Pamatud-i ang Imo Pagtuo Paagi sa Imo Dalanon sang Kabuhi

“Ang pagtuo, kon wala ini sing mga binuhatan, patay sa iya kaugalingon.”—SANTIAGO 2:17.

1. Ngaa gintalupangod sang unang mga Cristiano ang ila pagtuo kag mga binuhatan?

SA KABILUGAN, ginpamatud-an sang unang mga Cristiano ang ila pagtuo paagi sa ila gid nga pagkabuhi. Ginpalig-on ni disipulo Santiago ang tanan nga Cristiano: “Mangin mga manugtuman sang pulong, kag indi manugpalamati lamang.” Nagdugang pa sia: “Subong nga ang lawas nga wala sing espiritu patay, amo man ang pagtuo nga wala sing mga binuhatan patay.” (Santiago 1:22; 2:26) Mga 35 ka tuig sa tapos niya ginsulat ini, madamo nga mga Cristiano ang padayon nga nagpamatuod sang ila pagtuo paagi sa nagakaigo nga mga buhat. Apang sing makapasubo, wala ini ginhimo sang iban. Ginhatagan ni Jesus sing komendasyon ang kongregasyon sang Smirna; apang, sa madamo sa kongregasyon sang Sardis, nagsiling sia: “Nahibaluan ko ang imo mga buhat, nga may ngalan ka nga ikaw buhi, apang ikaw patay.”—Bugna 2:8-11; 3:1.

2. Ano ang dapat ipamangkot sang mga Cristiano sa ila kaugalingon tuhoy sa ila pagtuo?

2 Busa, ginpalig-on ni Jesus ang mga taga-Sardis—kag ang tanan nga magabasa sa ulihi sang iya mga pinamulong—nga pamatud-an ang ila una nga gugma sa Cristianong kamatuoran kag magmata sa espirituwal. (Bugna 3:2, 3) Ang tagsatagsa sa aton sarang makapamangkot sa iya kaugalingon: ‘Kamusta ang akon mga buhat? Maathag gid bala nga ginapakita sang akon mga buhat nga ginahimo ko ang akon labing masarangan agod pamatud-an ang akon pagtuo sa tanan nga ginahimo ko, bisan sa mga bahin nga indi direkta nga naangot sa pagbantala nga hilikuton ukon sa mga miting sa kongregasyon?’ (Lucas 16:10) Madamong aspekto sang aton kabuhi ang sarang mabinagbinag, apang hambalan naton ang isa lang: sosyal nga mga pagtinipon, lakip ang pagtinipon nga masami ginahimo pagkatapos sang kasal sang mga Cristiano.

Magagmay nga Sosyal nga mga Pagtinipon

3. Ano ang pagtamod sang Biblia tuhoy sa pagbuylog sa mga pagtinipon?

3 Kalabanan sa aton nalipay gid nga agdahon sa pagtinipon sang malipayon nga mga Cristiano. Si Jehova isa ka “malipayon nga Dios,” nga luyag nga ang iya mga alagad magmalipayon.  (1 Timoteo 1:11) Ginpalakip niya kay Solomon sa Biblia ining kamatuoran: “Ginpakamaayo ko ang kinasadya, bangod nga ang mga tawo wala na sing maayo pa nga butang sa idalom sang adlaw sangsa magkaon kag mag-inom kag magmalipayon, kag nga ini magaupod sa ila pagpangabudlay sa mga adlaw sang ila kabuhi.” (Manugwali 3:1, 4, 13; 8:15) Ini nga pagkinasadya mahimo nga sa kinaon sang pamilya ukon sa pila ka magagmay nga sosyal nga pagtinipon sang matuod nga mga sumilimba.—Job 1:4, 5, 18; Lucas 10:38-42; 14:12-14.

