay. Kon tion sang miting, mapat-od naton nga ‘si Jehova nagsugo sing pagpakamaayo’ sa sini. (Salmo 133:1, 3) Mabaton naton ini nga pagpakamaayo kon magtambong kita kag magpamati sing maayo sa espirituwal nga programa. Dugang pa, si Jesus nagsiling: “Kon diin may duha ukon tatlo nga nagatipon sa akon ngalan, yara ako sa tunga nila.” Sa konteksto, ini nga pinamulong naaplikar sa Cristianong mga gulang nga nagamiting agod tatapon ang serioso nga mga problema sa ulot sang mga indibiduwal, apang sa pagpasangkad, naaplikar man ini sa aton mga miting. (Mateo 18:20) Kon si Cristo, paagi sa balaan nga espiritu, presente kon magtipon ang mga Cristiano sa iya ngalan, indi bala nga dapat kabigon nga sagrado ini nga mga pagtilipon?

6. Ano ang masiling tuhoy sa aton mga duog tilipunan, dalagku man kag magagmay?

6 Matuod nga si Jehova wala nagapuyo sa hinimo sang tawo nga mga templo. Apang, ang aton mga Kingdom Hall mga duog sang matuod nga pagsimba. (Binuhatan 7:48; 17:24) Nagatipon kita sa sini nga duog agod tun-an ang Pulong ni Jehova, mangamuyo sa iya, kag mag-amba sing mga pagdayaw sa iya. Matuod man ini sa aton mga Assembly Hall. Ang mas dalagku nga mga pasilidad nga ginaarkilahan para sa aton mga kombension—subong sang mga awditoryum, mga pasilidad para sa eksibit, ukon mga istadyum para sa mga hampang—nangin mga duog sang pagsimba samtang ginagamit ini para sa aton sagrado nga mga  pagtilipon. Ini nga mga okasyon para sa pagsimba, dalagku kag magagmay, takus sang aton pagtahod, kag dapat ini makita sa aton panimuot kag paggawi.

Mga Paagi sa Pagpakita sing Pagtahod sa Aton mga Pagtilipon

7. Sa ano nga paagi mapakita naton ang pagtahod sa aton mga pagtilipon?

7 May mga paagi agod mapakita naton ang pagtahod sa aton mga pagtilipon. Ang isa ka paagi amo ang mangin presente kon ginaamba ang mga ambahanon sang Ginharian. Madamo sa sini ang ginhimo sa porma sang mga pangamuyo kag busa dapat ambahon sing matinahuron. Sa pagbalikwat sang Salmo 22, si apostol Pablo nagsulat tuhoy kay Jesus: “Ipahayag ko ang imo ngalan sa akon mga kauturan; sa tunga sang kongregasyon dayawon ko ikaw paagi sa ambahanon.” (Hebreo 2:12) Busa, dapat himuon naton nga batasan nga nagapungko na kita antes lawagon sang tsirman ang ambahanon kag nian mag-amba samtang ginahangop sing maayo ang kahulugan sang mga tinaga. Kabay nga ginapabanaag sang aton pag-amba ang balatyagon sang salmista nga nagsulat: “Dayawon ko si Jehova sang akon bug-os nga tagipusuon sa suod nga grupo sang mga matadlong kag sa katilingban.” (Salmo 111:1) Huo, ang pag-amba sing mga pagdayaw kay Jehova isa ka maayo gid nga rason kon ngaa dapat kita mag-abot sing temprano sa aton mga miting kag sa pagpabilin tubtob matapos ini.

8. Ano nga halimbawa sa Biblia ang nagapakita nga ang mga pangamuyo sa aton mga miting takus sang aton matinahuron nga pagtalupangod?

8 Ang isa pa ka bahin nga nagadugang sa espirituwal nga balor sang aton mga miting amo ang tinagipusuon nga pangamuyo nga ginadulot para sa tanan nga nagtipon. Sang isa ka okasyon, ang mga Cristiano sang unang siglo sa Jerusalem nagtipon kag “nahiusa sila nga nagpangamuyo sa Dios” sing hanuot. Subong resulta, padayon sila—walay sapayan sang paghingabot—nga “naghambal sing pulong sang Dios nga may kaisog.” (Binuhatan 4:24-31) Mahanduraw bala naton ang mga presente sadto nga ginatugutan ang ila kaugalingon nga matublag sa tion sini nga pangamuyo? Indi, nangamuyo sila sing “nahiusa.” Ginapabanaag sang mga pangamuyo nga ginapabutyag sa aton mga miting ang balatyagon sang tanan nga nagatambong. Ini nga mga pangamuyo takus sang aton matinahuron nga pagtalupangod.

9. Paano naton mapakita ang aton pagtahod sa sagrado nga mga pagtilipon paagi sa aton panapton kag paggawi?

9 Dugang pa, mapakita naton kon daw ano ka tudok nga ginatahod naton ang pagkasagrado sang aton mga pagtilipon paagi sa aton pagpanapot. Ang aton panagway kon tuhoy sa aton panapton kag estilo sang aton buhok daku ang mahimo agod makahatag sing dugang nga dignidad sa aton mga miting. Si apostol Pablo naglaygay: “Luyag ko nga sa tagsa ka duog ang mga lalaki magpadayon sa pagpangamuyo, nga mainunungon nga nagabayaw sang ila mga kamot, nga wala sing kasingkal kag mga binais. Subong man luyag ko nga ang mga babayi magpamuni sing panapton nga nagakaigo, nga may kaugdang kag kaligdong sing hunahuna, indi nga may sinalapid nga buhok kag bulawan ukon mga perlas ukon malahalon gid nga panapton, kundi sa paagi nga nagakabagay sa mga babayi nga nagapangangkon nga nagasimba sa Dios.” (1 Timoteo 2:8-10) Kon magtambong kita sa dalagku nga mga kombension nga ginahiwat sa mga istadyum, makapanapot kita suno sa kahimtangan sang panahon kag sa gihapon mangin maugdang. Dugang pa, ang aton pagtahod sa okasyon magapahulag sa aton nga likawan ang pagkaon ukon pag-usang sing chewing gum sa tion sang mga sesyon. Ang nagakaigo nga panapton kag paggawi sa aton mga pagtilipon nagapadungog kay Jehova nga Dios, sa iya pagsimba, kag sa aton mga masigka-sumilimba.

Paggawi nga Nagakaigo sa Panimalay Sang Dios

10. Paano ginpakita ni apostol Pablo nga kinahanglan ang mataas nga talaksan sang paggawi sa aton Cristianong mga miting?

10 Sa 1 Corinto, kapitulo 14, masapwan naton ang maalamon nga laygay ni apostol Pablo kon paano hiwaton ang Cristianong mga miting. Naghinakop sia paagi sa pagsiling: “Himuon ang tanan nga butang sing disente kag suno sa kahimusan.” (1 Corinto 14:40) Ang aton mga miting importante nga bahin sang hilikuton sang Cristianong kongregasyon, kag nagakinahanglan ini sing sahi sang paggawi nga nagakaigo sa panimalay ni Jehova.

11, 12. (a) Ano ang dapat ipatudok sa hunahuna sang mga kabataan nga nagatambong sa aton mga miting? (b) Sa anong nagakaigo nga paagi nga mapabutyag sang kabataan ang ila pagtuo sa aton mga miting?

 11 Ang mga kabataan, ilabi na, kinahanglan nga tudluan kon paano maggawi sa aton mga miting. Dapat ipaathag sang Cristianong mga ginikanan sa ila mga kabataan nga ang Kingdom Hall kag ang ginahiwatan sang Pagtinuon sang Kongregasyon sa Libro indi mga duog agod maghampang. Mga duog ini diin ginasimba naton si Jehova kag ginatun-an ang iya Pulong. Ang maalam nga si Hari Solomon nagsulat: “Bantayi ang imo tiil kon magkadto ka sa balay sang matuod nga Dios; kag magpalapit agod magpamati.” (Manugwali 5:1) Gintudluan ni Moises ang mga Israelinhon nga magtipon ang mga hamtong kag “ang magagmay nga mga bata.” Sia nagsiling: “Tipuna ang katawhan . . . agod mamati sila kag agod magtuon sila, kay dapat sila magkahadlok kay Jehova nga inyo Dios kag mahalungon nga tumanon ang tanan nga pulong sa sining kasuguan. Kag ang ila mga anak nga wala pa makahibalo dapat mamati, kag dapat nila tun-an ang pagkahadlok kay Jehova.”—Deuteronomio 31:12, 13.