4. Ang isa nga nagahimos sing pagtinipon dapat mangin interesado sa ano?

4 Kon nagahimos ka sing subong sini nga pagtinipon kag amo ang responsable sa sini, dapat mo binagbinagon sing maayo ang imo mga plano, bisan pa pila lamang ka tumuluo ang imo agdahon para sa isa ka kinaon kag mainabyanon nga paghambalanay. (Roma 12:13) Luyag mo pat-uron nga “himuon ang tanan nga butang sing disente,” nga ginatuytuyan sing “kaalam nga gikan sa hitaas.” (1 Corinto 14:40; Santiago 3:17) Si apostol Pablo nagsulat: “Bisan nagakaon kamo ukon nagainom ukon bisan ano ang inyo ginahimo, himua ang tanan nga butang sa kahimayaan sang Dios. Likawi nga mangin kabangdanan sang pagkasandad.” (1 Corinto 10:31, 32) Ano ang pila ka aspekto nga nagakinahanglan sing partikular nga igtalupangod? Ang abanse nga pagbinagbinag sini makabulig agod mapat-od nga ikaw kag ang imo mga bisita magapakita nga ginabuhat ninyo ang imo ginapatihan.—Roma 12:2.

Ano nga Sahi sang Pagtinipon ang Matabo?

5. Ngaa dapat hunahunaon sing maayo sang tagbalay kon bala magapainom sia sing alkoholiko nga mga ilimnon kag magapatokar sing mga musika?

5 Madamong tagbalay ang dapat magdesisyon kon bala magapainom sing alkoholiko nga mga ilimnon. Indi gid man ini kinahanglanon agod mangin makalilipay ang pagtinipon. Dumduma nga si Jesus nag-aman sing pagkaon para sa madamodamo nga grupo nga nagpalapit sa iya—ginpadamo niya ang tinapay kag isda. Ang kasaysayan wala nagsiling nga milagruso nga nag-aman sia sing alak, bisan pa nga nahibaluan naton nga masarangan niya ini himuon. (Mateo 14:14-21) Kon magdesisyon ka nga magpainom sing alkoholiko nga mga ilimnon sa pagtinipon, mangin haganhagan sa kadamuon sini, kag pat-ura nga may indi alkoholiko nga mga ilimnon para sa mga indi mag-inom. (1 Timoteo 3:2, 3, 8; 5:23; 1 Pedro 4:3) Indi gid pagpabatyaga ang sin-o man nga daw dapat gid sia mag-inom sang isa ka butang nga mahimo magkagat “subong sang man-ug.” (Hulubaton 23:29-32) Kamusta naman ang musika ukon kinanta? Kon ang imo pagtinipon may musika, walay duhaduha nga pilion mo gid sing maayo ang mga kanta, nga ginabinagbinag ang ritmo kag mga liriko. (Colosas 3:8; Santiago 1:21) Para sa madamong Cristiano ang pagpatokar sing mga Kingdom Melodies ukon bisan gani ang pagkanta sining mga ambahanon sing tingob nagaamot sa isa ka malipayon nga okasyon. (Efeso 5:19, 20) Kag, siempre pa, bantayi pirme ang kabaskugon agod nga ang musika indi magsablag sa manami nga pag-istoryahanay ukon magtublag sa mga kaingod.—Mateo 7:12.

6. Paano mapakita sang tagbalay nga may yara sia buhi nga pagtuo kon tuhoy sa pag-istoryahanay ukon sa iban pa nga mga aktibidades?

 6 Sa sosyal nga pagtinipon, ang mga Cristiano mahimo mag-istoryahanay tuhoy sa lainlain nga mga topiko, magbasa sing pila ka materyal sing matunog, ukon magsugid sing pila ka makawiwili nga mga eksperiensia. Kon ang pag-istoryahanay nagalisa sa Cristianong mga talaksan, sarang ini maliso sing mataktikanhon sang tagbalay. Dapat man nga mangin alisto sia nga wala sing nagadominar sang pag-istoryahanay. Kon nakita niya nga nagakatabo ini, mainayuhon sia nga magahambal kag ilakip ang iban sa pag-istoryahanay, ayhan paagi sa pag-agda sa mga batan-on nga mag-istorya ukon magbukas sing topiko nga nagaagda sa iban nga maghatag sang nanuhaytuhay nga komento. Pareho nga malipay gid sa sining aspekto sang pagtinipon ang mga lamharon kag mga may edad na. Kon magiyahan mo sing maalamon kag mataktikanhon ang mga butang subong manug-organisar, ang imo ‘pagkamakatarunganon makilala’ sang mga nagtambong. (Filipos 4:5) Mabatyagan nila nga may yara ka buhi nga pagtuo, nga nagaapektar sa tanan nga bahin sang imo kabuhi.

Mga Kasal kag mga Punsion

7. Ngaa takus binagbinagon ang pagplano sa mga kasal kag may kaangtanan sini nga mga pagtinipon?

7 Ang isa ka pinasahi nga okasyon sang pagkalipay amo ang isa ka Cristiano nga kasal. Ang mga alagad sang Dios sang una, lakip si Jesus kag ang iya mga disipulo, nagbuylog sa sining malipayon nga mga okasyon, lakip na sa punsion. (Genesis 29:21, 22; Juan 2:1, 2) Apang, sining karon lang, maathag nga ginapakita sang eksperiensia nga ang pagplano sang isa ka sosyal nga pagtinipon may kaangtanan sa mga kasal nagakinahanglan sing labi nga panikasog agod nga mapakita ang pagkamakatarunganon kag Cristianong pagkabalanse. Apang ini normal nga mga bahin sang kabuhi nga nagahatag sa isa ka Cristiano sing kahigayunan nga mapakita ang iya pagtuo.

8, 9. Paano ginapamatud-an sang mga kustombre sa kalabanan nga kasal ang aton mabasa sa 1 Juan 2:16, 17?

8 Madamo nga tawo nga wala nakahibalo ukon nagakabalaka sa diosnon nga mga prinsipio ang nagatamod sa kasal subong okasyon agod makapasobra, ukon ayhan okasyon nga ang pagpasobra ginatugutan. Sa isa ka magasin sa Europa, amo sini ang ginsiling sang asawa sa iya kuno “harianon” nga kasal: ‘Nagparada kami sakay sa isa ka kalesa nga ginaguyod sang apat ka kabayo nga ginasundan sang 12 pa ka kalesa nga ginaguyod sang mga kabayo kag isa pa gid ka kalesa nga may banda nga nagatokar. Dayon may manamit kami nga mga pagkaon kag maayo nga musika; tumalagsahon gid ini. Suno gid sa gusto ko, daw reyna ako sadto nga adlaw.’

9 Bisan pa nga ang mga kustombre mahimo nanuhaytuhay sa tagsa ka pungsod, yadtong mga balatyagon nagapamatuod gid sa ginsulat ni apostol Juan: “Ang tanan nga butang sa kalibutan—ang kailigbon sang unod kag ang kailigbon sang mga mata kag ang pagpadayawdayaw sang palangabuhian sang isa—wala maghalin sa Amay, kundi naghalin sa kalibutan.” Mahanduraw mo bala ang isa ka hamtong nga Cristianong magtiayon nga luyag sing “harianon” nga kasal nga may magarbo nga fairy-tale nga punsion? Sa baylo, ang ila pagtamod dapat magtalupangod nga “sia nga nagahimo sang kabubut-on sang Dios nagapabilin sing dayon.”—1 Juan 2:16, 17.

10. (a) Para sa isa ka makatarunganon nga kasal, ngaa importante ang pagplano? (b) Paano himuon ang mga desisyon tuhoy sa mga agdahon?