12 Sa karon man, ang aton magagmay nga mga bata nagatambong sa mga miting upod sa ila mga ginikanan sa tuyo nga mamati kag magtuon. Kon ginatalupangod na sang mga kabataan kag ginahangop bisan ang sadsaran lamang nga mga kamatuoran sang Biblia, sila man sarang ‘makapahayag sing dayag’ sang ila pagtuo paagi sa pagpakigbahin sa pagkomento sing malip-ot. (Roma 10:10) Ang isa ka bata mahimo magsugod sa pagkomento paagi sa pagsiling lang sing pila ka tinaga bilang sabat sa pamangkot nga iya nahangpan. Sa primero, mahimo nga basahon niya ang sabat, apang sa ulihi, tinguhaan niya nga magpabutyag sa iya kaugalingon nga mga tinaga. Mapuslanon ini kag makalilipay para sa mga bata, kag ining kinabubut-on nga mga ekspresyon sang pagtuo nagapahalipay sa tagipusuon sang mga may edad na sa tumalambong. Siempre pa, ang mga ginikanan nagapahamtang sing halimbawa paagi sa pagkomento mismo. Kon posible, maayo gid kon ang mga kabataan may ila kaugalingon nga Biblia, libro sang ambahanon, kag kopya sang publikasyon nga ginatun-an. Dapat nila tun-an nga ipakita ang nagakaigo nga pagtahod sa sini nga mga publikasyon. Tanan ini magapatudok sa hunahuna sang mga kabataan nga ang aton mga miting sagrado nga mga pagtilipon.

13. Ano ang luyag naton kon tuhoy sa mga nagatambong sa aton mga miting sa una nga higayon?

13 Siempre pa, indi naton luyag nga ang aton mga miting mangin kaangay sa mga serbisyo sang simbahan sang Cristiandad. Ini mahimo nga di-mainabyanon kag sobra nga pagpakitakita sang pagkabalaan ukon magalong kaangay sang mga rock concert. Luyag naton nga ang mga miting sa aton Kingdom Hall mangin mainabyanon kag maabiabihon apang indi tubtob sa punto nga mangin sobra ini ka pormal, wala sing kabalaka, kag relaks nga kahimtangan kaangay sang isa ka sosyal nga klab sa inyo duog. Nagatipon kita sa pagsimba kay Jehova, gani ang aton mga miting dapat pirme mangin talahuron. Luyag naton nga sa tapos mabatian ang materyal nga ginapresentar kag matalupangdan ang aton paggawi kag sang aton mga kabataan, ang mga nagatambong sa una nga higayon makasiling: “Ang Dios yara gid sa tunga ninyo.”—1 Corinto 14:25.

Permanente nga Bahin sang Aton Pagsimba

14, 15. (a) Paano naton malikawan nga ‘mapatumbayaan ang balay sang aton Dios’? (b) Paano nga ang Isaias 66:23 nagakatuman na?

14 Subong sang ginsambit kaina, ginatipon ni Jehova ang iya katawhan kag ginapasadya sila sa sulod sang iya “balay nga palangamuyuan,”  sa iya espirituwal nga templo. (Isaias 56:7) Ginpahanumdom sang matutom nga si Nehemias ang iya masigka-Judiyo nga dapat sila magpakita sing nagakaigo nga pagtahod sa literal nga templo paagi sa pagsakdag sini sa materyal. Sia nagsiling: “Indi namon pagpatumbayaan ang balay sang amon Dios.” (Nehemias 10:39) Indi man naton pagpatumbayaan ang pangagda ni Jehova nga simbahon sia sa sulod sang iya “balay nga palangamuyuan.”