10 Luyag sang Cristianong magtiayon nga mangin realistiko kag makatarunganon, kag ang Biblia makabulig gid sa ila. Bisan pa nga importante nga okasyon ang adlaw sang kasal, nahibaluan nila nga panugod lamang ini sang minyo nga pagkabuhi sang duha ka Cristiano nga may paglaum nga kabuhi nga walay katapusan. Indi sila obligado nga maghiwat sing daku nga punsion sa kasal. Apang kon luyag nila nga may pagtinipon, kinahanglan nga banabanaon nila ang kagastuhanan kag kon ano ini nga sahi sang pagtinipon. (Lucas 14:28) Sa ila Cristiano nga pagkabuhi nga magkaupod, ang bana amo ang ulo suno sa Kasulatan. (1 Corinto 11:3; Efeso 5:22, 23) Busa, ang nobyo amo gid ang may panguna nga salabton sa punsion sa kasal. Siempre pa, mahigugmaon niya nga ginakonsulta ang iya palangasaw-on tuhoy sa mga butang subong sang kon sin-o ukon ang kadamuon sang bisita nga luyag nila agdahon sa punsion sa kasal. Mahimo nga indi posible ukon praktikal nga agdahon ang tanan nila nga mga abyan kag mga  paryente; gani, ang pila ka desisyon dapat himuon sing may kaugdang. Dapat makasalig ang magtiayon nga kon indi man nila maagda ang pila ka masigka-Cristiano, mahangpan nila ini kag indi sila masaklaw.—Manugwali 7:9.

“Manugdumala sang Punsion”

11. Ano nga papel ang ginatungdan sang “manugdumala sang punsion” sa kasal?

11 Kon luyag sang kalaslon nga may pagtinipon sa pagselebrar sang ila kasal, paano nila mapat-od nga ang okasyon magapabilin nga talahuron? Sa sulod na sang madamong tinuig, gin-apresyar sang mga Saksi ni Jehova ang kaalam sa paglakip sang isa ka aspekto nga ginsambit may kaangtanan sa pagtinipon nga gintambungan ni Jesus sa Cana. May yara “manugdumala sang punsion,” nga maathag gid nga isa ka responsable nga masigkatumuluo. (Juan 2:9, 10) Sing kaanggid, ang isa ka maalamon nga nobyo magapili sing isa ka hamtong sa espirituwal nga Cristianong utod nga lalaki para sa sining importante nga papel. Bangod abanse nga ginpat-od sang manugdumala sang punsion ang mga gusto kag mga plano sang nobyo, ginahimo niya ang mga detalye antes kag sa tion sang pagtinipon.

12. Ano ang dapat binagbinagon sang nobyo kon tuhoy sa pagpainom sing alkoholiko nga mga ilimnon?

12 Nahisuno sa ginbinagbinag sa parapo 5, ang pila ka magtiayon nagdesisyon nga wala sing alkoholiko nga mga ilimnon sa punsion agod malikawan nga mamusingan sang pag-abuso sa alkoholiko nga mga ilimnon ang kalipay kag kadalag-an sang okasyon. (Roma 13:13; 1 Corinto 5:11) Apang, kon magpainom gid man sila sang alkoholiko nga mga ilimnon, dapat pat-uron sang nobyo nga ginahatag ini ukon matigayon sing haganhagan. May alak sa kasal nga gintambungan ni Jesus sa Cana, kag nag-aman sia sing maayo nga sahi sang alak. Sing makawiwili, ang manugdumala sang punsion nagsiling: “Ang tagsa ka tawo una nga nagapagua sang maayo nga alak, kag kon hubog na ang mga tawo, ang mapigaw nga alak. Apang natigana mo ang maayo nga alak tubtob karon.” (Juan 2:10) Pat-od gid nga wala ginpalig-on ni Jesus ang pagpahubog, kay ginatamod niya ini nga di-kalahamut-an. (Lucas 12:45, 46) Sa pagpabutyag sing katingala sa kalidad sang alak, maathag gid nga ang manugdumala nakaeksperiensia nga may pila ka bisita sa kasal nga nahubog. (Binuhatan 2:15; 1 Tesalonica 5:7) Gani, dapat pat-uron sang nobyo kag sang masaligan nga Cristiano nga iya gintangdo subong manugdumala sang punsion nga ang tanan nga matambong magasunod sa maathag nga sugo: “Indi kamo magpahubog sa alak, nga may pagpatuyang.”—Efeso 5:18; Hulubaton 20:1; Oseas 4:11.

13. Ano ang dapat binagbinagon sang mag-asawa kon luyag nila nga may musika sa punsion sang kasal, kag ngaa?

13 Subong sang iban nga mga pagtinipon, kon may musika, dapat hatagan sing nagakaigo nga igtalupangod ang kabaskugon agod nga maghilibati. Ang isa ka Cristianong gulang nagsiling: “Samtang nagadalom ang gab-i, kon mapagsik ang pag-istoryahanay ukon magsugod ang sinaot, kon kaisa nagabaskog pa ang musika. Ang mahinay lang nga musika mahimo nagabaskog kag nagasablag sa pag-istoryahanay. Ang punsion nagahatag sing kahigayunan para sa makalilipay nga pag-inupdanay. Makapasubo gid kon ginguba sang mabaskog nga musika ini nga kahigayunan!” Sa sini man, ang nobyo kag ang manugdumala sang punsion kinahanglan nga mangin responsable gid, nga wala ginahatag ang responsibilidad sa mga musikero, ginbayaran man ukon wala, nga kontrolon ang sahi kag kabaskugon sang musika. Si Pablo nagsulat: “Bisan ano man ang inyo ginhimo sa pulong ukon sa buhat, himua ang tanan nga butang sa ngalan ni Ginuong Jesus.” (Colosas 3:17) Kon ang mga bisita magpauli na pagkatapos sang punsion (ukon, sinalusalo), dumdumon bala nila ang musika subong pagpakita sang mag-asawa nga ginahimo nila ang tanan nga butang sa ngalan ni Jesus? Dapat subong gid sina.

14. Ano dapat ang makalilipay nga dulumdumon sang mga Cristiano tuhoy sa ila kasal?

14 Sa pagkamatuod, ang isa ka nahanda sing maayo nga kasal makalilipay gid nga dumdumon. Sanday Adam kag Edyta, nga 30 ka tuig na nga mag-asawahay, nagsiling sa isa ka kasal: “Mabatyagan mo gid ang Cristianong atmospera. May mga  ambahanon nga nagadayaw kay Jehova kag subong man iban pa maayo nga mga kalingawan. Ang sinaot kag musika nangin ikaduha na lamang. Makalilipay gid kag makapalig-on yadto nga okasyon, kag ang tanan nahisuno sa mga prinsipio sa Biblia.” Maathag gid nga daku ang mahimo sang nobya kag nobyo agod ipakita nga ginapamatud-an nila ang ila pagtuo paagi sa ila mga binuhatan.

Mga Regalo sa Kasal

15. Anong laygay sa Biblia ang maaplikar kon tuhoy sa mga regalo sa kasal?

15 Sa madamo nga kadutaan kinaandan na nga ang mga abyan kag mga paryente magregalo sa mga nagapakasal. Kon luyag mo nga magregalo, ano ang dapat mo hunahunaon? Ti, dumduma ang ginsiling ni apostol Juan tuhoy sa “pagpadayawdayaw sang palangabuhian sang isa.” Gin-angot niya ining pagpadayawdayaw, indi sa mga Cristiano nga nagapakita sang ila pagtuo paagi sa ila mga binuhatan, kundi sa ‘kalibutan nga nagataliwan.’ (1 Juan 2:16, 17) Sa inspirado nga sinulatan ni Juan, dapat bala ipahibalo sang bag-ong kasal sa tanan ang naghatag sang tagsa ka regalo? Ang mga Cristiano sa Macedonia kag Acaya nag-amot sa mga kauturan sa Jerusalem, apang wala ginpakita nga ang ila mga ngalan ginsugid. (Roma 15:26) Madamo nga mga Cristiano nga nagahatag sing mga regalo sa kasal ang indi luyag magpakilala sa baylo nga hatagan sing di-nagakaigo nga igtalupangod ang ila kaugalingon. Sa sini nga bahin, repasuha ang laygay ni Jesus nga masapwan sa Mateo 6:1-4.