15 Ginapakita ang pagkakinahanglanon para sa regular nga pagtipon sa pagsimba, si Isaias nagtagna: “‘Pat-od nga mahanabo nga kutob sa isa ka lati tubtob sa isa pa gid kag kutob sa isa ka inugpahuway tubtob sa isa pa gid magakari ang tanan nga unod agod magyaub sa atubangan nakon,’ siling ni Jehova.” (Isaias 66:23) Nagakahanabo ini karon. Sing regular, kada semana sang tagsa ka bulan, nagatipon ang dedikado nga mga Cristiano sa pagsimba kay Jehova. Ginahimo nila ini, lakip sa iban nga butang, paagi sa pagtambong sa Cristianong mga miting kag pagpakigbahin sa publiko nga ministeryo. Isa bala ikaw sa mga regular nga ‘nagakari kag nagayaub sa atubangan ni Jehova’?

16. Ngaa dapat mangin permanente nga bahin sang aton kabuhi karon ang regular nga pagtambong sa miting?

16 Ang Isaias 66:23 maaplikar sing bug-os sa kabuhi sa ginsaad nga bag-ong kalibutan ni Jehova. Sa sina nga tion, “ang tanan nga unod,” sa literal nga kahulugan, sa tagsa ka semana kag sa tagsa ka bulan, “magakari agod magyaub,” ukon magasimba kay Jehova tubtob sa walay katubtuban. Sanglit ang pagtipon sa pagsimba kay Jehova mangin permanente nga bahin sang aton espirituwal nga kabuhi sa bag-ong sistema sang mga butang, indi bala nga dapat naton himuon nga permanente nga bahin sang aton kabuhi karon ang regular nga pagtambong sa aton sagrado nga mga pagtilipon?

17. Ngaa kinahanglan naton ang aton mga miting “labi na gid samtang ginatan-aw [naton] nga nagapalapit ang adlaw”?

17 Samtang nagahilapit ang katapusan, dapat kita mangin determinado pa gid sa pagtambong sa aton Cristiano nga mga pagtilipon para sa pagsimba. Bilang pagtahod sa pagkasagrado sang aton mga miting, wala naton ginatugutan ang sekular nga trabaho, homework sa eskwelahan, ukon panggab-i nga klase nga mangin kabangdanan agod indi kita makatambong sa aton regular nga pagtipon upod sa aton masigkatumuluo. Kinahanglan naton ang kusog nga matigayon gikan sa pagpakig-upod. Ang aton mga miting sa kongregasyon nagahatag sa aton sing kahigayunan nga makilala ang isa kag isa, makahatag sing pagpalig-on, kag mabuyok ang isa kag isa sa “gugma kag maayong mga buhat.” Kinahanglan naton nga himuon ini “labi na gid samtang ginatan-aw [naton] nga nagapalapit ang adlaw.” (Hebreo 10:24, 25) Busa, kabay nga kita tanan magpakita pirme sing nagakaigo nga pagtahod sa aton sagrado nga mga pagtilipon paagi sa regular nga pagtambong, nagakaigo nga pagpanapot, kag maayo nga paggawi. Sa paghimo sini, mapakita naton nga ginatamod naton ang sagrado nga mga butang subong sang pagtamod ni Jehova.

Bilang Pagrepaso

• Ano ang nagapakita nga ang mga pagtilipon sang katawhan ni Jehova dapat kabigon nga sagrado?

• Ano nga mga bahin sang aton mga miting ang nagapamatuod nga sagrado ini nga mga pagtilipon?

• Paano mapakita sang mga kabataan nga ginatahod nila ang pagkasagrado sang aton mga miting?

• Ngaa dapat naton himuon nga permanente nga bahin sang aton kabuhi ang regular nga pagtambong sa miting?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 28]

Ang mga miting sa pagsimba kay Jehova sagrado nga mga pagtilipon bisan diin man ini ginahiwat

[Retrato sa pahina 31]

Ang aton magagmay nga mga bata nagatambong sa mga miting agod mamati kag agod magtuon