16. Paano malikawan sang bag-ong kasal nga masaklaw ang iban kon tuhoy sa mga regalo sa kasal?

16 Ang pagpakilala sa mga naghatag sing regalo mahimo magdul-ong sa ‘pagsugyot sang paindisanay’ kon ano ang mas maayo ukon mas malahalon nga regalo. Busa, ang maalamon nga mga Cristiano nga bag-ong kasal magalikaw sa paglawag sa publiko sang mga ngalan sang nagregalo. Kay kon lawagon ang mga ngalan sang nagregalo mahimo mahuy-an ang iban nga ayhan indi makasarang sa pagregalo. (Galacia 5:26; 6:10) Matuod, indi sayop para sa nobya kag nobyo nga hibaluon kon sin-o ang nagregalo. Mahimo nila ini mahibaluan gikan sa isa ka kard nga ginabutang sa regalo apang wala ini ginabasa sa publiko. Kon nagabakal, nagahatag, kag nagabaton sing mga regalo sa kasal, may kahigayunan kita nga pamatud-an nga bisan sa sinang pribado nga butang, ang aton pagtuo nagaapektar sa aton mga buhat. *

17. Ano dapat ang tulumuron sang mga Cristiano kon tuhoy sa ila pagtuo kag mga binuhatan?

17 Maathag gid nga ang pagpamatuod sa aton pagtuo nagadalahig sing labi pa sa pagkabuhi sing maayo, pagtambong sa Cristianong mga miting, kag pagpakigbahin sa pagbantala nga hilikuton. Kabay nga ang kada isa sa aton may yara buhi nga pagtuo nga nagaapektar sa tanan nga ginahimo naton. Huo, mapakita naton ang aton pagtuo paagi sa mga binuhatan nga “nahimo sing bug-os,” lakip na sa mga bahin sang kabuhi nga ginbinagbinag sa ibabaw.—Bugna 3:2.

18. Paano ang mga pinamulong sa Juan 13:17 matuod gid may kahilabtanan sa Cristianong mga kasal kag mga pagtinipon?

18 Sa tapos nga nagpahamtang si Jesus sing isa ka maayo nga halimbawa para sa iya matutom nga mga apostoles paagi sa mapainubuson nga paghugas sang ila mga tiil, sia nagsiling: “Kon nahibaluan ninyo ini nga mga butang, malipayon kamo kon himuon ninyo ini.” (Juan 13:4-17) Sa mga lugar nga ginapuy-an naton karon, mahimo nga indi nagakaigo ukon normal nga hugasan ang tiil sang iban nga tawo, subong sang mga bisita sa aton balay. Apang, subong sang ginbinagbinag naton sa sini nga artikulo, may iban pa nga mga aspekto sang kabuhi diin mapakita naton ang aton pagtuo paagi sa mahigugmaon, nagakaigo nga mga buhat, lakip na yadtong naangot sa sosyal nga mga pagtinipon kag Cristianong mga kasal. Amo sini kon nagapakasal kita ukon mga bisita sa kasal ukon sa masunod nga malipayon nga pagtinipon sang mga Cristiano nga luyag ipakita ang ila pagtuo paagi sa ila mga binuhatan.

[Nota]

^ par. 16 Ang dugang pa nga aspekto sang mga kasal kag mga sinalusalo ginbinagbinag sa masunod nga artikulo nga, “Himua nga Labi ka Malipayon kag Dungganon ang Adlaw Sang Imo Kasal.”

Ano ang Imo Sabat?

Paano mo mapatud-an ang imo pagtuo

• kon nagaorganisar sing sosyal nga pagtinipon?

• kon nagaorganisar sing kasal ukon sinalusalo?

• kon nagahatag ukon nagabaton sing mga regalo sa kasal?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 24]

Bisan kon nagaagda sing pila lang ka tawo, magpatuytoy paagi sa “kaalam nga gikan sa hitaas”